Gelişmiş Arama
Ziyaret
48230
Güncellenme Tarihi: 2012/03/11
Soru Özeti
Rükuda ‘Azim’, secdede ‘A’la’ isimlerinin söylenmesinin nedeni nedir?
Soru
Rükuda ‘Azim’, secdede ‘A’la’ isimlerinin söylenmesinin nedeni nedir? Ne manaya gelmektedirler? Yani bu iki zikri söylerken neyi düşünmeliyiz?
Kısa Cevap

Rükuda Subhane Rabbiye’l-Azimi ve  Bihamdih ve secdelerde Subhane Rabbiye’l-A’la ve  Bihamdih dememizin asıl nedeni Allah’ın emri olması ve rivayetlerde bunları söylemeye emrolunmamızdan dolayıdır. Ama onları söylemeye emrolunmanın hikmetlerini de bulabiliriz.

Rüku Allah’ı tazim etmektir. Her rükuyla Allah’ı tazim ediyoruz. Bir şeyi tazim etmek o şeyin azametine inandığımızı gösterir; ve biz o azametin karşısında eğiliyoruz. Biz Allah’ı tazim ediyoruz ve bu sıfatı söylemekle Onun azametine izan ediyoruz. Namazda da dikkatimizi bu sözlerin manasına vermeliyiz.

Allah’ın karşısında yaptığımız secde de bu manaya gelmektedir. Yani Onun karşısında toprağa kapanıyoruz ve naçizliğimize ikrar ediyoruz. Allah’ı huzu ve huşu ile ‘A’la’ sıfatıyla zikrederek Onun yüce mertebesine izan ve toprağa kapanarak ‘Allahım sen herkesten üstünsün’ diye ikrar ederken çok büyük bir kulluk haletine gireriz. Ve bu halet Allah’l kullukta insanın en iyi haletidir.  

Ayrıntılı Cevap

Rükuda Subhane Rabbiye’l-Azimi ve Bihamdih, secdelerde Subhane Rabbiye’l-A’la ve Bihamdih zikirlerini söylememiz hadislerde emrolunmuştur.[1] Gerçi onların yerine başka zikirlerde söylenebilir. Bu iki zikri namazların rüku ve secdelerinde söylememizin asıl nedeni Allah’ın emri olduğu içindir. Bizde bu emire itaat ediyoruz.

Ama bu emire itaat etmek, bu zikirlerin hikmetsiz oldukları ve taabbüden söylediğimiz manasına gelmez. Aksine onlar için hikmetler söylenmiştir. Eğer bu hikmetler göz önüne alınsa namaz kılan için faydalı olacaktır.

Bu iki zikrin hikmetini açıklamak için önce tercümelerini yapmamız gerekir.

Rüku zikrinin tercümesi: ‘Yüce Rabbim her türlü noksanlıktan münezzehtir ve ben Ona hamdetmekle meşgulüm.’

Secde zikrinin tercümesi: ‘Yüce Rabbim herkesten üstündür ve ben Ona hamdetmekle meşgulüm.’

Neden rükuda ‘Azim’ ve secde de ‘A’la’ sıfatları gelmiştir? sorusuna vereceğimiz cevap şudur: Rüku namazda Allah’ı tazim etmektir ve biz her rükuyla Allah’ı tazim ediyoruz. Bir şeyi tazim etmek o şeyin azametine inandığımızı gösterir ve biz o azametin karşısında eğiliyoruz. Buna göre rükuda Allah’ı tazim etmek halindeyiz ve Allah’ın azametine izan ediyoruz. Bu izanı Allah’ın azim sıfatıyla yerine getiriyoruz. Bu da rükunun zikriyle rükunun kendisi arasındaki uyumu gösterir.

Allah’a ibadet ederken insanın en üstün ve en iyi hali olan secdeninde birçok felesefesi vardır. Biz secdede yedi önemli uzvumuzu yere bırakıyoruz, Allah’ın karşısında toprağa kapanıyoruz ve Onun karşısında naçizliğimizi ilan ediyoruz. Allah’ı huzu ve huşu ile ‘A’la’ sıfatıyla zikrederek Onun yüce mertebesine izan ve toprağa kapanarak ‘Allahım sen herkesten üstünsün’ diye ikrar ederken çok büyük bir kulluk haletine gireriz. Ve bu halet Allah’a kullukta insanın en iyi haletidir.

Namaz, Allah Teala’yla bizim aramızdaki konuşma vesilesi olduğu için ona daha çok önem vermeliyiz. Namazımızın yüce olabilmesi için diğer zikirlerin yanında rüku ve secde zikirlerine de dikkat etmeli ve bilmeliyiz ki rükuda Allah’ın azametine izan ederken, secdeyle ve Allah’ın karşısında toprağa kapanmakla Onun en üstün olduğuna ikrar ediyoruz.    

  

 


[1] -Rükuda Subhane Rabbiye’l-Azimi ve Bihamdih ve secdelerde ise Subhane Rabbiye’l-A’la ve Bihamdih söylenir. Zira Allah Tebareke ve Teala Fe-Sabbih Bism-i Rabbike’l-A’zim ayetini nazil ettiğinde Peygamberimiz ‘Onu rükuda söyleyin’ diye buyurdu. Allah Teala Sabbihisme Rabbike’l-A’la ayetini nazil ettiğinde Peygamberimiz ‘Onu secdede söyleyin’ diye buyurdu. (Şeyh Saduk, Men La Yahduruhu’l-Fakih, c.1, s.31, İntişarat-ı Camiay-ı Müderrisin, Kum, HK.1413)

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam açısından tebliğ yöntemleri nelerdir? Klasik tebliğ yöntemlerini kullanmak zorunda mıyız?
  11310 Pratik Ahlak 2012/05/15
  Dini açıdan tebliğ ve iletişim kurmak ahlak odaklı olmalıdır. İslami öğretilerde bu hedefe ulaşmak için bizlere çeşitli yollar önerilmiştir. Şu noktayı da dikkate almak gerekir ki Peygamberler ve vasiylerinin tebliğde uyguladıkları kendi zamanlarının metotlarını veya klasik metotların, günümüzde bilimin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni metotların karşısında olduğunu söyleyemeyiz. ...
 • Malların fiyatını belirlemek İslam yöneticisinin görevlerinden midir?
  5480 Ekonımi Felsefesi 2011/04/12
  İslam'ın iktisadi düzeninde fiyatları arz talep belirler. Ancak çarşı, şer'i olan sabit ve devletin koyduğu değişken hüküm ve kanunlar vasıtasıyla kontrol edilir. Elbette eğer hükümet bazı durumlarda belli bir malın fiyatının belirlenmesinin İslam ve Müslümanların çıkarlarını temin edeceğini teşhis ederse o malın fiyatını belirleyebilir. ...
 • Eğer taklit mercileri zamanın imamı (a.s) tarafından seçiliyorsa müçtehit ve veliyy-i fakihi tanıtan diğer kaynakların rolü nedir?
  4987 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/08
  Dikkatleriniz için teşekkür ederiz. 1393. sorunun yanıtında işaret ettiğimiz gibi İmam belirgin bir şahsı hâkimiyete atamamış, sadece fakihleri genel bir şekilde atamıştır. Bundan dolayı zamanın imamı (a.s) tarafından mercilerin seçilme ve teyit edilmesinden kasıt, özel bir şahsın seçilmesi ve teyit edilmesi değildir. Sadece masum (a.s) ...
 • İslamî rivayetlere göre ruhun mahiyeti nedir ve Kur’an’da bu konuda neden daha fazla bir açıklama yapılmamıştır?
  15651 Tefsir 2012/01/18
  Ruh kelimesi değişik ilimlerde farklı anlamlar ifade eder ve bu kavram her ilimde kendi özel ıstılah anlamını taşır. Kur’an literatüründe de onun hakkında özel bir mana göz önünde bulundurulmuş ve değişik tabirler ile kullanılmıştır. Bu ayette ruhun hangi manasının sorulduğu hususunda birkaç ihtimal mevcuttur. Hayvanî ruh, insanî ...
 • Şehvetten Nasıl kurtulabiliz? Yolunu Açıklayınız.
  17051 Pratik Ahlak 2011/11/17
  Günah ve masiyet, kokusu kötü olan bataklığa benzer. İnsan söz konusu bataklığa batığı oranda kötü kokusunu az his eder. Zira bu batağa battığı oranda insanın koku alma hissi işlevlikten düşer. Ama insan bu bataklık ve kötü kokulu olan yerlerin neresinden dönerse orada karının ...
 • İmam Hasan Askeri (a.s)’ın biyografisini anlatır mısınız?
  2602 Sire 2020/01/20
 • Çocuklukta hırsızlığın hükmü nedir?
  6617 Maddi Haklar 2019/02/20
  Hırsızlık, insanın boynuna hem kul hakkı hemde hakkullah getiren büyük günahlardan biridir. Cezası olduğu gibi hukuki işlemde onun için tayin edilmiştir. Eğer hırsız ceza için ön görülen bütün şartları taşıyorsa sağ elinin dört parmağı kesilmelidir.[1] Eğer baliğ olmamış bir insan hırsızlık yaparsa tayin ...
 • Niçin Allah bütün insanları Müslüman yaratmadı?
  35338 Eski Kelam İlmi 2009/08/20
  Allah Teala insanları Allah’ı tanıyan, tapan, akıl ve düşünce gücüne sahip, irade ve ihtiyar sahibi bir yapıda yaratmıştır. İnsanların hidayeti için de peygamberler göndermiştir. Allah kimseyi kâfir, Hıristiyan, Yahudi… olarak yaratmamıştır. Aksine insan sahip olduğu ihtiyarı kötüye kullanmak ve yaşadığı alan ve koşullar dolayısıyla yanış yola sapmaktadır.
 • Raf’ı hadisi nedir?
  8074 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Raf’ı hadisi İslam Peygamberinden (a) rivayet edilen iki hadisin unvanıdır. Birinci hadis, İslam dininde bazı özel durumlarda teklif ve onun gerekliliklerinin ilga edildiğini veya bazı amellerin vaz'i yada teklifi sonuçlarının kaldırıldığını içerir. İkinci hadis, teklif veya bazı hükümlerin, belirli kişileri kapsamadığını ifade eder.
 • İmam Hüseyin’in (a.s) kırkı hakkında açıklamada bulunabilir misiniz?
  13401 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Kırkıncı gün merasimi hakkında kültürümüzde yer alan şey, Sefer ayının yirmisine denk gelen Şehitlerin Efendisinin (a.s) şahadetin kırkıncı gününü anmaktır. İmam Hasan Askeri (a.s) bir hadiste müminin alametlerinin altı tane olduğunu buyurmuştur: Elli bir rekât namaz, kırk duası, sağ ele yüzük takmak, toprağa secde etmek ve namazda ...

En Çok Okunanlar