Ihwal

Pengenalan Tentang Islam Quest

Allah Swt berfirman:

 

"Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."

(Qs. Al-Nahl [16]:43)

 

Kami tiada mengutus para rasul sebelummu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, (dan mereka juga berasal dari bangsa manusia). Maka kamu sekalian tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui."

(Qs. Al-Anbiya [21]:7)

 

Dimensi yang paling unggul dalam kehidupan manusia adalah dimensi pemikiran, berfikir dan makrifat nya. Manusia dalam arus menuju ke arah kesempurnaan pemikiran dan arus penyelidikan yang berterusan akan sentiasa berhadapan dengan kajian-kajian dan soalan-soalan yang baru.

 

Manusia yang tidak menyemai dan menaburkan pertanyaan maka tidak akan menuai ilmu pengetahuannya. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait rapat dengan masalah pemikiran agama adalah masalah yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

 

Yayasan Kebudayaan Serambi Hikmah (Ravâq-e Hikmat) terbentuk dengan dasar pemikiran ini sehingga ia  dapat memenuhi berbagai keperluan yang mendesak dan yang tidak terpuaskan di dalam ruang-lingkup pemikiran agama; baik dari sudut kebudayaan, penilitian mahupun pendidikan. Dan sama sekali dengan keterbatasan kemudahan tidak akan menjadi penghalang kepada kegiatan aktiviti ini, walau dari aspek keluasannya mahupun kegiatannya amat minimum sekali.

 

Berpunca dari dasar ini, maka Teknologi Maklumat (IT) memulakan kegiatan teknologi informasi di Yayasan Serambi Hikmah ini, dan mewujudkan web site bagi tujuan menjawab kepada soalan-soalan yang berkait dengan masalah agama.

 

Teknologi Maklumat (IT) Yayasan Serambi Hikmah pada peringkat pertama dimulai pada tahun 1381 Syamsi, adalah berperanan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkait masalah Teologi –ilmu Kalam- dan Falsafah yang telah dikirim melalui web site Tibyan atau melalui web site  www.hadavi.info

 

Meskipun terdapat banyak usaha dari berbagai lembaga, tetapi keperluan kepada aktiviti dalam menjawab berbagai persoalan dan keraguan dalam agama masih tetap ada, bahkan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi media di era kini, menjadikan keperluan kepada sesebuah institut atau lembaga kian bertambah yang  berperanan menjawab soalan-soalan dan keraguan-keraguan yang berbangkit. Dan sewajarnya jawapan-jawapan yang diberikan seharusnya dapat dianggap sebagai jawapan dan pandangan Islam.

 

Oleh kerana ini, Teknologi Maklumat (IT) pada peringkat kedua bertarikh pada 17 Rabi’ul Awal 1427 Q, tahun kelahiran Nabi s.a.w. bersamaan 27/01/1385 S, telah melancarkan sebuah web site Islam Quest dalam tiga bahasa; iaitu Farsi, Inggeris dan Arab dengan alamat: www.IslamQuest.net, dan secara rasmi telah memulakan aktivitinya pada tarikh tersebut.

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits

Jejaring