Ətraflı axtarış
Baxanların
6254
İnternetə qoyma tarixi: 2008/03/26
Sualın xülasəsi
Fahişə qadınla müvəqqəti evlənmək olarmı?
Sual
Fahişə qadınla müvəqqəti evlənmək olarmı?
Qısa cavab
Fahişə qadınla daimi və müvəqqəti evlənmək haram deiyl amma, bəzi səbəblərə görə elə qadınlarla evlənmək dünya və axirətinizin xeyirinə deyildir.
 
Ətreaflı cavab
Bu sualın cavabında deyə bilərik ki, bir çox rəvayətlərdə olduğu kimi həmin sualı pak və Məsum İmamlarımızdan (əleyhimus-salam)  soruşublar. O Həzrətlər də hər bir şəxsə öz halına münasib cavablar veriblər.
Əvvəlcə, belə rəvayətələrdən ikisini seçib tərcüməsi ilə birgə sizin ixtiyarınızda qoyuruq. Daha sonra onları müxtəsər təhlil etməklə, sualınızın cavabınızı verəcik:
Birinci rəvayətdə İshaq ibn Cərir nəql edir ki, İmam Sadiqin (əleyhissalam) hüzuruna gəldim və soruşdum: Bizim Kufə şəhərimizdə fahişəliklə məşğul olan məhşur bir qadın var. Onunla müvəqqəti evlənə bilərikmi? İmam (əleyhissalam) buyurdu: “O qadın öz evinin qapısına bayraq vurub?”[1] Dedim: Əgər belə etsəydi hökumət tərəfindən həbs olunardı. İmam (əleyhissalam) buurdu: “Onunla müvəqqəti evlən!” Sonra İmam (əleyhissalam) yanında əyləşmiş dostlardan birinin qulağına ahəstə nə isə buyurdu. Mən sonradan həmin şəxsi gördüm və İmamın (əleyhissalam) ona nə dediyi haqqında soruşdum. O cavabında dedi: hətta, o qadın qapısının ağzına rəsmi bayraq asmış olsaydı da onunla müvəqqəti evlənmək olardı. Çünki, bu evlənmə o qadını haramdan saxlar və onu halal yola tərəf aparardı.[2]
Digər bir rəvayətdə Həsən ibn Zərif belə nəql edir ki, bizim məhəlləmizdə gözəl üzlü bir qadın var idi və onula evlənmək fikrində idim. Amma, o elə bir fahişə qadın idi ki, heç kəslə zina etməkdən çəkinməzdi. Ona görə də sonradan ondan xoşum gəlmədi amma, sonradan öz-özümə dedim: Bizim İmamlarımız (əleyhimussalam) nəql ediblər ki, fahişə qadınlarla evlənməyin eybi yoxdur. Çünki, bu əməllə onları haramdan halala tərəf çəkirlər. Həmin şübhəni aradan apramaqdan ötrü xüsusi bir məktubda İmam Həsən Əsgəridən (əleyhis-salam) məşvərət istədim. O Həzrət (əleyhissalam) cavabında yazdı: “Fahişələrlə evlənməyin eybi yoxdur. Amma, buna baxmayaraq qonşunda olan o fahişə qadınla müvəqqəti evlənməkdən çəkin! Çünki, o qadın çox həyasız bir şəxsdir və sənin qonşuluğundadır. Ondan qorxuram ki. sonradan bu işini hamıya yayıb səni el içində rüsvay edər!”
Bu məktubdan sonra o qadınla müvəqqəti evlənməkdən çəkindim. Amma, bir müddət sonra həmin qadınla bir dostum müvəqqəti evləndi və bu evlənmədən sonra çox çətinliklərlə üzləşdi. Hökümət onu həbs etdi və çoxlu məbləğdə cərimə olundu. Allah-Taala İmam Həsən Əsgərinin (əleyhis-salam) bərəkətindən məni belə bir bəladan qorudu.[3] Çoxlu rəvayətlərdə var ki. belə qadınlarla müvəqqəti evlənmənin məkruh olmasına çatdırır.[4] Çox sifariş olunub ki, müvəqqəti evlənməni də möminə və pak qadınlarla etsinlər.[5]
Bu mövzuda gələn rəvayət və hədislərdən belə nəticə ələ gətiririk ki:
1-İslam daimi evlənməyə dah çox təkid edir və müvəqqəti evlənməyi bəzilərinin kef çəkməsi və ya sui istifadə etməsinə, bununla da ailələrin dağılmasına şərait yaradılmasını bəyənmir;
2-Əgər hansısa şəraitə görə müvəqqəti evlənmək qəsdi olan olsa, daha yaxşı olar ki, qarşı tərəf möminə və pak qadınlardan olsun və qadının şəri evlənmədə olan iddə halətini qorusun.
3-Fahişə qadınlarla məkruh olmasına baxmayaraq, müvəqqəti evlənmək haram deyil. Çünki, belə qadınlar o halda ən azı haramdan uzaqlaşır. Ona görə də heç bir şiə alimi belə qadınlarla evlənməyə haram fətvası verməmişdir.
4-Belə qadınlarla evlənmələrdə çox zaman cismi, ruhi və abır-həya müşkülləri yarandığına görə tövsiyə olunur ki, belə evlənmələr olmasın. Məlum olduğu kimi bütün halal olunmuşlar, cəmiyyətdə hər bir təbəqənin şəninə uyğun təsir bağışlamır. Məslən, zir-zibili araşdırıb onun içindən faydalı əşyaları seçib götürmək halal olsa da, cəmiyyət tərəfdən hər bir fərdin şənində qəbul olunmur.
5-Bütün bu deyilənlərdən sonra yenə də kimsə belə qadınlarla müvəqqəti əqd etmək fikrində olsa, daha yaxşı olar ki, cəmiyyətdə onun şəxsiyyətinə görə qarşıya gələcək müşküllərin qarşısın almaqdan ötrü çox ehtiyat etsin. Bu ehtiyatlardan biri budur ki, belə evlənməni rəsmiləşdirisn və ya etibarlı insanlardan birini rəsmi evlənməsinə şahid kimi nəzərdə tutsun.
 

[1] Qədimdə rəsmi fahişə  qadınlar öz qapılarını ağızına əlamət olaraq, xüsusi bayraq asardılar.
[2] Şeyx hürr Amuli, Məhəmməd ibn Həsən,Vəsailuş-Şiə, Müəsisiseyi Alul-Beyt, Qum, 1409.h.q.səh.29; 26439-cü rəvayət.
[3] Şeyx hürr Amuli, Məhəmməd ibn Həsən,Vəsailuş-Şiə, Müəsisiseyi Alul-Beyt, Qum, 1409.h.q.səh.29; 26440-cı rəvayət.
[4] Şeyx hürr Amuli, Məhəmməd ibn Həsən,Vəsailuş-Şiə, Müəsisiseyi Alul-Beyt, Qum, 1409.h.q.səh.27
[5] Şeyx hürr Amuli, Məhəmməd ibn Həsən,Vəsailuş-Şiə, Müəsisiseyi Alul-Beyt, Qum, 1409.h.q.səh.25
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • “Cövhəri hərəkət” dedikdə məqsəd nədir?
  4705 حرکت جوهری
  Hərəkət dedikdə məqsəd bir şeyin tədrici olaraq qüvvədən (sırf istedaddan) felə (vücuda) doğru xaric olmasıdır. Cövhər dedikdə o mahiyyət nəzərdə tutulur ki, xaricdə icad olunmaq üçün mövzuya (nəyinsə üzərində vücuda gəlməyə) ehtiyacı yoxdur. Amma ərəz xaricdə icad olunmaq üçün bir mövzuya ehtiyaclıdır. Misal üçün, ağ rəng bir ...
 • Bəzi vacib və ya müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyə ciddiyyətli olmaq namazın əvəzini verə bilərmi?
  3912 بیشتر بدانیم
  Suala cavab verməzdən əvvəl bir məsələni izah etmək zəruridir: İslamın hökmləri və göstərişləri məsləhət və məfsədə əsasında olsa da, bəşərin əqli təklikdə şəriət hökmlərinin bütün faydalarını, eləcə də onların tərk edilməsinin bütün zərərlərini dərk edə bilməz; bu barədə Allahın vəhyinə və məsumların (əleyhimus-salam) sözlərinə tabe olmaq lazımdır. ...
 • Teyyul- ərz nədir?
  8632 Nəzəri irfan
  Teyyul ərzin həqiqəti barəsində bir çox nəzəriyyələr verilmişdir ki, onlardan biri İbni ərəbinin "edam və yaratmaq (və ya hazır etmək) nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə əsasında, şəxs özünü ilk yaranış yerindən "edam" və istədiyi yerdə "icad" hazır edir. Başqa bir nəzəriyyəyə görə Təyyul- ərz bədənin ən tez bir zamanda köçürülməsidir ...
 • Јарадылышдан һәдәф нәдир? Әгли дәлиллә бәјан един. Әҝәр һәдәф тәкамүлдүрсә, онда нәјә ҝөрә Аллаһ-таала инсаны камил јаратмамышдыр?
  5895 Qədim kəlam
   Аллаһ-таала сонсуз варлыг олуб, бүтүн камал сифәтләринә малик, фејз јарадан вә фејз верәндир. Онун камалы тәләб едир ки, јарадылыша лајиг олан һәр бир шеји јаратсын. Демәли, Аллаһ-таала фејз верән олдуғуна ҝөрә јаратды. Јәни, јардылышын һәдәфи вә јарадылышын сәбәби, Аллаһын фејз ...
 • Həzrət Müslim kim idi?
  10693 اهل بیت و یاران
  Əqilin oğlu Müslim üç imamla müasir olmuşdur: İmam Əli, imam Həsən və imam Hüseyn (əleyhimus-salam). Üçüncü imamın dövründə canını öz mövlasına fəda etdi və Übeydullah ibni Ziyadın (lənətullahi əlehy) göstərişi ilə şəhid edildi. İmam Hüseyn (əleyhis-salam) onu öz xüsusi nümayəndəsi ünvanı ilə Kufə şəhərinə göndərdi, amma o, ...
 • Nə üçün şiə məzhəbi ən yaxşı məzhəbdir?
  12381 Qədim kəlam
  Şiə məzhəbinin üstünlüyü onun haqq olmasına görədir. Haqq din hər bir zamanda yalnız və yalnız bir dindən ibarətdir, sair mövcud dinlər isə ya kökündən batil və əsassızdır, yaxud kökü kəsilib qüvvədən salınmışdır. Hal-hazırda şiə məzhəbi İslamın haqq şəriətidir, həqiqi və düzgün İslam da şiəlik məzhəbi timsalında təcəlli etmişdir, ...
 • Dinozavr barəsində İslamın nəzəri nədir?
  8034 Təfsir
  Quran hidayət kitabıdır və bu məqsədə kömək edən hər bir şey bu müqəddəs kitabda qeyd olunmuşdur. Mətləbin bəyanında onun tutduğu üslub – məsələlərin külliyyatına və əslinə işarə etməkdir, çox az hallarda məsələnin dəqiqliyinə, incəliyinə və təfərrüatına ...
 • Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur?
  6912 Təfsir
  Əvvəl bunu bilmək lazımdır ki, bəni İsrailin məsxi təkcə buna görə olmayıb ki, ruzi qazanmaq üçün balıq tutublar; çünki bu iş günah olmamaqla yanaşı məsx kimi nəticələridə yoxdur. Bəlkə İslam məntiqində bu iş Allah yanında ibadətlər sırasındadır. İmam Sadiq (ə) buyurub: O kəs ki, ailəsinin ruzisi üçün ...
 • Вилајәти-фәгиһин дәлилләри нәдир?
  4046 Nizamlar hüquq və əhkam
  “Вилајәт-фәгиһ” бәһсини мүхтәлиф јолларла исбат етмәк олар. Амма, бу бәһсдә биз јалныз, мәсәләни әгли вә нәгли илә дәлилләринә кифајәтләнәҹәјик:А) Әгли дәлил:Әгл һөкм едир ки, етигад вә мәнәвијјата сөјкәнән бир һөкумәтин ...
 • Nəcis paltarlar, iki hissəli yarı ovtomatik paltaryuyan maşınlar vasitəsi ilə pak olurlarmı?
  5987 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əgər nəcasətin eyni aradan gedəndən sonra, ker su paltarın hər yerinə yetişib və qurudanın fırlanması nəticəsində onun suyu xaric olsa, paltar pak olar.[1] Aşağıda mərcələrin dəftərlərinin cavabını qeyd edirik. Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftəri: Əgər nəcasətin eyni gedəndən sonra, boruya birləşən su paltaryuyan ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  124700 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  94374 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  75529 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  61381 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  58942 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  38730 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  30498 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  27712 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  27507 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  25887 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...