Ətraflı axtarış
Baxanların
5257
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/09
Sualın xülasəsi
Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in nəzərindən başqalarına hədiyyə verməyin qayda-qanunları hansılardır?
Sual
Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in nəzərindən başqalarına hədiyyə verməyin qayda-qanunları hansılardır?
Qısa cavab

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in əməli rəftar və davranışlarından biri başqalarına hədiyyə vermək və başqaları da hədiyyə verdikdə onu qəbul etmək idi. Amma o həzrətdən nəql olunan rəvayətlərə əsasən, bu iş insanın özü və başqaları üçün əzab-əziyyətə, məşəqqətə səbəb olmamalıdır. Çünki bu işdə əsas məqsəd ülfət və ünsiyyət yaratmaqdır. Əgər onun qayda-qanunlarına və şərtlərinə əməl olunmasa, münasib və xoşa gələn nəticələr verməyəcəkdir.

Ətreaflı cavab

Din təlimlərində təkid olunan məsələlərdən biri də başqalarına hədiyyə verməkdir. Əlbəttə, xatırlatmaq lazımdır ki, dini mənbələrdə hədiyyə maddi hədiyyələrdən daha geniş məna kəsb edərək mənəvi hədiyyələrə də şamil olur. Bu barədə Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-dən çoxlu rəvayətlər nəql olunmuşdur ki, burada bəzilərini qeyd edirik:

1. “İnsanın müsəlman qardaşlarına qarşı alicənablıq və şərafətinin əlamətlərindən biri budur ki, onun hədiyyəsini qəbul etsin, malik olduğu şeylərdən də ona hədiyyə versin, amma özünü ona görə məşəqqətə salmasın.” Sonra buyurur: “Mən bu barədə özlərini məşəqqətə salanları sevmirəm.”[1]

Bu rəvayətdə Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) hədiyyə almağı və verməyi müsəlman insanın şərafət əlaməti hesab edir. İşarə olunan incə məsələ budur ki, hədiyyə gərək əzab-əziyyət və məşəqqətlə yanaşı olmasın, hədiyyəni seçəndə insanın maddi imkanları nəzərə alınsın. Bundan qeyri hallarda təkəllüf (özünü yersiz zəhmətə salmaq) sayılır ki, hədiyyədə nəzərdə tutulan məqsədlə fərqlidir.

2. İmam Baqir (əleyhis-salam) buyurur: “Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) hədiyyəni qəbul edirdi, lakin sədəqəni almaqdan çəkinirdi. Həm də buyururdu: “Bir-birinizə hədiyyə verin, çünki hədiyyə dilxorluğu və narazılığı, qədim kin-küdurətləri və düşmənçilikləri aradan aparır.”[2]

3. İmam Riza (əleyhis-salam) atasının və əziz babalarının dilindən belə nəql edir: “Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) hədiyyəni sevirdi və ürəyincə idi. Amma onu tələb etmir və onun əvəzini çıxmaq üçün (müəyyən) işlər görürdü.”[3]

4. Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) buyurur: “Hədiyyə üç cürdür: biri başqa hədiyyənin müqabilində olan, ikincisi barışıq üçün olan, üçüncüsü isə Allahın razılığı üçün olan hədiyyədir.”[4]

5. O həzrət yenə buyurur: “Əgər məni inək və ya qoyun xaşı yeməyə qonaq etsələr, əlbəttə, qəbul edərəm. Əgər mənə inək və ya qoyun xaşı hədiyyə göndərsələr, əlbəttə, qəbul edərəm.”[5]

O həzrət inək və ya qoyun xaşını sadəcə nümunə ünvanı ilə qeyd etmişdir. Əsas məqsədi budur ki, hətta az dəyərli şey də hədiyyə etsələr, qəbul edərəm.

6. Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) buyurur: “Hədiyyə qablarını qaytarmağa tələsin, çünki (qarşı tərəf hədiyyə verməkdən peşman olmasın və) yenə də sizə hədiyyə gətirsin.”[6]

7. İmam Riza (əleyhis-salam) ata-babalarından Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in belə buyurduğunu nəql edir: “Hədiyyə necə gözəl şeydir! Çünki o, hacətlərin açarıdır.”[7]

Hədiyyə barəsindəki rəvayətlərdən nəticə almaq olar ki, bu əməl böyük əhəmiyyət daşısa da və Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) ona tövsiyə etsə də, onun şərtlərinə, qayda-qanunlara və xüsusiyyətlərə əhəmiyyət vermək zəruridir. Çünki hədiyyənin əsas hədəfi mehr-məhəbbət, səfa-səmimiyyət icad etmək, kin-küdurəti və düşmənçiliyi aradan aparmaqdır.

 


[1] Təbərsi, Əli ibni Həsən, “Mişkatul-ənvar”, səh. 219, “Heydəriyyə” kitabxanası, Nəcəfi-Əşrəf, 1385-ci qəməri il

[2] Yenə orada

[3] Yenə orada

[4] Kuleyni, Məhəmməd ibni Yəqub, “Əl-kafi”, 5-ci cild, səh. 141, hədis 1, “Darul-kutubil-islamiyyə”, Tehran, 1365-ci şəmsi il

[5] Səduq, Məhəmməd ibni Əli, “Mən la yəhzuruhul-fəqih”, 3-cü cild, səh. 299, “Camieyi müdərrisin” nəşriyyatı, Qum, 1413-cü qəməri il

[6] Yenə orada, səh. 300

[7] Səduq, Məhəmməd ibni Əli, “Uyunu əxbarir-Riza (əleyhis-salam)”, 2-ci cild, səh. 74, hədis 342, “Cəhan” nəşriyyatı, 1387-ci qəməri il

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Vəqf olunmuş yerdən istifadə etmək olar? Və yaxud onu satmaq olar?
  5311 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/11
  Bu haqda təqlid mərcələrinin fətvalarına diqqət edin: Ayətullah Xaminei: Əgər yerin vəqf olunması sübut olarsa və yer əksinə yararlı olarsa əkindən başqa istifadə etmək caiz deyil. Əgər yer əkinə yararlı deyilsə şəri nümayəndə yeri icarəyə verə bilər onda bina tikilsin amma ...
 • Qeyri İslami dövlətlərin banklarından kredit götürməyin hökmü nədir?
  6258 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/11/12
  Kredit götürməyin əsası hakimi şərin icazəsinə bağlı deyil. Hətta əgər dövləti bir bankdan olmuş olsa belə. Vəzi hökm nəzərindən də düzgündür. Baxmayaraq ki riba və sələm də olmuş olsa. Amma riba və sələm olarsa təklifi nöqteyi nəzərdən haramdır. İstər müsəlmandan almış olasan və istərdə qeyri müsəlmandan. İstər İslami dövlətdən olsun ...
 • Христианлыгда тәһрифин сәбәбләри нәдир?
  5837 Təzə kəlam 2009/11/10
  Һәзрәт Иса (ә) Аллаһын изни илә гејб оландан сонра онун тәлимләри јахын тәрәфдарлары (һәвариләр) тәрәфиндән тәблиғ едилмәјә башлады. Сонралар бу вәзифә христианлығын баниси кими танынан Полосун васитәсилә давам етдирилди. Өзү әввәл јәһуди олуб, сонрадан христианлығы сечән бу шәхс бундан габаг јени динә мөтәгид ...
 • İmam Əli (ə) ölünü dirildə bilər?
  7645 دانش، مقام و توانایی های معصومان 2012/09/01
  Bu ki, bir şəxs müstəqil şəkildə Allaha ehtiyacı olmadan, belə bir iş etməsi Allahın əfali tohidlə (yaradılışda tohid) ziddiyyət vardır. Çünki ölüm və həyat təkcə Allahın əlindədir. Amma əgər bir şəxs Allahın icazəsiylə belə bir iş etsə, bu iş mümkün olacaq. Bunun əqli ...
 • İslamda Quşbazlığın hökmü nədir? Niyə?
  5333 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/01/16
  Bu əməlin öz – özlüyündə maneəsi yoxdur, amma adi halda başqalarının və qonşuların əziyyətinə səbəb olarsa, yaxud bəzi məntəqələrdə camaat belə bir şəxsə laqeyid (işə can yandırmayan) insan gözü ilə baxarlarsa, bu əməlin düzgün əməl olmadığını və maneəsi olduğunu söyləmək olar. Buna görədə böyük mərcəi təqlidlər bu əməlin təsirlərinə diqqət ...
 • Ümmul- möminin termini necə yarandı?
  6045 Təfsir 2011/03/10
  Ümmul- möminin ilk dəfə Peyğəmbər (s)- in zamanında, o həzrətin xanımlarının möminlərə nisbəti barəsində Əhzab surəsinin 6- cı ayəsinin nazil olmasıyla termin olubdur. Peyğəmbər (s)- in xanımları ümmətin analarıdır, şərii bir hökmdür və o həzrətə məxsusdur. Bu hökm (Peyğəmbər (s)- in həyat yoldaşlarının möminlərin analarına oxşadılması) analığın bəzi təfsirlərində oxşatmaqdır, ...
 • Rəcəb ayının əhəmiyyəti nədir və onda hansı əməllər vardır?
  9921 Əməli əxlaq 2012/04/19
  Fəzilətinə dair məsumlardan (əleyhimus-salam) çoxlu rəvayət nəql olunan aylardan biri də rəcəb ayıdır. Bu ayın əməlləri: oruc tutmaq, istiğfar (günahlardan tövbə) etmək, zikr demək, qüsl etmək, namaz qılmaq, ümrə əməllərini əncam vermək, imamları, xüsusilə iman Hüseyn və imam Riza (əleyhiməs-salam)-ı ziyarət etmək. ...
 • Hansı şeylər namazı batil edir?
  14489 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/12
  12 şey namazı batil edir ki, onlara namazın mübtilatı deyirlər.1.             Namazın əsnasında onun şərtlərindən hər hansı birinin pozulması.2.             Namaz əsnasında dəstəmazı və ya qüslü batil edən şeylərin baş verməsi.3.            
 • Nə üçün Muhəmməd surəsinin 2- ci ayəsində «وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ ءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلىَ‏ محُمَّدٍ وَ...‏» Peyğəmbərin adı açıqlanıbdır? Amma başqa ayələrdə açıqlanmayıb?
  5631 Təfsir 2012/02/15
  Sual onunan ayədə Həzrəti Muhəmmədin (s) mübarək adının açıqlanmasının səbəbi, ayənin bu hissəsinin əhəmiyyətinə görədir və Allah Peyğəmbərin (s) adını deməklə o həzrətə əzəmət və ehtiram bağışlamaq istəyib. Təfsirçilərdən bir dəstəsi ikinci təbiri ümumda sonra xüsusun deyilişi bilirlər. Bu şəkildə ki, ikinci təbir əziz Peyğəmbərin (s) təlimatlarına təkiddir; bu bəyanla ...
 • Quranın təhrif olunmaması müddəası ilə Əbdülah ibni Əbi Sərəhin Quranın təhrif olunması barədə dediyi sözlər necə uyğun gəlir?
  7677 Quran elmləri 2011/07/30
  İşarə etdiyiniz rəvayətlər Əbdüllah ibni Əbi Sərəhin mürtəd olması ilə əlaqədardır. Onun necə və nə üçün mürtəd olması ilə əlaqədar üç rəvayət gəlmişdir. Amma, əvvəla, onun necə mürtəd olması ilə əlaqədar ixtilaf vardır. Onunla əlaqədar nəql olunan bəzi rəvayətlər ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157277 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  137968 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  113170 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103351 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86770 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  78454 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50869 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39438 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38920 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38379 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".