Ətraflı axtarış
Baxanların
4722
İnternetə qoyma tarixi: 2011/11/24
Sualın xülasəsi
İran İslam respublikasını hansı təhlükələr təhdid edir?
Sual
Lütfən, buyurun görək, İran İslam respublikasını hansı təhlükələr təhdid edə bilər?
Qısa cavab

Hər hansı bir varlığı təhdid edən təhlükələri tanımaq üçün ilk növbədə onu icad edən səbəbi (illəti-muvcidə), daha sonra isə onun qalıb davam etməsinə səbəb olan amilləri (illəti-mubqiyə) tanımaq lazımdır ki, o varlığın həyatına zəmanət verilmiş olsun. Çünki hər bir varlığa yönələn təhlükə həqiqətdə onu icad edən və davamına səbəb olan amilləri təhdid edən bəlalardır.

İran İslam respublikasının icad və davam etmə səbəbləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İslamın mütərəqqi qanunları və insan yaradan məktəbi (İslam göstərişlərinin və hökmlərinin dəqiq şəkildə icrası);

2. İnqilabın dahi və agah rəhbəri;

3. Camaatın yekdil rəydə olması və rəhbərə itaət etməsi.

Bu amillərdən hər hansı birinə xəsarət və zərbə dəyərsə, İran İslam respublikası üçün təhdid sayıla bilər. Məsuliyyətli şəxslər və İran İslam respublikasına ürəyi yananlar bu amilləri qoruyub keşiyində dayanmağı həmişə öz hümmətlərinin ən böyük və ümdə hissəsi hesab etməlidirlər.

Ətreaflı cavab

Hər bir varlığı təhdid edən təhlükələri tanımaq üçün ilk növbədə onu icad edən səbəbə, sonra isə onun qalıb davam etmə səbəbinə təzminat verən amilləri tanımaq lazımdır. Çünki bir varlıq üçün əsl bəla və təhlükə həqiqətdə o varlığı icad edən və davam etməsinə səbəb olan amilləri təhdid edən təhlükədən ibarətdir.

İslam respublikası canlı, inkişafda olan, bütün dünya xalqları və millətlərinin taleyində təsirli rol ifa edən bir quruluş ünvanı ilə əsla təsadüfi, səbəbsiz və köksüz bir hadisə deyildir. Əskinə, onun çox güclü, müqəddəs və dəyərli kökləri, əsasları vardır.

İran İslam respublikasını icad edən və onun əbədi qalmasına zəmanət verən səbəblər aşağıdakılardır:

1. İslamın mütərəqqi və insan qurucu məktəbi (İslam göstərişlərinin və hökmlərinin dəqiq icrası);

2. İnqilabın dahi və agah rəhbəri;

3. Camaatın yekdil rəydə olması və rəhbərə itaət etməsi.

Birinci amili təhdid edən təhlükə insanların İslama etiqadının zəifləməsinə və bu müqəddəs dinin ictimaiyyətin gündəlik həyatındakı rolunun əhəmiyyətsiz olmasına səbəb olan işlərdir. Bu təhlükələr İslam barəsində düzgün məlumat və mərifətin olmaması, bu dinin tam tərsinə təqdim edilməsi, onun göstərişlərinin xurafatla qarışdırılması, İslamda bidət yaradılması, İslamın yanlış şəkildə təqdim edilməsi, onun barəsində düzgün olmayan çıxarışlar, dini lazımınca müdafiə etməmək, İslamın din və dindarlıq iddiasında olan saxtakarlar tərəfindən oyun-oyuncağa çevrilməsi, dini həssasiyyətlər və nigarançılıqlar əvəzinə millətçilik, tayfa-qrup hisslərinin rövnəqləndirilməsi və s. işlər insanların dindən uzaqlaşmasına və inqilabın mühüm sütunlarından birinin zəifləməsinə səbəb olur.

Həmçinin, rəhbərlik məqamının zəiflədilməsi, ona itaət edilməməsi və s. inqilabın əsl prinsipinin təhlükəyə düşməsinə səbəb olur.

İslam inqilabının təsir və qüdrəti ilə əlaqədar camaatın naümid edilməsi, ayrı-seçkiliklərə yol verilməsi, müxtəlif xalq kütlələrinə qarşı ədalətsizliyin yayılması, cəmiyyətdə qabarıq sinfi ixtilafların, ziddiyyətlərin vücuda gəlməsi, eyş-işrətdə və əyyaşlığa qurşanmaq ruhiyyəsinin yayılması, camaat arasında maddiyyata həddindən artıq maraqların rəvac tapması, camaatda İslam respublikasının başçılarının və məsul işçilərinin cəmiyyətdən ayrılıq hisslərinin yaradılması, öyüd-nəsihət qəbul edilməməsi və s. inqilabı təhdid edən üçüncü bir amildir.

Buna əsasən, bu üç amildən hər birinə xəsarət dəyərsə, İran İslam respublikası quruluşu üçün ciddi təhdid sayıla bilər. Camaat, dövlətin məsuliyyətli işçiləri, hökumət məqamları və İran İslam respublikasına ürək yandıran sair şəxslər gərək həmişə bu üç amilə nəzarəti özlərinin ən mühüm vəzifələri hesab etsinlər.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Qadın incə bir varlıq, yoxsa zəif bir insandır?
  5350 زن 2012/06/23
  Quran nəzərindən qadının çox yüksək məqamı vardır. Qurani-kərim qadınla kişini xilqət baxımından bir insani gövhərdən və bir cinsdən yarandığını bəyan edir. Bu asimani kitab xüsusi ilahi mərhəmətə layiq görülən, rübubi məqamın vəhyini əldə edən, mələklərlə danışan qadınlardan xəbər verir. Onlar Allah yolunda müqavimət və iman ...
 • Hicabın fəlsəfəsi nədir? Niyə görə İslam qadınlara məhdudiyyət qoyur?
  10627 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/06/28
  Qadın və kişi bəzi aspektdən; vahid zat və gövhərdən yaradılışda, təhsil almaq, qələm və söz azadlığı və s. kimi ictimai hüquqlardan yararlanmada bərabərdirlər.Lakin fiziki və ruhi cəhətdən bir-biri ilə çox sayda fərqləri vardır və bu fərqliliklər ictimaiyyətdə hicabı qorumaq və ona riayət etmək ...
 • Nə üçün bildirçinin yeyilməsi halaldır?
  7814 پرندگان 2012/05/19
  Şahin kimi yırtıcı olan və caynaqlara sahib quşalar və həmçinin uçan zaman qanadlarını düz tutmaq hərəkət edirtməkdən az olan hər quşun əti haramdır. Həmçinin bütün növ qarğalar, hətta sağsağan ətinin yeyilməsi ehtiyate vacibə əsasən haramdır. Amma qanadlarının hərəkəti düz saxlamasından çox olan hər bir quşun ...
 • เหตุใดกุรอานจึงใช้สำนวน فبشّرهم بعذاب الیم ทั้งๆที่คำว่าข่าวดีมีความหมายเชิงบวก?
  5644 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/07
  Dəstəmazın şərtləri vardır ki, onlardan hər hansı birinə riayət eləməmək dəstəmazı batil edir.Dəstəmazın şərtlərindən biri də odur ki, üz və əlləri yumaq, başa və ayaqlara məsh çəkmək dəstəmaz alanın özü tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Başqası onun üçün dəstəmaz alsa və ya əllərini və üzünü yumaq üçün, başına və ayaqlarına məsh ...
 • Nə üçün az sayda peyğəmbərlərin adları Quranda çəkilmişdir?
  11166 Quran elmləri 2010/12/02
  Qurani- Kərim tarix, əfsanə və lüğət kitabı deyildir ki, orada bütün peyğəmbərlərin tarixçələrini, adlarını və yaşayış tərzlərini arayıb axtaraq.[i] Əksinə Quran insanları hidayət edən, nəfsi saflaşdıran,[ii] insanlar üçün təlim-tərbiyə göstəricisi oan ilahi bir kitabdır. Qurani-Kərimin bu hədəfi bir çox peyğəmbərlərin adlarının çəkilməməsi üçün əsas ...
 • Dinlə elm arasında necə uyğunluq yaratmaq olar?
  5859 Din fəlsəfəsi 2011/06/27
  Din və elmi iki zidd yol hesab edənlər ilahi dinləri, xüsusilə aydın İslam dinini düzgün tanımamışlar. Bundan əlavə diqqət etməmişlər ki, dinin təsir dairəsi elm və texnologiyanın təsir dairəsindən tam surətdə fərqlidir və təsir dairələrinin fərqliliyi, ziddiyət anlamına gəlmir. Din üç hissədə: İnsanın özü ilə əlaqəsi, insanın başqaları ilə rabitəsi ...
 • Əli (ə) hansı xütbədə, özündən qabaq üç xəlifənin xilafətə (xəlifəliyə) yetişməsi keyfiyyətini izah edir?
  8516 Hədis elmləri 2012/01/09
  Əli (ə) Nəhcül- bəlağənin üçüncü xütbəsində özündən qabaq üç xəlifənin xilafətə yetişməsi keyfiyyəti barədə söz açır və o həzrətin (ə) (xütbənin sonunda) buyurduqlarından istifadə etməklə bu xütbə, "şiqşiqiyyə" adı ilə tanınıbdır.Şiqşiqiyyə xütbəsi, xilafət barəsində imam Əlinin (ə) şikayətlərinə, onun (xilafətin) əldən getməsi qarşılğında İmamın (ə) səbrinə və sonda camaatın ...
 • Musiqinin haram olmasının dəlillərini açıqlayın?
  31701 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/18
  Fiqh terminində musiqiylə ğina bir- birindən fərqlidirlər. Ğina o səsə deyilir ki, insan boğazında bir neçə not şəklini alaraq səslənsin və dinləyicidə sevinc və fərəh halının yaranmasına səbəb və oyun və rəqs məclislərinə münasib olsun.Amma musiqi, bir səsdir ki, musiqi alətindən eşidilir.Bir çox ayə və rəvayətlərə və bir ...
 • Aya südəmər oğlan uşağının sidiyi nəcisdirmi?
  9856 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/06/18
  O məsələ ki, ona işarə etmişsiniz, fiqh kitablarında bu cür gəlmişdir: Əgər bir şeyi südəmər oğlan uşağı ki, donuz südü də yeməmişdir sidiyiylə mundar olarsa bir dəfə onun üzərinSü tökülərsə əlbəttə ki, o nəcisin bütün hər bir yerinə çatarsa pakdır və o nəcis olan libası ...
 • Başqasının uşağını validenylərinin icazəsi ilə ədəbləndirməkdən ötrü döymək olarmı?
  3518 Cürbəcür 2015/05/30
  Sualın mövzusunda həddi buluğa çatdıqdan sonra icazə yoxdur və artıq bu yaşda ata-ananın icazəsinin təsiri yoxdur. Amma bəzi fəqihlər[1] zərurət olan halda buna icazə verirlər və o həddə qədər ki, uşağın bədəni qızarmış və qaralmış olmasın. Əlavələr: Mərce təqlid alimlərinin bu suala cavabları:

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157279 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  137971 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  113171 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103354 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86773 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  78465 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50870 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39439 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38921 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38384 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".