Gelişmiş Arama
Ziyaret
6880
Güncellenme Tarihi: 2011/07/14
Soru Özeti
Dünyevi ihtiyaçları karşılamak için Goldquest (Quest.net) faaliyetlerine katılmak haram mıdır?
Soru
Sitenizin sayfalarının birinde Goldquest (Quest.net) faaliyetlerine katılmanın haram olduğunu gördüm. Buna göre:
1- Goldquest faaliyetlerine katılmak ev almak, borç ödemek... gibi gerekli olan dünyevi ihtiyaçları gidermek için olursa hükmü nedir?
2- Devletin halkın durumunu düzeltmek için herhangi bir adım atmadığı göz önüne alınırsa böyle yerlere katılmak kazanç elde etmek ve başkalarına yardım etmek amaçlı olursa hükmü ne olur?
(Benim taklit merciim Ayetullah Behcet’tir)
Kısa Cevap

1- Böyle şirketlerin faaliyetlerine katılmak halkımızın ekonomisine zarar verdiği için İslam cumhuriyetinin yargısı tarafından yasaklanmış ve bütün taklit merciileri de birçok şer’i sakıncaları olduğundan onlara katılıp ortak olmanın haram olduğu yönünde fetva vermişlerdir. Bizlerde bu ülkede yaşadığımızdan dünyevi ihtiyaçlarımızı karşılamak kastıyla da olsa bu haramdan sakınmalıyız.

2- Devlet, İnkılaptan bu yana halkın kültürel, ekonomik ve siyasi durumunu düzeltmek için daima sağlam ve etkili adımlar atmış, bütün zorluklara ve İslam Cumhuriyetine karşı uygulanan insafsız ambargolara rağmen aldığı önlem ve akılcı siyasetiyle sıkıntılarla mücadele edebilmiştir. Ekonomi uzmanlarına göre söz konusu şirketlerde faaliyet göstermek ülke ekonomisine telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Dolayısıyla şer’i ve ekonomik sakıncalarıda göz önündedir.

Bununla birlikte sorunuz bazı taklit mercilerinin bürolarına istifta olarak gönderildi ve şu cevaplar alındı:

Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi: Yurt içinde ve dışında Goldquest ve benzeri gibi esrarlı şirketlerde faaliyet etmek meşru olmayıp, kumar ve piyango türü bir şeydir. Sizin gibi değerli kimselerin böyle şeylere bulaşması yakışık almaz. Onlara bulaşanlar, kendi asıl paralarını alıp ondan elde ettikleri kârı sahiplerine vermelidirler. Onlara ulaşma imkanı yoksa bu şirketlere katılıp zarar görenlere verilebilir. Böyle kimselerde bulunmazsa asıl sahiplerinin niyetine fakirlere verilmelidir.   

Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani: Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani pramit sistemi şirketlerle çalışmanın caiz olmadığını buyurmaktalar.

Hz. Ayetullah el-Uzma Behcet: Caiz değildir ve haramdır. [1]

Daha fazla bilgi için bakınız: Dizin: Pazarlama Şebekeleri ve Pramit Sistemi Şirketler, Soru:8470 (Site:8455)[1] -Ayetullah Behcet’in bürosuna yapılan sözlü istiftanın cevabı.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar