Gelişmiş Arama
Ziyaret
21585
Güncellenme Tarihi: 2011/07/18
Soru Özeti
Zifaf gecesinin adabı nasıldır?
Soru
Lütfen zifaf gecesi hakkında bir açıklama yapar mısınız?
Kısa Cevap

Zifaf gecesi gelinle güveyin (damat) şer’i yolla karı koca olama akdini yaptıktan sonra birlikte kalacakları ilk gecedir. Bu gece her fert için kendi hayatında çok önemli ve çok mübarek bir gecedir. Bu nedenle İslami kaynaklarda bu gece için birçok adap zikredilmiştir. Mübarek oluşuna kaynaklık yapan evlilik hakkında varit olan hadislerdir. Hadiste şöyle denilmiştir: “Müminin izdivaç ve evlenmekle imanının yarısı tekmil olacaktır. Bu gecede dua kabul ediliyor, bu gecede melekler gelin ile güvey için rahmet yağdırıyorlar”.

Evlenme ve karı koca ilişkisi bağlamında var olan adaplar iki türdür:

A)         Zifaf gecesiyle irtibatlı olan adaplar.

Bu bağlamda zikredilen adaplar şunlardır:

1-         İlkin gelin ile güvey (damat) abdest alsınlar.

2-         Cahiliyet merasimlerinin tersine zifaf gecesinde tekbir getirsiler.

3-         Abdest aldıktan sonra huzu ve huşu ile iki rekat namaz kılsınlar. Gelin ile damadın (güveyin) kaderinde çok etkili olan aşağıdaki duayı okusunlar: “Allahım! Kadının (gelinin) ülfetini, rızayetini, sevgisini bana ve benim rizayetimi de ona bana ver, en güzel bir şekilde bizi birleştir. En iyi ülfeti bize ver. Helâlı seven haramdan nefret eden sensin”.

4-         Zifaf namazını kıldıktan sonra yakarış ve dua etsinler.

5-         Gelin zifaf odasına girdikten sonra güveyin yönünü kıbleye çevirir halde elini gelinin alnına koyacak ve kendisi, gelin ve kendisinden gelecekte doğacak evlatları için dua etsin: “Allahım! Bu kadını senden emanet aldım. Senin kelimelerinle onu helal kıldım. Eğer bu kadından benim için bir çocuk karar kılmışsan onu bereketli ve kamil kıl. Onda şeytan için pay bırakma”.

b)         Evlenmenin genel adapları “müstahaplar”:

1-         Abdest alınsın.

2-         Bismillah söylensin.

3-          Cima yaparken acele edilmemeli. Kadının kendisi de tam lezzet götürebilmesi için hazırlanmalıdır.

4-         Cima pazartesi, Salı, perşembe ya Cuma geceleri yapılmalı.

5-         Kadının temayülü olduğu vakitlerde cima yapılmalı.

Aşağıdaki hususiyetlerle (vakitlerde) cima yapmaktan sakınması tavsiye ediliyor:

1-         Ayın veya güneşin tutulduğu gecelerde.

2-         Güneşin batacağı vakitte.

3-         Fecirden güneşin doğuncaya kadar.

4-         Ramazan ayı hariç diğer ayların ilk gecesi

5-         Ayın son gecesinde.

6-         Uykuda gerçekleşen ihtilamdan sonra.

7-         Çocuğun bulunduğu odada.

8-         Kadınının aletine bakmak.

9-         Çıplak haliyle.

10-       Göğün altında (açık yerlerde).

11-       Önünü veya arkayı kıbleye dönük durumda.

12-       Tok karınla[1]

13-       Onlara bakan veya seslerini işitecek çocuğun bulunduğu yerde, onların dediklerini anlamasa bile.

14-       Namaz ile kamet arasında, zira bu vakit ibadi olan amellere hastır.

15-       Kurban bayramının gecesinde.

16-        Ramazan bayramının gecesinde.

Zikir edilen vakitlerde ve haletlerde cima yapmak mekruhtur. Bunun haricindeki vakitlerde sakıncası yoktur.[2]

Konuyla ilişkin daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara müracaat ediniz:

1-         İbrahim EMİNİ, “ayin hemserdari”.

2-         İŞTİHARDİ, “izdivac-i asan”.

3-         MİŞKİNİ, “izdivaç der İslam”.

4-         Dr. PAKNEJAD, “izdivaç mektebi insan sazi”.

5-         ALLAME MECLİSİ, “hilyetu’l muttakin” s. 70-75.

6-         izdivaç ve mesail cinsi” bir grup yazmış.

7-         Dr. Seyit Cevat MUSTEFEVİ, “bihişt-i hanevade”.[1]sefinetul-bihar”, c. 1, s. 181.

[2] Cd. Pursıman.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah’a nasıl iman getireyim ve imanımı nasıl güçlendire bilirim?
  14631 Teorik Ahlak 2011/10/20
  Allah’ı olduğu gibi ve gerçek bir şekilde tanıman için tek bir yol var. Bunun dışında başka bir yol söz konusu değildir. Zira Allah u Teâlâ kuranı kerimde şöyle buyuruyor: “biz, ona şah damarından daha yakınız”. Eğer insan biraz ...
 • Neden bazı Müslümanlar dini inançlarıyla çelişen davranışlarda bulunmaktadırlar?
  6540 Pratik Ahlak 2010/03/13
  İnsan ruhani, maddi, hayvansal, toplumsal, duygusal vb. boyutları olan bir varlıktır. Bu boyutlar, insanın inancıyla amel ve davranışları arasında bazı uyumsuzlukların çıkmasına neden olan bir çatışma halindedirler. İlahi dinler, özellikle İslam, insanı hayvansal yönelişlerin tuzağından kurtarıp çeşitli ...
 • Ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler.’ ayeti ne zaman nazil oldu?
  9684 Tefsir 2012/02/22
  Şia ve Ehl-i Sünnet tarihçi, muhaddis ve müfessirlerinin çoğuna göre İnsan suresinin ‘Ona ihtiyaçları olduğu halde...’ ayeti ve arkasından gelen birkaç ayet Resulullah’ın (s.a.a) İtret’i, yani İmam Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in (a.s) hakkında nazil olmuştur. Ayet, İmam Ali (a.s) ve Hz. Fatıma’nın ...
 • Ahlâkla ahlâk ilminin farkı nedir?
  9699 Teorik Ahlak 2012/02/04
  Ahlâk kelimesi, Hulk kelimesinin çoğulu olup -ister iyi olsun ister kötü- huy, yapı, karakter ve alışkanlık demektir. Ahlâk ilminin alim ve filozofları, ahlâk için çeşitli tarifler yapmışlardır. Bütün bu tariflerden yola çıkarak ahlâkı şöyle tarif edebiliriz: ‘Ahlâk, insan nefsindeki keyfiyet olup, insanın ona ...
 • İslam dininin kadına bakış açısı nasıldır ve onun için nasıl bir konum belirlemiştir? Onlar tıpkı erkekler gibi midirler?
  23001 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2008/05/20
  İslam, insanın tekâmülünü hedef edinmiştir. Bu açıdan da kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. İslam açısından önemli olan kadınlık veya erkeklik değil, kendini yetiştirme ve Allah’a yakın olmaktır. Kadın ve erkek insanlığın iki temel unsurunu teşkil etmeleri nedeniyle, İslam’da bazen kadından ve bazen de erkekten söz ...
 • Aslı ameli ve içtihadi delil ne demek ve bu ikisinin arasında nasıl bir ilişki var?
  7968 مبانی فقهی و اصولی 2012/08/15
  Aslı ameli Aslı ameli, fıkıh ilminde kullanılan bir ıstılahdır. Şerri hükmün tayininde şüphe olması durumunda mükellefin ameli vazifesinin açıklandığı kanunlara denir. Bu kanunlar, şerri hükme götürecek delilin bulunamadığı durumlarda geçerlidir. Başka bir tabirle: aslı ameli veya usulü ameli: şerri hükümde şüphe ve kararsızlığa düşen kimsenin ameli vazifesinin tayinidir. ...
 • Acaba Yasin suresi okunurken dinleyen kişinin salâvat getirmesi doğru mudur? Bu alışkanlığın delili nedir?
  11230 Tefsir 2011/09/10
  Rivayette,  Ne zaman Resulullah’ın adı geçse veya anılsa ona salâvat göndermemiz tavsiye edilmiştir. Aynı şekilde başka bir rivayette Peygamber'in on tane isminin olduğu ve bunların beşinin Kuran-ı Kerim'de zikir olunduğu bildirilmektedir. Bu isimlerden biride “Yasin” dir. Buna göre Ehl-i Beyt de Al-i Yasin olmaktadır. Yasin suresinin ilk ayetinin ...
 • Allah Teala’nın kimsenin bilmediği saklı ve müste'ser isimlerinden maksat nedir?
  18171 Teorik İrfan 2010/09/04
  Ehlibeyt (a.s) kaynaklı dua ve onlardan bizlere ulaşan hadislerden anlaşıldığı üzere Allah Teala, kendine seçtiği bazı özel isimlere sahiptir. Kimse bu isimlerden haberdar değildir. Bu isimler, Esma-i Müste'ser olarak meşhur olmuştur. Hadislerden anlaşıldığı üzere bu isimler İsmi Azam'ın gayb mertebelerindendir ve ilk İlahi isimin batın ve gayp yönüdürler. ...
 • Allah’ın hikmet sahibi olduğunu ispat edebilir misiniz?
  8731 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/09/24
  Bilgeler ve mütekellimler Allah’ı ispat etmek için bir takım yollar belirlemişlerdir. Akli deliller ve evreni incelemek bu yöntemlerden sayılır. Bu kanıtlarda yaratılışın beyhude olmasının reddedilmesi ve evrenin düzen içinde bir son hedefe doğru hareketi esasınca Allah’ın hikmet sahibi olduğu ispat edilmektedir. ...

En Çok Okunanlar