Gelişmiş Arama
Ziyaret
92435
Güncellenme Tarihi: 2011/09/21
Soru Özeti
Baba ve anne çocuğun yanında hangi yaştan itibaren cinsel konulara riayet etmelidir?
Soru
Çocukların anlama ve idrak etmesini göz önünde bulundurarak hangi yaştan itibaren onların yanında öpmek, kucağa almak ve yarı çıplak vaziyette olmak gibi cinsel konulara riayet edilmelidir?
Kısa Cevap

Terbiye sözlükte geliştirmek ve yetiştirmek anlamındadır ve ıstılahta ise derunî kabiliyetleri geliştirmek manasındadır. İslam, çocuğun hem bedensel ve hem de ruhsal ve manevî terbiyesine önem vermiştir; ancak ruh insanın gerçek kimliğini teşkil etmesi nedeniyle, ruhsal terbiyeye özel bir ihtimam göstermiştir. Çocuğun cinsel terbiyesi, terbiyenin en önemli ve kritik alanlarındandır; zira gelecekte ve de saadet ve bedbahtlıkta önemli bir rolü vardır. İslam’ın çocuğun terbiyesi için verdiği tavsiyeler onun üç önemli hayat devresiyle ilgilidir:

A. İdrak Etme Öncesi Devre:

İslam’ın bu devre için yaptığı en önemli tavsiye cinsel ilişki amelini çocuktan gizlemedir.

B. İdrak Etme Devresi:

İslam’ın bu devre için yaptığı tavsiyeler şunlardır:

1. Baba ve annenin yataklarını çocukların yatağından ayırması

2. Baba ve anne yalnız olduğu sırada onların yatak odasına girerken çocuğun izin istemesi

3. Çocukların yataklarını ayırmak ve hatta oğlanların yataklarını birbirinden uzaklaştırmak

4. Çocukların yanında anne ve babanın uygun elbiseler giymeye dikkat etmesi

C. Erginlik Devresi Ve Ondan Sonraki Dönem:

İslam, çocuk bu yaşa geldiğinde artmış cinsel güdüsünün uygun bir şekilde giderilmesi için, kendi anne ve babası tarafından tedricen evlilik zemininin hazırlanmasını vurgulayarak tavsiye eder.

Ayrıntılı Cevap

İslam çocuk terbiyesini çok önemli saymıştır. Bu doğrultuda spermanın rahimde yer almasından önceki dönem ve ömrün değişik yaşları için dikkatle riayet edilmesi halinde çocuğun bedensel ve ruhsal terbiyesinde çok etkili olacak bir takım tavsiyelerde bulunmuştur. Terbiyenin çok kritik alanlarından birisi, çocuğun cinsel terbiye ve yetişmesini hayâ ve iffet esasınca yapmaktır. İslam bu ideal hedefe ulaşmak için değerli bir takım emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. İslam çocuğun doğru cinsel bir terbiye görmesi için onun hayatındaki üç merhaleye yönelik bir takım emirler vermiştir:

A. Doğum Sonrası Ve İdrak Etme Öncesi Dönem: (İyi ve kötü arasında fark koyacak yaşa gelmeden önce): İslam’ın bu merhaledeki emri karı ve kocanın cinsel ilişkiyi hatta süt emen çocuktan bile gizli tutmasıdır. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Allah’a yemin ederim ki eğer bir erkek karısıyla cinsel ilişkide bulunursa, odada bir bebek uyanık olur, o ikisini cima halinde görürse ve sözlerini ve hatta aldıkları nefesi bile duyarsa o çocuk asla başarılı olmayacak ve zinaya mürtekip olacaktır.”[1]

B. Erginlik Yaşı Öncesi İdrak Etme Dönemi: İslam’ın çoğu emirleri, insan yaşamının çok kritik ve önemli dönemlerinden sayılan çocuk yaşamının bu dönemiyle ilgilidir. Bu yüzden İslam, çocuk ile anne ve baba için özel vazifeler belirlemiştir. Bu vazifelerin bazıları şunlardır:

1. İdrak eden çocuğa şerî edepleri öğretmek gerekir. Karşı cinsten birine nasıl davranacağı, taharet adabı ve giyim usulü gibi hususlar bu kabildendir. Bu hususta annenin kız ve babanın da erkek eğitimini üstelenmesi en iyi olandır.

