Gelişmiş Arama
Ziyaret
5524
Güncellenme Tarihi: 2018/10/05
Soru Özeti
Eğer Ehlibeyt (a.s) «خُزّان العلم» ilmin madeni iseler neden kumeyl duasını Hz. Hızır İmam Ali (a.s)’a öğretmiştir?
Soru
Eğer Ehlibeyt (a.s) «خُزّان العلم» ilmin madeni iseler neden kumeyl duasını Hz. Hızır İmam Ali (a.s)’a öğretmiştir?
Kısa Cevap
Kumeyl duası Şeyh Tusi’nin “Misbah’ul-Muteheccid”[1] ve Seyit ibn. Tavus’un “İkbal’ul-Emal” adlı eserlerinde nakledilmiştir. Seyit ibn. Tavus bu duayı eserinde naklederken şöyle açıklama yapmaktadır: Şeyh Tusi’nin naklettiği rivayetten başka bir rivayette gördüm ki Kumeyl ibn. Ziyad Neğei diyor ki: Basra mescidinde İmam Ali (a.s)’ın yanında oturmuştum. İmam Şaban ayının onbeşinin geçesi amelleriyle ilgili şöyle buyurdu: “Bu gece’de  Hızır duasını okuyun.” İnsanlar dağıldıktan sonra gece yarısı İmam Ali (a.s)’ın ardından yola koyuldum. İmam Ali (a.s): “Ne istiyorsun Ey Kumeyl?” dedi. ‘Hızır duasını’ dedim. İmam Ali (a.s) buyurdular: “Otur; bu duayı öğrendikten sonra her Cuma gecesi onu oku. Buna muaffak olmazsan en azından ayda bir defa yada yılda bir defa onu oku...                                                                                   Şimdi bu duayı yaz Ey Kumeyl: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي‏...[2]
Her iki eserde de Hz. Hızır’ın İmam Ali (a.s)’a öğrettiğine dair bir ibaret bulunmamaktadır. Lakin bu duanın Hz. Hızır’a nisbet verilmesi konusu geçmektedir. Bunun yanında İmam Ali (a.s)’dan nakledilmektedir, Bu dua ilahi cevherlerden biriydi ve İmam Ali (a.s) zamanına kadar saklı kalmıştı ve Hazret tarafından insanlara sunuldu ve çok ulvi bir içerik taşımaktadır. Öyleyse Ehlibeyt (a.s) ve İmam Ali (a.s) İlmin madenidirler ve onlar sayesinde Peygamberlerin ve Evliyanın saklı kalmış duaları insanoğluna sunulmuştur. Muhtemelen eğer Ehlibeyt (a.s) tarafından bu duaların örtüsü kaldırılmamış olsaydı bu dualar bizlere saklı kalmaya devam edecekti. Bu durum Ehlibeyt (a.s)’ın ilminin Allah’ın ledunni ilmine bağlı olduğunun nişanesidir. Zira Peygamberlerin ve evliyanın ilimleri. ilahi ilmin feyzinden nasiplenmelerinin sonucudur. İmam Ali (a.s)’ın diğer peygamberlerin ve Evliyanın dualarından haberdar olması onun ilminin beşeri ilmin üstünde bir ilme vakıf olduğunun nişanesidir.
 
 
 

[1] Şeyh tusi, Muhammet bin. Hasan, Misbah’ul-Muteheccid ve selah’ul-Muteêbbid, 2.c, 844.s, Muesse Fıkh’uş-Şia, beyrut, 1.bk, 1411.k.
[2] Seyit bin. Tavus, Ali bin Musa, el’İkbal bil-Amal’ul-Hesene, muhakkık ve musahhih: Kayyumi isfahani, Cevat, 3.c, 331.s, defter tebliğat islami, kum, 1.bk, 1376.ş.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namaz esnasında selama cevap vermenin şekli nasıldır?
  5853 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/15
  Namaz esnasındayken insan bir başkasına selam vermemelidir ve eğer bir başkası insana selam verirse, insan ön selam niteliğinde cevap vermelidir; örneğin “es-selamu aleyküm” veya “selamun aleyküm” söylemeli ve “aleyküm selam” dememelidir.[1] Hatırlatılmalıdır ki insan selamın cevabını ister namazda olsun ister namaz dışında ...
 • Cude’nin Hz. Hasan’dan (a.s) olma bir evladı var mıydı?
  17474 تاريخ بزرگان 2011/08/17
  Cude, Eş’as b. Kays Kindi’nin kızıdır. Eşas, İslam’ın ilk yıllarındaki meşhur şahıslardan olup o dönemin tehlikeli münafıklarından sayılmaktaydı. Belazeri’nin yazdığına göre Cude babasının hilesiyle İmam Hasan Mücteba (a.s) ile evlenmiştir.[1] Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Eşas, Müminlerin ...
 • Şer’i hükmü bilmediği için istimnadan (mastürbasyon) sonra gusül yapmadan namaz kılan kişinin kıldığı namazları doğru mudur?
  44130 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/12
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İmam evlatlarının adına yapılmış türbelere inanmanın ölçüsü nedir?
  6186 Eski Kelam İlmi 2009/07/04
  İmam evlatlarından maksat Ehl-i Beyt İmamlarının soyundan gelen zatların türbeleridir. Bir çok hadiste Resulullah’ın soyuna saygı göstermenin gerekli olduğu vurgulanmış ve bu iş için büyük bir sevap ve mükafat vaat edilmiştir.Resulullah’ın soyuna saygı göstermenin bir örneği de onların mezarlarına saygı göstermek, oraları ziyaret ...
 • Günümüz dünyasında kanaatın ölçüsü nedir? Orta halli ve kanaata dayalı bir yaşam nasıl olmalıdır?
  10071 Eski Kelam İlmi 2012/04/15
  Değerli okuycumuz, Yazdığınız şeyler dini öğretilerde maddi ve geçim konularında bir tür tezat ve ikilemin olduğu yönünde olduğundan bize hatırlatma olması, sizin de şüphelerinizin giderilmesi için aşağıda İslamın fakirlik ve zenginlik meselesindeki görüşünü özetle ele alacağız. 1- Bildiğiniz üzere İslam tam ve kapsamlı ...
 • Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?
  16281 Tefsir 2010/11/08
  Hay ve kayyum Yüce Allah’ın iki zatî sıfatıdır. “Hay” “diri” manasında ve “kayyum” da “zatıyla kaim olan ve başkalarının kendisiyle kaim olduğu varlık” anlamındadır. Bu iki sıfat beraber bir şekilde Kur’an surelerinin üç ayetinde yer almaktadır:1. Bakara suresi 255. ayet: “
 • Necis bir yerde yatmak bedeni necis eder mi?
  19635 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Eğer temiz bir şey necis bir şeye değerse ve onların her ikisi veya sadece biri ıslaklığını diğerine sirayet ettirecek şekilde ıslak olursa, temiz şey necis olur. Eğer ıslaklık diğer şeye ulaşmayacak kadar az olursa, temiz olan şey necis olmaz.[1]
 • Allahın rızasını ve muhabbetini kazanmak noktasında temizlik ve nezafetin rolü nedir?
  5947 Hadis 2015/02/15
  Temiz bedene sahip olmak, temiz elbise giymek ve güzel koku sürmek güzellikten hoşlanan fıtri hisse sahip olan kimseler için bir nevi ruhani bir halet vücuda getirir, onun Allaha ve Allahın da pak ve temiz olan insana muhabbetini fazlalaştırmasına neden olabiliyor. Molla Ahmed-i Nereki (r.h.) zahiri temizlik ile ...
 • Anne (kadınlar) yoluyla da seyitli intikal eder mi?
  14605 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/20
  Hz. Zehra’nın (a.s) tüm evlatlarının Peygamberin (s.a.a) evlatları olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Ama Allah Resulü’nün (s.a.a) evladı olmak sıfatı ile seyit ve Haşimi olmak sıfatı arasında fark bulunduğuna dikkat etmek gerekir. Soyu Fatıma Zehra’ya (a.s) ulaşan herkes İslam Peygamberinin (s.a.a) neslindendir, ama seyitlerden değildir; zira seyit ve Haşimî ...
 • Gün batımı vakti borç ödemenin sakıncası var mı?
  5337 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/28
  Borç, bir insanın üzerinde başkasına ait olan maldır. Bununda sebebi ya borç almaktır, ya insanın kendi elinde olan başka şeylerdir (örneğin borcun, selem muamelede mal kabul edilmesi veya onun borç muamelesinde para olarak sayılması yahut kirada kira ücreti veyahut nikahta mihr, hul talakta karşılık olması vb. ...

En Çok Okunanlar