Gelişmiş Arama
Ziyaret
10529
Güncellenme Tarihi: 2013/06/09
Soru Özeti
Allah’ın varlığını inkâr eden filozoflar kimlerdir ve görüşleri nedir?
Soru
Allah’ın varlığını inkâr eden filozoflar kimlerdir ve görüşleri nedir?
Kısa Cevap
Bu soru genel bir sorudur. Ama buna rağmen konuyla ilgili birkaç noktayı hatırlatırız:
 1. Bu bağlamda zikredilen her tarihi nakle itimat edilemez. Zira filozofların birçoğu, içinde bulundukları dönemin has şartlarını dikkate alarak konuşmalarını kinaye ve şifre şeklinde yapmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle onların şifre şeklinde konuşmalarını anlamayanların bir kısmı onlara küfür ve zındık damgasını yapıştırmış. Bunun yanı sıra bazen de siyasi ve fırkacılıktan kaynaklanan taassup bu tür nisbete kaynaklık yapmış.
 2. Allah’ın varlığını inkâr eden bazı filozoflar, bu bağlamda sunmuş oldukları deliller aynı değildir. Zira bu filozofların Allah ı inkâr etme güdüleri aynı değildir. Onlardan bir kısmı siyasi nedenlerden dolayı Allah ı inkâr ederken Bazıları da Allah ı kabul edenler tarafından Allah’ın ispatı için sunulmuş delillerin yetersiz bulduklarından dolayı inkâr etmiş. Bir diğer grup ise doğa ve hissi bilimlere aşırı daldıklarından dolayı Allah’ın varlığını inkâr etmiş. Bu son grubun anlayışına göre bir şeyin gerçekliğe sahip olmasını kanıtlayan temel ölçü doğa ve hissi bilimler vasıtasıyla derk edilmesidir. İşte bu ölçü bağlamında Allah’ın varlığı hissi araçlar ve laboratuvarlarda müşahede ve derk edilmediği için varlığını inkâr etmişlerdir. Her halükarda Allah’ın varlığını inkâr edenlerin en önemli delilleri, kendilerince Allah’ın varlığını ispatlayacak her hangi bir delilin olmamasıdır. Bu iddia haricinde hiçbir filozof Allah’ın varlığının inkârı hakkında hiçbir delil sunamamış ve sunamayacaktır. Netice itibariyle söyleyebilecekleri tek şey şudur; Allah’ın varlığı hakkında tereddüdümüz var.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Nafile gece namazı nasıl bir ibadettir?
  6231 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Gece namazı, gece yarısından sonra ve her türlü riya, gösteriş ve kendini göstermeden uzak bir şekilde yerine getirilen çok faziletli ibadet ve namazlardandır. Gece namazı on bir rekâttır. Sekiz rekâtı, sabah namazı gibi iki rekâtlık namaz halinde, ama gece namazı niyetiyle kılınır. Sonra iki rekât Şef’ namazı niyetiyle ve ...
 • Ömer hadis uydurduğu için Ömer tarafından kınanmış mı?
  12906 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi)
  Buhari, Muslim, İmam Ebu Cafer Eskafi, Muttaki Hindi İkinci Halife Ömer’in Ebu Hureyre’den temelsiz hadis naklettiği için Ebu Hureyre’yi kırbaçlamış ve kendi hükümranlığının sonuna kadar onu hadis nakletmekten sakındırmıştır.Ömer’in Ebu Hureyre’ye bu kötümserliğinin sebebini şu faktörlere dayandırabiliriz:
 • Peygamber Efendimiz (s.a.a) neden kendi evinde defnedildi?
  10796 تاريخ بزرگان
  Peygamber Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra Müslümanlar Onun mübarek bedeninin defnedileceği yer konusunda ihtilafa düştüler. Kimisi mescide defendilsin, dedi, kimisi de ashabıyla defnedilsin, dedi. Emirü’l-Müminin Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurdu: ‘Allah, peygamberini en temiz mekanda ruhunu aldı; öyleyse vefat ettiği evinde gömülmesi en iyisidir.’[1] ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  4896 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Namahremden suni saç ve suni tırnağı gizletmek vacip midir?
  5434 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İmam Humeyni hazretleri (kuddise sırıhu) ve diğer değerli merciler şöyle buyurmuşlardır: Kadınlar suni saçları ve gizli (kalması gereken) ziynetleri (bilezik ve gerdanlıklar gibi) de namaz dışında kapatmaları gerekir.[1] Namaz esnasında ise suni olan saçları, ...
 • Dedikodu yapmanın sonuçları ve bu rezil sıfatın tedavi yöntemi nelerdir? Helal olan dedikodu var mıdır?
  1614 گناه و رذائل اخلاقی
 • Peygamberin (s.a.a) soyundan gelenlerin de humus vermesi gerekiyor mu?
  4597 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İnsanın ticaret, endüstri veya diğer işlerden elde ettiği mal kendi ve ailesinin yıllık harcamasından fazla olursa, bu zamanda onun humusunu yani beşte birini gerekli şartlara sahip bir müçtehide vermesi veya o müçtehidin harcanmasına izin verdiği yere ulaştırılması gerekir.
 • Kabirde soru ve sual nasıldır ve gayri Müslimler için hangi şekildedir?
  9748 Eski Kelam İlmi
  Berzah sözlükte iki şey arasında yer alan perde ve engel anlamındadır. Istılahta ise Yüce Allah’ın dünya ve ahiret arasında karar kıldığı ve ölümden sonra insanın ilk menzili olan âleme denmektedir. Berzah âleminden kastedilen, kabir âlemidir; bu âlemde insan kıyamete dek özel bir tür yaşam sürecektir. Burada kabirden kastedilen şey ...
 • Allah'ın doğru yolu olan sıratı müstakimden insanları saptıran amil nedir? Bu sapıtma insanın kendi elinde midir yoksa onun ihtiyarı dışında mıdır?
  13227 Eski Kelam İlmi
  doğru yoldan sapıtmanın amillerini tanıyabilmek için ilkin "sırat" ve "müstakim" kavramlarının tanınması gerekiyor. "Sırat"ın lügatteki anlamı geniş ve aydın olan ana yol ve ana caddedir. "Müstakim" "k. v. m" kökünden gelmektedir. Eğri ve bükük olamayan şey anlamındadır. Bu nedenle "doğru yol" anlamında olan "sıratı ...
 • Allah-u Teâlâ neden Kur’an-ı tertilli okumamızı emretmiştir?
  11674 Kur’anî İlimler
  Asıl itibarıyla tertil ki “retilil kurane tertila” denilmiştir “tertip” ve “sıralı vezinli” anlamındadır. “ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتٖيلًا” “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”[1] Ama buradaki manası ise Kur’an ayetlerini sabır ve ağır ağır, gerekli tertip, harflerini doğru bir şekilde eda etme, kelimelerini açıklama, ...

En Çok Okunanlar