Carian Terperinci
Pengunjung
3157
Tarikh Kemaskini 2011/01/17
Ringkasan pertanyaan
Apakah hukumnya apabila kami memilih salah seorang marja’ taklid dari tujuh marja’ taklid yang diperkenalkan oleh Agensi Perguruan Hauzah (Jamiah al-Mudarrisin) tanpa mengetahui ‘alamiyah-nya?
soalan
Salah seorang pelajar agama yang dikirim oleh hauzah ke daerah kami berkata: “tidak cukup sekadar bergantung kepada tujuh orang marja’ taklid sahaja seperti mana yang telah dikenalkan oleh Agensi Perguruan Hauzah (Jamiah al-Mudarrisin) bagi menetapkan a'lam (yang paling alim) salah seorang dari mereka bagi tujuan taklid, dan kita harus lebih membuat kajian lagi supaya dapat menentukan ‘alamiyah kemudian bertaklid kepadanya. Karena seluruh marja’ agung telah memberikan fatwa bahawa mukallid harus bertaklid kepada yang lebih pandai (a’lam). Apakah perkara yang disampaikan pelajar tersebut benar? Jika benar, bagaimana pula hukum taklid kami (tanpa mengetahui kelebihpandaian -a’lamiyah- mereka) kepada salah seorang marja' yang tujuh tersebut?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Salah satu jalan untuk mengenal mujtahid yang a'lam (lebih pandai) adalah melalui penentuan yang dilakukan oleh sekumpulan ahli-ahli ilmuan tentang mujtahid dan kealiman seseorang mujtahid, yang mana dengan itu, muqallid menyakini ucapan-ucapan mereka, dan dapat membenarkan kemujtahidan seseorang serta kealimannya.[1]

Pada masa dewasa ini, sebahagian dari guru-guru hauzah Ilmiah Qum (sebagai tenaga pakar dan ahli dalam masalah agama) telah memperkenalkan beberapa orang dengan kelayakan yang diperlukan sebagai marja’ taklid, dimana setiap muslim boleh memilih salah satu dari mereka sebagai marja’ taklidnya. Dan seluruh amalannya harus dikerjakan berdasarkan kitab Taudhi al-Masâ’il (Kitab Himpunan Fatwa) marja yang diikutinya.

Oleh karena itu, apabila Anda sebelumnya telah mendapatkan keyakinan terhadap apa yang telah diperkenalkan oleh sebahagian guru-guru dan mujtahid-mujtahid Hauzah Ilmiah Qum tentang beberapa orang yang telah memiliki kelayakan yang diperlukan sebagai marja’ taklid  dan meyakini bahawa mereka semua berada dalam satu garisan dari sudut kealimannya (sama tahap ilmiah), dan anda telah bertaklid kepada salah seorang dari mereka sebagai marja’ taklid, maka amalan-amalan Anda terdahulu adalah sah dan dengan demikian Anda telah menunaikan tanggugjawab anda. Demikian juga, jika anda masih tetap yakin terhadap a’lamiyah  marja’ taklid  anda, maka anda harus melanjutkan taklid kepadanya, sebaliknya jika anda tidak yakin lagi terhadap a’lamiyah marja’ tersebut, maka ketika itu, anda harus lebih banyak membuat penelitian dan mendapatkan yang a’lam (lebih unggul dalam keilmuan).

 

Untuk informasi lebih jauh, sila rujuk kepada beberapa indeks di bawah ini:

Indeks: Memilih marja’ taklid yang a’lam (lebih pandai), pertanyaan 1657 (site 1820)

Indeks: Penelitian kembali untuk memilih marja’ taklid a’lam, pertanyaan 1848 (site: 1833)

Indeks: Hukum tidak menjaga batasan-batasan syar’i dalam memilih marja’ taklid a’lam, pertanyaan 553 (site: 603)

Indeks: Mengganti marja’ taklid, pertanyaan 3309 (site: 3867)

Indeks: Bolehnya berpindah dari marja’ taklid yang hidup kepada marja’ taklid lainnya, pertanyaan 2282 (site: 2390)

Indeks: Mujtahid a’lam dan bagaimana berpindah dari non-a’lam, pertanyaan 2077 (site: 2542)

Indeks: Memilih marja’ taklid, pertanyaan 2820 (site: 3024)[1]. Taudhi al-Masail (al-Mahsyah li al-Imam al-Khomeini), jil. 1, hal. 15. Jelas bahawa yang dimaksud dengan orang berilmu di sini adalah alim terh-adap ilmu-ilmu Islam.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits

 • Mengapa teks surah al-Fatihah dinyatakan sedemikian rupa sehingga hamba bercakap-cakap dengan Tuhannya dan bukan sebaliknya?
  3863 Tafsir
  Sebagian surah dan ayat al-Quran memiliki sisi edukatif dan pengajaran; artinya diturunkan untuk mengajarkan cara bagaimana mengunkapkan pujian dan munajat kepada Allah Swt. Paragraf-paragraf al-Quran ini terkadang dimulai dengan ungkapan seperti “Qul” (Katakanlah) yang menegaskan sisi edukatif ungkapan tersebut; seperti surah-surah Tauhid dan al-Muaddzatain[1] ...
 • Allah (s.w.t) mencipta dan manusia juga melakukan perbuatan tersebut! Apa bezanya antara kedua-dua ciptaan ini?
  4762 خلقت انسان
  Pertama: Bahan mentah ciptaan hanya dicipta oleh Allah (s.w.t) dan sekiranya manusia mencipta sesuatu, ia akan menggunakan bahan-bahan ini. Kedua: Penciptaan ini dan inovasi manusia juga hanya diterima sebagai tuhan dalam bentuk metafora sahaja; iaitu tanpa izin dan bantuan Allah, tidak ada sesiapapun yang memiliki kudrat dan ...
 • Ilmu, kudrat, keadilan, kehidupan Tuhan, apakah bezanya sifat-sifat ini pada manusia?
  4122 صفات ذاتیه
  Allah (s.w.t) disifatkan dengan sifat yang menampakkan kesempurnaan-Nya, seperti ilmu, kudrat, hidup dan lain-lain, manakala insan pun disifatkan dengan sifat-sifat ini. Insan juga berpengetahuan, berkemampuan dan hidup. Namun penyifatan sifat-sifat ini terhadap Allah (s.w.t) dengan sifat-sifat lain adalah berbeza dari dua dimensi: 1. Sifat ini (ilmu, kudrat ...
 • Berapa banyak jumlah kaum Muslimin yang hadir dalam peristiwa Ghadir Khum? Apakah jumlah yang disebutkan dalam sebagian kitab tidak berlebihan?
  1540 Sejarah
  Orang-orang yang hadir pada peristiwa Ghadir Khum adalah penduduk Madinah dan selainnya merupakan orang-orang yang bermukim di sekitar Madinah dan kemungkinan besar penduduk suku utara Najd. Berdasarkan pembahasan mengenai jumlah penduduk Madinah dalam jawaban detail akan dijelaskan bahwa Madinah memiliki kemampuan untuk mengutus penduduknya ke Mekah sejumlah ...
 • Apakah ketaksuban sentiasa tidak baik? Sekiranya benar demikian apakah dalilnya.
  2915 گناه و رذائل اخلاقی
  Taksub (تعصب) dan asabiyah (عصبیة) berasal dari kata dasar ‛aṣaba yang membawa makna urat dan saraf yang menghubungkan sendi-sendi.[1] Setelah itu sebarang perhubungan dan kaitan dinamakan taksub dan asabiyah. Taksub dan iri hati dalam beragama, kasih terhadap saudara mara, membantu dan ...
 • Mengapakah mazhab Syiah merupakan sebaik-baiknya mazhab?
  15778 شیعه و دیگر مذاهب
  Keunggulan mazhab Syiah adalah disebabkan "kebenarannya". Pada setiap suatu ketika, agama yang benar hanya terhad pada satu agama. Sedangkan agama-agama lain yang masih wujud samada pada asasnya adalah batil, atau tidak berasas, dan telah punah atau telah dihapuskan oleh agama yang datang setelahnya. Syariat yang benar pada ...
 • Apa saja ciri-ciri darah haidh dan darah istihadha itu?
  22503 Istihadha
  Darah haidh pada umumnya kental, hangat dan warnanya merah cenderung hitam atau kuning serta keluar dengan tekanan dan agak panas.[1] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut wanita haidh (hâidh). Adapun darah istihadhah ghalibnya berwarna kuning dan dingin serta keluar tanpa ...
 • Tolong jelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang menentukan imāmah Imam Ali (a.s)?
  8245 Macam-macam
  Sebaik-baik jalan untuk menetapkan imāmah Imam Ali (a.s) bagi Ahlusunnah adalah bersandar kepada Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut yang dinukil dari kitab-kitab mereka. Sudah tentu orang itu harus merupakan seorang pencari kebenaran sehingga tidak bersandar pada penjelasan-penjelasan yang keliru, non-rasional serta tidak menutup matanya terhadap ...
 • Apakah keIslaman dengan cara bertaklid diterima oleh Allah (s.w.t)?
  5466 بیشتر بدانیم
  Sekiranya kita tidak mengemukakan sebarang dalil berkenaan dengan akidah di hari akhirat nanti kecuali dalil taklid dan menuruti orang terdahulu secara membabi buta, sedangkan kita tahu bahawa nenek moyang kita bukanlah ahli ilmu, berpengetahuan, golongan intelek dan tidak juga berada dalam asuhan serta bimbingan para ulama, maka ...
 • Mengapa Syiah memiliki keyakinan terhadap masalah imāmah dan para imam secara khusus?
  6992 کلیات
  Nampaknya yang anda maksudkan dari pertanyan ialah bagaimana kita dapat meyakini dan memahami peribadi imam. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan anda seharusnya terlebih dahulu kami menjawab pertanyaan mengapa kita harus meyakini masalah imāmah? Imāmah dalam Islam memiliki nilai penting dan merupakan tingkatan terakhir dalam perjalanan manusia menuju ...