Gelişmiş Arama
Ziyaret
7192
Güncellenme Tarihi: 2012/03/04
Soru Özeti
Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
Soru
On dört masumdan hangisinin başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
Kısa Cevap

Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve şehadette, İmam Bakır ve İmam Sadık eğitim ve öğretimde, İmam Kazım zindana tahammülde gibi. Bu özellikler özel şartlardan dolayı Onlarda ortaya çıkmıştır. Yoksa ötekiler bunlardan yoksundur diye bir şey yoktur. Bu yüzden bir özellik İmamlardan sadece birine aittir, diğerlerinde yoktur diyemeyiz.

Belirtmek gerekir ki hadislerde İmamların dünyadaki rütbe ve konumları Onların sıralamasına göre gelmiştir.

Ayrıntılı Cevap

Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir.[1] Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve şehadette, İmam Bakır ve İmam Sadık eğitim ve öğretimde, İmam Kazım zindana tahammülde gibi. Bu özellikler özel şartlardan dolayı Onlarda ortaya çıkmıştır. Yoksa ötekiler bunlardan yoksundur diye bir şey yoktur. Bu yüzden bir özellik İmamlardan sadece birine aittir, diğerlerinde yoktur diyemeyiz.

Belirtmek gerekir ki hadislerde İmamların dünyadaki rütbe ve konumları Onların sıralamasına göre gelmiştir.

Aşağıda bu konuyla ilgili birkaç hadise yer veriyoruz:

I) İmam Sadık (a.s) buyuruyor: ‘Kim Emirü’l Müminin’in ziyaretini terkederse Allah ona nazar etmez. Melekelerin ve Peygamberlerin ziyaret ettikleri kimseyi ziyaret etmek istemez misin? Şüphesiz Emirü’l Müminin (a.s) bütün İmamlardan üstündür.’[2]

II) Hişam b. Salim diyor ki: İmam Sadık’tan (a.s) ‘İmam Hasan mı (a.s) üstündür yoksa İmam Hüseyin mi (a.s)’ diye sorduğumda: ‘İmam Hasan, İmam Hüseyin’den üstündür.’ diye buyurdu Ben: ‘Öyleyse imamet neden İmam Hasan’dan sonra İmam Hüseyin’inin soyundan geldi?’ diye sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Allah Tebareke ve Teala, Musa ve Harun’un (a.s) sünnetinin o ikisinde gerçekleşmesini istedi. Onlar nübüvette ortak idiler, İmam Hasan ve İmam Hüseyin de imamette. Her ne kadar Musa Harun’dan üstün olsa da Allah nübüvetti Musa’nın değil Harun’un soyuna verdi.

Ben şöyle arzettim: ‘Bir zamanda iki imam olabilir mi?’ Buyurdu ki: ‘Hayır. Ama biri susar ve diğerinin peşinden giderse ve diğeri de onun rehberi olursa olur. Her ikiside konuşur ve imametle görevlendirilirse bu olmaz.’[3]

III) A’maş şöyle diyor: Hz. Sadık’tan ‘Allah Resulünden sonra en üstün insan ve halifeliğine en layık olan kimdir?’ diye sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Ali b. Ebi Talib, ondan sonra Allah Resulünün kızı ve kadınların en üstünün iki oğlu Hasan ve Hüseyin’dir. Sonra Ali b. Hüseyin, sonra Muhammed b. Ali’dir. Sonra Cafer b. Muhammed, ondan sonra hidayet olmuş ve hidayet eden imamlardır. Zira vera’, iffet, doğruluk, salah ve içtihat, iyiye ve kötüye emanetini vermek, uzun secde etmek, geceleri ibadetle geçirmek, haramdan uzak durmak, fereci beklemek, güzel davranış ve güzel komşuluk onlardadır.’[4]

Daha fazla bilgi için bkz:

-İmamların Beşeri ve Psikolojik Boyutlardaki Farklılıkları: Soru:12183 (Site:11944)

-İmam Hüseyin: Hidayet Meşalesi ve Kurtuluş Gemisi: Soru:10875 (Site:10731)

-Hz. Muhammed (s.a.a) ve Hz. Ali’nin (a.s) Vahdet-i Nuraniyetleri Soru:7840 (Site:8095)        

 

 


[1] -İmam Zeynu’l-Abidin (a.s) buyuruyor: ‘Allah’ın kudretine şaşırmayın: Ben Muhammedim Muhammed’de benim. Muhammed dedi ki: Ey insanlar! Allah’ın işine şaşımayın: Ben Aliyim Ali’de benim. Hepimiz biriz, bir nurdanız; ruhumuz Allah’ım emridir. Birincimiz Muhammed, ortamızdaki Muhammed, sonuncumuz Muhammeddir ve biz hepimiz Muhammediz.’ (Allame Meclisi, Biharu’l-Envar, c.26, s.18, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404.)

[2] -Seyyid Razi, Hasasiusu’l-Eimme (a.s), s.40, Mecmau’l-Buhus-i Astan-ı Kuds-u Razavi, HK.1406

[3] -Biharu’l-Envar, c.25, s.249.

[4] -Deylemi, Hüseyin, İrşadu’l-Kulub İl’s-Savab, c.2, s.421, İntişarat-ı Şerif Raziy, HK.1412.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ehlisünnet Kur’an’da velayeti nasıl tefsir etmektedir?
  6771 Tefsir 2012/08/12
  Şia’nın inancına göre, müminlerin önderi Hz. Ali’nin (a.s) velayeti A’li İmran suresinin 55. ayetinde açıkça beyan edilmiştir. Belirtilen veli ve velayetten ne kastedildiği hususunda Şii ve Sünni âlimleri arasında ihtilaf vardır. Ehlisünnet bunu sevgi ve dostluk velayeti manasında yorumlamış, Şiiler ise yönetim ve imamet velayeti manasında değerlendirmiştir.
 • İslam öğretileri acısından diğer mahlûkatlar için bir hukuk tarif edilmiş midir?
  7407 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/08/11
  Dini kaynaklarda bu konuyla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan anlaşıldı kadarıyla hak ve hukuk kavramı sadece insanlara özgü kavramlar değildir. Bilakis diğer bütün mahlûkatlarında hak ve hukuka sahip oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin “men la yehzer’ul-fakih” kitabında bir bölüm hayvanın sahibine hakkı olarak adlandırılmış ve bu konuyla ilgili hadisler ...
 • Neden Müslüman erkeğin ehl-i kitap kadınla evlenmesi caizdir, ama Müslüman kadının ehl-i kitap erkekle evlenmesi caiz değildir?
  14019 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/13
  Çünkü, 1) Daimi evlilik iki taraf içinde yasaktır. Sadece geçici evlilikte Müslüman erkek ehl-i kitap kadınla evlenebilir. 2) Ahkamın hikmetini bilmek iyi bir şey olsa da kulu hedeflenen menzile götüren şey, onun Allah’a kayıtsız ve şartsız itaat etmesidir. Bazı hükümlerin felsefesi hakkında ihtimaller verilebilir. Örneğin bu hüküm hakkında ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8355 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Hz. Ali'yi Allah bilen bir kimsenin evinde İmam Hüseyin için düzenlenmiş merasime katılmak caiz midir?
  9276 Eski Kelam İlmi 2011/06/20
  İmam Hüseyin ve onunla birlikte şehit olan ashabı için yas tutmak ve bu doğrultuda düzenlenen merasimlere katılmanın Allah katında büyük sevabı ve mükâfatı vardır. Ama doğal olarak eğer bu tür merasimler ehlibeytin (a.s.) öğretilerine ters ve muhalif olan öğretilerin tebliğ ve güçlenmesine neden oluyor ise bu gibi merasimlere katılmanın hiçbir ...
 • Kedinin kılının hükmü nedir?
  15522 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Nisa suresinin 11. ayetinde ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ buyurulan cümlenin manası nedir?
  7707 Tefsir 2012/04/15
  Nisa suresinin 11. ayetinde birinci dereceki kimselerin miras bölüşümünün nasıl olacağı göz önüne alınarak müfessirler ayetin ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ bölümünün manası hakkında çeşitli ihtimaller vermişlerdir. Buna göre bu cümlenin manası şunlardan biri olabilir: 1- Baba, anne ve evlatlarınızdan hangisinin dünyada size ...
 • Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
  7191 Masumların Siresi 2012/03/04
  Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve ...
 • Nisa suresinin 78 ve 79. ayetleri esasınca, kötülükler Allah’a mı yoksa insana mı isnat edilmektedir?
  13848 Tefsir 2011/05/21
  Bu ayetler birkaç surette açıklanabilir:1. Allah her şeyi yaratmıştır, ama yaratılışın varlıksal kemalini engelleyen şeyler anlamındaki gerçek kötülük ve şer yokluktan başka bir şey değildir ve bundan dolayı yaratılacak bir kabiliyet de taşımamaktadır. Ama Allah’ın mahlûklarının birbirleriyle takışması nedeniyle bu kötülük meydana geldiği için kötülükler de Allah’a isnat ...
 • Allah falan kulunu kendi haline bırakmış deniliyor, bunun anlamı nedir?
  7499 Eski Kelam İlmi 2012/09/15
  Bu kur’an’sal bir kavramdır. Allahu Teala kuranı kerimde şöyle buyuruyor: “nesullahe fe nesiyehu; onlar Allahı unuttular, öyle ise Allah (da) onları unuttu”. Bunun anlamı şudur: Dünyada bazı insanlar Allah ı unuttukları için Allah da onları kıyamet gününde unuttur. Yani bunlara teveccüh etmiyor, kıyametin hayırlarından ve bereketlerinden mahrum ...

En Çok Okunanlar