Ətraflı axtarış
Baxanların
5655
İnternetə qoyma tarixi: 2011/04/16
Sualın xülasəsi
Nə üçün qədr gecəsində bədənə zəfəran sürtmək qadağan edilmişdir?
Sual
Mərhum Əllamə Təba- təbainin təfsir- əl mizan kitabının Qədr və Duxan surələrinin təfsirində yazlmışdır "qədr gecəsində bədənə zəfəran sürtmək insanın Allah tərəfindən bağışlanmasına səbəb olur." Zəfəranın bədənə sürtməyin fəlsəfəsini və bunun günahla əlaqəsini açıqlayın.
Qısa cavab

1). Zəfəranın üç əsas xüsusiyyəti vardır: Yemək ədviyası, dərman və gözəllik kimi istifadə olunması.

2). Zəfəranı bədənə sürtmək haram deyildir. Amma bu hədisə əsasən qədr gecəsi bədənə çox zəfəran sürtmək mələklərin ona salam verməməsinə səbəb olur. bunun əsas səbəbi bu ola bilər ki, bədənə çox zəfəran sürtmək, onun iyinin çox gəlməsinə və bədənin gözəlləşməsinə bais olur. Qədr gecəsi də günahların bağışlanması və raz- niyaz günü olduğu üçün belə bəzənmə ilə uyğunlaşmır. Həmçinin insanı Allaha yaxınlaşmaqdan və onun zəhmətini qazanmaqdan məhrum iolur.

Ətreaflı cavab

Əllamə Təba- təbai təfsir Əl mizan kitabında, mərhum Ayətullah Təbərisinin məcməul bəyan[1] təfsirindən qədr gecəsinin bərəkəti barəsində ibni Abbasdan hədis nəql etmişdir. Hədisdə deyilir: "Allahın Rəsulu buyurdu: Qədr gecəsində "sidrətül muntəha"nın[2] mələkləri nazil olarlar. O cümlədən Cəbraildə onlarla birlikdə enər. Onun əlində bayraqlar vardır. Onlardan birini mənim qəbrimə, birini beytul- müqəddəsə, birini Məscidül- hərama və birini də Turi- sina dağının başına sancallar. O gecə Cəbrail (ə) bütün mömin və möminlərə salam verər. Amma o kəslər ki, şərab içsə, donuz əti yesə və bədəninə zəfəran sürtsə bu salam onlara şamil olmaz.[3]

Bu hədisi başa düşmək üçün aşağıdakı mətləblərə diqqət yetirmək lazımdır:

1)- Hədis bədənə zəfəran sürtmək qadağan edilməmişdir. Həmçinin günahların bağışlanmamasına da işarə olunmamışdır. Amma hər kəs bədəninə qədr gecəsi zəfəran sürtsə Allahın xüsusi rəhməti və bərəkəti olan Cəbrailin (ə) salamı ona şamil olmayacaqdır. Çünki, rəhmət bəxş edənlə onu qəbul edənin arasında uzlaşmaya ehtiyac vardır. Əgər İlahi tərəfdən rəhmət şamil olarsa və bəndənin o rəhməti qəbul etməyə şəraiti (ləyaqəti) olmazsa ilahi feyz baş tutmamış olur. bədənə zəfəran sürtmək də ilahi feyzin insana şamil olmamasına səbəb olur.

2)- Zəfəranın əsas üç xüsusiyyəti vardır: Yemək ədviyası, dərman və zinət yağı.[4]

Hədisdə qadağan olunan zəfərandan zinət yağı (gözəl iyi və rəngi vardır) kimi istifadə olunmasıdır. Yəni qədr gecəsində zəfərandan ədviya və ya dərman kimi istifadə etməyin heç bir eybi yoxdur. Çünki hədisdə zəfərandan yağ və ətir[5] kimi çox istifadə etmək[6] (belə ki, insanın bədənindən aşağı axsın)[7] qadağan olunmuşdur. (Cəbrailin (ə) salamı ona şamil olmayacaqdır).

3)- Məlum məsələdir ki, şəri cəhətdən zəfərandan istifadə etməyin heç bir eybi yoxdur. Bədənə zəfəran sürtməyin və ondan rəng və ətir kimi istifadə etməyin, həmçinin onun bəzi dərdlərə dərman olmasının faydaları qeyd edildi.[8] Həmçinin mərhum Əllamə Məclisi buyurmuşdur: "Bəzi rəvayətlərdə insanların ardıcıl olaraq xoş iydən istifadə etməsi qadağan olunmuşdur. Bəzi hədislərdə isə zəfəranın bədəndə gecə səhərə kimi qalması qadağan olunmuşdur. Əlbəttə bu ona görədir ki, onun rəngi bədəndə çox qalmasın.[9]

Amma hədisin axırındakı kəlamın (mələyin insana salam verməməsi) fəlsəfəsini bilmək üçün aşağıdakı ehtimallara diqqət yetirmək lazımdır:

1)- Mümkündür belə deyilsin ki: Mübarək qədr gecəsi və ramazan ayının axır on gecəsi Allahla raz- niyaz, ibadət və itaət gecəsi olduğu üçün bədənə zəfəran yağının çəkilməsi ilə bərabər bədənəzəfəran yağının çəkilməsi ilə bərabər bədənə zinət verilməsi üzlülükdür[10] Çünki bunun əvəzinə o gecə ibadət və itaətlə keçirməsi məsləhətdir. Bu səbəbdən mələyin salamı ona şamil olmaya bilər.

2)- İslam dinində təmizliyin, ətir vurmağın özünə məxsus yeri vardır.[11] Amma necə və nə zaman ətirin və zinət əşyalarından istifadə etmək lazımdır, bəzi məsləhətlər də verilmişdir. Məsələn islam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: "Qadınların ətirlərinin iyi məxfi, kişilirinki isə zahir olmalıdır."[12]

"Kişilər hər gün bədənlərinə yağ sürtməsinlər. amma qadınların sürtməklərinin eybi yoxdur."[13]

"Kişilərə ələ və ayağa xına qoymaq bəyənilmir. Amma müalicə ünsürlü olsa eybi yoxdur."[14]

"Allahın Rəsulu ərli ərsiz qadınlara əllərinə xına qoymağı əmr etmişdir."[15] "Xına qadınların əllərinə, ayaqlarına və saqqallarına və başlarına sünnətdir."[16]

Bunu da demək olar ki, zəfəranla bədəni yağlamaq, rəngləmək və ətirləmək qadınlara aiddir. Əgər kişilər də belə etsə, bədənlərini zəfəranla yağlasalar qadınlara bənzəyərlər.[17] Bu səbəbdən də qədr gecəsində Allah- Taala kişiləri bu halda olmasını istəmir. Amma bu ehtimalı qəbul etmək o qədər də asan deyil. Çünki bədənə zəfəran sürtməyin yalnız qadınlara aid olduğu sübut olmamışdır.[18] Bundan əlavə kişilərin və qadınların bəzənib ətir vurmaları bədənlərinə zəfəran yağı sürtmələri müəyyən bir zamana və məntəqəyə aid olsa da bu qanun daimi deyil, əksinə dəyişəndir. Yəni hər bir şəraitin özünə aid qanunu vardır. Həmçinin bunu da qeyd edək ki, ibni Abbasdan qeyd olunmuş Peyğəmbərin (s) hədisi qadınlara da şamil olur.

3)- Mübarək qədr gecəsində və bundan başqa vaxtda zəfəran yağından kişilərin çox istifadə etməsi, onun rəngini kişilərin bədənlərində qalmasına səbəb olur. bu da kişilər üçün bəyənilən əməl deyildir.[19]

Bu səbəbdən də kişilərin qədr gecəsində məkruh iş tutmalarına Allah- Taala razı deyildir. Amma bununda kamil surətdə qəbulu çətindir. Çünki bu hədis qadınlara da aiddir.

Nəticə:

Bütün bu ehtimallarından belə nəticə alırıq ki, qədr gecəsində bədənə zəfəran sürtməklə Allahın rəhmət və bərəkətindən uzaq olmursan . Yəni bu o demək deyil ki, daha bəxşiş qapıları insanın üzünə bağlanır, əksinə, yalnız mələyin salamı insana şamil olmur. Hədisdə bu işin qadağan olunması, insanı o mübarək gecədə məkruh bir əməldən çəkinməsindən xəbər verir.[20]

 



[1] - Təfsiri əl- mizan, cild 3, səh 568, Məcməül- bəyan, cild 10, səh 520.

[2] - Bax: Nəcm surəsi, ayə 14- 16.

[3] - Hədis ərəb dilində:

«روی ابن عباس، عن النبی (ص) انه قال: اذا کان لیلة القدر تنزل الملائکة الذین هم سکان سدرة المنتهی و منهم جبرئیل، فینزل جبرائیل و معه الویة، ینصب لواء منها علی قبری ولواء علی بیت المقدس ولواء فی المسجد الحرام ولواء علی طور سینا و لایدع فیها مؤمنا و لا مؤمنة الا سلم علیه الا مدمن خمر و آکل لحم الخنزیر والتضمخ بالزعفران»

[4] - Rəvayətdə "hər kəs zəfəran yağından istifadə etsə bağışlanmayacaq" cümləsi gəlməmişdir. Bundan əlavə Allahın Rəsulundan (s) belə hədis nəql olunur ki: Allah- Taala qədr gecəsində bütün müsəlmanları bağışlayır. Amma kahini və sehirbazı bağışlamır. Bu hədis də zəfərandan istifadə edən kəslərin bağışlanması gəlməmişdir. Əl- kəşşaf, cild 4, səh 24.

[5] - Zəfər- əttəam; yəni zəfəranı yeməyə tökdü təzəğfur; yəni zəfəranla özünü xoş ətirli etdi, zəfərə; yəni zəfəranla rənglədi. əl muncid, ərəb- fars lüğəti. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: Zəfərandan dərman kimi istifadə etməyin heç bir eybi yoxdur." Hilyətul- müttəqin 2- ci bab, 11- ci fəsl.

[6] - Təzəmox biəttəyyib: Yağ çəkmək, ətir çəkmək, təltax: yoluxdu, qarışdı, lətax bir rəngin ayrı bir rənglə qarışmasına deyərlər. Əl- muncid- ərəb fars lüğəti zəməxə (الضمخ) və lətəxə... (لطخ الجسد بالطیب حتى کأنه یقطر)

[7] - Baxın: Əl- eyn, cild 4, səh 82, Lisanil ərəb, cild 3, səh 37. (Əlbəttə bu kitabların qeydlərində yazılmışdır).

[8] - Hilyətül- müttəqin, 6- 4 bab, 4- cü fəsil, 11- ci fəsil.

[9] - Yenədə ora.

[10] - Bəziləri zəfəranın çox sürtülməsini şəhvətin oyanması və olması ilə əlaqələndirirlər. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Xoş iy ürəyi gücləndirər və şəhvəti artırar." Hilyətül- müttəqin 6- cı bab, 2- ci fəsil.

[11] - Sürmə çəkmək, xına yaxmaq, rəngləmək, daramaq, xoş ətirdən istifadə etmək, diş fərçalamaq, güzgüyə baxmaq, dırnaq tutmağın özünə aid hədislərdə mövzuları vardır.

[12] - Hilyətul- müttəqin, bab 6, 2- ci fəsil.

[13] - Yenədə ora, 6- cı fəsil.

[14] - Yenə də ora, 2- ci bab, 11- ci fəsil.

[15] - Yenə də ora.

[16] - Yenə də ora.

[17] - İmam Sadiq (ə) zəmanənin axırı barəsində belə buyurmuşdur: "zəmanənin axırında kişilər qadınların əvəzinə özlərinə bəzək vurarlar" yenə də ora.

[18] - Məkasibe məhərrəmə kitabı, iktisab babı.

[19] - Hilyətül- müttəqin, 11- ci fəsil.

[20] - Nümunə təfsiri, cild 27, səh 186.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Qəbirlərin ziyarəti müvəqqəti olaraq qadağan olunmuşdur. Hansı ildə icazə verildi?
  5221 Qədim kəlam
  İslamın əvvəlində qısa bir müddət qadağan olunan işlərdən biridə qəbirlərin ziyarəti olub. Bu qadağan olmanın müxtəlif dəlilləri vardır. İslami cəmiyyətin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən inkişaf və genişlənməsi ilə bu məsələyə məşğul olmaq üçün münasib fəza hazırlandı. Buna görə də Peyğəmbər Əkrəm (s) bir müddətdən sonra qəbirlərin ...
 • Qədr gecəsində oyaq qalmağın fəlsəfəsi nədən ibarətdir?
  3800 شب قدر
  Qədr gecəsi, Qurani-Kərimdə məqamına təkid olunmuş ən mühüm zamanlardan biridir və bu gecənin mənəvi məqamı haqqında çox hədislər vardır. Qədr surəsində belə bir xüsusi məqamın səbəbinə o cümlədən, Quranın[1] və mələklərin[2] nazil olması işarə olunur. Quran-Kərimdə bu gecə başdan-başa mənəviyyətlə dolu ...
 • Xeyir əməllə həsənə və salehlin fərqləri nədir?
  4760 Əməli əxlaq
  Xeyir, həsənə, saleh kəlmələri lüğət baxımından fərqli mənalara malik olsa da, xarici nümunə və işlədilmə baxımından aralarında heç bir fərq yoxdur. ...
 • Nəyə görə fiqhi cəhətdən həddin icrası hakimin öhdəsindədir?
  3826 بیشتر بدانیم
  Bəşər cəmiyyətlərinin ürfündə cinayətkarların cəzalanması hökumətlərin ixtiyarındadır və hökumətdən başqa kimsə hədd icrasını öhdəsinə ala bilməz. Belə bir əsas İslam fiqhində də təkid və qəbul olunmuşdur. Müəslman fəqihləri cinayətkarların həddinin icrasını zəmanənin İmamamının (əleyhissalam) hüzuru dövründə Onun və ya İmam (əleyhissalam) tərəfindən təyin olunmuş şəxslərin ixtiyarında olduğunu ...
 • Qissə bəyan etməkdə Quranın hədəfi nədir?
  4227 Quran elmləri
  Əhvalatların bəyanında aşağıdakı halları Quranın hədəfləri hesab etmək olar: 1. Təfəkkür, 2. İbrət almaq, 3. Qissələrin inhirafa düşməsinin, əsl məqsəddən azmasının qarşısını almaq, 4. İxtilafları aradan qaldırmaq, 5. Yaxşı və pis işlər görmək müqabilində camaatı ilahi sünnətlərdən agah etmək. ...
 • İnsan Allahın sevimlisi necə ola bilər?
  5419 Əməli əxlaq
  "Məhəbbət" "hubb" kəlməsindəndir və dostluq mənasınadır. Allahın bəndələrinə olan məhəbbəti ürfi mənanı daşımır. Çünki, ürfi məna nəfsin təsir altına düşməsidir ki, Allah ondan uzaqdır. Allahın bəndələrinə olan məhəbbəti öz zatına olan məhəbbətindən qaynaqlanır. Allah öz etdiyti işləri sevir. Yaratdıqları da onun etdiyi işin nəticəsi olduqlarına görə, onları da sevir. İlahi ...
 • Aya mümkündür bir başa deyək ya imam Rza (ə) hacətimizi ver? Və ya deyək filan imamın abrına xatir hacətimizi ver?
  4124 Qədim kəlam
  1. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa heç bir kəs bir başa və vasitəsiz heç bir işə gücü çatmaz və qüdrəti yoxdur və əgər buna malik olsa belə Allahın iradəsi və icazəsi çərçivəsindədir. 2. Din rəhbərləri və alimlərini öz hacətlərimiz üçün vasitəçi qərar verməliyik, nəin ki, öz ...
 • İki bacıyla bir vaxtda həyat qurmağın haram olmasının fəlsəfəsi nədir?
  4925 Fiqh
  Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин. ...
 • Tərkibində spirt olan ətirlərdən istifadə etməyin hökmü nədir?
  991 Nizamlar hüquq və əhkam
   Həzrət Ayətullah Məhdi Hadəvi Tehrani cənabının cavabı bu şəkildədirSpirt pakdır və bu kimi ətirlərdən istifadə etməyin heç bir maneəsi yoxdur. ...
 • Qiymətli daş- qaşlı üzüyün hansı fayda və savabı vardır?
  10178 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əqiq, firuzə, yaqut və ... üzüklərdən istifadə etmək, o halda ki, üzük qızıl olmasın kişilər üçün eybi yoxdur bəlkə rəvayətlərdə olduğu kimi savabı vardır və namazın savab və fəziulətinin daha çox olmasına belə səbəb olur ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  127771 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  96894 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  78490 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  67123 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  61758 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  39304 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  33232 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  28713 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  28315 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  26394 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...