جستجوی پیشرفته
بازدید
5817
آخرین بروزرسانی: 1398/02/25
خلاصه پرسش
در جریان عاشورا و قبل و بعد آن، افراد مختلفی نقش داشتند. آیا فرزندان هرکدام از آنان را با القابی می‌خواندند که نشانگر نوع نقش منفی پدرشان بود؟!
پرسش
فرزندان کسانی که حامل نیزه سر امام حسین(ع) بودند، به چه عنوانی معروف شدند؟
پاسخ اجمالی
افراد و قبیلههایی وجود داشتند که به نحوی در شهادت امام حسین(ع) و اتفاقاتی که بعد از شهادت آنحضرت(ع) واقع شد، نقش داشتند.[1]
در این زمینه به یک گزارش برخورد کردیم که نشانگر آن است که فرزندان برخی از آنان در بین مردم به القابی معروف شدند که نوع نقش منفی پدرانشان را در این جنایت بزرگ به یاد مردم میآورد؛ مانند:
1. بنو السراویل(فرزندان سروالها): فرزندان کسی که لباسهای امام حسین(ع) را از بدن مبارک ایشان درآوره بود.[2]
2. بنو السرج(فرزندان پالان): فرزندان کسانی که برای قرار دادن بدن امام حسین(ع) در زیر سم اسبها، پالان بر اسبهای خود زده(سوار آن شدند) و برخی از آنها تا آنجا پیش رفته بودند که بعد از رسیدن به شهرشان نعل اسبهایشان را برای تبرک بر درب منازل خود کوبیدند![3]
3. بنو سنان(فرزندان نیزه): فرزندان کسی که نیزه حامل سر مبارک امام حسین(ع) را حمل کرده بود.[4]
4. بنو المکبّری(فرزندان تکبیرگو): فرزندان کسی که بعد از شهادت امام حسین(ع) پشت سر مطهر ایشان تکبیر میگفت![5]
5. بنو الطشتی(فرزندان طشت): فرزندان کسی که طشت حامل سر امام حسین(ع) را حمل میکرد.[6]
6. بنو القضیبی(فرزندان چوب دستی): فرزندان کسی که چوب خیزران را برای یزید آورد تا او به لب و دندان امام حسین(ع) ضربه بزند.[7]
7. بنو الدرجی(فرزندان درجی): فرزندان کسی که سر مطهر امام حسین(ع) را در دروازه «جیرون» قرار داد.[8]
 

[2]. کراجکی، محمد بن علی، التعجب من أغلاط العامة فی مسألة الإمامة، ص 116، قم، دار الغدیر، چاپ اول، 1421ق.
[3]. همان.
[4]. همان، ص 117.
[5]. همان.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. همان.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها