Ətraflı axtarış
Baxanların
9056
İnternetə qoyma tarixi: 2010/11/10
Sualın xülasəsi
Deyilir: Əgər niyyət pak olsa bəsdir və dua və ziyarətə daha ehtiyac yoxdur; bu doğrudurmu?
Sual
Deyilir: Əgər niyyət pak olsa bəsdir və dua və ziyarətə daha ehtiyac yoxdur; bu doğrudurmu?
Qısa cavab

Bu şeytanın insanları dua, ziyarət və digər əməllərdən uzaqlaşdırmaq üçün olan bir hiyləsidir, çünki dua və təvəssül imamların vasitəsi və Allahın bir başa olan əmri ilə insanların öhdəsinə qoymuşdur. İnsanlara nümunə və qəlblərinin saf olmasına dualar səbəb olub məsum imamlarla daha çox əlaqə yaratmağa səbəb olmuşdur. Bütün bu dua və təvəssüllərlə bu uca məqamdan bəhrələnmək olmaz və bu dualarla qəlbin pak və təmiz olması da lazımdır. Yəni lazımdır ki, insan təmiz qəlblə dua etsin və bu ilahi vasditəylə əlaqə yaratsın ki, çətinliklərdən nicat tapdıqdan əlavə istəklərini alaraq, qəlbini nurlandırıb, ilahi övliyalarla əlaqə yaratsın ki, çətinliklərdən nicat tapdıqdan əlavə istəklərini alaraq, qəlbini nurlandırıb, ilahi övliyalarla əlaqə yaradaraq öz çöhrəsini gözəlləşdirsin.

Demək olar ki: Pak niyyətlə dua, ziyarət oxuyub rabitə yaratmaq, az bir illət olaraq insanı kamilləşdirməkdən başqa bir şey deyildir, onlardan birinə qovuşmaq bəzi o birisindən ehtiyacsız etmir; başqa sözlə desək, bir şeyi sabit etmək, digərlərini nəfy etmir (qadağan etmir). Yəni əgər deyilirsə, "Təmiz niyyət lazımdır" və ya deyilsə: "Təvəssül, dua və ziyarət lazımdır" o demək deyildir ki, birinə əməl etdikdə o birisinə ehtiyac yoxdur.

Bəli! əgər həqiqi niyyəti olsa və onu yerinə yetirməyə qüdrəti olmasa, Allah öz lütf və kərəmiylə o işin savabını onun üçün yazar: Amma bu qanunu qüdrəti olub bu işdən boyun qaçıran şəxsin haqqında demək olmaz; belə şəxslər özlərini aldatmışlar! Elə ki, su içməyi təsəvvür etmək və yaxud su içməyi niyyətində keçirmək susuzluğu aradan qaldırmır!

Ətreaflı cavab

İnsanın seçib gördüyü işlər onun niyyətindən qaynaqlanır. Yəni ağıllı insan fikrində olan işə qarşı elmi olub sonra onun xeyir və ziyanını nəzərə alaraq onu görmək (əgər onun üçün olsa) və yaxud tərk etmək (əgər onun üçün ziyan olsa) qərarına gəlir; və bundan sonra niyyətini gerçəkləşdirir. Başqa sözlə desək: Hər bir tərəfli olaraq onun xeyir və ziyanını, o işi görüb- görməməsini, o işi görməkdə cismi, ruh və fikir hazırlığının olması şərtdir, bunun üçün də heç bir işi görüb və ya tərk etmək insanın niyyətindən kənar deyil, baxmayaraq ki, insan özü bundan qəflətdədir.

Bir çox yerdə, dünyada görülən işlərin təmiz qəlbdən və Allaha xatir görülməsinə sifariş olunmuşdur; bunun üçündə niyyətin özünü insanı özü seçdiyiişlərdən nəzərdə tutmaq olar ki, Allaha xatir olsun. Təmiz və Allaha xatir olan niyyət öz əksini şəxsi söz və əməlində göstərir, bəs niyyət və onun təmiz olması, onun söz və əməllərinin bir hissəsində böyük rol oynayır. Amma diqqəti özünə çəkən nöqtə budur: Niyyət və onun təmiz olması, bəzi ləyaqətli işləri seçməkdə ehtiyacsız edir və daha onları görməyə ehtiyac yoxdur?

Məlumdur ki, heç bir ağıl sahibi buna müsbət cavab vermir.

Çünki insanın həqiqi elm öyrənib öyrətmə niyyəti onun alim olmasına səbəb ola bilməz; və yaxud yeməyi təsəvvür etməklə, yemək yeməyi niyyət etməklə insan doyub qüdrət tapmaz!

Sual olunan mövzuda da, mümkündür insanın niyyəti pak olsun, amma Allahla heç rabitə (duayla) və ya onu övliya və aşiqləriylə rabitə yaratmasın?!

Bəs niyyətini nədən və nə üçün paklaşdırmışdır? Öz niyyətini İmamların (ə) ziyarət və təvəssülündən paklaşdırmışdır? Bunlar məgər (Allaha pənah) pislik və nəcisdirlər ki, öz niyyətlərini onlardan paklaşdırsın?! Təəssüflər olsun ki, bu sualdan və şeytanın belə bir hiyləsindən bundan başqa bir şey başa düşülmür və bu bir neçə cəhətdən batldir.

1.      Ziyarət və duanı tərk etmək niyyətə bağlıdır və onsuz bunlar tərk edilməz. lazımdır ki, sual olsun: Sizin dua və ziyarəti tərk etməkdə niyyətiniz nədir?! Hansı əsasa görə hiss edirsiniz ki, bunlara ehtiyacınız yoxdur? Biz buna qane edici bir cavab tapmadıq.

2.      O Allah ki, niyyətlərimizi onun üçün pak etmişik, bizə dua və təvəssül əmrini etmişdir; elə ki, buyurur: "Məni çağırın, mən icabət edim, həqiqətən mənə ibadət etməkdə təkəbbür edən şəxs, başıaşağı cəhənnəmə daxil olacaq."[1]

Və yenə buyurur: "Allaha pənah aparın."[2] Buyurur: Allahın (vəhdət) ipindən tutun və bir birinizdən ayrılmayın."[3] Və yenə buyurur: Ey iman gətirənlər! təqvalı olub Allahdan qorxun, ona pənah aparıb, onun yolunda səy edin, bəlkə hidayət olasınınz."[4]

Məsum imamlardan bir çox rəvayətlər bizə çatmışdır ki, "Biz (Allahın yolu) və biz onun (vasitə)- çilik."[5] Bəs məlum olur ki, o həzrətlərə sığınmaq, onları ziyarət edib təvəllüd və vəfatlarını məclis keçirməkdir, bununla eləyə bilərik onlarla əlaqə yaradıb və onbların vasitəsiylə öz hacət və istəklərimizi Allahdan istəyək.

3.      Qorxulu və çətin işlərdə təvəssül edib şəfaət istəmək, ağıl qəbul edən bir işdir ki, bütün insanlar arasında da vardır, baxmayaraq həyatımızda dəfələrlə ondan istifadə edirik. Ehtiyacımız olduğu zaman şəfaətçilərə təvəssül etməmək təkəbbür və üsyandan başqa bir şey deyildir. Heç bir həqiqi mömin, Allahın övliyalarıyla rabitə yaratmaqdan ehtiyacsız deyildir. Çünki əgər bir şəxs həqiqətən özünü düzəldib Allaha doğru qayıtmaq istəsə, istər- istəməz lazımdır ki, o həzrətlərin inayət və hidayətindən bəhrələnib məqsədə çatsın. Bütün bu Allah tərəfindən olan gösrətişlərin kilidi və o həzrətlərə təvəssül etməyin sirri bu nöqtələrdir belə olmayan halda o məsum imamların bizim heç bir dua, ziyarət, ehtiram və təvəssülümüzə ehtiyacları yoxdur.

4.      Dua və ziyarət qəlbləri təmizləyir və hər kəs özünü bunlardan məhrum etsə bir çox feyz və rəhmətdən uzaq olmuşdur, mümkündür özünü o ilahi mərhəmətlərdən məhrum edb nəticədə əbədi olaraq cəhənnəm odunda qalsın![6]

Yuxarıdakı mətləblərə diqqət etdikdə bu nəticəni əldə edirik:[7]

1.      Dua, ziyarət və təvəssül insanın ixtiyarında olan əməllərdən və bunlar "niyyət" edilmədən icra olunmaz.

2.      İnsanın niyyətinin təmiz olması onun işlərində də özünü göstərir, onlardan biri də yuxarıdakılardan ibarətdir.

3.      Yaxşı niyyət etmək bizi yaxşı iş görməkdən ayırmır, yəni insanın ilahi bəndə olmaq üçün "hüsnü fail" (gözəl niyyət) olması kifayət deyil və bundan əlavə "hüsnü feli" (yaxşı iş görməsi) də şərtdir. Bir sözlə, gözəl niyyət və gözəl iş ikisi birlikdə tam səbəb, deyil. Onlardan hər birinin təklikdə olması bizi digərinin olmasından ehtiyacsız etmir.

Deməli biz öz təkamül və yüksəlməmiz üçün onların hər ikisini yerinə yetirməyə ehtiyaclıyıq.

Mümkündür bir şəxs bəzi hədislərə əsaslanaraq birinin kifayət etməsini qəbul etsin. Onlardan biri də peyğəmbərdən (s) olan hədisdir ki, buyurur: Ey Əbuzər! Yaxşı iş görməyi niyyət et baxmayaraq ki, o işi görmürsən"[8] və ya buyurur: "Möminin niyyəti onun əməlindən üstündür."[9] Və yaxud imam Əli (ə) buyurur: Bir çox niyyətlər əməllərdən gözəldir".[10] Və ya o həzrət buyurur: Allah Taala insanın daxilinin pak və niyyətinin gözəl olduğu üçün, bəndələrindən hər kəsi istəsə behiştə aparacaq."[11] Və sair.

Bu cür hədislər xeyir işin niyyətinin əhəmiyyətini açıqlayır və qüdrəti olan şəxsi o işi tərk etməyə heç bir dəlili yoxdur. Bir sözlə, hər bir an xeyir iş görməyə təkid edir və şər işin niyyətini fikirlərdən uzaqlaşdırır. Buna görə də xeyir işin qarşılığında bir çox vədələr verilmişdir. Misal üçün buyurur: Hər kəs öz yatağında bu niyyətdə ola ki, gecə namazına duracaq. Amma yuxudan sübh namazında ayıla, niyyətində olan işin sabahı onun üçün yazılar və yuxusu Allah tərəfindən onun üçün sədəqə hesab olar.[12]

İmam Sadiq (ə) buyurur: Həqiqətən Allah insanlara qarşı olan köməyini onların niyyətinin bərabərində edir. Bəs niyyəti düz olan bəndəyə hər tərəfli kömək olur. və amma niyyətində naqislik olan insana isə onun niyyəti qarşılığında kömək göstərir.[13]

Birinci hədis buna işarə edir ki, həqiqətən insan bir işi görmək istəyir amma ona qüdrəti çatmır və ya ona vaxtı yoxdur. Ikinci hədis Allaha qarşı təmiz niyyətli olmağa təkid və işarə edir, yəni əgər insan dua edirsə, o deməkdir ki, Allaha ümüdü var, Allahın lütfüylə hacətini almağa inanır və istəklərini almaqda heç bir şübhəsi yoxdur; bundan başqa böyük çətinliklərin həll olması üçün Allahı çağıra ondan kömək istəyərək qəlbində şübhə yaranmasına yol vermir. Bundan əlavə insan pis və bəyənilməz işlərdə yaxşı və lazımlı işlərdə Allaha ümüd bağladılar. Çünki əgər niyyət barəsində (haqqında) olan hədisləri, övliyaların qəbrini ziyarət edib və onlara təvəssül etmək və ya duanın əhəmiyyətinə dəlalət edən hədislərin kənarında qoysaq məlum olar ki, birinə əməl etmək, o birindən ehtiyacsız olmaq deyildir. Gər bir şəxs həqiqətən xeyir iş görmək istəyir amma buna gücü çatmır, Allah Taala öz kərəmi sayəsində işin savabını ona verir, şər niyyətin əksinə ki, insan o işi görməyincə ona əzab etməz, baxmayaraq ki, pis niyyət insanın ruhunda bir çox mənfi təsirə səbəb olur.

Mənbələr:

1.         Rey şəhri Məhəmməd, Tərcümə şeyxu, Məhəmməd Rza, Mizanu- əl- hikmət, cild 13, Müəssiseye fərhəngi darul hədis, cild 2, 1379 şəmsi Qum, səh 6560- 6585

2.         Kaşani Molla Möhsin, əl mühəccət- ul- bəyza, cild 8, Müəssiseye nəşre islami, Qum.

3.         Misbah Yəzdi, Məhəmməd Təqi, amuzeşe əqaid, cild 3, Sazeman Təbliğate islami. Çap 14, 1375, şəmsi, Qum, dərs 54- 56, səh 126- 149

4.         Misbah Yəzdi, Məhəmməd Təqi, əxlaq dər Quran, cild 1, müəssiseye amuzeşi və pəjuheşi imam Xumeyni (rh) çap 8, 1376, Qum, səh 95- 174[1] - Fussilət surəsi, ayə 60

[2] - Nisa surəsi, ayə 146- 1175, Həcc surəsi, ayə 78

[3] - Ali İmran surəsi, ayə 103

[4] - Maidə surəsi, ayə 35, İsra surəsi, ayə 58

[5] - Müxtəlif təfsirlər, ayənin təfsiri

[6] - Fussilət surəsi, ayə 60

[7] - Reyşəhri, Məhəmməd Tərcümə şeyxi, Həmid Rza, Mizanul- hikmət, cild 13, hədis 20976, səh 6575

[8] - Reyşəhri, Məhəmməd Tərcümə şeyxi, Həmid Rza, Mizanul- hikmət, cild 13, hədis 20976, səh 6575

[9] - Reyşəhri, Məhəmməd Tərcümə şeyxi, Həmid Rza, Mizanul- hikmət, cild 13, hədis 20978, səh 6577

[10] - Reyşəhri, Məhəmməd Tərcümə şeyxi, Həmid Rza, Mizanul- hikmət, cild 13, hədis 20998, səh 6579

[11] - Reyşəhri, Məhəmməd Tərcümə şeyxi, Həmid Rza, Mizanul- hikmət, cild 13, hədis 21015, səh 6583

[12] - Reyşəhri, Məhəmməd Tərcümə şeyxi, Həmid Rza, Mizanul- hikmət, cild 13, hədis 20977, səh 6575

[13] - Reyşəhri, Məhəmməd Tərcümə şeyxi, Həmid Rza, Mizanul- hikmət, cild 13, hədis 20985, səh 6576

