Gelişmiş Arama
Ziyaret
7344
Güncellenme Tarihi: 2012/03/08
Soru Özeti
İslam dini, insanın evlenerek huzura kavuşacağını söylemektedir. Burada iki soru akla geliyor. Biri, neden bazıları bu huzuru bırakıp boşanmaktalar? İkincisi, evlilik cinsel istekleri karşıladığı için insanı huzura erdiriyorsa neden bazıları gayrı meşru yollardan bu ihtiyaçlarını giderdiklerinde böyle bir huzura kavuşamuyorlar?
Soru
Selamun Aleykum. Kur’an’da insanın evlenerek huzura kavuşacağı buyurulmuştur. İnsan evlenmekle nasıl huzura kavuşur? Yani evlilik nasıl bir şey ki huzur verebilsin? Ayrıca insan evlenmekle huzura kavuşuyorsa bu kadar boşanmak ve ayrılık neden baş göstermektedir? Çünkü kimse huzurdan kaçmaz. Cevabınız, ‘Ruhsal sorunlarınımızın çoğu cinsel ihtiyacın karşılanmamasından kaynaklanmaktadır. Evlilikle bu ihtiyaç karşılandığı için insanı huzura kavuşturmaktadır.’ ise o zaman neden bazıları bu ihtiyaçlarını gidermek için gayrı meşru yollara baş vurdukları halde huzura kavuşamuyorlar?
Kısa Cevap

Başarılı evlilik, duygusal ve cinsel ihtiyaçları karşıladığı için eşleri günahlardan koruyup, Allah’a yakınlaştırdığından huzura kavuşturur. Ama gayri meşru cinsel ilişkiler ve diğer dini ölçülere uyulmadan yapılan evlilikler tek başına huzur vermemekteler.

Ayrıntılı Cevap

Başarılı evlilik, duygusal ve cinsel ihtiyaçları karşıladığı için insanı birçok günahlardan korumaktadır. Diğer şartlarda gerçekleşirse insanla yaratıcısı arasında daha güzel bir bağ ortaya çıkar. Allah’la gerçekleştirilen bu bağın neticesi huzura varmaktır. Zira ‘Kalbler yalnızca Allah'ı anmakla huzura kavuşur.’[1]

Buna göre evlilik sadece bu maksada ulaşmak için değerlendirilirse, Kur’an’da gelen ibadet,[2] teheccüd,[3] güzel ahlak[4] vs. tavsiyelerle beraber insanı hedefine ulaştırır.

Böyle bir düşüncede doğal olarak:

1- Gayri meşru cinsel ilişkiler insana istenilen huzuru vermeyeceğinden onu Allah’tan uzaklaştırır.

2- İslam yalnızca evliliğin kendisini önermemiş, aynı zamanda aile içindede samimi ilişkileride tavsiye etmiştir.[5] Bu durumda gerekli ölçülere sahip olan ve diğer dini ölçülere uyulan evlilik insanı huzura kavuşturur. Ama huzursuzluğa neden olursa boşanmak huzurdan kaçmak sayılmaz.

3- Şu noktayıda dikkate alalım ki bazıları hayali bir huzur kurgulayarak gerçek huzurdan kaçmaktadırlar. Tıpkı Allah’la bulacağı gerçek huzuru bırakıp dünyaya düşkün olanın hayali huzurun peşinde olması gibi. Birçok boşanma belkide huzurdan kaçmaktır ve boşanan taraflar için daha huzurlu bir gelecek sağlamaz.    

 

 


[1] -Ra’d/28

[2] -Zariyat/56

[3] -İsra/79

[4] -Bakara/83

[5] -‘Kendi aranızda güzelce danışıp görüşerek yapın bu işleri.’ (Talak/6).

 

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namazı terk etmek orucu bozar mı?
  4777 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  İslam’ın tüm hüküm ve buyrukları insanın gelişmesi ve erginleşmesi için teşrii edilmiştir ve onlara göre amel edilmesi durumunda da bunun fayda ve yararı insana dönecektir. Bu hükümlerin tümü bir külliyattır ve ancak bütün buyruklarla amel edilmesi durumunda kâmil neticeye ulaşılır. Netice itibariyle oruçsuz namaz veya namazsız orucun hiçbiri, ideal ...
 • Ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler.’ ayeti ne zaman nazil oldu?
  9499 Tefsir 2012/02/22
  Şia ve Ehl-i Sünnet tarihçi, muhaddis ve müfessirlerinin çoğuna göre İnsan suresinin ‘Ona ihtiyaçları olduğu halde...’ ayeti ve arkasından gelen birkaç ayet Resulullah’ın (s.a.a) İtret’i, yani İmam Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in (a.s) hakkında nazil olmuştur. Ayet, İmam Ali (a.s) ve Hz. Fatıma’nın ...
 • Şefaatin kıyametteki yeri ve önemi nedir?
  7926 Eski Kelam İlmi 2009/06/17
  Şefaat, zayıf birini güçlendirmek, takviye etmek demektir. Şefi' (şefaat edici) ise ihtiyacı olana yardım eden ve onu mutedil bir duruma getirip ihtiyacını gideren kimsedir. Kıyamette şefaat etmek Allah'a mahsustur. Elbette Yüce Allah bazılarına da başkalarına şefaat etmeleri için izin vermiştir. Bu konu hakkında gelen birçok rivayetten kıyamette şefi'lerin çok olacağı ...
 • Rububiyet yalnız Yüce Allah’a mı özgüdür?
  14671 Teorik İrfan 2010/05/04
  Rububiyet Arapça bir sözcük olan rab kökünden türemiştir, rab; sahip ve eğitici anlamındadır. Allah bütün yaratılış aleminin sahibi olması hasebiyle, bu alemin yöneticiliğini de Ona aittir. O, kendisinden başka her şeyin rabbidir. Yaratılış aleminin tüm varlıkları Allah’ın bir simge ve mazharıdır ama bu mazharların da bir takım temelleri ve ...
 • Anne ve babanın haklarını eda etmek mi yoksa evlatlarımızın üzerimize olan hukukunu eda etmek mi daha önceliklidir?
  1443 Çocukların Hükümleri 2020/01/20
 • Kur\'an’ın sünnetle neshedilmesi caiz midir?
  6405 نسخ 2012/06/09
  Kur'an'ın mütevatir sünnetle ve kesin icmayla neshedilmesi konusunda çeşitli görüşler vardır. Kimilerine göre böyle durumlarda Kur'an'ın mütevatir sünnetle neshedilmesi caizdir. Ama alimlerin çoğu Kur'an'ın haber-i vahidle neshedilmesini kabul etmiyorlar. ...
 • Mukaddes ekmeği yemek haram mıdır? İslami kitaplarda, Allah’ın adının anılmadığı yemeklerin yenmesinin caiz olmadığını okumuştum. Böyle bir şey doğru mudur?
  7143 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/04
  1- Bazı çağdaş fakihlerin görüşüne göre ehl-i kitap kafirlerin su ve yemekleri, eğer onların elleri ve bedenlerine değerse necis ve haramdır. Ama bazı taklit mercileride (Ayetullah Tebrizi, Ayetullah Fazıl Lenkerani, Ayetullah Vahid Horasani gibi)[1] şöyle buyuruyorlar: ‘Semavi dinlerin mensuplarının ...
 • kaşların olduğu yerde dövme yapmak abdesti batıl ediyor mu?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/08
  aşağıdaki cevaplar müçtehitlerin defterlerinden alınmıştır. Ayetullah Hameney’nin defteri: (yapılan dövme) abdest ve gusül alırken suya engel oluyorsa, kaldırılması gerekir. Ama eğer dövme işlemi derinin dibinde yapılmış ise, abdeste zararı yoktur.Ayetullah Mekarım Şirazi’nin defteri: abdeste mani değildir.
 • Din neden siyasete müdahale eder?
  11073 کلیات 2012/08/21
  Dinin siyasetten ayrı olduğu görüşü, insanın değişik hayat alanlarında dinin rolünü silme ve minimum dereceye indirmeyi savunur. Bu görüş esasınca insan akıl ve bilim aracılığıyla kültür, siyaset, hukuk, ekonomi, iletişim, adap ve birlikte yaşam kanunlarını öğrenip yasalaştırabilir ve hayatı idare etmede dinin müdahale etmesine bir gerek yoktur. ...
 • Acaba İslam’da, Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
  2605 بیشتر بدانیم 2019/06/12
  Rivayetlerde, Kurban bayramı “İ’d-i Azha” ve “İ’d-i Nahr” isimleri ile anılmıştır. Tüm bunlar lügatte; deve veya koyunun[1] Zilhicce ayının onuncu gününde[2] kurban edilmesine işaret ediyor. Dolayısı ile bu günde kurban verildiğinden ötürü (5) “Kurban bayramı” adı ile isimlendirilmiştir.[3] ...

En Çok Okunanlar