Gelişmiş Arama
Ziyaret
3997
Güncellenme Tarihi: 2015/04/17
Soru Özeti
geçici nikahın aktı için kullanılan lafızlar nelerdir? Şartları ve Hükümleri nasıldır?
Soru
geçici nikâhın aktini kıymak için molla ve ruhani olmayan bir kimseyle kıyılabiliniyor mu? Bu amelin gerekli şartları nelerdir?
Kısa Cevap
Geçici nikâhın aktini okumak için birkaç şart gereklidir:
  1. Aktin sıgasını okumak; şöyle ki süreli akitte bayan ve erkek’in rızası tek başına yeterli değildir. Belki bunun yanı sıra akit için okunan has lafızların okunması şarttır.
  2. İhtiyati vacip gereğince aktin sıgası sahih Arapça ile okunması gerekiyor. Eğer bayan ile erkek sahih Arapçayla akti okuyamıyorlarsa istedikleri her hangi bir lafızla okusalar akitleri sahihtir. Vekil almalarına gerek yok. Ama okuyacakları lafızlar kesinlikle “zevvectü=kendimi eş ettim” ve “kabiltü=eşliğinizi kabul ettim” anlamını vermeleri lazım.
  3. Eğer bayan ve erkek daimi olmayan aktin sıgasını okurlarsa, aktin müddetini ve mihrin miktarını tayin ettikten sonra bayan, “zevvectüke nefsi fil-müddetil – malumeti ala el-mihri el-malumeti”= ben kedimi şu kadar müddete ve şu mihr karşılığında sana eş ettim”  der, araya fasıla girmeden erkek, “kabiltü et - tezvce” eşliğinizi kabul ettim derse akitleri sahihtir. Veya bayan ve erkekin vekili, “metatü müvekkileti, müvekkileke fil – müddeti el-malumeti ala el-mihri el-malumeti” erkeğin vekili, araya fasıla girmeden, “kabiltü limüvekkili hakeza” derse bu akit sahihtir.
  4. Akit esnasında mihrin tayin edilmesi ve mihri zikir etmek.
  5. Erkek ve bayan veya akitlerini okuyan vekilleri inşa niyetini etmeleri gerekiyor. Yani eğer bayan ve erkeğin kendisi akti okuyorlarsa bayan, “zevvectüke nefsi” dediğinde; kendini söz konusu kişiye eş yapma niyetinde olmalı ve erkek “kabiltü et-tezvize” demekle bayanı kendisi için eş yapmaya kabul etme niyetinde olmalıdır.    
  6. Akıt sigasını okuyan kişi buluğa ermiş ve akıllı olmalıdır.
  7. Eğer akıt sıgasını okuyanlar vekillerse akıt esnasında bayan ve erkeği müşahhas etmelilerdir.
  8. Buluğ çağına gelmiş ve maslahatını teşhis edebilecek raşide bir bakire kız eğer evlenmek isterse babasında veya dedesinden (babanın babasından) izin almalıdır. Ama eğer bakire değil ve bakireliği evlilikle giderilmiş (dol) ise baba veya babanın babasından izin almasına gerek yok.
  9. Bayan geçici aktın okunacağı esnada -ister geçici ister daimi olsun- başka birisinin nikahı altında olmamalıdır. Hakeze  –ister daimi nikâhtan boşanmışa ait ister geçici nikâhın müddetinin bitmesine ait olan- idede de olmamalıdır.
  10. Bayan ve erkek evliliğe razı olmalılar. İcbardan, zorlamadan ve kendilerine tahmilden olmayacak.[1] Elbette başka meseleler ve şartlar daha vardır ki hakkında bilgi edinmek için fikhi ve “Tevdihul – Mesail” kitaplarına müracaat ediniz.[2]  
Beyan edilen konular imam Humeyni (Allah rahmet etsin)  fetva ve mebnasına göre beyan edilmiştir. Bazı cüz’i konularda başka mercilerin ufak tefek farklı görüşleri olabiliyor. Dolayısıyla eğer ondan başka bir merci-e taklit ediyorsanız yeniden merciin adını zikir ederek bizimle yazışabilirsiniz.     
 

[1]Tevdihu’l – Mesail Meracii”, c. 2, s. 449 – 460; “Tahriru’l – Vesile”, c. 2, s. 701-707 ve s. 734 – 736. 
[2] Age.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar