Gelişmiş Arama
Ziyaret
6092
Güncellenme Tarihi: 2010/12/28
Soru Özeti
Musa Mubarka’nın yaşamı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Soru
Musa Mubarka’nın yaşamı ve defnedildiği yer hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Kısa Cevap

Ebu Cafer Musa Mubarka’, İmam Muhammed Cevad b. Ali Rıza b. Musa b. Cafer’in (a.s) oğludur. O, h.k. 296 yılının rebiü’s sani’ ayında vefat etmiştir.[1]

Umdet-ut Talib kitabında onun hakkında şöyle yazılıdır: O, İmam Cevad’ın (a.s) oğludur. Annesi bir cariye idi. Kum’da vefat etti ve orada defnedildi. Onun evlatlarına Razaviler denmektedir. Onların az bir kısmının dışında hepsi Kum’da idiler.

Hasan b. Ali Kummi, ‘Kum’un Tarihi’ adlı kitabında Hasan b. Muhammed b. Nasr’ın kitabı olan ‘Rızaiyye’den şöyle aktarıyor: Razavi seyyidlerinden Kum’a ilk göç eden kimse h.k. 256 yılında Ebu Cafer Musa b. Muhammed b. Ali (Musa b. Mubarka’)’dir. O yüzünü hep gizlerdi.

Arapların ileri gelenleri şehirden çıkması için ona haber gönderdiler. O yüzündeki örtüyü kaldırınca kimse onu tanımadı. Bu olaydan sonra Musa Mubarka’ Kum’dan Kaşan şehrine gitti. Orada, Ahmed b. Abdulaziz b. Delf Acili tarafından karşılandı. Ona pahalı elbiseler giydirip güzel atlar verdi ve her yıl bin miskal altının kendisine maaş olarak verilmesini kararlaştırdı.

Musa Mubarka’ Kum’dan ayrıldıktan sonra, Hüseyin b. Ali b. Adem, Araplar’ın önde gelen biriyle Kum’a geldi. Onlar Kum’luları, Musa Mubarka’yı oradan çıkardıkları için kınadılar. Onlarda Arapların büyüklerini Kaşan’a göndererek onu Kum’a geri getirdiler. Ondan özür dileyip ikramda bulundular. Kendi mallarından ona ev aldılar. Henberd, Enderikan ve Karçe köylerinden ona pay ayırdılar. 20 bin dirhem verip, oldukça fazla arsa aldılar. Bu tarihten sonra onun kızkardeşleri ve İmam Cevad’ın (a.s) kızları olan Zeynep, Ümm-ü Muhammed ve Meymune onun yanına geldiler. Vefat ettiklerinde ise Hz. Masume’nin yanında defnoldular.

Musa Mubarka’ ölüm tarihi olan hicri 22 Rebi-üs Sani 296 yılına kadar Kum’da kaldı ve orada vefat etti. Bugün Kum’un meşhur türbelerinden biri olan kendi evinde defnedildi.[2]   

Şecer-i Tayyibe kitabında şöyle yazıyor: Musa Mubarka’,’Musaviyan’ (Musaviyyin) diye bilinen mahallede ‘Çehel Ahteran’ (Kırk Yıldızlar) diye meşhur olan türbede defnolmuştur. Orada iki tane büyük ve küçük ziyaretgâh vardır ki ikisinin arası yaklaşık 15 adımdır. Küçük ziyaretgahda biri Musa Mubarka’nın makberesi, diğeride Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Musa Musa Mubarka’nın kabri olmak üzere iki tane mezar vardır.[3]   

Musa Mubarka’nın Muhammed ve Ahmed adında iki oğlu vardı.[4]

Zerkeli diyor ki: Musa Mubarka’ (ölüm h.296/m.908) İmam Muhammed Cevad b. Ali Rıza b. Musa b. Cafer’in (a.s) oğludur. Şia’nın ileri gelenlerindendir. Onun evlatlarına Razaviler denmektedir. O Küfe’de yaşıyordu ve h.k. 256’da Kum’a göçtü ve orada vefat etti. Mirza Hüseyin Nuri (Muhaddis-i Nuri),[5] el-Bedr-ul Muşaşa’ Fi Ahval-i Zürriyet-i Musa el-Mubarka adlı kitabında Musa Mubarka’nın yaşamını, Kum’a hicretini ve çocuklarını genişçe ele almıştır.[6][1] -A’yan-uş Şia, c.10, s.194

[2] -Bihar-ul Envar, c.50, s.161

[3] -A’yan-uş Şia, c.10, s.195

[4] -a.g.e.

[5] -Müstedrek-ul Vesail’in yazarı

[6] -Zerkeli, A’lam, c.7, s.327, ez-Zeria’dan naklen, c.3, s.68

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bir ferdin saçın dökülmesi gibi, peruk kullanması gereken durumlarda abdest, gusül ve namaz kılma durularında ne yapması gerekir?
  12234 Suyun Ulaşmasını Engelleyen Şeyler 2012/08/26
  Yukarıda sorulan sorunun fıkhî cevabını talep ettiğiniz için taklit mercilerin bürolarından bu konu hakkında yönelttiğimiz soruya şu şekilde cevap verilmiştir: Hz. Ayetullah El-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Yapma saç eğer deriye tutturma (yapıştırma) şeklinde olursa gusül için çıkarılması gerekir. Ama deriye dikilmiş ise ve ...
 • İmam Cevad (a.s)'ın (İmam Muhammed Taki) kaç tane erkek çocuğu vardı?
  8076 تاريخ بزرگان 2011/08/30
   İmam Muhammed Taki'den sadece iki erkek çocuk İmam Ali Naki ve Musa Mubarka isimlerinde kalmıştır. Diğer erkek çocuklarının olduğu rivayet edilmiş olsa da ensap hakkındaki kaynaklarında da sadece bu iki erkek çocuk hakkında ittifak vardır. Bu konudaki ihtilafın sebebi nesep hakkındaki ilk kaynaklardaki var olan ihtilaf ya da diğer çocuklarından ...
 • Kuran, sünnet, akıl ve şuhut (sezgi) ahlak için nasıl kaynak sayılmaktadır?
  10242 Ahlak Felsefesi 2010/05/06
  Ahlak önermelerinin neye dayandığı hakkında çeşitli görüşler ve kaynaklar sunulmuştur ve bizim ahlak düzenimize göre bahsedilen bu kaynakların her biri, ahlakın bir kolunu güçlendirmekte ve hayat bahçesinin bir köşesini yeşertmektedir. Akıl, ahlakın asıl sütunlarını, ilkelerini bize açıklamaktadır. Örneğin şöyle demektedir: “Ahlak ...
 • Namaz esnasında selama cevap vermenin şekli nasıldır?
  5746 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/15
  Namaz esnasındayken insan bir başkasına selam vermemelidir ve eğer bir başkası insana selam verirse, insan ön selam niteliğinde cevap vermelidir; örneğin “es-selamu aleyküm” veya “selamun aleyküm” söylemeli ve “aleyküm selam” dememelidir.[1] Hatırlatılmalıdır ki insan selamın cevabını ister namazda olsun ister namaz dışında ...
 • Mekke’de putperestlik ne zaman ve kimin tarafından başlatıldı?
  30075 تاريخ بزرگان 2011/03/03
  Huzâa kabilesi Allah’ın evinin yöneticiliğini üstlendikten sonra onlardan Amr bin Luhey bu sorumluluğu alan ilk kişi oldu. Luhey’in adı Haris bin Amir’di. Amr, İbrahim (a.s)’ın dinini değiştirdi ve halkı putlara tapmaya tahrik etti. Bir rivayete göre o, Şam’a gittiğinde orada bir grubun putlara tapındığını gördü. Onlar Amr’a Kabe’ye ...
 • Bütün amellerimizi nasıl halis niyetle yerine getirebiliriz?
  10354 Pratik Ahlak 2009/12/20
  İhlâs; yapılan her işte ve kullukta asıl hedefin, başkalarının değil de Allah-u Teâlâ’nın rızasını kazanmak için olmasıdır. Bunun için öncelikle ihlâsa mani olan şeyleri yani; riyakârlığı, dünyaya bağlılığı ve şeytanın vesveselerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Sonra imanı güçlendirme, Allah-u Teâlâ’yı tanıma, ihlâsın değeri ...
 • Sokak dilencilerine karşı görevimiz nedir?
  12274 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Yardım isteyen herkese, hatta fakir olmayanlara bile yardım yapmak güzel bir şeydir. Ancak maddi imkanlar sınırlı olduğundan öncelikli olanlara yardım etmek gerekir. Günümüzde gerçek fakirleri araştırıp bulan müesseseler vardır; onlara yardım etmek fakir oldukları belli olmayan hatta fakir olmadıkları bilinen kimselere yardım etmekten daha iyidir. Ama fakirlere hakaret ...
 • “Abdullah b. Cafer”in kabri Medine’de mi yoksa Dımışk’ta mıdır?
  6695 تاريخ بزرگان 2012/03/10
  Hz. Zeynep (s.a)’in eşi Abdullah b. Cafer’in kabrinin yeri konusunda iki görüş vardır: 1. Medine’de ve Baki mezarlığındadır. 2. Şam’da ve Babu’s Sağir mezarlığındadır. Muteber tarih kaynaklarını ve bu konuda tarihçilerin ortaya koyduğu sözlerini dikkate alarak birinci söz, yani onun kabrinin Baki mezarlığında olması daha ...
 • Bid'at nedir ve onunla ilgili İslam'ın hükümleri nelerden ibarettir?
  7753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/01/13
  Bid'at, sözlük manası olarak yeni yapılan ve geçmişi olmayan iş demektir ve ıstılahta ise; "Dinde olmayan bir şeyi dine sokmak demektir" yani aslında dinde ve şeriatta olmayan bir şeyi dine ve şeriata mal etmektir. Bid'at koymak dinde büyük günahlardan sayılmıştır. Onlara ait mekânları ...
 • Acaba yaradanın yaratıcılık özelliğinin fiiliyyete geçmediği bir an ve ya zaman varmıdır?
  7231 Eski Kelam İlmi 2008/06/12
  Gereken cevaba ulaşmak için bu bir kaç noktanın yani zamanın mahiyyeti, fiili sıfatlar ve ilahi feyzin devamının, açıklığa kavuşması gerek.1.Zamanın mahiyyeti nedir?Zaman: Hareket yoluyla cisimlere arız olan akıcı aralıksız niceliktir. ...

En Çok Okunanlar