Ətraflı axtarış
Baxanların
23192
İnternetə qoyma tarixi: 2011/05/30
Sualın xülasəsi
Qurani- kərimdə müsəlman hansı mənanı daşıyır?
Sual
Xahiş edirik Quran ayələrindən istifadə edərək açıq olaraq "Müsəlman"ın mənasını tərif edin.
Qısa cavab

Quran terminində, müsəlman Allahın göstərişləri bərabərində tam şəkildə təslim olmaq və hər növ şərik qoşmaqdan kənar olub Allahın birliyini qəbul edib Allahdan başqasını pərəstiş etməmək deməkdir. Buna görə ki, Qurani- kərim həzrət İbrahimi () müsəlman tanıtdırır.

Allah yanında həqiqi din İslam dinidir " ان الذین عندالله الاسلام" bunun üçün də hər kəs öz dövründə İlahi dini qəbul etsə və Allahın göstərişlərinə əməl etsə, o şəxs müsəlmandır.

Quran nəzərində, hər bir şıxs əgər öz dövründə İlahi dindən itaət etmişdirsə müsəlmandır; Məsihlər, Yəhudilər və... əgər dinləri təzə din vasitəsiylə batil olmamışdırsa müsəlmandırlar; çünki Allaha təslimdirlər və əgər onlara Yəhudi və yaxud məsihi deyilirsə onların Peyğəmbərlərinə görə deyilirdi. Bəs açıqladığımız kimi bütün İlahi dinlərə İslam deyilir onlar yalnız şəriət hökümlərində fərqlidirlər.

Doğrudur ki, bu gün müsəlman yalnız İslam dininin davamçılarına deyilir, ona görə ki, onlar İslam dinini, bütün Peyğəmbərləri və səmavi şəriəti qəbul etməklə, Allah qarşısında təslim olduqlarını bildirirlər. bu məna əsasında başqa dinlərin davamçılarına müsəlman deyilmir; çünki İslam Peyğəmbərinin dininiqəbul etməklə, Allaha itaət etməkdən boyun qaçırmaqla, müsəlmanlıq vəsfini və təslim olmağı özlərindən uzaqlaşdırırlar.

Əlbəttə, həqiqi müsəlman o şəxsdir ki, istər dildə istərsə də əməlində İlahi göstəriş və əmrlərə tabe olsun; yəni həm dilində Allahın birliyini Peyğəmbərlərin risalətini və həzrət Məhəmmədi (s) qəbul edir və həm də əməlində İlahi və dini əmrlərə əməl edir misal üçün cəmiyyətdə digərlərinin hüquqlarını gözləyir, vətəndaşların hüquqlarına ehtiram qail olur və ... şəxsi hökümlərdə misal üçün namaz, oruc və... kimi məsələlərdə payidardır. Qurani- kərimdə həqiqi müsəlmanı mömin olaraq adlandırmışdır.

Ətreaflı cavab

Quranda müsəlman kəlməsinin mənasının məlum olması üçün lazımdır ki, əvvəl İslam kəlməsinin mənasını araşdıraq.

"İslam" kəlməsi ərəb qramatikasında (ifal babından) və sağlamlıq və hər cür eybdən uzaq olmaq deməkdir ki, (ifal babında) bir neçə mənada işlədilir və onlar ibarətdir:

1-     İtaət və bütün əmr və qadağan olan göstərişləri etirazsız qəbul etmək.[1]

2-     Qurani- kərimdə bu cür geniş mənada və kəlmədən istifadə etmişdir. O cür ki, buyurur: Bütün o şəxslər ki, göydə və yerlərdədirlər, və ya bütün varlıqlar ki, göydə və yerlərdədirlər müsəlman və Allahın əmrlərinə təslimdirlər istər təkvini, istərsə də təşrii olsun (ixtiyari və yaxud məcburi).[2]

Amma insanın Allah üçün təslim olması, tərəfindən onun üçün qanun olaraq qoyulmuş qanunlar qarşısında, istər (təkvini) təbiətdə olan qanunlar və hədislər, istərsə də şəri hökümlər ki, əmr və nəhy olunmuş göstərişlər.[3]

Buna görə də İslam məxsus bir vəsf və iman və ehsan sifətlərinin yanında müstəqim bir məna daşıyır.

