Gelişmiş Arama
Ziyaret
58985
Güncellenme Tarihi: 2010/02/23
Soru Özeti
Kadın eşinin cinsel birleşme isteği karşısında kaçınabilir mi?
Soru
Bir erkek, eşine cinsel birleşme talebinde bulunsa ve eşi, her defasında bir takım sebeplerden dolayı birleşmek için hazır bir konumda olmadığını söyleyerek eşinin isteğini reddetse ve sonra erkek, bu sebepten dolayı günaha bulaşsa, bu konuları dikkate alarak Allah katında kadın ve erkeğin konumu nedir ve onların akıbetleri için nasıl bir ceza nazarda tutulacaktır?
Kısa Cevap

Peygamber Ekrem (s.a.a) ve onun pak Ehlibeyti’nin (a.s) rivayetlerinde cinsel birleşmeyle alakalı kadın ve erkeğin bir birlerini gözetmeleri gerektiği konusu belirtilmiştir. Cinsel birleşmede olduğu gibi karşılıklı bu gözetme çok yönlüdür. Bu rivayetlerde erkeğe şöyle buyrulur:  Erkeğin dinginlikle, oynaşarak ve yavaş yavaş cinsel birleşme amelini yerine getirmesi müstehaptır.

Çok önemli olan kadının sorumluluğundaki cinsel birleşmeye gelince, bu meseleyi bazı rivayetlerle açıklayalım.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Bir kadın Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yanına gelerek “Erkeğin kadın üzerindeki hakkı nedir? diye arz etti. Efendimiz şöyle buyurdu: Cinsel isteğini yerine getirmelidir hatta kadın deve üzerinde olsa da.”

İmam Bakır’da (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakleder: “Erkeklerinizi cinsel birleşmeden men etmek için namazlarınızı uzatmayınız.”

Başka bir rivayette İmam Sadık (a.s) kadınların bu ameline ve böyle yapılması durumunda onların akıbetlerine işaret ederek şöyle buyurur: “Eşini yatakta oyalayıp o uyuyana kadar birleşmeye razı olmayan kadın için melekler, erkek uyanana kadar lanet ederler.”

Toplumun şehvet taşkınlığı eseriyle bozulup fesadın eşiğine sürüklenmemesi ve şehvet dürtülerinin şahsi ve salim alanda aile içinde doyurulması için İslam dini kadına bunca tekitte bulunmuştur.

Kati surette kadının bu işten kaçınacağı kani edecek delili olmazsa, bir yere kadar erkeğin günahına ortaktır ve suçludur, ama genel anlamda bu sorunun halledilmesi için bazı önerileri sunacağız:

A. Erkeğin yukarıda örnek unvanında açıklanan İslam’ın bazı emirlerini eşine sunmalıdır.

B. Erkek sorunun kökenini bulma doğrultusunda adım atmalıdır, zira erkek sorunu eşine açıklayarak onu, cinsel birleşmeye yaklaşmamanın hayatın ortak noktaları için tehlikeli olduğuna kani edebilir. Bu tutum karşısında ihtimalen kadında bu işten kaçınma sebebini söyleyebilir.

C. Bazen kadının kaçınması, onun bir önceki cinsel ilişkide doyuma ulaşmamasıdır. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla kadının doyurulmaması, onun ruhiyesi üzerinde istenmeyen etkiler bırakır.

D. Erkeğin, Müslüman kadının birliktelikten kaçınması, kani edici ve Allah’ın kabul ettiği delil olmaksızın günah işlemeyeceğini dikkate alması gerekir. Erkek ve kadının tevekkül ve tevessülle birlikte, akıl ve mantığa dayanarak sorunun halledilmesi yolunda adım atmaları gerekir.

 

 

