Gelişmiş Arama
Ziyaret
10042
Güncellenme Tarihi: 2010/04/07
Soru Özeti
İnsanın cinle irtibat kurması mümkün mü?
Soru
İnsan cinle irtibat kurabilir mi? Kurabilirse bunu nasıl açıklayabilirsiniz?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim cinlerin varlığını teyit ve sahip oldukları özellikleri şöyle beyan etmektedir:

1- Cinler, topraktan değil ateşten yaratılmıştır.[1]

2- Bilgileri, algılamaları, hak ve batılı ayırma güçleri, mantıkları ve istidlalleri vardır.[2]

3- Sorumlu varlıklardır.[3]

4- Mü’min ve salih olanlarıyla müşrik ve kafirleri vardır.[4]

5- Haşredilecekler ve kıyamete dönüşleri vardır.[5]

6- Göklere musallat olabiliyor, haber alabiliyor ve dinleme yapabiliyorlardı, ama sonra bunları yapmaları yasaklandı.[6]

7- Bazı insanlarla irtibata geçerek bildikleri sınırlı sırları onlara verip insanları kandırıyorlardı.[7]

8- İnsanlarda olduğu gibi onlardan bazılarının güçleri fazladır.[8]

9- Onların insanların bazı ihtiyaçlarını gidermeye yetecek güçleri vardır.[9]

10- Onlar insan yeryüzünde yaratılmadan önce vardılar.[10]

11- Hz. Süleyman’ın (a.s) kıssasında cinlerden bir ifrit Belkıs’ın tahtını Süleyman makamından kalkmadan[11] getireceğini iddia ettiğinde Hz. Süleyman (a.s) onu yalanlamıyor.[12]

Bütün bu ayetlerden cinlerin hayali değil, gerçek maddi varlıklar oldukları ve onlarla irtibat kurmanın mümkün olduğu anlaşılıyor. Onlarla irtibat kuranlar vardır. İnsanla cin arasında eskiden beri çeşitli şekillerde irtibatlar olduğu nakledilmiştir ancak biz yalnızca sahih rivayetlerde gelen şekilleri gerçek olduğunu benimseyebiliriz.

Aşağıda Kur’an, rivayetler ve alimlerin sözlerinde gelen bu irtibatın bazı şekillerine işaret ediyoruz:

a) Cinlere sığınmak: Kur’an buyuruyor: ‘İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı ve cinler bunların azgınlıklarını artırırlardı.’[13]

Arapların şöyle bir adeti vardı: Ne zaman korkunç bir çöle gitseler, o çölün cinine sığınırlardı. İslam bunu yasaklamış, cin ve insanın yaratıcısına sığınmayı emretmiştir.[14]

b) Cine Musallat Olmak: Cinlere musallat olup onları hizmete almak mümkündür, ama böyle bir şeyin caiz olup olmadığı konusunda fakihlerin arasında ihtilaf vardır. Kesin olan şey şudur ki, bu iş haram olan bir yoldan veya onların eziyet olmasına neden olacak şekilde olursa haramdır ve onları haram ve gayr-ı meşru işlerde kullanmamak gerekir. Zira gayr-ı meşru işi ister insanin kendisi doğrudan yapsın, ister vasıtayla haramdır.[15]

Ayetullah Hamanei kendilerinden ruh ve cinlere musallat olarak hastaları iyileştirmek gibi yalnızca hayır işler yaptığına yakin edilen kimselere başvurulmasının hükmü hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdiler: ‘Şer’an helal olan yollardan yapılması şartıyla bu işin kendiliğinde bir sakıncası yoktur.’[16]

Daha fazla bilgi için bkz:

1-Şeytan ve Cin’in gücü (883. soru)

2-Şeytan: Melek mi, Cin mi? (857. soru)

3- Cin ve Şeytan… (Ali Rıza Tahrani)[1] - er-Rahman/15

[2] - Cin suresinin çeşitleri ayetleri

[3] - Cin ve er-Rahman surelerinin ayetleri

[4] - Cin ve er-Rahman surelerinin ayetleri

[5] - Cin/15

[6] - Cin/9

[7] - Cin/6

[8] - Neml/39

[9] - Sebe/12-13

[10] - Hicr/27

[11] - Neml/30-40

[12] - Abdullah Cevadi Amuli, Tefsir-i Mevzui, c.1, s.119

[13] - Cin/6

[14] - Bkz: Bihar-ul Envar, c.92, s.148; el-Mehasin, (Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: (Cinler müdahale namazda okunan ezanı okuyun.)

[15] - Ebu’l Kasım Hoi, Minhac-us Salihin, c.2, s.8

[16] - İmam Humeyni’nin Tevzih-ul Mesail’inin şerhi, c.2, s.980, mesele:1232

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslümanlar neden biribirleriyle musafaha ederler?
  5705 Pratik Ahlak
  Müfaala kipinden olup iki kişi arasında gerçekleşen musafaha, el vermek manasına gelmektedir. Birisi ‘Safehtuhu’ derse bu ‘Elimin içi onun elinin içine değdi’ anlamına gelir. Musafahatun, birbirine el vermek, ellerin içini biribirine değdirmek, demektir. Selam vermek ve tokalaşmak güzel davranışın örneğidir. İslam Peygamberi (s.a.a) ve Masum ...
 • İmam Hasan (a.s) daha büyük olmasına rağmen neden imamet İmam Hüseyin’in (a.s) evlatlarına intikal etmiştir?
  7319 Eski Kelam İlmi
  Yanıta ulaşmak için bir takım noktalara dikkat etmek gerekmektedir: 1. İmamet makamına ulaşan bir şahıs masumiyet, ilim, cesaret, cömertlik vb. şart ve özellikler taşımalıdır. Bu şartların kimin karakterinde tahakkuk ettiğinin teşhisi insan için mümkün olmadığından, imamet makamı Allah tarafından atanılan bir ...
 • Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilebilir mi? (Merciim rehberdir)
  3240 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilemez; elbette insan farz bir namazı kılma esnasında cemaat namazı kılınmaya başlarsa, eğer üçüncü rekata girmemişse ve namazı bitirdikten sonra cemaat namazına yetişemeyeceğinden korkarsa, namazı müstehap bir namaz niyetiyle iki rekat olarak tamamlayıp cemaate yetişmesi müstehaptır. Eğer müstehap namazı tamamlamayla da cemaate ulaşamıyorsa, müstehap namazı ...
 • Neden Allah Teâlâ münafıkların hastalıklarını tedavi etmemekte, bilakis onların hastalıklarını şiddetlendirmektedir?
  5878 نفاق و منافق
  Allah Teâlâ, insanı özgür, irade ve ihtiyar sahibi bir mahlûk olarak yaratmıştır. Yani insanın tekâmülü, irade ve seçimlerinin sonucu meydana gelmektedir. Öyleyse münafık kendi irade ve seçimlerinin sonucunda delalet ve sapıklık yolunu edinmiştir. Artık Allah Teâlâ nın onları zorla hidayet etmemesi hiçbir anlam ifade etmez. İlk olarak bu ...
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  4257 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Tuvalet yerini mescide dönüştürmek mümkün müdür?
  5245 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Eğer tuvaletin bulunduğu arsa tuvalet hizmetini karşılamak hedefiyle vakfedilmemişse, onu mescide eklemek mümkündür. Ama tuvalet hizmeti doğrultusunda kullanılmak üzere vakfedilmişse, onu mescide dönüştürmek olanaksızdır. Lakin orada namaz kılmanın bir sakıncası olmaz. Merhum Ayetullah Uzma Gülpaygani (r.a)’dan şöyle bir soru sorulmuştur: “Mescidin genişletilmesi neticesinde onun eski tuvaleti mescidin hayatına eklenmiş, ...
 • Neden Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala için bazen tekil, bazen de çoğul zamirler kullanılmıştır?
  8112 Tefsir
  Allah-u Teala birdir ve bu yüzden kendi yaptıklarından bahsederken kelime ve zamirlerin tekil olması gerekir. Nitekim Kur’an’ı Kerim’de kendisini defalarca bu şekilde ifade etmiştir. Ama gerek Arapçada, gerekse başka dillerde bazen tekil zamirlerin kullanılması gereken yerlerde çoğul zamirler kullanılmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır ki bu nedenlerden bazıları ...
 • Eğer insan meni çıkmasına sebep olmayacak şekilde penisiyle oynarsa, bunun hükmü ne olur?
  13667 Mastürbasyon
  Bu amel mastürbasyon sayılmaz. Lakin büyük taklit mercileri bunu caiz bilmemektedir. Çünkü şehvet güdüsünün şerî tatmin yolu evliliktir. Cinsel zevke ulaşmak için diğer yollara başvurulması günaha sebep olur. Ek: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (Ömrü uzun olsun): Mezkûr amel caiz değildir, ...
 • Ölüm meleği her diri varlığın canını almaktadır mı?
  13500 Eski Kelam İlmi
  Hadislerin genel ifadesinden anlaşılan şu ki ölüm meleği (Azrail) canları alan ilahi araçların başındadır ve her canlı varlığın canını almaktadır.Ancak önemli olan şunu bilmektir ki, bütün canlıların canını alan Allah'tır. Onun uyguladığı sünnet gereği bu iş belli araçlar vasıtasıyla gerçekleşir. Bu vasıta meleku'l-mevt ...
 • Kur’an’daki yedi göğün manası nedir?
  19718 Tefsir
  Gök ve galaksiler hakkında bilimsel açıdan müphemlikler olması nedeniyle Kur’an’daki yedi göğün manası hakkında kesin bir görüş ileri sürülemez. Sadece ihtimal ve sanı düzeyinde birkaç teori dile getirilebilir. Ama Kur’an’ın hedefinin insanlığın manevî ve terbiye eksenli hidayeti olduğu noktasından gafil olmamalıyız. Kur’an’ın yedi gök ve yer ...

En Çok Okunanlar