Gelişmiş Arama
Ziyaret
4213
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Eğer elimiz necis olursa ve su da yoksa teyemmüm yeterli midir?
Soru
Eğer elimiz necis olursa ve su da yoksa teyemmüm yeterli midir?
Kısa Cevap

Bu soru bir takım iphamlar taşımaktadır ve biz bu iphamları ortadan kaldırmak için onu iki bölüm halinde inceleyeceğiz:

1. Abdest yerine ve namaz kılmak için alınan teyemmümün kastedilmesi.

2. Teyemmüm ile necis elimizi temizlemek ve necaseti gidermek istememiz.

Abdest ve yıkama imkânı olmadığı yerlerde batıni temizliği elde etmek için Yüce Allah teyemmümü emretmiştir. Bu nedenle suyun olmadığı yerde abdest ve yeterli yıkamanın yerine teyemmüm yeterlidir. Ama zahiri temizliği elde etmek (necis şeyleri temizlemek) için teyemmüm yeterli değildir. Bu nedenle eğer bedenin bir yeri necis olursa, namaz için onu kesinlikle suyla temizlemek gerekir ve teyemmüm suyun yerine geçmez. Dolayısıyla bedeni temizlemez. Namazın necis bedenle geçersiz olduğunu da biliyoruz. Elbette namaz vaktinin sonuna kadar su bulunmazsa ve insan necis bedenle namaz kılmaya mecbur olursa, bu istisnadır.[1][1] Bkz: Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 848: Detayları sonra belirtilecek olan üç durumda namaz kılan şahsın beden veya elbisesi necis olması durumunda kendisinin namazı sahihtir. 1. Bedeninde bulunan yara, dikiş veya çıban vesilesiyle onun beden veya elbisesinin kanla kirlenmesidir. 2. Onun bedeninin yaklaşık bir eşrefi ölçüsünce olan bir dirhemden az miktarda kanla kirlenmesidir. 3. Necis beden ve elbiseyle namaz kılmaya mecbur kalmasıdır. Namaz kılan şahsın sadece elbiselerinin necis olması durumunda ancak iki yerde namazı sahihtir. 1. Onun çorap veya tekke gibi küçük elbiselerinin necis olması durumunda. 2. Çocuk bakıcısı olan bir kadının elbisesinin necis olması durumunda.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şüphesine itina etmemesi gereken kesirü’ş-şekk, şüphelerinin hiç birisine mi itina etmemelidir?
  4994 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  ‘Kesirü’ş-Şekk’in (Çok Şüphe Edenin) şüphesi yoktur.’ kaidesine göre çok şüphe eden kimse şüphesine itina etmemelidir. Fakihlerin çoğuna göre bu kaide sadece namaza özgü olmayıp, abdest, gusül ve teyemmüm gibi namazın mukeddamatını da kapsarken hac, muameleler, itikatlar gibi terkipli ibadetleri de içine almaktadır. Bu görüşte olanlar ‘Kesirü’ş-Şekkin şüphesi ...
 • Hayvana dönüşme nasıl olmaktadır ve şuan yeryüzünde bulunan hayvanlar, hayvana dönüşmüş olan insanlar mıdır?
  20170 Tefsir
  “Mesh” sözlükte, bir şekilden daha kötü bir şekle dönüşme anlamına gelmektedir; Kuran ve hadis teriminde ise, bazı günahkâr (bazı özel günahlara sahip) kimselere ve ümmetlere nazil olan bir çeşit azaptır.Mesh olan insanlar hayvan (maymun, domuz vb.) şeklindedirler; yani işlemiş olduğu günahın hayvansal şeklini bu dünyada onun insanî şeklinin üzerine ...
 • Dünyayı sevmekten kurtulmanın yolu nedir?
  12858 Pratik Ahlak
  Dünya “edna”nın müennesi olup (ahret hayatı karşısında) daha aşağı ve daha değersiz şey anlamındaki “deni” ve “denaet”ten veya (ahret hayatı karşısında) daha yakın anlamındaki “denev”den türemiştir. Kur’an ve rivayetlerin açıklamasında dünya yerilen dünya ve övülen dünya diye iki kısma ayrılır. Dünyadan söz eden ve insanları onun ...
 • Kuran’ın kaç suresi peygamberlerin adını taşımaktadır?
  23175 Tefsir
  Kuranı kerim’in altı tane suresi peygamberlerin adını taşımaktadır. Bu sureler şunlardan ibarettir: Nuh, İbrahim, Yunus, Yusuf, Hud ve Muhammed. Elbette müfessirler bazı rivayetleri göz önünde bulundurarak Taha[1], Yasin[2], Muddessir[3], Müzzemmil[4] gibi surelerin Peygamberimize delalet ettiği ...
 • Gece namazının önemi, etkileri ve geçmiş nafile ibadetlerin ve kazasının hükmü nedir?
  13866 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Kur’an ve rivayetlerde vurgulanmış müstehap namazlardan birisi de gece ve gündüzde yerine getirilen ve özellikle de geceleyin kılınan nafile namazdır. İmam Sadık (a.s) gece namazının etkileri hakkında şöyle buyurmuştur: Gece namazı yüzü güzelleştirir, ahlakı iyileştirir, rızkı temizler, borcu siler, üzüntüyü giderir, gözü aydınlatır. Sizin peygamberinizin sünneti ...
 • Zikir nedir ve türleri nelerdir?
  13157 ذکر
  Zikir ve Allah’ı anmanın birçok ruhi ve ahlaki yapıcı etkisi vardır ve bunun karşısında Allah’ın kulunu hatırlaması, kalbin aydınlanması, kalp huzuru, Allah’a itaatsizlik etmeden korkmak, günahların bağışlanması ve ilim ve hikmet bunlardan sayılır. Genellikle zikir kalpsel ve dilsel olarak iki türe ayrılır. Dille yapılan zikre “vird” de ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  6330 تاريخ بزرگان
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...
 • İslam dini niçin var?
  10837 Eski Kelam İlmi
  Din, akaid ve Peygamberlerin insanların hidayet ve saadeti için Allah’tan getirdikleri bir dizi ameli ve ahlaki hükümlerdir.Dini öğretilerde dinin gerekliliği insan fıtratıyla ilişkilendirilmiş, Kur’an-ı Kerim’de de insan fıtratı ilahi fıtrat olarak tanımlanmış ve bütün ilahi kanunların Allah’a inanma ve tapınma hissi üzerine kurulduğu ...
 • “Ben Ebubekir ve Ömer’in men ettiği bir şeyi geri vermekten hayâ ederim” diye Hz. Ali’den (a.s) nakledilen Fedek hakkındaki bu hadis muteber midir?
  5702 Eski Kelam İlmi
  Eş-Şafi kitabının dördüncü cildinin yetmiş altıncı sayfasında İmam Ali’ni Fedek’i geri vermesi hakkında şöyle bir rivayet nakledilmiştir: “Ben Ebubekir ve Ömer’in men ettiği bir şeyi geri vermekten hayâ ederim.” Okuyucu bu sayfalarda bu rivayeti okurken onun Seyid Mürteza’nın sözlerinden olduğunu sanmaktadır. Ama eş-Şafi kitabının el-Muğni’deki Kadı Abdülcebbar’ın görüşlerini reddetmek ...
 • Ramazan kefareti taşıyan biri onu sonraki ramazana kadar eda etmeli midir?
  3788 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Büyük taklit mercileri şöyle buyurmaktadır: “Kendisine ramazan orucunun kefareti farz olan kimse, bir köle özgürleştirmelidir (bugün köle özgürleştirme diye bir şey söz konusu değildir) veya iki ay oruç tutmalıdır (orucun otuz bir gününü ardı ardına tutmalıdır, geri kalanının ardı ardına olmaması bir sakınca taşımaz

En Çok Okunanlar