Gelişmiş Arama
Ziyaret
25130
Güncellenme Tarihi: 2009/08/23
Soru Özeti
Oynaşma sırasında kadından gelen akıntılar meni midir? Gusül gerektirir mi?
Soru
Acaba nişanlımla oynaştığım zamanlar cenabet guslü almam gerekli mi? Bazı zamanlar yalnız olduğumda onu hatırlıyorum ve kendimi bir halette buluyorum ve bir sıvı benden dışarı çıkıyor bu meni mi? Gusül gerektirir mi?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Fakihlerin genelinin görüşüne göre kadınlardan dışarı çıkan rutubet eğer şehvetle birlikte olursa (orgazm) meni hükmündedir ve gusül gerektirir.[1]

Aşağıda, fakihlerin görüşlerini dikkatinize sunmak isteriz:

Bütün taklit mercileri(Tebrizi, Behcet ve Nuri dışında) kadınlardan dışarı çıkan akıntıları şehvetle birlikte olursa (orgazm) cenabet olduğuna hüküm etmektedirler. Süratle çıkışını ve bedende gevşeme şartını gerekli görmemezler. Eğer şehvetsiz olursa o sıvı meni hükmünde değildir ve gusül gerektirmez. Tabi ki onun meni olduğunu başka bir şekilde bilirse o başka.[2]

 Ayetullah Behcet: Eğer kadından gelen akıntılar şehvetle olur ve süratle dışarı çıkarsa meni olduğuna hüküm edilir. Eğer bu nişanelerden biri veya ikisi olmaz ise meni hükmünde değildir. Tabi başka bir yoldan meni olduğu bilinirse o başka.[3]

 Ayetullah Tebrizi ve Nuri: Kadından dışarı çıkan akıntılar eğer şehvetle olur ve bedende gevşeme meydana gelirse meni hükmündedir. Eğer bu nişanelerden biri veya ikisi olmazsa meni hükmünde değildir. Tabi başka bir yoldan meni olduğuna yakin edilmediği taktirde.[4]

Yukarıda açıklananlar dışında kadından gelen akıntılar (eğer necis olduğu bilinen şeylerden örneğin bevl, kan vb. olmazsa) paktır ve gusül gerektirmez. Tabi ki onun idrar veya meni olduğuna yakin edilirse o başka.[5][1] Tezihul-Mesail-i Meraci, c 1, s 208, m 346.

[2] Ade, m 346, Vehit: 352, Sistani, Te’likat ale’l-Urve, c 1, Hamenei, Ecvibetu’l-İstiftaat, soru: 171.

[3] Ade, m 346.

[4] Tebrizi, İstiftaat, soru 248.

[5] Urvetu’l-vuska, c. 1, güsl-i cenabet, m 6.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namahrem ile tokalaşmak hakkında İslam’ın görüşü nedir?
  13373 Pratik Ahlak
  Karşı cinsten biriyle tokalaşmak birçok birey için şehvetin tahrik olmasına neden olmayabilir, ama böyle bir sınırlı irtibat ile tahrik olabilecek fertler de mevcuttur. Hatta birinci grup arasında da kendilerini samimi gösterip meşru olmayan ilişkiler için altyapı hazırlamaya çalışan şahısların olması da muhtemeldir. Bu esas uyarınca toplumsal yaşamda ...
 • Melekler hazreti Mehdinin yardımcılarıdır iddiası var ve bu iddia doğru ise neden İmam Mehdi gaybete çekildi ve zuhur etmiyor?
  8131 Masumların Siresi
  Bu soru bağlamında iki noktaya dikkat etmek lazım: Bir: İlahi yardımlar bazı şartlara bağlı, bu şartlar tahakkuk bulmadığı sürece ilahi yardım gerçekleşmez. Örnek bağlamında bedir savaşını göz önünde bulundurabiliriz. Bedir savaşında Müslümanlar gereken şartlara haiz oldukları için melekler kur’anın değimiyle onların ...
 • Yaratmada tevhidin manası nedir?
  4519 Eski Kelam İlmi
  Varlık âleminin yüce Allah dışında hiçbir yaratıcısının olmamasına yaratmada tevhit denir. Mümkün varlıklar, onların eserleri, fiilleri ve hatta insan ve onun tüm icat ve keşifleri hiçbir tartışmaya yer bırakmaksızın Allah’ın yaratıklarıdır. Varlık âleminde bulunan her şey O’nun mahlûkudur. Ama bazıları vasıtasız bir şekilde ve bazıları ise vasıtayladır. ...
 • Neden Allah boşanmadan çok nefret etmektedir?
  6882 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Boşanma ve evlilik arasında bir karşıtlık bulunduğundan, Allah’ın boşanmadan nefret etmesinin nedenini öğrenmek için, ilkönce evliliğin önemi açıklanmalıdır.[1] Yüce Allah Kur’an’da insanların çift yaratılmasını huzur ve sükûnet sağlayan ilahi ayet ve nişanelerden saymıştır.[2] Masumların (a.s) rivayetlerinde de evlilik büyük bir öneme ...
 • Ağlal ne demektir?
  5097 Tefsir
  “Ğıll”ın çoğulu olan “Ağlal” kelimesi lügatte mahkûmların boynuna, eline takılan demir tasma, kelepçe ve zincir anlamınadır.[1]Kur’nı kerimde Araf suresinin 157. Ayeti olmak üzere dört yerde “ağlal” kelimesi zikredilmiştir: Âraf suresinin 157. Ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı ...
 • Kur’an-ı Kerim’in Tahrif edilmediğinin delilleri nedir?
  14480 Eski Kelam İlmi
  Tahrif genel anlamda Kur’an’ın lafız ve manalarında her türlü değiştirme, artırıp eksiltmeye denir.Araştırmacılar Kur’an’ın tahrif edilmediğine dair çeşitli deliller zikretmişlerdir. Biz bu delillerden bazılarına burada işaret edeceğiz:1- Kur’an nüzul zamanından ...
 • Beyin ölümünden sonra organ bağışı hakkında taklit mercilerinin görüşünün ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
  3509 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Aşağıdaki cevaplar taklit mercilerinin bürolarından alınmıştır: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu:Eğer diğer hastaları tedavi etmek için söz konusu hastaların beden organlarından istifade etmek kendilerinin ölümlerini çabuklaştırır ve hayatlarının noktalanmasına neden olursa, caiz değildir. Bu ...
 • İmam Hasan-ı Mücteba (a.s)’ın İmam Hüseyin (a.s)’den büyük olmasına karşın, niçin onun çocukları Kasım ve Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’in çocukları İmam Seccad ve Ali Ekber’den küçüktür?
  5765 تاريخ بزرگان
  Söz konusu değerli iki imam arasında o kadar yaş farkı yoktu ve küçük kardeşin çocuklarının, büyük kardeşin çocuklarından büyük olması da o anlamda soru oluşturacak bir konum taşımaz. Zira büyük kardeşin bir takım şartlar delilince geç evlenmesi veya evlense bile geç çocuk sahibi olması ya da çocuklarının küçük yaşta ölmeleri ...
 • Neden özellikle bir mercii taklit etmek gerekmektedir? Bu mesele hadisler aracılığıyla nasıl ispat edilmektedir?
  6532 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Eğer müçtehitlerden her birinin fıkhın bir kısmında diğerlerinden daha bilgili olduğu veya onlar ile eşit bulunduğundan eminseniz birkaç şahsı taklit etmenin bir engeli yoktur. ...
 • Acaba Kuran’ı Kerim’de açıkça karaborsacılığa değinilmiş midir?
  1328 Tefsir
  Kuran’ı Kerim’de karaborsacılık terimi açıkça ifade edilmiş olmasa da karaborsacılıkla ilgili olan ve aynı sonucu doğuran meseleler beyan edilmiştir. Hileli satış ve stokçuluk açıkça beyan edilmiştir. Başka bir ifadeyle stokçuluğun yasaklanması, stokçunun melun ve suçlu tanıtılması gerçekte karaborsacılığın men edilmesi ve kınanmasıdır. Zira stokçunun temel gıda ürünlerini ...

En Çok Okunanlar