Gelişmiş Arama
Ziyaret
5875
Güncellenme Tarihi: 2013/04/09
Soru Özeti
1. İnsanın oturmadığı evin humusu var mı? 2. Şer’i vekil İmam’ın (a.s) hakkından ev almak için birine yardım edebilir mi? 3. Humus müçtehidin vekiline verilebilir mi? 4. Kitabın humusu nasıldır?
Soru
1. Şu anda boş olan, ama evlendikten sonra oturulacak evin humusu var mı? Ve ev boş iken kiraya verilirse ona humus gelir mi? 2. Din alimlerinden birinin evi olmazsa şer’i vekil İmam’ın payına düşenden ona ev alması için yardım edebilir mi? 3. Kentimizde humus ve zekatı alabilmesi için bazı taklit mercilerinden vekaleti olan ve kendiside bu konularda ihtiyatlı davranan bir din alimine humusumu verebilir miyim? O da bunu müçtehitlerin istediği yönde harcayacaktır. 4. Şii olmayanların yazdığı kitapların humusu var mı? Müçtehidin yazdığı kitabın humusu var mı?
Kısa Cevap
1. Bir ev humus yılının başlangıcına kadar kulanılmazsa ona humus gelir. Yoksa gelmez.
2. Bu konunun yerleri çeşitlidir. Bu konuyu müçtehitlerin bürolarından sormak gerekir.
3. Din aliminin müçtehinizden taraf vekaleti olduğu kesin ise ona humusu vermenin sakıncası yoktur.
4. Genel olarak ihtiyaç duyulan kitaplardansa, okunuyorsa ve fiyatı herkesin kendi gelir durumuna uygun ise, ileriki yıllarda kullanılsa bile humusu yoktur. Bazı müçtehitlere göre[1] eğer humus yılının başına kadar onlardan istifade edilmezse humusu vardır. Kısacası sorunun içeriği meselede değişikliğe yol açmaz.
Ekler:
Taklit mercilerinin bu soruya verdikleri cevap şöyledir:[2]
Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanei:
1. Ev, humus yılının başına kadar kullanılmaz ve elde edilen gelirden alınmışsa humusu vardır. Bunun dışında humusu yoktur.
2-3. Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin bürosuna veya onun bu konudaki vekillerinden birine verilebilir.
4. Genel olarak kitaplar satın aldığınız zaman ihtiyaç idiyse ve fiyatı da maddi gelirinize uygun idiyse, birinci yıldan sonra kullanılsa bile humusu yoktur.      
Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani:
1. Humusu yoktur.
2. Bu konunun yerleri çeşitlidir.
3. Müçtehidin vekiline vermeniz gerekir.
4. Humus yılının başına kadar uygun şekilde istifade edilmezse ona humus gelir.
Hz. Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani:
1. Şu anda ihtiyaçtan değilse humusu vardır.
2. Vekilin müçtehidden aldığı izinin şekline bağlıdır.
3. Taklit ettiğiniz müçtehidden izni varsa ona humusu verebilrisiniz. O da izin aldığı miktarda harcayabilir; gerisini müctehidinize göndermelidir.
4. İhtiyaç olursa humusu yoktur.
Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi:
1. Soruya göre humusu vardır.
2. Müçtehidin izniyle gerekli miktarda yardım yapabilir.
3. Bu konuda hükümümüz vardır. Buna göre bizi taklit eden humusunu vekillerden birine verebilir; makbuzunu da almalıdır.
Hz. Ayetullah el-Uzma Nuri Hemedani:
1. İhtiyaçtan fazla olursa ve kiraya verilirse humusu vardır.
2. Humusun üçte ikisi ödenirse onun üçte biri söz konusu yerde harcanabilir.
3. Müçtehitten vekaleti varsa ona humus verilebilir.
Hz. Ayetullah el-Uzma Hadevi Tahrani:
1. Şu anda ve yakın zamanda o eve ihtiyacınız yoksa humusu vardır. Evin kiraya verilmesi durumunda onun geliri yıllık ihtiyaçtan fazla ise humusu verilmelidir.
2. Soruda geldiği şekilde humusun harcanmasının sakıncası yoktur.
3. O şahısın vekaleti varsa, hükümleri biliyorsa ve humus kesin olarak yerinde harcanacaksa sakıncası yoktur.
4. İhtiyaç duyulan kitabın humusu yoktur.
 

[1] -Ayetullah Sistani
[2] -İslam Quest sitesi tarafından Ayat-ı İzam Hamanei, Sistani, Mekarim Şirazi, Safi Gulpaygani, Nuri Hemedani’nin bürolarından istifta edilmiştir.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar