Ətraflı axtarış
Baxanların
6153
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/17
Sualın xülasəsi
Həzrət Məryəm (s) üçün “aləm qadınlarının ağası (seyyidəsi)” deyilmişdir. Məgər bunun Həzrət Zəhra (s) üçün işlədiləməsinin eybi yoxdur?
Sual
Qurani kərimdə həzrət Məryəm (s) “Aləm qadınlarının ağası kimi yad edilmişdir. Eyni halda biz bu sifəti həzrət Zəhraya (s) üçün də işlədirik. Zəhmət olmazsa bu iki tərəfliliyi izah edin.
Qısa cavab

“Aləm qadınlarının seyyidəsi (başçısı)” cümləsi müstəqil şəkildə Quranda qeyd olunmamışdır. Bu cümlə Al İmran surəsinin 42- cü ayəsindən götürülmüşdür. Allah təala həzrət Məryəmə (s) müraciət edir:

«و اصطفاک علی نساء العالمین»

“Allah təala səni aləm qadınlarının arasından seçdi”. Bu ayədə məqsəd, Allah təalanın həzrət Məryəmi (s) öz əsrinin qadınlarının içərisindən seçməsidir. Amma bununla yanaşı din öncüllərindən bizə gəılib çatan məlumatlara əsasən həzrət Zəhra (s) bütün gəlib- keçmiş aləm qadınlıarının ağasıdır.

Ətreaflı cavab

“Aləm qadınlarının ağası” ləqəbu bu iki böyük xanım, həzrət Zəhra (s) və Məryəm (s) üçün qeyd olunur. Amma rəvayətlər göstərir ki, bu ləqəbin bu iki xanım üçün istifadəsi bir- birindən fərqlənir. Buna görə ikitərəflilik burada yaranmır.

Həzrət Məryəmə (s) bu sifətin  deyilməsi, Al- İmran surəsinin 42- cü ayəsindən götrülmüşdür:

«إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى‏ نِساءِ الْعالَمين‏»

“Xatırla ki, bir zamanlar mələklər belə demişdilər:”Ya Məryəm, həqiqətən, Allah səni seçmiş, təmizləmiş, aləmlərin qadınlarından üstün tutmuşdur.”[1]

Həzrət Zəhra (s) üçün bu ləqəb rəvayətlərdə qeyd edilmişdir. Rəvayətlərdən belə görsənir ki, bu iki hal bir- birindən fərqlənir. Buna görə heç bir ziddiyyət yoxdur. Aşağıdakı rəvayət bu iddiaya bir dəlildir:

Mofzəl deyir: İmam sadiqə (ə) dedim: Peyğəmbərin (s) Fatimeyi Zəhra (sa) barəsində dediyi “O bütün dünya qadınlarının böyüyüdür” sözünü mənə izah et: Məgər o, öz zəmanəsinin ən böyük qadını olmuşdur? Buyurdu: Bu məqam həzrət Məryəm (s) üçündür ki, öz zəmanəsinin qadınlarından üstün idi. Amma Fatimə (sa) başlanğıcdan sonadək bütün dünya qadınlarının ağa və başçısıdır. [2]

Buna oxşar sualı Qurani kərim İsrail övladlıarının “Yaqubun (ə) övladlarının” aləmlərdən üstünlüyünü mətrəh etmişdir:

«يا بَني‏ إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتي‏ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمين»

“Ey Yaqub övladları! Sizə verdiyimiz nemətləri xatırlayın və sizi seçdik və bütün insanlara üstün etdik.”[3] Aydındır ki, onların üstünlüyü müsəlmanlardan deyil,  öz zəmanələrinin insanlarından üstünlükləridir. Buna görə İmam Həsən Əsgəriyə (ə) məxsus təfsirdə Allah Rəsulunun, Əhli- beytinin və ümmətinin bütün gəlib- keçmiş peyğəmbərlərdən, insanlardan üstünlüyü barəsində müfəssəl şəkildə rəvayət nəql olunmuşdur.  Həmçinin buyurur: Ey Musa! Məgər bilmədin ki, Muhəmmədin əshabı bütün peyğəmbərlərin əshabından üstün və fəzilətlidir, Muhəmmədin Əhli- beytinin bütün peyğəmbər ailələrindən üstünlük və fəziləti kimi! Və həmçinin Muhəmmədin bütün göndərilənlərdən üstünlük və fəzilətli olması kimi!?[4]

Həmçinin ayə İbrahim və İmran ailəsinin bütün aləmlərdən üstünlüyünü bəyan etməsi,[5] onların nisbi üstünlüyünün göstərgəsidir.

Deyilənlərdən belə aydınlaşır ki, bu iki böyük xanıma bu sifətin söylənməsində heç bir ziddiyyət yoxdur.

 


[1] - Al İmran surəsi, ayə 42.

[2] - Səduq, Muhəmməd bin Əli, məanil əxbar, səh 107, came müdərrisin nəşriyyatı, Qum, 1361 h.ş.

[3] - Bəqərə surəsi, ayə 122, 47.

[4] - İmam Həsən Əsgəri (ə), təfsire İmam Əsgəri, səh 32, İmam Mehdi (ə) mədrəsəsi, Qum, 1409 h.q.