2. Baba ve anne yalnız olduğu sırada onların yatak odasına girerken çocuğun izin istemesi gerekir. İslam çocuğun anne ve babasının istirahat ettiği mekâna girmeden önce izin istemesini vurgulamıştır. Bu emrin hedefi, çocuğun anne ve babasının cinsel ilişki sahneleriyle karşılaşmasını ve bunun neticelerini engellemektir. Bu konu hakkında Kur’an şöyle buyuruyor: “… Sizden henüz bulûğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz…”[2]

3. Anne ve babanın çocuğun yanında örtünme usullerine riayet etmesi gerekir. Allah’ın belirtilen ayette çocuklar üç vakit anne ve babanın yatak odasına girmeden önce izin almalıdır diye buyurmasının asıl nedeni, bu üç vakitte anne ve babanın üzerinde uygun elbiselerin olmayışıdır. O halde bu vakitler dışında uygun bir şekilde örtünmek anne ve baba için zorunludur.

5. Çocukların yataklarını ve yattıkları odaları ayırmak lazımdır. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “On yaşına geldiklerinde oğlanların, kızlar ile oğlanların ve kızların yataklarını birbirinden ayırın.”[3] İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “On yaşındaki oğlan bir çocuğun yatağını kadınlardan ayırmanız gerekir.”[4]

6. İdrak eden çocuğu her türlü cinsellik uyandıran etmenden uzak tutmak gerekir. Kız çocuğu yabancı bir erkeğin kucağına oturtmamak, anne ve babanın çocuğun yanında sevişmeden uzak durması, ergin şahısların karşı cinsten idrak eden çocukları öpmekten sakınması ve çocukların bir yorgan altında yatmaması bu kabildendir.

C. Erginlik Dönemi Ve Sonrası: Bu merhalede anne ve babanın önemli vazifesi çocukları tedrici olarak evliliğe hazırlamaktır. Anne ve baba çocuğun cinsel güdüsünü dengelemek ve bu yaşta zirveye ulaşan söz konusu güdüye uygun bir cevap vermek için evlilik engellerini kaldırmalı ve evlilik zeminini oluşturmalıdırlar.      [1] Kafi, c. 5, s. 500.

[2] Nur, 58 ve 59.

[3] Şeyh Saduk, Men La Yehziruhu el-Fakih, c. 3, s. 436, İntişarat-ı Camia-i Müderrisin, Kum, 1413 h.k.

[4] Usul-i Kafi, c. 6, s. 47.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah Samet’tir cümlesindeki Samet kelimesinin manası nedir?
  48267 Tefsir 2012/04/15
  Sözlükler, rivayetler ve müfessirlerin sözlerinde Samet kavramı hakkında birçok anlam zikredilmiştir; bu yüzden bu kısa makalede her üç gruptan bir takım numuneler aktaracağız: A. Ragıp Müfredatta şöyle demektedir: Samet efendi ve büyüklük manasında olup büyük işlerin yapılması için kendisine müracaat edilendir. Bazıları da şöyle demiştir: ...
 • Eşin eliyle kocasına mastürbasyon yapmasının hükmü nedir?
  32426 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/12/08
  Eş vasıtasıyla yapılan mastürbasyon şerri açıdan helal ve sakıncasızdır.[1] Buna binaen sorulan soru haram olan mastürbasyondan değildir. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani ’nin vermiş olduğu cevap: Herhangi bir sakıncası yoktur. Soru cevap linki Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreslere müracaat edin: İnsanın ...
 • Eğer birisi oruçluyken eşiyle oynaşır ve bedeni gevşer ama meni gelmez ise görevi nedir? Eğer meni gelirse görevi nedir?
  6370 Cünüpte Şüphe Etmek 2018/12/08
  Meni bedeninizden dışarı çıkmadığı sürece cenabet olmazsınız ve gusül size farz olmaz. Taklit Mercilerin bu konuda fetvaları şöyle: “Eğer meni mecrasından hareket eder ama dışarı çıkmaz ise veya insan dışarı çıkıp çıkmadığından şüphe duyarsa gusül almak vacip olmaz.”[1] Buna göre cenabet olmadığı için orucu ...
 • Filozof ve mütekellimlerin perspektifinden dirilişin niteliği ve ispat delilleri nedir?
  7659 Eski Kelam İlmi 2011/11/21
  Diriliş insanın öldükten sonra kalkmasıdır. İnsan yeniden dirilmekte ve yeni bir hayatta amellerinin hesabı görülmektedir. Bu inanç genel itibariyle ve detaylarından sarf-ı nazar etmeyle tüm mütekellim ve ilahi filozofların üzerinde ittifak ettiği bir görüştür ve her Müslüman Kur’an’a göre ona inanmaktadır. Ama onun niteliği bağlamında İslam’da dirilişin cismanî olduğuna ...
 • cinsel sapıklık ve inhiraftan korkulmadığı taktirde evlilik bırkalabilinir mi?
  8996 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/01
  Evlilik olgusu bütün milletler arasında süre gelmiş bir gelenektir. Ancak islam dini evliliğe ve aile yuvasının ve teşkilatının kurulmasına çok önem vermiştir. Ayet ve rivayetlerdeki bütünlükten evliliğin ne kadar önemli olduğu çok güzel bir şekilde anlaşılıyor. Allahu teala kuranı kerimde bekar olanları evlendirin, şeklinde emr ...
 • Ahlâkın zekayla ilişkisi var mı?
  5395 Pratik Ahlak 2012/02/15
  Ahlâkta diğer bir çok ilim gibi teorik ve pratik diye ikiye ayrılır:Ahlâk kurallarını ve konularını bilmenin zekayla direkt bağlantısı vardır. Yani insanın zekası ne kadar yüksek olsa öğrenme gücü de o kadar çok olur ve ne kadar aşağı olsa bu ilimden o kadar ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  160419 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Ahit duası senet ve metin olarak teyit edilir özellikte midir?
  10760 Varie 2013/08/13
  Gıyap döneminde okunan ve derin bir içeriği bulunan dualardan birisi Ahit Duasıdır. Bu duayı Allame Meclisi Biharu’l-Envar’da üç bölümde aktarmış ve bunun iki bölümünün senedini de belirtmiştir. Her ne kadar Ahit Duasının çoğu ravileri Şia’nın büyük şahsiyetleri ve fakihlerinden sayılsa da onlar arasında açık bir duruma sahip ...
 • Eğer ücretli ücretini hak ettiği zamandan bir yıl geçtikten sonra alırsa, onun humusunu aralıksız hemen ödemeli midir?
  5078 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/05
  Dikkatinizi taklit mercilerinin ofislerinden alınan yanıtlara çekiyoruz.Hz. Ayetullah Uzma Sistani (Allah ömrünü uzatsın):Evet, onun humusunu hemen vermelidir. Hz. Ayetullah Uzma Hameney (Allah ömrünü ...
 • Bütün peygamberlerin kitabı var mıydı? Vardıysa Hz. Nuh’un kitabının adı nedir?
  24953 Eski Kelam İlmi 2012/05/15
  Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Nuh’un kitabının olduğuna dair bir şey gelmemiştir. Ama ‘Andolsun ki biz, peygamberlerimizi, apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitap ve terazi de indirdik...’ ayetinden bütün peygamberlerin kitap sahibi olduğu anlaşılsa da bazı rivayetlerde bu ayet değişik şekillerde ...

En Çok Okunanlar