Gelişmiş Arama
Ziyaret
7662
Güncellenme Tarihi: 2009/02/19
Soru Özeti
Allah’ın görmek mümkün müdür? Nasıl?
Soru
Allah’ın görmek mümkün müdür? Nasıl?
Kısa Cevap

Akıl ve dini kaynaklar gereği Yüce Allah’ı dünyada da ahirette de gözle görmek mümkün değildir. Ancak Allah’ı kalp gözüyle görmek mümkündür. Kalpler, şer’i riyazetler ve ibadetler sonucu temizlik ve aydınlık kazanarak kendini arındırıp varlık kapasitesini genişleterek Yüce Allah’ı kalp müşahedesiyle müşahede edebilir.

Ayrıntılı Cevap

Eğer maksat gözle görmek ise: hayır, Allah’ı görmek mümkün değildir.

Bunun aklı delili kısaca şöyle açıklanabilir: Görmek eylemi bir objenin gözle karşı karşıya gelmesi ve belli bir yönde bulunması ve ondan çıkan ışık dalgalarının göze yansımasıyla gerçekleşir. Buna göre ilk önce görünen bir şeyin belli bir yönde yer alabilmesi için cisim olması gerekir, ikincisi gözle o şeyin yön bakımından bir birlerinin karşısına gelecek bir konumda bulunmaları gerekir. Bu yüzden göz, insanın arkasında yer alan eşyayı görmez. Oysa Allah ne cisimdir ne de belli bir yönde bulunmak gibi cismin özelliklerini taşır. İşte bu yüzden asla gözle görülmesi mümkün olmaz.

Bu konuyu ispatlayan şer’i delillere gelince Allah’ın görülmesinin mümkün olmadığını açıklayan birçok ayet ve hadis vardır.

A. Kur’an Ayetleri:

1- Allah şöyle dedi: “Ey Musa asla beni göremezsin.”[1]

2- Gözler onu idrak edemez (kavramaz).[2]

Hadisler:

1- Allah’ın gözle görülmesi mümkün değildir.[3]

2- Gözler seni görmemiştir.[4]

3- Gözler onu açık bir müşahede ile (başka bir şeyi görür gibi) göremez.[5]

Ancak görmekten maksat batini görmek ve Allah’ın isim ve sıfatını müşahede edip marifet kazanmak ise insanlar kendi varlık kapasiteleri oranında onu kalbi ve batını müşahede ile müşahede edebilirler. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Ancak onu kalpler idrak eder.”[6] Diğer bir nakle göre İmam Ali (a.s) şöyle buyurdular. “Gözler onu görmezler ama kalpleri onu görürler.”[7][1] A’raf Suresi: 143

[2] En’am: 103

[3] Nehcu’l-Belağa, Hutbe: 49

[4] Ade. Hutbe: 109

[5] Ade, Hutbe: 179

[6] Ade: Hutbe 179

[7] Mizanu’l-Hikme: c. 6, s. 190 H. 12095

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar