Ətraflı axtarış
Baxanların
5260
İnternetə qoyma tarixi: 2011/10/20
Sualın xülasəsi
Zamanın keçməsinə diqqət yetirməklə İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın zahiri bədən quruluşu necədir?
Sual
Hal-hazırda həzrət Məhdi (əleyhis-salam) öz həyatının ikinci min illiyini yaşayır. O, zahiri quruluş cəhətdən cavandır, yoxsa qoca?
Qısa cavab

Həzrət Məhdi (əleyhis-salam) 255-ci hicri-qəməri ilində dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda 1432-ci (miladi 2011) il olduğunu nəzərə alsaq, bu ilin Nimeyi-Şəbanında o həzrətin 1177 yaşı tamam olacaqdır. İmam Zaman (əleyhis-salam) əziz atasının şəhadətindən sonra onun pak cənazəsinə namaz qılarkən camaat onu görmüşdü: buğdayı bir uşaq idi, başında sıx tükləri vardı, qabaq dişləri bir-birindən aralı idi.[1]

O həzrətin zahiri bədən quruluşu, qiyafəsi ilə əlaqədar iki cür rəvayət mövcuddur:

a) Bəzi rəvayətlər qeydsiz-şərtsizdir və onun yaşını bəyan etmir, yalnız həzrətin cavan olmasını xatırladır:

1. شَابٌّ بَعْدَ کِبَرِ السِّنِّ “Yaşı çox olsa da, cavandır.”[2]

2. رُجُوعُهُ مِنْ غَیْبَتِهِ بِشرخِ الشَّبَابِ “Cavanlığının ən gözəl mərhələsində (olan bir halda) zühur edəcəkdir.”[3]

3. فِی سِنِّ الشُّیُوخِ وَ مَنْظَرِ الشَّبَابِ “Qocalar yaşda olsa da, cavan görkəmində və qiyafəsində zahir olacaqdır.”[4]

b) Bəzi rəvayətlər də onun cavan olmasını təkid etməkdən əlavə, yaş həddini də təyin edir:

1. فِی صُورَةِ فَتًی مَوْفِقَ ابْنِ ثَلاَثِینَ سَنَةً “Otuz yaşlı kamil cavan surətində olacaqdır.”[5]

2. فِی صُورَةِ شَابٍّ دُونَ اَرْبَعِینَ سَنَةً “Yaşı qırxdan az olan cavan surətində zahir olacaqdır.”[6]

3. “Yaşı çox da olsa, zahiri quruluşu –  üzü cavandır, belə ki, görənlərin nəzərində qırx, yaxud qırxdan da az yaşı olan bir şəxs kimi nəzərə çarpır. Onun nişanələrindən biri budur ki, vəfat etdiyi vaxta qədər qocalmaz.”[7]

Mərhum Şeyx Tusi o həzrəti qeybəti-şuğra dövründə müşahidə edənlərin bəzilərindən belə nəql edir: “O həzrət gözəl üzlü bir cavan idi, əzəmətli heybətə və ətirli iyə malik idi, bir kəsin ondan gözəl danışdığını görməmişdim.”[8]

Başqa bir rəvayətdə deyilir ki, “onun boyu nə çox hündürdür, nə də çox balaca; əksinə, mötədil və normal qiyafəli bir insandır. Mübarək başı yumru və alnı enlidir. Burnu çəkilmiş, yanaqları düzdür və sağ yanağında bir xal vardır.”[9]

Həzrətin zahiri quruluşu və yaşı ilə əlaqədar aşağıdakı məsələləri qeyd etmək lazımdır:

1. Bildiyimiz kimi, həzrət İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın yaşı hal-hazırda mindən ötüb keçmişdir. Onun yaşının 30-40 arasında olduğunu qeyd edən rəvayətlərdə məqsəd budur ki, zühur zamanı o həzrətin nurani üzü bu yaşda olan şəxslər kimi olacaqdır. Bu yaş ixtilafı təzada səbəb olmaz, çünki bu ədədlər kamil və cavan insanın yaşını göstərir.

