Soalan baru

peringkat 1 Catat Bio Data Anda
 
peringkat 2 Catat Pertanyaan
Sila masukkan nilai
Klik pada butang untuk menghantar pertanyaan berganda
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai
Untuk Menerima Jawaban yang Tepat dan Lengkap Silahkan Anda Masukkan Jenjang Pendidikan Anda

Panduan

Mengingat bahwa pertanyaan yang diajukan tidak terbatas dan adanya keterbatasan orang-orang dan yayasan-yayasan, maka kami meminta Anda untuk memperhatikan beberapa poin di bawah ini yang akan banyak membantu kami untuk membuat skala prioritas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk pengajuan pertanyaan boleh jadi semenjak awal telah terpental untuk dijawab. Namun  demikian kami akan menyampaikan beberapa alasannya kepada Anda sebagai berikut:

 1. Pertanyaan yang diajukan tidak boleh bersifat global yang memerlukan beberapa lembar buku untuk menjawabnya, misalnya, “Bagaimana pandangan Islam terkait dengan manusia?” Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan global yang meniscayakan penyusunan sebuah buku untuk menjawabnya atau hal ini merupakan sebuah permintaan untuk mengkritisi satu buku dan bahkan ...
Baca Selengkapnya

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa diat wanita satu perdua diat lelaki?
  3574 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Berdasarkan pembelajaraan ilmu hukum hakam (fiqh) dan sejarah, “diat” merupakan sebuah masalah ekonomi yang disyariatkan dengan tujuan untuk menebus kerugian yang dideritai oleh mangsa. Dari sisi lain, masyarakat ideal yang ingin diwujudkan Islam ialah meletakkan inti kegiatan-kegiatan perekonomian di bahu lelaki. Ertinya dengan satu pandangan ...
 • Apakah Tuhan itu dapat dilihat? Bagaimana?
  5507 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2013/03/30
  Sesuai dengan hukum akal dan syariat, sesungguhnya Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir, baik di dunia mahupun di akhirat. Namun Allah dapat disaksikan dan dilihat dengan mata hati. Hati dapat menyaksikan dan melihat Allah (s.w.t) menurut kemampuan eksistensialnya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalan penyaksian (shuhūd) ...
 • Apa yang dimaksudkan dengan spiritualism hakiki dan spiritualism emosional?
  4423 Akhlak Praktikal 2011/07/21
  Kebiasaan terdapat orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap spiritual (rohani) dan keimanan pada umumnya kecenderungan mereka adalah berbentuk perasaan dan emosi jiwa. Ertinya orang-orang ini cenderong ke arah kerohanian dan spiritual dengan cara samada dengan mengikut cara (taqlid) kedua orang tuanya, suasana atau di bawah pengaruh dorongan naluri dan ...
 • Apa saja ciri-ciri darah haidh dan darah istihadha itu?
  21311 Istihadha 2013/06/09
  Darah haidh pada umumnya kental, hangat dan warnanya merah cenderung hitam atau kuning serta keluar dengan tekanan dan agak panas.[1] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut wanita haidh (hâidh). Adapun darah istihadhah ghalibnya berwarna kuning dan dingin serta keluar tanpa ...
 • Bagaimana Tuhan memiliki ilmu terhadap perbuatan manusia sebelum perbuatan tersebut dikerjakan?
  4936 Teologi Klasik 2011/05/09
  Apa yang menyebabkan pengutaraan pertanyaan seperti ini adalah kerana tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang hubungan Tuhan dengan waktu. Tuhan adalah sarmadi (azali dan abadi) dan tidak tertaklukdengan masa. Ertinya  Tuhan berkuasa atas masa dan tidak dibatasi oleh waktu. Pada prinsipnya adalah tidak benar ketika kita berkata bahawa bagaimana Tuhan ...
 • Apakah yang dimaksudkan dengan minuman yang suci (syarâban tahûrâ) sepertimana yang disebut di dalam al-Qur’an?
  3718 Teologi Klasik 2010/11/14
  “Syarâb” bermakna minuman dan “thahûr” bererti sesuatu yang suci dan menyucikan. Terdapat banyak ayat yang menyebutkan bahawa di syurga
 • Berilah penjelasan tentang maqâm Fana' dan baqa'.
  7236 Irfan Teori 2011/01/01
  Fana' dari sudut bahasa bermaksud ketiadaan dan kehancuran. Dan lawan dari Fana' adalah baqa', dan tetap ada. Seperti Tuhan adalah termasuk dalam kategori abadi dan baqa', sementara selain-Nya atau seluruh makhluk digolongkan ke dalam ketiadaaan, kehancuran, dan Fana'.Sedangkan dari sudut istilah dan pengertian ...
 • Apakah kecenderungan insan ke arah keburukan merupakan kehendak Tuhan?
  4016 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار 2012/05/17
  Yang menjadi pertanyaan ialah ayat ke 29 suraha al-Takwīr[i], di mana ianya mirip dengan ayat ke 30 surah ad-Dahr (al-Insān)[ii]. Jika kita perhatikan dalam surah al-Takwīr dan al-Insān, ayat-ayat sebelum ayat yang menjadi pertanyaan tersebut berbicara tentang al-Quran dan ayat-ayat Ilahi yang berada ...
 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  3499 دین 2013/01/08
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan ...
 • Bagaimana sikap Islam terhadap demokrasi?
  5776 انتصاب یا انتخاب 2013/03/30
  Demokrasi merupakan sebuah jalan untuk menyusun dan mengatur masyarakat. Penghormatan terhadap suara majoriti dan kebebasan peribadi, masyarakat dan sebagainya merupakan tipologi demokrasi yang jelas. Meskipun tidak terdapat kepastian antara majoriti (akthariyyah) dan kebenaran (haqqāniyah), [i] akan tetapi suara majoriti atau kebolehterimaan dapat menjadi bekal ...

Populer Hits

Jejaring