Gelişmiş Arama
Ziyaret
8544
Güncellenme Tarihi: 2011/04/21
Soru Özeti
Niçin gündüz ayakta durarak geceleri ise oturarak su içmenin iyi olduğu söylenir? Bunun ilmi bir delili de var mı yoksa sadece rivayetlerde mi yer almıştır?
Soru
Niçin gündüz ayakta durarak geceleri ise oturarak su içmenin iyi olduğu söylenir? Bunun ilmi bir delili de var mı yoksa sadece rivayetlerde mi yer almıştır?
Kısa Cevap

Bütün ilahi hükümlerin felsefeleri ve hikmetleri vardır. Şeriatta var olan hiçbir hüküm hikmetsiz değildir. Gerçi biz bu hikmetlerin hepsini bilmiyoruz ancak hikmet sahibi ve adil olan Allah hiçbir hükmü hikmetsiz karar kılmaz. Bazı rivayetlerde yer aldığına göre geceleyin ayakta su içmek kişinin karnının büyümesine sebep olur. Ancak gündüz ayakta durarak su içmek vücudun gücünün çoğalmasına ve yemeğin çabuk sindirilmesine sebep olur.

Ayrıntılı Cevap

İlahi emir ve hükümlerin hiçbiri hikmetsiz ve felsefesiz değildir. Elbette biz bunların hepsini bilmemekteyiz. Çünkü insan, sadece her asır ve dönemde kendi beşeri bilgilerimiz ölçüsünde ilahi hükümlerin hikmetlerinden bir bölümünü anlayabiliriz. İlahi hükümlerin genişlik ve derinliğine ve bizim ilmimiz sınırlı oluşuna nazaran bunun ötesinde bir şey de düşünülemez. [1]

Ancak hikmet sahibi ve adil Allah'ın hiçbir hükmü hikmetsiz olmadığına göre her hükümde mutlaka bir hikmetin olduğunu biliyoruz.[2] Çünkü Allah kulların faydasına olmayan hiçbir emir vermez. Verdiği her emirde bizim bir yararımız gözetilmiştir.

Bu temele dayalı olarak kulluk gereği Yaratıcının bütün emirlerine eksiksiz itaat etmemiz gereklidir.  

Bunun yanı sıra, gündüz suyu ayakta ve gece oturarak içmenin hikmetini açıklayan bazı hadislere işaret edelim:

A: İmam Cafer Sadık (a.s): şöyle buyurmuştur: "Geceleyin ayakta su içmek karnın büyümesine sebep olur." [3]

B: İmam Cafer Sadık (a.s): "Gündüz ayakta su içmek terlemeye ve vücudun gücünün çoğalmasına sebep olur."[4]

C: İmam Sadık (a.s): "Gündüz ayakta su içmek yemeğin daha iyi sindirilmesine ve geceleyin ayakta su içmek ise karnın büyümesine sebep olur."[5][1] bk Mekarim Şirazi, Nasir, ve Subhani, Cafer, Pasukh bi pursişhayi mezhebi

[2] bk soru 1764 site: 881

[3] Şeyh Saduk, Men layehzeruhu el-Fakih, c. 3 s. 353 Daru'l- Kutub el-İslamiye

[4] ade n. 3

[5] Küleyni, Muhammed b. Yakub, el-Kafi, c. 6 s. 383, Dar Sa'b, Beyrut.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar