Hakkımızda

Bismih-i Teala

Onun Yüce İsmiyle

 

“Bilmiyorsanız zikir ehline sorun.” (Nahl Suresi, 43. ayet ve Enbiya Suresi,7. Ayet)

 

İnsanî hayatın ayırıcı özelliği onun düşünce, tefekkür ve bilincidir. İnsan, aklî tekâmül hareketinde ve sürekli arayışında, devamlı yeni sorulara karşı karşıyadır.

Bir kimsenin soruyla karşı karşıya gelmeyişi onun bilinçsizliğinin göstergesidir.

Dini tefekkürün kapsamındaki sorular, oldukça fazla bir alana sahiptir.

Revak-i Hikmet Kültürel Merkezi, din sahasında doyurucu cevaplar bulamayan kültürel ve ilmi sorulara karşılık vermek için kuruldu, imkanların kısıtlı olması, onun genişlemesini ve hızını azaltsada, asla çalışmalarının devamına engel teşkil etmedi.

Bu sebeple bu merkezin enformasyon teknolojisi sahasında faaliyet yapan Bilgisayar Evi, kendi çalışmalarına dini sorulara cevap vermek ve yeni bir site açmakla başlamıştır.

İlk aşama, 2002 yılında kelami ve felsefi soruların Tibyan sitesi yoluyla Revak-i Hikmet Merkezine gönderilmesiyle veya www.hadavi.info sitesine ulaşan soruları cevaplandırmakla başlamıştır.

Çeşitli merkezlerin yoğun çalışmalarına rağmen, dini şüphelere ve sorulara cevap verme konusundaki çalışmaların gerekliği kendi önemini korumasıyla birlikte, iletişim araçlarının genişlemesi ve gelişmesiyle, sorulara cevap veren belli bir merkezin varlığına olan ihtiyaç daha da artmıştır. Cevaplar öyle almalıydı ki –Bu İslam’ın cevabı ve görüşüdür- denilebilsin.

Bu sebeple Bilgisayar Evi ikinci aşamada Peygamber-i A’zam Hz Muhammed ismiyle onurlanan yılda, www.islamquest.net sitesini Farsça, İngilizce ve Arapça  olmak üzere üç dilde başlatmış ve Hz. Muhammed (s.a.a)’in doğum gününe tekabül eden Hicri 1427 Rebiu’l-Evvel ayının on yedisi, 16, 04, 2006 tarihinde çalışmalarına resmi olarak başlamıştır.

Cevap Verme Şekli

Araştırmacılar tarafından yanıtlanan sorular, Islamquest sitesine yöneltilen veya özel öneme sahip olan. Farsça, Arapça ve İngilizce bölümlerinin uzmanları ve müdürleri tarafından onaylanıp son olarak Revak-i Hikmet Kültürel Merkezi başkanı tarafından tasdik edilen sorulardan oluşur.

Sorulara çeşitli yüntemlere cevap verilir. Kullanımcı tarafından ulaşan soru gerçekte bir sorudan daha fazla soruları içerirse, gerektiğinde birden fazla soruya bölünerek cevaplandırılır.

Öte yandan soruların cevapları yerince geniş veya kısa şekilde verilir sorana gönderilerek onun cevap hakkındaki görüşünden de yararlanılır.

Bu merkezin amacı, imkân dâhilinde araştırmacıları ve uzmanları tarafından hazırlanan cevapların İslam’ın görüş ve cevabı olarak vasıflandırılabilecek bir ilmi kapsamlılık ve düzeyde olmasını sağlamaktır.

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  285674 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  172607 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  108861 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  101757 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  98021 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  96461 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  79725 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  78904 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  77141 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  72494 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler