Gelişmiş Arama
Ziyaret
4346
Güncellenme Tarihi: 2010/09/21
Soru Özeti
Acaba bireysel fıkıhta uzmanlık siyasal (hükümetsel) fıkıhta uzman olabilmek için gerekli mukaddime midir?
Soru
Şii hükümetin, program bağlamında ihtiyaçları gidermek için kâmilen bireysel fıkhın baplarında müçtehit olma mecrasından mı geçiyor? Mesela: “müdüriyet fıkhını”, namaz ve oruç meselelerinde müçtehit olan bir kimse mi sadece tahsil etmeli ve üretim yapması gerekiyor? Veya içtihadın akli ve kalbi araçlarla (usul ilmi, hadis ilmi, kurana musallat olama ve…) donanmak bireyi (risale-i ameliye olarak yazılan) “Tevziul mesail” şeklindeki risalelerde konu edilen baplarından müstağni mi ediyor? Kişinin bireysel fıkıh alanında hazırda bulunması sadece siyasal konularda yapacağı içtihatta istifade edilen kanunları kullanma bağlamında maharet, temrin ve alıştırmak için midir?
Kısa Cevap
İslami fıkıh bir biriyle irtibatlı ve iç içe girmiş birçok bilimlerin bütündür ki onun her bir bölümünü bir diğerinden müstakil bir ada şeklinde dikkate alıp sadece bir bölümünde yetişip uzmanlaşmak mümkün değildir.
Elbette doğal olarak şu imkân mevcuttur ki bazı dini düşünürler fıkhın has bir bölümünde yapmış oldukları çalışma ve araştırma nedeniyle söz konusu bölümde (konuda) görüşleri daha dakik olabiliyor. Ama bu onu fıkhın diğer alanlarında mütehassıs olmaktan tamamen müstağni ediyor anlamına gelmiyor.
 
Ayrıntılı Cevap
Böyle bir benzerlik diğer bilim dallarında da vardır. Örneğin; vazifesi binanın malzemesini yapmak, binanın yapımını kontrol ve müdüriyetini yapmak olup mimarlık (inşaat mühendisliği) bölümünde uzmanlık yapmış birisini düşünüz. Bu alanda uzmanlık yapmış bir kimse binanın yapılışında gereken malzemeyle irtibatlı olan her türlü konuda ve binanın üzerinde etkili olan amillerin hepsinde gerekli ve yeterince mütehassıs olması gerekiyor. Ta ki mimarlıktaki bilgisini doğru ve en iyi bir şekilde kollanabilsin.
İnsan bedeninin muhtelif organlarının her birisiyle alakalı gereken bilgiye sahip olmayan bir tabip, insan bedeninin organlarını doğru bir şekilde müdüriyet yapma görevini üstlenmiş olan bir beyin mütehassısı olarak kendini tanıtamaz.
İnsanların bireysel ve toplumsal dini vazifelerini müdüriyet etme konusunu üstlenmiş ve vazifeler arasında, camiadaki bireylerin mesuliyet ve hukuklarında teadülü sağlama mesuliyetini taşıyan siyasal fıkıh (fıkhi hükümeti) kesinlikle muhtelif maharetlere sahip olması gerekiyor. Bunlardan birisi de bireysel fıkıh hakkındaki maharettir. Açıktır ki bireysel fıkhın yanı sıra siyasal fıkıhta mütehassıs olmakta da başka bilgilere niyaz var. Dolayısıyla siyasal fıkhı kâmilen bireysel fıkıhtan müstakil değerlendirilemez.
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Diğer gezegenlerde yaşamaya İslam’ın bakışı nedir?
  8479 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Diğer gezegenlerde yaşamayı iki açıdan ele alabiliriz. 1.       Diğer gezegenlerde yaşam ve canlı varlık belirtileri var mı? İnsanın diğer gezegenlerde yaşaması mümkün mü? İnsan diğer gezegenlere gidebilir mi?
 • Kur’an’da hayat ve ölüm kelimeleri kaç defa geçmiştir?
  9928 Kur’anî İlimler
   “Hayat” yaşayış anlamındadır ve mevt de onun karşıt anlamıdır. Hayat ve mevt her ikisi de Allah’ın yaratıklarındandır. Kur’an şöyle buyuruyor: “Hanginizin daha iyi davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, üstündür ve çok bağışlayandır.”[1] ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  7359 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) halifeliği neden Gadir-i Hum’da iblağ edildi?
  6785 Eski Kelam İlmi
  Şam tarafından gelen Rum tehdidi İslam ülkesinin kuzey sınırlarını tehdit edip, Rumların gücü herkesi dehşete düşürdüğünde Allah Resulü (s.a.a), bütün İslam şehirlerinden ağır bir orduyu kuzey sınırlarına göndermek için hazırladı. Belirlenen zaman gelip çattığında Peygamber (s.a.a) ordunun hareket etmesi için emir verdi. Ancak bu sefer geçmişin aksine Ali’yi ...
 • Raksetmenin haram olduğunu söyleyen hadisleri senetleriyle beraber zikrediniz.
  5523 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedensel esenlik sırrını nasıl araştırabiliriz?
  5656 Yeni Kelam İlmi
  Allah tarafından konulan tabiat kanunları bu dünyada hiçbir insanın baki kalmamasını ve değişik nedenlerle ve bu cümleden olmak üzere bedensel esenliği kaybederek dünyayı terk edip ebedi âleme geçmesini muayyen kılmıştır. Öte taraftan her ne kadar peygamberler ve imamlar (a.s) bir takım özel durumlarda Allah’ın izniyle hastalara (sadece Allah’ın evliyalarının ...
 • Kur’an ve hadisler bakımından ihtiyari ölüm nedir?
  10518 موت اختیاری
  İslami irfanda “mevt-i ihtiyari” teriminin asıl kaynağı ve mebdei İslam peygamberinin (s.a.a.) buyurmuş olduğu şu sözünün: “mutü kalbe en temutü”[i] ölmeden önce ölünüz” olduğunu söylemek mümkündür. Bu kelamda birinci olarak “ölünüz” denmekle “ölüm”, ihtiyari bir amel olarak ortaya atılmış ve ikinci olarak “ölünüz” denmekle ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  109264 Pratik Ahlak
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Safeviyye, Şeyh Safiyuddin tarafından Erdebil'de kurulmuş bir tarikat mıdır?
  9991 تاريخ بزرگان
  Tarihi kaynaklar, Şeyh Safiyuddin, oğlu Cüneyt ve torunu Haydar'ın Şii olduğunu göstermektedir. Ancak o dönemin şartları, onların, inançlarını diğer Safevi sultanları gibi açıkça ortaya koymalarına izin vermiyordu. Onların ya da başka Şiilerin, geçmişte bu mezhebin mensupları olup olmamaları, bizim onlara olan bakış açımızı değiştirmeyecektir. Kim, Şia'nın ...
 • Ben üniversitede antrenörlük bölümü okuyan bir gencim ..1.sınıf ikindi dönem de dans ve ritim diye bir dersimiz var ve bayan erkek dans etmemizi istiyor hoca. Ben bu işi yapmayı istemiyorum ama okulu bitirebilmem için o dersi verip geçmem lazım ne yapmam gerekiyor?
  5568 Öğretim Ortamlarında Karma Durum
  1. Her ne kadar İslam fıkhında ıstırar ve icbar durumunda yükümlülüğü kaldırmak için bir takım usul ve kaideler olsa da üniversitedeki dersleri geçmek harama bulaşmak için gerçek bir ıstırar ve gerekçeli bir özür sayılmamaktadır. Dolayısıyla, bu hususta fıkıhçılar, bu amelin haram olduğunu ve belirtilen ortamın terk edilmesi ...

En Çok Okunanlar