Panduan (2)

Mengingat bahwa pertanyaan yang diajukan tidak terbatas dan adanya keterbatasan orang-orang dan yayasan-yayasan, maka kami meminta Anda untuk memperhatikan beberapa poin di bawah ini yang akan banyak membantu kami untuk membuat skala prioritas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk pengajuan pertanyaan boleh jadi semenjak awal telah terpental untuk dijawab. Namun  demikian kami akan menyampaikan beberapa alasannya kepada Anda sebagai berikut:

1. Pertanyaan yang diajukan tidak boleh bersifat global yang memerlukan beberapa lembar buku untuk menjawabnya, misalnya, “Bagaimana pandangan Islam terkait dengan manusia?” Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan global yang meniscayakan penyusunan sebuah buku untuk menjawabnya atau hal ini merupakan sebuah permintaan untuk mengkritisi satu buku dan bahkan boleh jadi diperlukan menyusun sebuah buku yang lebih tebal dari buku yang dikritisi.
2. Pertanyaan yang Anda ajukan tidak bersifat personal sedemikian sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh para pengguna lainnya; misalnya ramalan mimpi atau persoalan keluarga dapat dinilai sebagai sebuah persoalan personal.
3. Pertanyaan yang diajukan berkisar tentang masalah-masalah agama. Berdasarkan hal itu, pertanyaan-pertanyaan seperti, “Apa nama kuno kota Bandung?” atau “Hakikat cahaya itu apakah gelombang atau atom?” berada di luar kapasitas dan akuntabilitas site ini.
4. Apabila dalam pertanyaan, terdapat sebuah masalah yang menukil dari sebuah buku, artikel, web, ceramah dan lain sebagainya, maka Anda harus menyertakan referensi terkait dan referensi yang disebutkan juga dapat diakses dengan mudah oleh penanggung jawab site.
5. Baiknya Anda tidak mengajukan lebih dari satu pertanyaan sekali kunjungan.
6. Apabila pertanyaan yang diajukan memerlukan jawaban yang akurat dan memerlukan waktu yang cukup lama maka kami akan berusaha mengirimkan jawaban global terlebih dahulu kepada Anda dan setelah melakukan penelitian terkait dengan pertanyaan yang diajukan kami akan segera mengirimkan jawaban detilnya.
7. Baiknya teks pertanyaan diajukan dengan jelas tanpa adanya keburaman dan disusun dengan baik sehingga dapat menyampaikan maksud pertanyaan Anda.
8. Mengingat bahwa terdapat sekumpulan jawaban yang telah dimuat pada site pada arsip pertanyaan, kami sarankan untuk terlebih dahulu mencari jawaban pertanyaan Anda pada bagian tersebut dan apabila Anda tidak menemukan jawaban sempurna maka kami persilahkan Anda untuk melayangkan pertanyaan.
9. Baiknya menggunakan bahasa santun dan beradab dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
10.  Site ini tidak melayani pertanyaan-pertanyaan yang (sebenarnya) dapat dijawab sendiri oleh penanya. Karena itu, jawaban atas pertanyaan riset untuk skripsi-skripsi, tesis-tesis, artikel-artikel tidak berada dalam cakupan site ini.
11. Meski kami akan berusaha semaksimal mungkin menjawab setiap pertanyaan seputar masalah agama namun mengingat adanya beberapa persoalan tertentu yang bersifat sensitif di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan masalah akibat sebuah jawaban pertanyaan maka pertanyaan tersebut tidak akan (segera) dijawab dan akan dialokasikan pada kesempatan mendatang.
12. Mengingat bahwa para pengguna site ini masing-masing memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dan pemahaman mereka tentang agama bertingkat-tingkat, kami akan berusaha untuk tidak sekedar menjawab kebutuhan penanya, melainkan menyuguhkan jawaban sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pengguna lainnya.
13. Apabila terdapat jawaban yang sesuai bagi Anda pada site maka boleh jadi jawaban tersebut yang akan kami perkenalkan kepada Anda dengan menyertakan linknya.
14. Kami akan berusaha maksimal menyuguhkan jawaban ilmiah, benar dan akurat atas pertanyaan Anda. Namun apabila Anda belum puas dengan jawaban yang disodorkan karena ketidakcocokan pertanyaan dengan pedoman pengajuan pertanyaan site ini, maka ada baiknya Anda tetap melanjutkan mencari jawabannya dengan cara lain.

Terima Kasih

Admin Islam Quest

Salah satu kemudahan dan fasilitas terpenting yang ditambahkan pada versi terbaru site Islam Quest adalah bagian search dan mesin pencari. Bagian search ini memiliki fasilitas yang beragam yang dapat membantu memudahkan Anda untuk menemukan apa yang terdapat pada site.

