Ətraflı axtarış
Baxanların
6497
İnternetə qoyma tarixi: 2011/04/14
Sualın xülasəsi
İmamzadələrə etiqad və onların nə qədər etibarlı olmasına dəlil nədir?
Sual
İstəyirdim imamzadələr və onlara olan etiqad və inam haqqında əgər sayt və tamam şəkildə bir mətləb vardırsa istifadə edim?
Qısa cavab

İmamzadədən məqsəd, məsumların övladları və ya övladlarının övladlarıdır, amma cəmiyyətdə və ürfdə imamzadələrin dəfn olunduğu yerlər nəzərdə tutulur.

Bir çox rəvayətlərdə Peyğəmbər əkrəmdən (s) və məsum imamlardan bizə çatmışdır ki, Peyğəmbər əkrəmin (s) övladlarını əziz tutun ki, bu işdə savab və xeyir vardır.

Peyğəmbər övladlarına hörmət etmək, bunlara şamil olur ki, onların vaxtından sonra da, onların qəbr və məzarlarına ehtiram göstərib, onları ziyarət, təmir, təmizləmək və məqbərələrini xoş ətrlərlə təravətləndirməkdir.

Əlbəttə həmişə bu iki nöqtəyə diqqət etməliyik.

1.      Peyğəmbər övladlarına hörmət qoyub əzizləmək yalnız o həzrətin həqiqi övladlarına olur, əlbətdə o zaman ki, öz həyatında o həzrətin getdiyi yolu özündə həyat tərzi seçərək o yoldan ayrılmasın.

2.      Bu gün bəzi öz mənafeini güdən insanlar yalandan bəzi yerləri imamzadə olaraq tanıtdırırlar; əgər bu cür sui istifadələrin qarşısı alınmazsa islam dininə böyük zərbə olduğu gözlənilir.

Mərhum Mühəddis Qumi (rəh) deyir:

İmamzadələrin ehtiram olunub və etibarlı olması üçün iki nöqtə məlum olmalıdır:

 1. Şəcərəsinin məsum imamlardan birinə çatması.

 2. Şəcərəsinin düzgün olmasından əlavə, şəxsiyyət. Yaxşılıq və Allaha yaxın olması da sabit olmalıdır. Belə olmayan halda yalnız müsəlman qəbristanlığı olaraq orada fatihə oxumaq olar. Hər hansı halda tanınmış imamzadələrə ehtiramsızlıq düzgün sayılmır.

Ətreaflı cavab

İmamzadədən məqsəd məsumların (ə) övlad və nəvələri nəzərdə tutulur ki, vasitəylə Peyğəmbərin övladları sayılırlar, amma cəmiyyət və ürfdə imamzadələrin dəf olunduğu yer nəzərdə tutulur.

Bir çox rəvayətlərdə peyğəmbər əkrəmdən (s) və məsum imamlardan bizə çatmışdır ki, Peyğəmbər övladlarını əzizləyin.[1]

İmam Peyğəmbəri (s) buyurur: Hər kəs mənim övladlarıma ehtiram göstərsə həqiqətən mənə ehtiram etmişdir.[2]

İmam Rza (ə) buyurur: Bizim övladlarımıza baxmaq ibadətdir. Bir şəxs o həzrətdən soruşdu: Sizin o, övladlarınız ki, imamdırlar, onlara baxmaq ibadətdir? Həzrət buyurdu: "Bəlkə bütün Peyğəmbər övladlarına baxmaq ibadətdir, o zaman ki, o həzrətin yolundan ayrılmayıb və günah işlərə qovuşmamışdırlar."[3]

Peyğəmbər (s) övladlarına hörmət etmək o həzrətin həyatı zamanına və o həzrətin vəfatından sonrakı dövrə şamil olur. bu islamın göstərişidir ki, buyurur: Öz əmvatlarınızın qəbrlərini ziyarət edin və onlara salam göndərin...[4]

Peyğəmbərin o dəstə övladları ki, dünyalarını dəyişmişdirlər, onlara ehtiram etməyin bir yolu da onların dəfn olunduğu məqbərələrə hörmət etməkdir.

Bunun üçün də bu cür yerləri təmir etmək, təmizləmək, ətirləmək və ... bir növ o qəbr sahiblərinə ehtiram etməkdir; çünki onların sahiblərini yüksəldib insanların bu cür yerlərə gedib- gəlməsinə rəğbət qazandırır.[5]

Burada lazımdır rəvayətdə işarə olunan nöqtəyə daha çox diqqət olunsun və o bundan ibarətdir ki, bütün bu sifarişlər o həzrətin həqiqi övladlarına şamil olur, yəni o şəxslər ki, vasitəsiz və yaxud vasitəylə o həzrətin nəslindəndirlər və həyatlarında heç vaxt o həzrətin yolundan ayrılmamışdırlar.

Başqa bir növ nöqtədə bundan ibarətdir ki, bəzi öz mənafeini güdən insanlar fürsətdən istifadə edərək yalandanbəzi yerləri imamzadə olaraq adlandırırlar və insanlar o yerlərə ehtiram edir, amma həqiqətdə o yerlərdə heç bir qəbrdə yoxdur və yaxud əgər qəbr vardırsada Peyğəmbər övladı olmasına heç bir dəlil yoxdur. Bu cür yerlərdə diqqət etmək lazımdır ki, o insanların sui istifadələrininj qarşısı alınsın.

Bu iki nöqtəyə diqqət yetirdikdə bizim imamzadələr qarşısında vəzifəmiz məlum olur ki, bütün imamzadələrə ehtiram qoymaq lazımdır ya yox? Mərhum Mühəddis Qumi (rəh) deyir: Birincisi budur ki, imamzadənin nəsli məlum olmalıdır; yəni bu mövzuda olan kitablarda onun şəcərəsi imamlardan birinə çatsın, ikincisi isə: Şəcərəsinin düzgünlüyündən əlavə onun alicənablığı, yaxşılığı və onun Allaha yaxın olmağlığı tarixdə qeyd olundun. Hər vaxt bu iki mövzu bir yerdə bir araya gələrlərsə; misal üçün həzrət Əbdul Əzim (Rey) həzrət Məsumə (Qum) həzrət Seyyid Məhəmməd (Samirra yolunda) həzrət Şahçıraq (Şiraz) və ...onların ehtiramını saxlamaq lazımdır və onları ziyarət etməyin çoxlu savabı vardır.

Amma əgər bunlar deyildirsə insan yalnız oranın müsəlman qəbristanlığı olaraq orada dəfn olan insanlar üçün Quran oxuyub fatihə zikr edə bilər və Allahdan onlar üçün rəhmət diləyə bilər.

Amma hər hansı bir halda imamzadələrə ehtiramsızlıq düzgün sayılmır.

Buna da işarə etmək lazımdır ki, əgər əsası və sənədi düzgün olmayan yerlərə də ehtiramsızlıq düzgün sayılmır və insanlara oranın imamzadə olmadığını elan etmək kifayətdir.[6][1] - Mühəddis Nuri, Müstədrək əl vəsail, cild 12, səh 376.

[2] - Həmin

[3] - Vəsail əl- şiyə cild 12, səh 311.

[4] - Biharul- ənvar, cild 79, səh 62.

[5] - Ziyarətin faydalarına işarə etmək üçün daha çox vaxt istəyir, amma ziyarət və ağlamağın faydaları üçün bax: Göstərici: Bəqi ziyarətçilərinin ağlaması, sual 171.