İmam Riza (əleyhis-salam)-ın belə buyurduğu nəql olunur: “Onun əlamətlərindən biri də budur ki, yaş cəhətindən qocadır, lakin zahirdə cavan görünür; belə ki, insan hər vaxt ona nəzər salsa, otuz yaşlı, yaxud ondan da az yaşı olduğunu güman edər. Onun əlamətlərindən biri budur ki, ruzigarın, gecə-gündüzün keçməsi ilə ömrünün axırına qədər qocalmayacaqdır.”[10]

2. Əlbəttə, uzun ömrə malik olmağın əvvəlki dövrlərdə də oxşarı olmuşdur və bu məsələ təkcə həzrət Məhdi (əleyhis-salam)-a məxsus deyildir. Quranda 950 il ömür sürən həzrət Nuh (əleyhis-salam) kimi insanların adı gəlmişdir. Yaxud hal-hazırda da diri olan və min illərlə ömür sürən həzrət Xızr (əleyhis-salam)-ı qeyd etmək olar. Başqa bir misal: 3500 il yaşayan Adın oğlu Loğman, 4000 il ömür sürmüş Loğman Həkim. Həzrət İsa (əleyhis-salam) da hal-hazırda diridir. Bu kimi şəxslər “uzun ömürlülər” cərgəsində qeyd olunur. Bunların elmi izahı budur ki, qocalıq və ölüm maddi aləm amillərindən təsirlənmə səbəbi ilədir. Əgər bu amillər olmazsa, şəxs həmişə cavan qalar.[11][1] Bax: “Vədəsi verilən şəxs barəsində tədqiqat”, səh. 437

[2] “Biharul-ənvar”, 51-ci cild, səh. 217, bab 13, “ma fihi min sunənil-ənbiya” babı

[3] “Qeybət”, Şeyx Tusi (rəhmətullah əleyh), səh. 421

[4] “İkmalud-din”, 2-ci cild, səh. 376

[5] “Biharul-ənvar”, 52-ci cild, səh. 287, bab 26, “yəvmə xurucihi və ma yəddulu əleyh” babı

[6] “İkmalud-din”, 1-ci cild, səh. 316”

[7] “İkmalud-din”, 2-ci cild, səh. 652

[8] “Vədəsi verilən şəxs barəsində tədqiqat”, səh. 437

[9] Yenə orada

[10] “Vədəsi verilən şəxs barəsində tədqiqat”, səh. 555

[11] “Ədalət qostəri cəhan”, İbrahim Əmini

Ətreaflı cavab
Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур.
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Namaz və Allaha qəlbən bağlılıq
  8840 Əməli əxlaq 2011/01/04
  Namaz iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə onun zahiri əməlləridir ki, bütün namaz qılanlar onu yerinə yetirirlər. Məsələn: Üzü qibləyə durmaq, paltarın pak olması, dəstəmazlı olmaq və s. bu və digər əməllər namazın şərii hökümlər baxımından düzlüyünə əsas səbəbdir. Belə ki, əgər ilkin mərhələdə bunları yerinə yetirməsək namazımız şərii ...
 • Нәјә ҝөрә Әһли-Бејти (әлејһимуссалам) бир нечә нәфәрә нисбәт верирсиниз?
  6383 Qədim kəlam 2010/11/22
  “Әһли-Бејт” термининин он дөрд Мәсума (әлејһимуссалам) нисбәт верилмәси бәшәрин вә ади инсаларын нәзәријјәси дејилдир. Белә бир инһисар Тәтһир ајәсиндәки илаһи кәламдан вә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) рәвајәтләриндән әлә ҝәлир. ...
 • 12 yaşlı oğlan uşağı camaat namazında kişilər ilə bir cərgədə dura bilərmi?
  5667 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/07
  Uşaqların və yeniyetmələrin məscidlərdə və camaat namazında hazır olmaları onların namaza olan əlaqəsinin artmasına səbəb olan halda maneəsi yoxdur. Bəlkə onları gətirmək müstəhəbdir.[1] Amma görəsən həddi büluğa çatmayan, yaxşını pisdən ayıran şəxsin camaat namazının cərgələrində hazır olması, başqa namaz qılanların namazına maneə yaradırmı? İki şəkli vardır:
 • Quranın hansı ayəsi tövhidin mərhələlərini bəyan edir? Onun mərhələləri hansılardır?
  11173 Qədim kəlam 2012/07/22
  Quran və dini məfhumlarda ən geniş yayılan, dərin və dolğun mənalı məsələlərdən biri olan tövhidin bir çox növləri və mərtəbələri vardır. Quranın bir çox ayələrində tövhid məsələsi çox müfəssəl və dərin şəkildə irəli çəkilmişdir. Bu, Quranın əsaslı məfhumlarda və mühüm məsələlərdə tutduğu yoldan ibarətdir. Hal-hazırda bu üslub ...
 • Христианлыгда тәһрифин сәбәбләри нәдир?
  5839 Təzə kəlam 2009/11/10
  Һәзрәт Иса (ә) Аллаһын изни илә гејб оландан сонра онун тәлимләри јахын тәрәфдарлары (һәвариләр) тәрәфиндән тәблиғ едилмәјә башлады. Сонралар бу вәзифә христианлығын баниси кими танынан Полосун васитәсилә давам етдирилди. Өзү әввәл јәһуди олуб, сонрадан христианлығы сечән бу шәхс бундан габаг јени динә мөтәгид ...
 • Dinlə mədəniyyətin əlaqəsi nədir?
  7789 Təzə kəlam 2010/11/10
  “Din” lüğətdə “itaət etmək”, “tabe olmaq”, “təslim olmaq” və “cəza” mənasınadır. Termində isə, “cəmiyyəti idarə etmək və insanlara təlim-tərbiyə vermək üçün mövcud olan əqidə, əxlaq və qanunlar məcmusu”ndan ibarətdir. Din bəzən haqq, bəzən batil, bəzən də haqq ilə batilin qarışığından ibarət ola bilər.
 • Нәјә ҝөрә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына ҝөрә дуа едирик?
  5506 Qədim kəlam 2010/11/22
  Һикмәт вә сәбәбини дәгиг билмәсәк дә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына дуа етмәк шәриәтин ҝөстәришләриндән сајылыр. Онлардан бир нечәсинә ишарә едирик;1.О һәзрәтин әзиз вүҹудунун саламатчылына дуа етмәк Һәзрәтин сағламлығына сәбәб олан амилләрдән биридир. Аллаһ-таала билир ки, ...
 • Ehtiyaca yetişməyə səbəb olan ən təsirli nəzr hansıdır?
  5485 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/07/02
  Ehtiyacların yerinə yetirilmə yollarından biri xüsusi qaydaları olan nəzr etməkdir. O cümlədən nəzrdə siğə oxunmalıdır. Amma ərəbcə olması lazım deyil. Məsələn əgər desə ki, nəzr edirəm əgər xəstəm sağalsa Allaha xatir yüz tümən fəqirə verəcəm, onun nəzri düzgündür. Nəzrin şərtlərindən biri budur ki, nəzr edən mükəlləf, ağıllı və öz ...
 • Şiə məzhəbinin əsas firqələrinin sayını neçədir?
  10715 Qədim kəlam 2011/09/10
  "Şiə" kəlməsi lüğətdə "davamçı" və "yavər" mənasını daşıyır, habelə "bir əqidə və dinə malik olmaq" mənasında da işlədilmişdir. Müsəlmanların arasında geniş yayılmış dini terminalogiyada isə bu kəlmə Həzrət Əli (ə)-ın ardıcılları barəsinə işlədilmiş və onlarla xüsusi bir bağlılıq kəsb etmişdir. Həzrət Əli (ə)-ın ardıcılları barəsində də aşağıdakı müxtəlif mənalarda işlədilmışdir: Həzrət Əli (ə)-ı ...
 • Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
  27082 Qədim kəlam 2011/03/06
  Diqqət yetirmək lazımdır ki, məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməsə də, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in kəlamında onların adları, xüsusi ilə “Qədir” hədisinin aşkar nümunəsi olan Əli (əleyhis-salam)-ın adı tam aşkar şəkildə zikr olunur. Bu hədis Əli (əleyhis-salam)-ın xilafət məqamını rəsmi olaraq bəyan edir. “Qədir” ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157343 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  138128 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  113206 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103411 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86826 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  78648 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50892 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39477 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38941 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38441 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".