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • “Yer üzü heç vaxt ilahi höccətdən boş qalmaz” hədisinə diqqət yetirməklə həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın asimanlara aparıldığı dövrdən Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in besətinə qədər yer üzündə Allahın höccəti kim idi?
  7382 Qədim kəlam 2012/01/19
  Bəzi rəvayətlərdə qeyd olunan “iki peyğəmbərin besəti arasındakı zaman fasiləsindən ibarət olan “fətrət dövrü”nün varlığı “yer üzü heç vaxt Allahın höccətindən boş qalmaz” rəvayəti ilə ziddiyyətli deyildir. Çünki “höccət” kəlməsi ümumi mənaya malikdir və həm məsum imamlara, həm də peyğəmbərlərin vəsilərinə şamildir. İslami mənbələrdə qeyd olunur ki, yer üzü ya ...
 • İmam Zaman (ə.c) hər yerdə hətta qeyri İslami (yəhudi) ölkələrdə də hazır olurmu?
  5420 Qədim kəlam 2011/10/18
  Ağıl və məntiq baxımından Allahın hidayəti olmadan insanın ideal təkamülünə yetişməsi mümkün deyil. Allah- Taala İlahi höccətləri camaata göndərməklə insanların hidayətini ən yaxşı formada yerinə yetirmişdir. İmamlar və Peyğəmbərlər Allah- Taalanın izni ilə bütün kainatda qüdrət və nüfuz etməyə kifayət qədər imkana malik olublar və olmaqdadırlar ki, öz vəzifələrini yaxşıca ...
 • Нәјә ҝөрә Шејтан оддан јараныб?
  7117 Qədim kəlam 2010/04/22
  Аллаһ-таала мүтләг һикмәт саһиби олуб бүтүн ишләри там шәкилдә һикмәт әсасындадыр. Беләликлә, бүтүн мөвҹудатлар сон дәрәҹә јүксәк илаһи һикмәт әсасында хәлг олунмушлар. Аллаһ-таала һәр бир варлыға ән лајигли вә ҝөзәл сурәти вермишдир.[1] Шејтанын атәшдән јаранмасынын ...
 • Ислам дининдә дәјишән үнсүрләр вармы?
  8044 Təzə kəlam 2009/06/21
  Илаһи динләринпринсипләри ики гисимдән тәшкил олунуб: Бир гисми сабит үнсүр, диҝәри исә дәјишәндир. Илаһи динләрин дәјишмәз, сабит вә дүнјәви принсипләри һәмишәлик вә һәр заман олмушдур. Әслиндәинсанын
 • Məscidul-əqsa müsəlmanların ilk qibləsi olduğu zaman orada namaz qılınırdımı? Hansı tərəfə?
  7858 Fiqh tarixi 2012/03/14
  Beytul-müqəddəs müsəlmanların qibləsi olduğu zaman orada heç bir müsəlman yox idi və orada necə namaz qılınması ilə əlaqədar bəhs irəli sürülmürdü. Amma sübut məqamında zahirən, onun hökmü Kəbə barəsində olan hökm kimi idi. Fəqihlər bu barədə buyurmuşlar: “Vacib namazları Kəbə evinin içində və onun damında qılmaq məkruhdur ...
 • Mələklərin varlığının səbəbi nədir və onların vasitə olmasına nə ehtiyac vardır?
  9410 Qədim kəlam 2012/07/22
  Məlaikələr Allahın məxluqlarından olan bir növ varlıq, Allah ilə şəhadət aləmi arasında vasitədirlər. Allah onları təkvin və təşri aləminin işlərini idarə etmək üçün təyin etmişdir. Qurani-kərimdə məlaikələr üçün çoxlu işlər sadalanmışdır: vəhyin nazil edilməsində, Allahın sözünün Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə çatdırılmasında, aləmin işlərinin tədbir ...
 • İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlığın əhəmiyyət və fəlsəfəsi nədən ibarətdir?
  10751 Qədim kəlam 2012/01/18
  İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlığın əhəmiyyət və fəlsəfəsini başa düşmək üçün bir neçə məsələyə diqqət yetirmək zəruridir:1. Quranda yüksək məqamlı insanların, böyük şəxsiyyətlərin və ilahi övliyaların dəyərli səciyyələrinin və fəzilətlərinin canlı saxlanmasına dair çoxlu təkidlər edilmişdir.2. Böyük şəxsiyyətli şiə imamları Kərbəla hadisəsinin canlı saxlanması üçün müxtəlif yollarla çoxlu tövsiyələr ...
 • Kamala yetişmək yolu
  5479 Əməli əxlaq 2011/08/23
  Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин. ...
 • Бир нәфәр хачпәрәсти Ислам ирфаны илә Ислама неҹә ҝәтирмәк олар?
  5869 Nəzəri irfan 2012/05/21
  Ислами ирфаны, онун хүсусијјәтләрини вә шахәләрини һәмчинин, Ислам вә Әһли-Бејт (әлејһиссалам) мәктәбинин сајәсиндә јетишән ирфаны ачыгламагла өз мәгсәдинизә чата биләрсиниз. Биринҹи: Ислами ирфан ики гисмә, нәзәри вә әмәли гисмә бөлүнүр. Нәзәри ирфанын әсас вә көклү мөвзусу ики мәсәләдир. Биринҹи, төвһидин һәгигәтинин ачыгланмасы; икинҹи һәгиги тәкаллаһлыны ...
 • Alim və fazil kimə deyirlər və fərqləri nədir?
  9783 Nəzəri əxlaq 2012/03/11
  Elm və bilik, cahillik və nadanlığın əksidir. Elm və biliyə sahib olan şəxsə alim deyilir. Amma fəzl, bir şeyin artıq olmağına deyilir. Və onun ziddi nöqsandır. Başqalarına nisbətdə üstünlüyü olan şəxsə fazil deyirlər. Bu cəhətdən demək olar ki, hər bir elm üstünlükdür, amma hər üstünlük elm deyil. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163054 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155534 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117957 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110033 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99644 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91571 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53512 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45863 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43949 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43152 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...