Gelişmiş Arama
Ziyaret
16220
Güncellenme Tarihi: 2011/03/02
Soru Özeti
Herhangi bir şeyin necis olduğu sadece üç yolla mı belli olur? Kesin bilgi sadece görmekle mi elde edilir?
Soru
Herhangi bir şeyin necis olduğu sadece üç yolla mı belli olur ve bu yollar dışında başka bir yol yok mudur? Birinci yol esasınca insan bir şeyin necis olduğunu kesin bilgiyle bildiğinde o şey necis sayılır. Eğer bir şeyin necis olduğunu zannediyorsa ondan uzak durması gerekmez. Kesin bilgi bir şeyin necis olduğunu veya necaset zerrelerini (kan, idrar, dışkı vb.) gözlerimizle görmemiz durumunda mı hâsıl olmaktadır?
Kısa Cevap

İslam insanların yaşamında vesvese, meşakkat ve zorluğun önünü almak için her şeye temiz ve pak olduğu ilkesini uygulamakta ve takipçilerine de sadece bir şeyin kesin bilgiyle necis olduğunu bilmeleri durumunda ondan sakınmaları gerektiği emrini vermektedir. Bu durum dışında hiçbir vazifeleri yoktur. İslam açısından on bir necaset (idrar, dışkı, kan, leş, şarap, arpa suyu, kâfir, köpek, domuz, necaset yiyen devenin teri) ve bu necis şeylerden biriyle teması olmuş ve necasetin kendisine geçtiğini insanın kesin bilgiyle bildiği şeyler dışında her şey temizdir. Bundan dolayı necis olduğunu bilmediğimiz veya necis olduğuna dair şüphe ettiğimiz veyahut hatta necis olduğunu sandığımız tüm şeyler temizdir ve bizim onlardan sakınmaya dair hiçbir vazifemiz yoktur. Bir şeyin necis olduğuna dair kesin bilgi nasıl hâsıl olmaktadır? İlmihallerde şöyle belirtilmiştir: Herhangi bir şeyin necis olduğu üç yolla belli olur:

1. İnsanın kesin bilgisi olması. Zan ve hatta güçlü zan bile yeterli değildir. Dolayısıyla insanın necis olduklarına dair güçlü bir zan taşıdığı bazı genel mekânlarda yemek yemesi caizdir. Elbette kesin bilgiyle necis olduklarını biliyorsa iş değişir.

2. Herhangi bir şeyin kontrolörü olan kimsenin (ev sahibi, satıcı ve hizmetçi gibi) söz konusu şeyin necis olduğunu söylemesi.

3. İki adil şahıs veya hatta sözüne güvenilir bir şahsın söz konusu şeyin necis olduğunu söylemesi.[1]

İslam ve masum önderlerimiz taharet ve necaset hususunda vesveseye şiddetle muhalefet etmiş ve de söylem ve eylemlerinde onunla mücadele ederek şöyle buyurmuştur: Necis olduğu kesin olarak bilinmeyen her şey temizdir.[2] Bu esas uyarınca biz de sorumlu olduğumuz ölçüde riayet etmeliyiz. Ne daha azı ve ne de daha çoğuyla mükellef değiliz. Taharet ve necaset meselesinde vesveseye düşmemeye çaba göstermeliyiz; zira vesvese ruhsal hastalığa neden olur ve dinsizlikle bile sonuçlanabilir.


[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 85, mesele 121, (Ayetullah Mekarim’in fetvasına göre).

[2] Vesailu’ş-Şia, c. 3, s. 467, (Kirli olduğunu bilmediğin sürece her şey temizdir).

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam’in Evrensel bir din olması hasebiyle İslam Peygamber’i bütün milletlerin peygamberidir. Buna göre Kur’an’ın “Biz her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik” cümlesi nasıl açıklanabilir?
  11536 Tefsir
  Peygamber (s.a.a) bütün insanların hidayeti için gönderilmiştir ama bu onun daveti ilk başta bir küçük topluluk ve toplumu muhatep almış ve giderek büyük toplumları kapsamına alarak bütün dünyaya yayılmış ve yayılmaktadır. Peygamber’in davetinin yayılmasının normal araçlar vasıtasıyla gerçekleşmesi öngörüldüğü için başlangıçta bu davetin içinde mebus olduğu kavmin ...
 • Suyun bedene ulaşmasına engel olan bedenin doğal yağının gusül sırasında sabunla temizlenmesi gerekir mi? Ben Ayetullah el-Uzma Hamanei’yi taklit ediyorum.
  4022 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Genel olarak gusül alınacağı sırada suyun bedene ulaşmasına engel olan şeyin giderilmesi gerekir. Giderildiğine yakin etmeden önce gusül alınırsa gusül batıldır.[1] Ayetullah el-Uzma Hamanei, doğal yağlanma ve saç ve yüzde doğal olarak oluşan ...
 • erkek ve kızların gelecekteki evlilikleriyle ilişkin konuları onlara nasıl öğretebiliriz?
  4486 Pratik Ahlak
  Çocuklar tarafından bağımsız ve yeni bir yaşam yuvasının kurulmasıyla ilişkin meseleler, duygusal, sosyal ve cinsel meseleler ile irtibatlı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır, dolaysıyla bu bağlamda var olan meseleler iki bölümde ele alınmalı ve tahkik edilmelidir. Ailenin başarılı veya ta sorunlara kadar varan vücuda gelen ...
 • Allah-u Teala, insanı hangi hedef için yaratmıştır?
  8491 Eski Kelam İlmi
  Allah’ın yaratıcılık sıfatı, O’nun yaratmasını gerektirmektedir.Yaratılış düzeni, hikmet ve hedef üzere olan bir düzendir.Kâinatın ve varlıkların yaratılış hedefi insandır ve bütün her şey onun için yaratılmıştır. Yaratıcısının en üstün olduğu gibi o da mahlûkatın en üstünüdür.İnsanın yaratılış hedefi ne için olursa olsun, sonucu hiçbir şeye muhtaç olmayan ...
 • Acaba İmam-ı Zaman (a.s) Bermuda Üçgeninde mi yaşıyor?
  7007 تاريخ بزرگان
  Bir takım insanların “Bermuda Üçgeni”ni İmam-ı Zaman (a.s)’ın yaşadığı yer olarak zannetmelerinin sebebi şudur: Bu insanlar “Bermuda Üçgeni”ni “Hazra Adası” olarak bilmişler ve “Hazra Adası”nın İmam-ı Zaman (a.s)’ın yaşadığı yer olduğu ön kabulüyle şöyle demişlerdir: “Bermuda Üçgeni” İmam-ı Zaman (a.s)’ın yaşadığı yer olması hasebiyle bir takım özelliklere sahiptir.”İmam-ı Zaman ...
 • Parfüm kullanmak orucu bozar mı?
  7599 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Çoğu taklit merciinin görüşüne göre sadece dokuz şey orucu bozar: 1. Yemek ve içmek, 2. Cima (cinsel ilişki), 3. Mastürbasyon, 4. Allah, Peygamber (s.a.a) ve Peygamberin halifesine yalan isnat etmek, 5. Boğaza yoğun toz kaçırmak, 6. Başın tamamını suya sokmak, 7. Sabah namazı ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas ...
 • İnsan ne yapacağını bilmediği ve endişe içinde olduğu zaman istihare edebilir mi?
  36111 Pratik Ahlak
  İslam’a göre, karar alınacağı zaman, bu iş, birinci derecede insanın akıl ve düşüncesinin görevidir. Karar almak istendiğinde akıl yeterli olmazsa “meşveret” edilmesi gerekir ve meşveret gerçeği bulmaya ve sağlıklı düşünmeye yardımcı olur ve başkalarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanma imkanını sağlar. İnsan ...
 • Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
  5876 Masumların Siresi
  Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve ...
 • Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve temiz imamların (a.s) önemli ve sahih hadis kaynakları özel olarak nelerdir?
  7008 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Şiaların inancına göre imamların (a.s) rivayetleri, Hz. Peygamberin (s.a.a) rivayetleri gibi delil teşkil eder ve onlara uyulması gerekir. Bu açıdan bu rivayetler arasında herhangi bir fark yoktur. Bu nedenle dört hadis kitabı (Usul-u Kâfi, Tehzib, Men la Yehzeruhu’l-Fakih ve İstibsar) Şia’nın asıl hadis kaynakları olarak Hz. Peygamberin ...
 • Acaba Masumların hadislerinin senetleri peygambere dayanmıyor mu?
  6490 سرنوشت حدیث
  Şiiler imamları (peygamberin (s.a.a.) yerine geçenleri) masum bilirler. Bu nedenle onların sözleri de peygamberin sözleri gibi zati itibariyle hüccet ve peygamberin sözüne istinat etmesine gerek yoktur. Bizim masum imamlarımızdan bize ulaşan rivayetler iki kısma ayrılıyor. Bir kısım rivayetler müstenit şeklinde beyan edilmiş; yani senetlerindeki raviler ...

En Çok Okunanlar