Gelişmiş Arama
Ziyaret
14834
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Abdest alırken ve zorunlu bir durum yokken bir başka şahıs elimize su dökerse, bu bir sakınca ifade eder mi?
Soru
Abdest alırken ve zorunlu bir durum yokken bir başka şahıs elimize su dökerse, bu bir sakınca ifade eder mi?
Kısa Cevap

Abdestin bir takım şartları vardır ve onlardan her birine riayet etmeme durumunda abdest geçersizdir. Abdestin şartlarından birisi, bizzat insanın yüzünü ve ellerini yıkması ve de baş ve ayaklarını mesh etmesidir. Eğer bir başkası insana abdest aldıracak olursa veya yüz ve ellere su ulaştırmada ve baş ve ayakları mesh etmede kendisine yardım ederse, abdest geçersiz olur.[1] Bu şartta fakihlerin tabirlerinin farklı olduğu belirtilmelidir:

1. Bazıları abdest alan kimse tarafından abdest amellerinin direkt olarak yapılması tabirini kullanmış ve bir başkasının insana abdest aldırması durumunda ve örfi olarak abdest amellerini abdest alan şahsa isnat etmezlerse, abdestin geçersiz olacağını söylemiştir.[2]

2. Bazıları şöyle demiştir: Abdestin öncüllerinde yardımda bulunmak mekruhtur. Bundan dolayı, eğer bir şahıs insanın avucuna su dökerse ve insan o suyla abdest alırsa, abdest gereçsiz olmaz.[3]

3. Bazıları da abdest alan şahsın niyetini muteber bilmiş ve bu meseleye verdikleri cevapta şöyle demişlerdir:

Soru: Eğer bir şahıs ibrik veya benzeri bir şeyle abdest alması için bir başkasının eline su dökerse, onun abdesti doğru olur mu?

Cevap: Eğer suyu döken şahıs abdest alan şahsa abdest aldırma niyeti taşımıyorsa, abdest sakınca taşımaz.[4]

Belirtilen fetvaların bütününden şu netice alınabilir: Abdestte caiz olmayan şey, abdest fillerinin kendisine isnat edileceği şekilde bir başkasının yardımda bulunmasıdır. Ama hatta ele su dökmek de dâhil olmak üzere öncüllerde yardımda bulunurlarsa ve şahsın kendisi suyu yüzüne dökerse sakıncasızdır. Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 


[1] Humeyni, Seyid Ruhullah Musevi, Tevzihü’l-Mesail (Mahşi), c. 1, s. 174, Defter-i İntişaratr-ı İslamî, Kum, 1424 k.

[2] Hoyi, Seyid Ebu’l-Kasım, Minhacü’s-Salihin, c. 1, s. 38, Neşr-i Medinetü’l-İlim, Kum, 1410 k.

[3] Tevzihü’l-Mesail (Mahşi), c. 1, s. 174; Tebrizi, Cevad, İstiftaat-ı Cedid, c. 1, s. 45, Bi Ta, Kum.

[4] Fazıl Lenkerani, Muhammed, Camiu’l-Mesail, c. 1, s. 52, İntişarat-ı Emir Kalem, Bi Ta, Kum.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Düzen kanıtı ve evrim teorisi
  5261 برهان نظم
  Bazıları, yaratıklardaki mevcut düzen hakkında özel bir açıklama sunan Darwin’in evrim teorisinin tevhitsel bakışı zedelediğine ve böyle bir durumda yaratıklardaki mevcut düzen için hikmet sahibi, bilge ve şuurlu bir düzen kurucuyu varsaymamızın artık gerekli olmadığına inanmaktadır. Bu görüş birkaç neden sebebiyle kabul edilemez:1. Darwin’in ...
 • Müstekbir dünyanın kadına ve kadının özgürlüğüne bakış açısı nasıldır?
  6271 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Günümüzde kadınların özgürlüğü konusu batıda, en önemli toplumsal meselelerden biri konumundadır. Kadın tarih boyunca erkek egemenliği altında olmuştur. Kadın her zaman, sosyal ve bireysel haklarının çiğnendiği bir toplumda yaşamıştır. Hatta bazı toplumlarda ona, aşağılık bir yaratık olarak bakarlardı. Ancak aydınlanma döneminde batılı kadınlar, batıdaki sosyal değişimlerle paralel ...
 • Bankadan alınan kredi, bankayla yapılan anlaşmanın dışında bir yerde kullanılırsa hükmü nedir?
  3026 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam inkılabı rehberi Hz. Ayetullah Hamanei’nin görüşüne göre alınan para borç mahiyetinde olursa her türlü harcama doğrudur ve o para borcu alanın malı olduğu için onu, belli bir yerde harcama şartı koşulsa bile o bunu istediği yerde harcayabilir. Ancak teklifi hükümolarak o şarta amel etmesi farzdır ...
 • Bir metnin tercümesini başkalarına devredebilir miyiz ve organizasyon hakkı sıfatıyla iş sahibinden daha fazla bir iş ücreti alabilir miyiz?
  2833 Varie
  Eğer iş sahibi sizden sadece metnin tercüme edilmesini istemişse, kimin tercüme edeceğini şart koşmamışsa, siz de tercüme etmesi için üçüncü bir şahsa metni verip pazarlama ve organizasyon hakkını alırsanız bunun bir sakıncası olmaz. Ama iş sahibi ilgili işi sizin yapmanızı istemişse, başkalarına devredemezsiniz. Bu sadece iş sahibinin ...
 • Müslümanlar İran’ı fethettiklerinde neden İranlılara dinlerini özgürce seçme hakkını tanımadılar?
  8360 Yeni Kelam İlmi
  Dinde zorlama mümkün değildir ve İslamın İran’da yayılışı, İranlıların zorla Müslüman oldukları iddiasını teyit etmemektedir. Aslında böyle bir şey özgürlükçü İranlıların yapılarına da uygun değildi ve olmayacaktırda. Örneğin Moğollar İran’a saldırdıklarında -İran’a yapılan belkide en mehametsiz ve en kanlı saldırı idi ve İslami İran’ın kültür mirasının büyük bir ...
 • ‘Onun vechinden (zatından) başka her şey helak olucudur.’ (Bu ayete göre) İmam Ali’nin (a.s) vechullah olduğu söylenmektedir. Bunun manası nedir?
  8997 خصوصیات و مناقب
  Allah’ın vechi, yaratılmışların dergahına yönelmesi için onlara onunla tecelli ettiği bir şeydir. Bu, O’nun hayat, ilim, kudret, işitme ve görme gibi önemli sıfatlarıdır. Yine hilkat, rızk, mağfiret, rahmet gibi fiili sıfatlar ve O’nun alametleri Allah’ın vechi (Vechullah)’dir. Ayrıca Şianın rivayetlerinde Masum İmamlar (a.s) vechullah olarak sunulmuşlardır. Zira ...
 • Ehl-i kitap özellikle Hıristiyanlar pak mıdırlar?
  3182 Hukuk ve Şer’I Hükümler
   Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani'nin konuyla ilgili görüşü şöyledir: Kitap ehli paktırlar, kendisine Yahudi veya Hıristiyan denilen herkesin durumu aynıdır, teslise inansa bile. Nitekim günümüzdeki Hıristiyanlığın çoğu böyle bir inanca sahiptirler.[1] Bu konuda istifade edilebilecek kitaplardan bazıları şöyledir: Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, ...
 • İmam Mehdi (a.s)’ın kısa biyografisini sunabilir misiniz?
  151 امام مهدی عج
 • Hangi İmam hacca gitmemiştir?
  3728 امام حسن عسکری ع
  İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Samerra şehrinde kontrol altında bulunması sebebiyle hac farizasını yapmaktan mahrum kaldığı söylenmiştir ve yanı sıra kendisinin Samerra şehrinden çıktığına dair tarihsel bir bulgu elde mevcut değildir. Ama bununla beraber, kesin bir şekilde böyle bir iddiada bulunulamaz; çünkü bu tespitin aksine bir takım karineler ...
 • mehdilik felsefesinin temelleri nelerdir?
  3631 Eski Kelam İlmi
  Mehdilik felsefesinin temelleri iki yönden; illet-i gayi (ereksel neden) ve illet- faili (edimsel neden) incelenebilir.Yani; hilkatin hedefli olduğu ve amacın dışına da çıkılmasının muhal olması gereği, kâmil bir insan olmalıdır; bu kâmil insan hilkat âleminin illet-i gayi (ereksel neden) sayılır. İllet- faili (edimsel neden) açısından ise şöyle denebilir:Faili ...

En Çok Okunanlar