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Acaba Kur’an’da Allah hakkında değişik değişik övmeler (tarifler) (neüzubillah) Allahın gururuna delil değil midir?
  8084 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/09/15
  Genel anlamda söylemek gerekir ki kendini övmek ve tavsif etmek genel ve çok kapsamlı bir meseledir. Bunun bazı örnekleri gururun ve benciliğin nişanesidir hepsi değil. Allah ve Allahın hücceti olan kimselerin kendileri övme ve vasıflandırma bağlamında kullandıkları ibarelere dikkat ve teemmül ettiğimizde mütekebbir ve bencil kimselerin kendileri ...
 • Allame Tabatabai gibi alimlerin görüşüne göre ruhun cismaniyet-ul hüdus olmasıyla (bedenle varolması) alem-i zer arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?
  8546 İslam Felsefesi 2011/04/13
  Ruhun cismaniyet-ul hüdus olduğuna (bedenle varolduğuna) inanmakla Allame Tabatabai’nin bahsettiği şekilde alem-i zer’e inanma arasında çelişki yoktur. Zira cismaniyet-ul hüdus demek, maddi oluşumla gerçekleşen teklik ve belirgin bir şekilde meydana gelmek demektir. Alem-i Zer’de ki varlıklar, aralarında herhangi bir belirginlik olmadan toplu halde olan varlıklardır. ...
 • Alışverişte sahtekârlık nedir?
  2352 Alış-Veriş 2018/12/17
  Alışverişte sahtekârlık haramdır ve alışverişin geçersiz olmasına yol açar.[1] Alışverişte sahtekârlıktan kasıt: Bir ürüne belli olmayan başka bir şey karışmış olması ve satıcının da bunu alıcıya söylememesidir. Örneğin su karıştırılmış sütün, saf süt olarak satılması. İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Müslümanla alışverişte sahtekârlık yapan ...
 • Hz. Fatıma (s.a)’nın hayatını özet olarak beyan edebilir misiniz?
  1848 حضرت فاطمه زهرا س 2020/01/19
 • neden namazı Arapça kılmak mecburiyetindeyiz?
  29535 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/11/08
  Cevabın açıklanması için ilkin sorunun asıl amacının ne olduğunu açıklamak lazım; sorunun amacı, başka bir dilin Arapçanın yerine geçmesi midir? Yoksa neden Arapça diliyle namaz kılmak mecburiyetindeyiz ve herkes kendi ana ve yerel diliyle namaz kılamıyor mudur? Sorudan güdülen amaç biricisi ise, Arapçanın ...
 • Miraç nedir? Hz. Muhammed’in (s.a.a) dışında da bir peygamber miraca gitmiş midir?
  19020 Eski Kelam İlmi 2011/12/10
  Miraç, Arapça’da göğe çıkmak için kullanılan vasıta demektir. Rivayet ve tefsirlerde ise Peygamberimizin (s.a.a) fiziki olarak Mekke’den Beytu’l-Mukaddes’e gitmesine, oradan göğe çıkmasına, sonrada tekrar Mekke’ye dönmesine miraç denmektedir. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Resulullah’ın (s.a.a) dışında herhangi bir peygamber miraca gitmemiştir; sadece Hz. Süleyman, Hz. İdris ve Hz. İsa ...
 • Nafile gece namazı nasıl bir ibadettir?
  7218 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/11/21
  Gece namazı, gece yarısından sonra ve her türlü riya, gösteriş ve kendini göstermeden uzak bir şekilde yerine getirilen çok faziletli ibadet ve namazlardandır. Gece namazı on bir rekâttır. Sekiz rekâtı, sabah namazı gibi iki rekâtlık namaz halinde, ama gece namazı niyetiyle kılınır. Sonra iki rekât Şef’ namazı niyetiyle ve ...
 • Günlük namazların okunuş niteliklerini belirtir misiniz?
  4922 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/08
  Kadınların namazı yüksek ve yavaş bir sesle okumaya yönelik vazifesini iki kısma ayırmak mümkündür:1. Öğle ve ikindi namazlarının Hamd ve suresi yavaş okunmalıdır.[1]2. Sabah, akşam ve yatsı namazlarının Hamd ve ...
 • İslam’a göre tazim (saygı) secdesi caiz midir?
  13538 Tefsir 2010/05/19
  Secde, İslam’a veEhl-i Beyt mektebine göre yalnızca Allah-u Teâlâ’ya mahsus olup en kamil ve en güzel ibadet şeklidir ve Allah’tan başkasına secde etmek yasaktır. Hz. Yusuf’a yapılan secde ibadet secdesi değildi, o gerçekte Allah’a karşı yapılan bir ibadetti. Tıpkı bizim Kabe’ye ...
 • Namahremle tokalaşmanın, dokunmanın ve hicapsızlığın cezası nedir?
  9438 Bazı Hükümler 2012/05/15
  Dini kaynaklarımızda soruda gelen günahlar için bazı cezalar ön görülmüştür. Örnek olarak bazılarına değiniyoruz: a) Namahremle tokalaşmak: Resulullah (s.a.a) bu konuda şöyle buyuruyorlar: 1- ‘Namahremle tokalaşan kimse, kıyamet günü zincire vurulmuş olarak haşredilecek sonra cehenneme gönderilmesi için emir verilecek.’[1]

En Çok Okunanlar