Gelişmiş Arama
Ziyaret
6220
Güncellenme Tarihi: 2012/05/19
Soru Özeti
Cemaatle namaz kılınırken tek başıma ve furada namazımı kılırsam bu eylemin saygısızlık olup olmadığını nereden teşhis edebilirim? Eğer bu eylemin hürmetsizlik olduğunu farz edersek ferdi olarak kılınan bu namaz batıl oluyor mu?
Soru
Fakihler, cemaatle namaz ikame edilirken namaz kılmak isteyenler tek başına ve furada namaz kılmamalıdırlar ve hakeza furada olarak kılınan namaz eğer namaz kıldıran cemaat imamına yönelik saygısızlık şeklinde algılanılıyorsa kılınmasının caiz olmadığını söylemişlerdir. Şimdi benim sormak istediğim sorularım şunlardır: 1. Hürmetsizlik yapıp yapmadığımı nereden anlayabilirim? 2. Hürmetsizlik olduğunu farz edersek tek başına (furada) kılınan namaz batıl mıdır?
Kısa Cevap

Taklit Mercilerin cevabı şöyledir:

 

Ayetullahe'l-uzma HAMANEİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

C: 1) Bunun teşhisi mükellefe aittir.

C: 2) Sadece bu durum (hürmetsizlik) namazın sıhhatine zarar vermez.

 

Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Bu durumda tek başına (furada olarak) namaz kılmanın sakıncası yoktur; meğer hürmetsizlik olduğunu bilirseniz (sakıncası vardır). Zarar ihtimali yoktur ve her halükarda namaz sahihtir.

 

Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

C: 1) Bu davranış örfe göre cemaat imamı ve diğer müminlere hürmetsizlik sayılırsa bu iş caiz değildir.

C: 2) Namazı batıl değildir.

 