[5] - Al- İmran surəsi, ayə 33.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Kəsa hədisinin əhəmiyyətini bəyan edin?
  7169 Hədis elmləri 2011/12/25
  Şərif kəsa hədisi ki, hədis kitablarında və Şeyx Abbas Quminin Məfatihul- cinan kitabında gəlib ki, cəhətdən əhəmiyyət daşıyır. Biri İmamət və vilayət məsələsidir digəri isə ismətdir. Əhli- beytin (ə) İmaməti və vilayəti bir sıra şahidlər vasitəsiylə hədisdə sübut olur. Peyğəmbər (s) xüsusi danışıq və rəftarla ki, hədisdə nəql olub, İmaməti ...
 • Lak ilə cənabət qüslü etmək səhihdirmi?
  9133 Suyun çatmasının maneələri 2012/04/09
  Qüsl və dəstəmazın səhih olma şərtlərindən biri də budur ki, suyun dəstəmaz və qüsl üzvlərinə (dəriyə) çatmasına mane olan heç bir şey olmasın.[1] Bu şərtə riayət olunmasında qüsl ilə dəstəmaz arasında heç bir fərq yoxdur. Deməli, əgər bu üzvlərdə suyun bədənə çatmasına mane olan ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50837 دستور العمل ها 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Allah zalımların zülmünün həqiqi (gerçək) faili deyil?
  5123 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار 2012/06/13
  Bu sualın cavabında bir neçə nöqtəni yada salmaq lazımdır: Bütün zalımların zülmünün kölgəsi dörd şeydə xülasələşir: 1. Cəhalət. 2: Ehtiyac. 3: Çirkin əxlaq. 4: Acizlik. Amma Allah bütün bu işlərdən pak və uzaqdır. Heç bir zülm onun zatına yol tapa bilməz. Buna əsasən ...
 • İçində cədvəl və şəkillər olan kitablardan istifadə etməyin hökmü nədir?
  8995 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/12
  Əvvəla, sualınıza diqqət yetirməklə həmin kitabın hansı elmdə yazılmasını ayırd etmək çətindir və əlavə təfsilata, izaha ehtiyac vardır. Amma qısa şəkildə desək, kitabın mövzusu “qəribə elmlər”, misal üçün cəfr, rəml, nücum və sair kimi elmlər mövzusunda ola bilər, lakin onun (müşahidə edilmədən) dəqiq şəkildə ayırd edilməsi mümkün ...
 • Тәрбијә вә психолоҝија елмләриндә нәфсә архајынлыг вурғуланыр, Ислам маарифиндә, әхлаг вә ирфанда исә Аллаһа тәвәккүл вурғуланыр. Бу ики мөвзунун араларында нә кими фәргләр вар?
  5417 Əməli əxlaq 2010/06/13
  Нәфсә архајынлыгла тәвәккүлүн арасында фәргләрин танынмасы бу ики кәлмәнин зеһнимиздәки мәналарындан асылыдыр. Нәфсә архајынлыг ики ҹүр тәфсир олунур: 1. Гүдрәт вә истедадларын танынмасы вә һәмчинин, һәгигәт вә арзулара чатмаг үчүн инсан өзүндә олан истедадлара архајын олмалыдыр. ...
 • Yəhudilərin sifətlərinin ən çox qeyd olunduğu Quran ayələri hansılardır?
  22151 اهل کتاب 2012/09/24
  Qurani-kərim yəhudilərin tarix, əxlaq, əqidə, sifət və xüsusiyyətlərini elə müfəssəl şəkildə bəyan etmişdir ki, digər ilahi dinlərdən heç birinin tarixini belə vəsf etməmişdir. Yəhudi məsələsinə bu səmavi kitabın bir çox ayələrində geniş yer verilmişdir. Bu ayələrin hər birində Bəni-israilin (yəhudilərin) xüsusiyyət, sifət, adət, davranış və etiqadlarından birinə ...
 • Müsəlmanlar arasında müxtəlif firqələrin yaranmasının səbəbləri nədir?
  9132 Qədim kəlam 2010/12/07
  Müxtəlif məzhəblərin yaranmasında, çoxlu səbəblər var. məsələn, bir dəstənin peyğəmbər (s)- in həzrət Əli (ə)- nin imamlığı barəsində olan vəsiyyət və əmrlərinə diqqət etməmələri, digər dinlərin ardıcıllarinin müsəlmanların içinə yol tapması və mədəniyyət cəhətdən onlarla qarışmaları, islamın əsl təlimlərindən və Əli- beyt (ə)- in maarifindən uzaq düşmək bir əsrə yaxın ...
 • Şənbə günü Yəhudilər üçün niyə cəza günüdür? Bazar günü də xristianlar üçün cəza günü sayılırmı?
  15714 Qədim kəlam 2012/04/18
  Dini təlimlərdə qadağan olunan məsələlərdən biri, düz olmayan işləri yozmaqdır. Qurani- kərim, qanun sındıran bəzi yəhudiləri "əshabi- səbt" adlandırır və onlara nifrin və qarğış edir. Çünki, şənbə günü balıq ovlamaq onlara haram idi. Həmin gün yəhudilərin İlahi qanuna nə qədər vəfalı olmalarını yoxlamaq üçün, (İlahi iradə ilə) ...
 • Əqd xütbəsinin fəlsəfəsin bəyan edin?
  7084 Əxlaq 2011/10/30
  İslam nəzərindənevlənmək ailənin və təbii olaraq ictimaiyyətin təşkili üçün bir müqəddəs əhd və peymandır və bir çox əsərlərə və nəticələrə malikdir o cümlədən: Cinsi meyli təmin etmək, nəslin törənməsi, insanın təkamüli, rahatlıq paklıq və iffət, hisslərin möhkəmlənməsi və bir çox başqa faydalardır. Bu müqəddəs əhdi peyman Allah Taalanın müəyyən etdiyi ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157197 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  137775 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  113115 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103271 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86705 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  78274 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50837 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39394 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38896 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38339 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".