Selanjutnya pelbagai fasilitas dan kinerja mesin pencari pada site akan diuraikan sebagai berikut:

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa para penziarah, khususnya para penziarah dari Iran, menumpahkan tangisan mereka di samping kuburan Baqi’?
  3566 Teologi Baru 2011/09/22
  Jawapan atas pertanyaan seperti ini bersandar pada pengenalan kita terhadap zat tangisan dan tujuan orang menangis.Tangisan terbahagi menjadi dua. Tangisan zahir dan tangisan batin. Tangisan batin hasil dari pelbagai pengaruh mental dan kesan di mana dengan tangisan batin ini muncul pada manusia akibat pelbagai aktiviti ...
 • Perintah al-Qur'an yang manakah golongan minoriti yang tinggal di Iran dikehendaki mematuhi peraturan hijab?
  4278 پاک چشمی، پاکدامنی و حجاب 2013/01/08
  Shubhah ini mungkin berada di dalam fikiran kebanyakan individu yang mempersoalkan apakah perlunya hijab bagi umat Islam?, menurut kaedah dan hukum manakah golongan minoriti agama di Iran (Kristian dan lain-lain lagi) juga diwajibkannya? Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa prinsip perlu diberi perhatian: 1. ...
 • Siapakah dajjāl itu? Berikanlah penjelasan tentangnya dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya.
  5747 نشانه های ظهور 2012/05/17
  Salah satu daripada tanda-tanda kemunculan Imam Zaman (a.f.s) adalah keluar dan munculnya sebuah makhluk yang menyesatkan yang bernama "Dajjāl". Dajjāl dari segi bahasa dapat dikatakan kepada setiap pendusta. Terdapat juga definisi sifat-sifat sangat aneh yang berkaitan dengannya yang biasanya ditemukan dalam sumber-sumber Ahlusunnah. Namun oleh kerana sumber-sumber ...
 • Apakah hakikat dosa? Apa pengaruhnya terhadap roh dan jiwa manusia?
  8055 Akhlak Praktikal 2012/04/15
  Jawapan untuk pertanyaan di atas mempunyai 4 bahagian: Hakikat dosa: Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan ʼithm dan ‘iṣyān (اثم و عصيان). Dosa dengan pengertian ini memiliki makna berpaling dari perintah tuan, melakukan kesalahan dan kesilapan. Seorang pelaku dosa menuruti syahwat dan kemarahan sebagai ...
 • Dapatkah Anda jelaskan ciri-ciri rasm al-Usmani itu apa saja?
  19887 Ulum Al-Quran 2012/11/20
  Utsman Thaha adalah kaligrafer (khattât) terkenal dari Suriah yang hidup pada abad kontemporer. Naskah kaligrafinya memiliki banyak keunggulan seperti keteraturan, harmoni, tulisan yang sangat indah, dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah rumit tajwid. ...
 • Mengapakah mazhab Syiah merupakan sebaik-baiknya mazhab?
  14534 شیعه و دیگر مذاهب 2013/02/02
  Keunggulan mazhab Syiah adalah disebabkan "kebenarannya". Pada setiap suatu ketika, agama yang benar hanya terhad pada satu agama. Sedangkan agama-agama lain yang masih wujud samada pada asasnya adalah batil, atau tidak berasas, dan telah punah atau telah dihapuskan oleh agama yang datang setelahnya. Syariat yang benar pada ...
 • Apa hukumnya apabila seseorang membaca “walāẓāllīn” sebagai ganti “walāḍḍāllin? dalam solat”?
  2669 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Berdasarkan fatwa seluruh marja’ agung taqlid, bahawa tajwid dan bacaan sedemikian apabila dilakukan dengan sengaja, maka sudah tentu akan membatalkan solat. Imam Khomeini Ra dalam masalah ini berkata, “Jikalau seseorang tidak mengetahui salah satu daripada kalimah-kalimah surah al-Fatihah atau surah-surah lainnya atau sengaja tidak membacanya, atau membaca satu huruf sebagai ...
 • Mengapakah agama sempurna tidak diutuskan sekaligus dan pada satu tempat? Pada asasnya apakah kepentingan beransur-ansur?!
  3109 Teologi Baru 2012/04/15
  Dari satu perspektif, agama secara beransur-ansur adalah satu perkara yang bersesuaian dengan kemampuan berfikir dan rohani insan. Dari perspektif yang lain pula ialah mengikut keperluan-keperluan, ujian-ujian duniawi dan sosial. Dengan ini, oleh kerana manusia pada zaman dahulu tidak mempunyai pemikiran yang lazim, mereka tidak berdaya memperolehi pengetahuan-pengetahuan ...
 • Adakah hikmah dan ilmu itu berbeza?
  5126 Tafsir 2010/11/14
  Makna hikmah daripada segi bahasa adalah ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran dan realiti, sampai kepada kebenaran dengan media ilmu dan akal atau yang membuat manusia berdiri di atas landasan kebenaran. ...
 • Bagaimana kita dapat mengenal pasti benar atau dustanya orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi?
  4926 Teologi Klasik 2011/05/09
  1.             Wahyu secara leksikal (lughawi) bermakna "transformasi sebuah perkara secara cepat dan tersembunyi." Namun secara istilah disebut sebagai "Pencerapan dan pemahaman tipikal yang terkhusus bagi para nabi dan merupakan firman Tuhan dengan peranantara atau tanpa peranantara."2.             ...

Populer Hits

Jejaring