Amma termində, İslam, Peyğəmbərlərin sonuncusu həzrət Məhəmmədin (ə) dininə deyilir.[4]

İslam kəlməsinin lüğətdə və termində olan mənalarının arasındakı rabitə bundan ibarətdir ki, İslam dini tamamıyla Allah qarşısında itaət və ona tabe olmaq onu heç bir etiraz olmadan qəbul etmək deməkdir.[5]

Quran maarifində, müsəlman yalnız İslam Peyğəmbərinin davamçıları nəzərdə tutulmur, bəlkə İslam kəlməsinin daha geniş mənaya (lüğətdə) malik olması bildirilir ki, o da Allahın əmrləri qarşısında tamamıyla boyun əyib və Allaha şərik qoşmadan onun birliyinə iman gətirməkdir. Bunun üçün də Qurani- kərim həzrət İbrahimin (ə) müsəlman (müərrifi edir) tanıtdırır.[6]

Əgər Allah Taala İslam Peyğəmbərinə (s) buyurursa: De, mən hər an məmuram ki, Allahın əmrlərinə itaət etməkdə birinci şəxs olum.[7] Burada birinci, müsəlman sözünün mənası Allahın bəndələri arasında tamam şəkildə təslim olmaqdır (termində). Belə olmadıqda şübhəsiz ki, əvvəlki Peyğəmbərlər və onlardan itaət edənlərdə Allahın əmrləri qarşısında təslim olmuşdurlar.

Bəs bütün bunlar ki, Ali- İmran surəsinin 85- ci ayəsində (hər kəs İslam dinindən başqa bir dini özünə din seçsə, ondan qəbul edilməz). beləliklə Maidə surəsinin 30- cü ayəsində (bu gün sizin dininizi kamilləşdirdik... və İslamı sizin üçün din seçdik) istifadə olur, müsəlman İslam dinini davam etdirən şəxslərə deyilir; çünki onlar İslam dinini seçməklə və səmavi dinləri və bütün Peyğəmbərləri qəbul etməklə özlərini Allah qarşısında tabe olduqlarını elan etmişdirlər. Bu məna əsasında, bundan başqa dinlərin davamçılarına müsəlman deyilmir; çünki sonuncu Peyğəmbərin dinini qəbul etməməklə Allahın əmrindən boyun qaçırdılar və təslim olmaq və müsəlmanlıq vəsfini özlərindən uzaqlaşdırdılar. Bəs müsəlman yalnız o şəxslərə deyilir ki, Allahın bir olmasına və İslam Peyğəmbərinin (s) Peyğəmbərliyinə iman gətirmişdirlər, baxmayaraq ki, əməl etmirlər. bu məna (Hucurat surəsinin 1- ci ayəsindən) də istifadə olunur. O zaman ki, bir dəstə ərəb Peyğəmbərin (ə) hüzurunda hazır olurlar və o həzrətə minnət qoymaq üçün dedilər: biz iman gətirdik və mömin olduq. Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) vəhy nazil oldu, onlara de iman gətirməmisiniz, bəlkə deyin İslam gətirib müsəlman olmuşuq. Əlbəttə bu cür İslam və müsəlmançılıq zahirdədir, nəinki həqiqi olsun. Həqiqi müsəlman o şəxsdir ki, dilində, əqidəsində və əməlində dinin hökm və göstərişlərinə təslim olsun; yəni dilində Allahın tək olmasını və Peyğəmbərin (s) risalətini aşkara desin və bundan əlavə əməlində də Allahın əmr və nəhy etdiyi işləri icra etsin.

Həqiqi müsəlman o şəxsdir ki, dinin bütün qanunlarına, ictimai, insanların haqlarının qorunması, vətəndaşların hüququnu gözləməkdə və yaxud insanın şıxsi işlərində misal üçün namaz, oruc və... payidar və möhkəm olsun.[1] - Əl- nukət və əl- uyğun (Mavərdi təfsiri), cild 1, səh 379- 380.

[2] - Nümunə təfsiri, cild 2, səh 643.

[3] - Təbatəbai, Məhəmməd Hüseyn, Əl- mizan (tərcümə), cild 1, səh 454.

[4] - Əl- vucuh və əl- nəzair, cild 1, səh 248.

[5] - Məbadi əl- İslam, səh 7.

[6] - Ali- İmran surəsi, ayə 67.