[6] - Bax: C. D. Porseğu, İttila rəsaneye Tibyan və dər rahe həqq müəssisəsinin cavabı.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Quranın təhrif olmasına dəlalət edən hədislər barəsində sizin nəzəriniz nədir?
  5476 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/10/01
  Həzrət Ayətullah Məhdi Hadəvi Tehraninin cavabı belədir: Quranın təhrif olunmasına dəlalət edən hədislər sənəd və ya sadir olması və yaxud da dəlalət cəhətindən qəbul olunmamışdır odur ki, heç bir halda Quranda təhrifə yol verilməmiş və heç bir zaman olmayacaqdır. Əgər bir şəxs Quranın təhrif olmasını qəbul ...
 • Xəcalətin kökü nədir?
  9076 Nəzəri əxlaq 2012/06/13
  "Xəcalət" "utancaqlıq" mənasındadır. Utancaqlıq yəni, özünə həddən artıq diqqət və digərləri ilə qarşılaşmaqdan qorxmaq. Utancaqlıq həya ilə eyni mənada deyil. Həya özünü saxlamağa qüdrətin olmasıdır ki, iradə üzündən olan və dəyərli bir işdir. Ayə və rəvayətlərdə ona yaxşı qiymət verilir. Amma utancaqlıq tamamilə iradə ...
 • Вилајәти-фәгиһ мәсәләсинин тарихи һара гәдәрдир?
  6326 Nizamlar (Qurluşlar) 2010/02/04
  Фигһ елминдә иҹтиһад мәгамына чатан фәгиһин, Ислам һөкумәтинин рәһбәри мәнасында ишләнән “вилајәти-фәгиһ” мәсәләси бәзиләринин нәзәринә ҝөрә ислам тәфәккүрүндә тәзә олуб ики әсрдән аз тарихи вардыр. Һалбуки, шиә әгидәсинә ҝөрә бу мәсәлә гејбәт әсриндән башлајараг ҹәмијјәтин идарәсинин мүгәддәс шәриәт тәрәфиндән адил фәгиһләрин өһдәсиндә гојмасы ...
 • Yeni inqilabi nəğmələrə (pap) qulaq asmağın hökmü nədir?
  8296 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/17
  Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин. ...
 • "Quranda Saduqatihinnə (صدقاتهن) və Ucurəhunnə (اجورهن) nəyin barəsindədir?
  5707 Təfsir 2012/02/07
   «صدقاتهن»"Saduqatihinnə"[1], daimi izdivaca (həmişəlik evlilik) aid olan bəhsdə gəlibdir və mehriyyədən "sidaq" ünvanına ad aparıbdır.[2] Bu kəlmənin işləndiyi ayə, qadınların qəti hüquqlarından birinə işarə edir və təkid edir ki, öz həyat yoldaşının mehriyyəsini ödəsin.[3] Amma qadın öz mehriyyəsini bağışlasa lazım ...
 • Qədr gecəsi bir neçə gecədirmi? Günlərdə qədr gecəsindən sayılırmı?
  14366 Təfsir 2011/03/06
  Qədr gecəsi əhəmiyyətli və bərəkətli bir gecədir, Qurani kərimin dediyinə görə əsasən qədr gecəsi, Ramazan ayının gecələrindən biridir. Amma sual olunmuş mövzuda bir neçə nəzəriyyə ehtimal olunur: 1.              Qədr gecəsinin bir neçə gecə olması və yaxud qədr ...
 • Heyzli qadının hazırladığı yemak, əli ilə yoğrulub hazırlanın çörəklərin və yeməklərin yeməyin nə iradı var?
  11401 Heyiz və nifas 2014/05/18
  Əvvəlcədən bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki. İslamdan əvvəl cahiliyyət dövründə insanlar heyz halında olan qadını bir növ çirikn sayır və onlarla yaxından əlaqə qurmurdular. Həmin məsələyə görə, qadın aybaşı vaxtı evin bir küncünə qısılır, ona əşya kimi baxılır və ondan uzaqlaşırdılar.[1] Amma, İslamda ...
 • Qissə bəyan etməkdə Quranın hədəfi nədir?
  6190 Quran elmləri 2012/07/22
  Əhvalatların bəyanında aşağıdakı halları Quranın hədəfləri hesab etmək olar: 1. Təfəkkür, 2. İbrət almaq, 3. Qissələrin inhirafa düşməsinin, əsl məqsəddən azmasının qarşısını almaq, 4. İxtilafları aradan qaldırmaq, 5. Yaxşı və pis işlər görmək müqabilində camaatı ilahi sünnətlərdən agah etmək. ...
 • İctimai yaşayışla tam əlaqəni kəsib və xəlvət bir yerə çəkilməyin hökmü nədir?
  5886 Əməli əxlaq 2011/09/11
  Bir guşəyə çəkilmək bəzən tam və həmişəlik, bəzən də naqis və mövsümi olur.Tam və həmişəlik bir guşəyə çəkilmək müəyyən cəhətlərə görə iradlıdır. Çünki:İlahinin tədbir və qaydasının əksinədir. Çünki Haqq- Taalanın zatının iradə və qaydası bəşərin ixtiyar yolu ilə və onun ...
 • Cənnətin bir neçə qapısı varmı? Bu qapıların hər birinin özünəməxsus adları vardırmı?
  23202 Qədim kəlam 2011/11/03
  Cənnətin bir neçə qapısı vardır və onların sayı səkkizdir. Lakin onların dəqiq adları və hansı  qrupun hansı qapıdan daxil olacağı haqda hədislərdə kiçik ixtilaflar gözə dəyməkdədir. Cənnət qapılarının adları ayrı-ayrı hədislərdə pərakəndə şəkildə qeyd edilmişdir: "Bab əl-Rəhmət" (Rəhmət qapısı), "Bab əs-Səbr" (Səbir qapısı), "Bab əş-Şükr" (Şükür qapısı), ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163013 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155404 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117911 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109947 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99454 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91513 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53468 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45713 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43898 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43093 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...