Ayetullahe'l-uzma SAFİ GÜLPAYGANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Bu konu iki şekilde vukuu bulabilir: Bazen namazı ferdi kılan kişi yabancı ve cemaat imamını tanımamakta; bu durumda onun ferdi olarak namaz kılması cemaat imamının fasık olduğunu (adil olmadığı) ima etmez. Bilakis kişinin tek başına namaz kılmanın zahiri durumu namaz kılan kişi onun (cemaat imamının) durumunu bilmediğinden ve onu tanımadığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ferdi kılarsa sakıncası yoktur. Ama o mahallenin ehli gibi cemaat imamını tanıyan kişi olması durumunda bu kişi namazı ferdi kılmada süreklilik gösterirse, ameli olarak cemaat imamının fasık olduğunu (adil olmadığını) ima etmektedir dolayısıyla caiz değildir ve ferdi kılınan namazında sakıncası vardır.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan kendi güvenlik ve huzurunu bozan diğer varlıklar karşısında ne tür bir tepki göstermelidir?
  7443 Hayvan Barındırmak Ve Avlamak 2013/03/09
  Eziyet ve rahatsız eden haşerelerin eziyet ve rahatsızlıklarını önleme hakkında ilk önce iki noktaya işaret edilecek ve sonra İslami kaynaklardan alınmış iki tavsiye verilecektir: 1. Tabiat çarkında insanların tüm varlıklar ile en azından hâlihazırda barışçıl bir şekilde yaşaması olanaksızdır. Biz; insanlar ve yırtıcı hayvanların bir şehirde hiçbir ...
 • Kadir gecesi bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden sayılır mı?
  19834 Tefsir 2010/03/09
  Kadir gecesi, mübarek ve önemli bir gecedir. Kur'an'ın nassıyla ramazan ayının içindedir. Bu soru birkaç ihtimali içermektedir:1- Kadir gecesinin çokluğundan maksat halkın bildiği şey olan bir ...
 • Allah’ın bazı kullarını unutacağı sözünden maksat nedir?
  16820 Tefsir 2010/05/04
  Allah-u Teala Kur’an’ın dört yerinde kullarını unutmayı kendisine nispet vermiştir. Nitekim bir ayette şöyle buyuruyor: ‘Onlar, nasıl bugüne kavuşacaklarını unutup bilebile ayetlerimizi inkâr ettilerse biz de bugün onları unuturuz.’ Bu ve benzeri ayetler ahirette (hatta bu dünyada) Allah’ın bazı kimseleri unutacağı konusunu teyit etmektedirler. Bu ...
 • Domuz enzimli cips yemek caiz midir?
  6932 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/08
  Büyük taklit mercileri yukarıdaki soruyu şöyle yanıt vermişlerdir:Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun):Sorudaki varsayımda caiz değildir.Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (ömrü uzun olsun):Caiz değildir.
 • Namazda siyah elbise giymenin hükmü nedir?
  7433 Namazda Mekruh Olan Şeyler 2015/06/29
  Namaz kılan şahsın elbisesi bağlamında birkaç şey mekruhtur ve bunlardan biri de siyah elbise giymektir.[1] İlgili Başlıklar: Soru: 12069, (Site: 2060), (Siyah Elbise ve Hükmü). [1] Tevzihu’l Mesail, (el-Mahşi li’l İmam ...
 • Bankanın halktan geciken taksitten dolayı aldığı “gecikme parası” faiz sayılıyor mu?
  5156 Geciktirme Cezası 2012/09/09
  Banka aracılığıyla gecikmiş taksitten dolayı alınan gecikme parasın hükümü hakkında bazı mercilerin görüşleri aşağıda açıklandığı şekildedir: Ayetullah Uzma Hamenei’nin (Allah onun ömrünü uzun etsin) Defteri: Çalışmalarını “İslami Şura Meclisi’nin” tasvip ettiği kanunlar esasına göre yapan ve “Gözetleme Şurası’nın” teyit ettiği bankanın uygulamasında bir ...
 • Peygamber (s.a.a.) Mescit yapma esnasında Ammarın okuduğu şiirler nasıl idi?
  6863 تاريخ بزرگان 2010/11/22
  Meclisi "biharu'l-envar" adlı esirinde şöyle yazıyor: Peygamber (s.a.a.) kendi yaranlarıyla birlikte mescit yaparlarken, bu esnada sahabelerden birisi kendi şık elbisesini giymiş ve has bir poz vererek oradan geçiyordu. Bu sahneyi müşahede eden Ammar-i Yasir, aşağıdaki anlamlar içerikli bazı şiirler okudu: mescitleri yapan ve orada rükû ve secde eden kimseler ile ...
 • Kur’an’da ‘Leyl’ (gece) kelimesi neden hep ‘Nehar’ (gündüz) kelimesinden önce gelmiştir?
  10062 Tefsir 2012/04/04
  Kur’an’da ‘gece’ kelimesinin ‘gündüz’ kelimesinden önce gelmesi konusunda müfessirlerin öne sürdüğü görüşlerin önemlileri şunlardır: 1- Bazılarına göre gecenin gündüzden önce gelmesinin nedeni Hak Teala’nın geceyi gündüzden önce yaratmasından dolayıdır.[1] 2- Bazılarına göre ‘gece’ kelimesinden sonra ve ‘gündüz’ kelimesinden önce gelen ...
 • Allah’ın benzeri kimdir ki O’nun gibi değildir?
  5259 Eski Kelam İlmi 2012/02/18
  Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinin açıkça bildirdiği üzere ve aklın yargısıyla Allah’ın bir benzer ve eşi yoktur[i] ve Arap edebiyatına dikkat edildiği takdirde sizin bu ayet hakkında yaptığınız tercüme doğru değildir. Bu yüzden Allah’ın benzerinin benzerini incelemenin bir anlamı ...
 • Mesed Suresinin en Önemli Payamı nedir?
  4857 Tefsir 2015/05/04
  Bu surenin en önemli payamlarını şöyle açıklayabiliriz: mal, makam, peygamberle olan nesepsel ve ailevi bağ, Allahın gazabı ve öfkesinin önüne geçmiyor. Ebu Leheb gibi; o Kureyş kabilesinin önde ve başlarından sayılan birisi idi. İslam peygamberin (s.a.a.) amcası, mal ve servet sahibiydi. Bunlardan hiçbirisi onun için Allah nezdinde ...

En Çok Okunanlar