[7] - Ənam surəsi, ayə 14.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • “Qızın ərə getməsində atasının izni şərtdir” məsələsində başqa bir mərcəyi-təqlidə müraciət (onun fətvasına əməl) edə bilərikmi?
  4737 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/20
  İbtidai və əməldən əvvəlki təqliddə iki və ya daha artıq müctəhidin elmləri bərabər olan halda təbiz (bəzi məsələlərdə bir müctəhidə, bəzilərində isə başqa müctəhidə təqlid etmək) caizdir. Amma diqqət yetirmək lazımdır ki, bir-biri ilə əlaqəli olan məsələlərdə bir müctəhidə tabe olmaq ...
 • İnsanın cinlə əlaqədə olması mümkündürmü?
  11218 Qədim kəlam 2011/04/14
  Qurani- məcid cinin olmasını təsdiqləmiş və onun üçün aşağıdakı xüsusiyyətləri sayır: Cin oddan yaranmış bir varlıqdırş. Əksinə insan isə torpaqdan yaranmışdır.[1] Elm, idrak, haqqı ...
 • Təşəhhüd və salam halında hansı əməllər müstəbdir?
  8282 Namazın müstəhəbləri 2015/04/19
  Namazın salam və təşəhhüdündə müstəhəb sayılan əməllər aşağıdakılardır: Təvərrük halında oturmaq, Yəni namaz qılan adam sol budu üstə otursun, və sağ ayağının üstünü sol ayağının üzərinə qoysun. Təşəhhüddən sonra desin: “Əlhəmdulillah” ya da desin “Bismillah və billah vəlhəmdu lillahı və xəyrul əsmai ...
 • “Cövhəri hərəkət” dedikdə məqsəd nədir?
  7096 حرکت جوهری 2012/07/22
  Hərəkət dedikdə məqsəd bir şeyin tədrici olaraq qüvvədən (sırf istedaddan) felə (vücuda) doğru xaric olmasıdır. Cövhər dedikdə o mahiyyət nəzərdə tutulur ki, xaricdə icad olunmaq üçün mövzuya (nəyinsə üzərində vücuda gəlməyə) ehtiyacı yoxdur. Amma ərəz xaricdə icad olunmaq üçün bir mövzuya ehtiyaclıdır. Misal üçün, ağ rəng bir ...
 • Əbu Dərdanın şəxsiyyəti necə olub? Onun barəsində Əhli- beytin nəzəri nə idi? Ondan nəql olunan rəvayətlərin hökmü nədir?
  5567 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Daha çox öz kenyəsi ilə (Əbu Dərda) çağırılan. Xəzrəcin nəvələrindən olan "Ovəymər bin Malik" Peyğəmbər (s)- in səhabələrindən olubdur. O, Xəzrəc qəbiləsinin camaatından olaraq Mədinədə yaşayırdı. Peyğəmbər (s)- in Mədinədə hüzurundan neçə ay keçəndən sonra, o həzrətin yanına gəlib və müsəlman oldu. İmam Əli (ə)- ın Müaviyədən üstün olmasına ...
 • Nəml surəsində “Dabbətul-ərz”dən məqsəd nədir?
  6601 دابة الأرض 2015/05/27
  “Dabbə” termini məna nöqteyi nəzərindən, hərəkət edən canlı mənasınadır. Həm insan həmdə qeyri insanda işlədilir. Amma mübarək ayədə “yerdəki hərəkət edəndən canlı”dan məqsəd nədir? Və onun proqramı və vəzifəsi necədir? Quran üstüörtülü şəkildə açıqlayıb, və deyir: Canlı və hərəkət edən bir canlıdır ki, Allah onu qiyamət günündən ...
 • Cəfr elmini, “mənaya” və “bəlaya” elmlərini izah edin.
  11620 Qədim kəlam 2012/03/14
  Cəfr elmi barəsində məsumlardan (əleyhimus-salam) nəql olunan rəvayətlərin məcmusundan məlum olur ki, cəfr – Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in vasitəsi ilə Əli (əleyhis-salam)-ın və ondan da sonrakı imamların ixtiyarına verilən bir sıra ilahi maarif məcmuəsidir. Onun bir hissəsi qiyamət gününə qədər baş verəcək hadisələr barədə elmdən ibarətdir, ...
 • İdmanda əxlaqın yeri necədir?
  6946 Əməli əxlaq 2012/01/12
  İslam dini həmişə kamil və dünyəvi din olaraqbir sağlam həyatın bütün hissələrini fikirləşir və dünya – axirət səadətinə qovuşan bütün uolları saymışdır. İslam nəzərində cismi sağlamlığın dəyəri heç kəsə gizli deyil. Təbii olaraq insanın sağlamlığında xeyirli olan idmanlar İslam dinində də təyid olunur. O şeylər ki ümumi əxlaqda var və ...
 • Quranda ölüm və cəhənnəm əzabları necə Allahın nemətlərinin qismindən hesab olunur?
  9051 Təfsir 2012/03/11
  Ər- rəhman surəsi İlahi nemətlərdən bir neçəsini sayır və hər bir nemətin zikrindən sonra " فَبأَىّ‏ِ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" ayəsini zikr etməklə öz xitab olunanından bu nemətlərə iqrar etməsini istəyir. Bu surədə cürbə- cür maddi və mənəvi nemətlər zikr olunubdur. Bunları,Allahın nemətləri ünvanına bəyan etmək bu ...
 • Ruhlar aləmində zaman var?
  6079 Qədim kəlam 2012/04/17
  Zaman əqli bir məfhumdur ki, maddiyyatın varlığından ələ gəlir necə ki, mücərrədatın varlığından subat məfhumu ələ gəlir. Ruhda mücərrədlərdən biridir və mücərrədlər aləmində zaman yoxdur. Çünki zaman təbiət aləminin xüsusiyyatlarındandır. Əlbəttə ruhlar (mücərrədat) aləmində "zaman" kəlməsinin əvəzində ki, maddi varlıqlar üçün zərfdir "dəhr" kəlməsi var ki, mücərrədlər üçün ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160513 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  146879 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115736 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  107040 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89336 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  88916 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52233 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41781 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  40999 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40622 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...