Gelişmiş Arama
Ziyaret
7110
Güncellenme Tarihi: 2015/04/17
Soru Özeti
Acaba necis bir şeye el sürmek necasetin bulaşmasına yol acar mı? Pak olmak için gusül almak gerekli midir?
Soru
Eğer bir şey necisse ve biz ona el sürmüşsek necaset bizede bulaşmış olur mu? Eğer necaset bulaşmış ise gusül almamız gerekmektedir?
Kısa Cevap
Ne zaman pak bir şey necis bir şeye temas ederse ikisi veya ikisinden birinde diğerine sirayet edecek düzeyde rutubet varsa pak şeyde necis olur.[1] Necis olmuş olan nesneyi pak ve tathir etmek için önce necasetin kendisi bertaraf edilmeli ve daha sonra akar su, çok su veya az su ile en az bir defa yıkanmalıdır. Eğer necis olmuş eşya halı elbise ve benzeri bir nesne ise sıkılmalı veya içindeki su dışarı çıkacak şekilde hareket ettirilmellidir. İrdarın necis ettiği nesne az su ile tathir edilirken nesne suya çekilir suyun ondan ayrılması sağlanır. İdrar tamamen nesneden ayrılmış ise bir defa daha suya çekilir. Ancak elbise, halı ve benzeri ürünlerde her defasında sıkmak gerekir.[2]
Bütün bu durumlarda gusül almak vacip değildir. Yanlızca birisinin bedeni ölüye bedeni soğuduktan sonra ve ölü guslü verilmeden önce temas ederse ölüyü mes etme guslü alması gerekmektedir.[3]
Eğer biri pak diğeri necis olan iki nesne ikiside kuruyken temas ederse veya sirayetin gerçeklemeyeceği düzeyde rutubet varsa pak nesne necis olmaz.[4]
Konuyla ilgili linkler.
Cevap 1035, site:1097, dizin: meni necasetinden yıkamayla pak olma.
Cevap 648, site: 710, dizin: pak nesnenin necis olması.
 
 

[1] Tevzuh’ul-mesaili meraci, 1.c, 88.s, 125.m.
[2] Tevzuh’ul-mesaili meraci, 1.c, 105s, 159-160.m.
[3] Tevzuh’ul-mesaili meraci, 1.c, 306.s, 522-531.m.
[4] Ayetullah uzma Behcet ve Mekarim Şirazi’ insanın eli ğer ölünün bedenine gusül verilmeden önce temas ederse ölünün bedeni kuru olsada ihtiyatat gereği yıkanması gerektiği görüşündedir. Tevzuh’ul-mesaili meraci, 1.c, 88.s, 125.m.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Niçin evli erkekler eşlerinin izni olmadan geçici evlilik yapabiliyorlar?
  7813 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/12/20
  Cinsel istek, en güçlü cismi isteklerden birisidir ve insanın diğer doğal istekleri gibi bu cinsel istek de doğru bir şekilde karşılanmalıdır. Çünkü insanın doğasından kaynaklanan istekleri söndürmek mümkün değildir. Eğer bu istekleri bastırmayı başarsak dahi, bu akıllıca bir iş değildir ve yaratılış ...
 • Şeyh Tusi’nin (r.a) iktisat risalesi hangi konuları içermektedir?
  8553 تاريخ بزرگان 2010/09/22
  Şeyh Tusi olarak meşhur olan İmamiye Şia’sının değerli fıkıh usul, tefsir, kelam ve hadis âlimi Şeyh Ebu Cafer b. Hasan Tusi (r.a), İran ve İslam kültürünün iftiharındandır ve kendisi muhtelif ilmî alanlarda kitaplar yazmıştır. Bu ilimlerden bir tanesi de kelam ilmidir. Kendisi bu alanda on altı ...
 • İslam, ekonomi, pratik, eğlenmek ve İran kültürü ile bağdaşan uygun bir evlilik düğünü örneği nedir?
  5939 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İslam insanî ve İslamî değerlerden biri sayılan evlilik hususuna çok önem vermiştir. Aynı şekilde merasim düzenlemeyi ve evlilik yemeği vermeyi müstehap ve güzel saymıştır. İslam’ın ölçüsü, bu merasimlerin günaha bulaşarak düzenlenmemesi ve savurganlık ve israf yapılmamasıdır. ...
 • İmam-ı Zaman’ın (a.f) gaybeti dönemindeki vazifemiz nedir?
  7568 Eski Kelam İlmi 2011/04/13
  Gaybet dönemindeki vazifelerimiz, Masum İmamın (a.s) hazır olduğu dönemdeki vazifelerle aynıdır. Vazifeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: Şiilerin gaybet dönemindeki en büyük vazifesi fereci ve İmam Mehdi’nin (a.f) küresel devletinin zuhurunu beklemektir. Fereci beklemek ise Kur’an’ın, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) bütün emirlerine amel etmektir. ...
 • Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır?
  56419 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/09
   Istakoz[1] ve deniz kabuklarını yemek haramdır. Dini kaynaklar uyarınca helal ve haram olan hayvanların birbirlerinden ayırt edilmesi için bir takım genel kurallar açıklanmıştır. Bu kurallar deniz ve kara hayvanları hakkında birbirinden farklıdır. Kuşların da kendilerine özgü hükümleri vardır…
 • Eğer bir kimse temiz ve necis olan iki şey arasındaki ıslaklığın birbirine ulaşmasından şüphe ederse temiz olan şey necis olur mu?
  6909 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/12
  Eğer bir şeyin temiz olduğunu kesin bilirseniz, ona necaset intikal ettiğini ve necis olduğunu kesin olarak bilmediğiniz sürece o şey temizdir.[1] Daha fazla bilgi için Bkz:808.
 • Vesilelerin Allah'a Yakınlaşmakta ki Önemi Nedir?
  11989 Eski Kelam İlmi 2009/12/20
  Vesilenin çok geniş manası vardır. Allah'a yakınlaşmaya neden olan her şey ve her işe şamil olmaktadır. Dünya yaşayışı, insanların hidayeti ve ilerlemesi için sebep ve sonuç düzeni üzerine kurulduğu, yine insanların doğal ihtiyaçları maddi sebeplerle karşılandığı için Allah'ın, hidayet, mağfiret, bağışlanma, yakınlaşma ve ...
 • Bebeğin özürlü ve hasta olması yüzünden düşürülmesi caiz midir? Bu durumda kim sorumludur?
  7976 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/08/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  5604 Kur’anî İlimler 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • Bir damla şarap içmenin zararı nedir?
  10794 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/18
  Her ne kadar soruda bir damla şarap içmenin hükmüne değinilmemişse de anlaşıldığı kadarıyla bir damla şarap içmenin hükmü sorulmaktadır ve biz bu açıklamada ona cevap vereceğiz. Şia’nın bakışında tüm hükümler bir takım maslahat ve zararlara dayanır ve kutsal kanun koyucu bu maslahat ve zararlar esasınca hükümleri yükümlüler için belirler. ...

En Çok Okunanlar