Gelişmiş Arama
Ziyaret
94269
Güncellenme Tarihi: 2011/09/21
Soru Özeti
Baba ve anne çocuğun yanında hangi yaştan itibaren cinsel konulara riayet etmelidir?
Soru
Çocukların anlama ve idrak etmesini göz önünde bulundurarak hangi yaştan itibaren onların yanında öpmek, kucağa almak ve yarı çıplak vaziyette olmak gibi cinsel konulara riayet edilmelidir?
Kısa Cevap

Terbiye sözlükte geliştirmek ve yetiştirmek anlamındadır ve ıstılahta ise derunî kabiliyetleri geliştirmek manasındadır. İslam, çocuğun hem bedensel ve hem de ruhsal ve manevî terbiyesine önem vermiştir; ancak ruh insanın gerçek kimliğini teşkil etmesi nedeniyle, ruhsal terbiyeye özel bir ihtimam göstermiştir. Çocuğun cinsel terbiyesi, terbiyenin en önemli ve kritik alanlarındandır; zira gelecekte ve de saadet ve bedbahtlıkta önemli bir rolü vardır. İslam’ın çocuğun terbiyesi için verdiği tavsiyeler onun üç önemli hayat devresiyle ilgilidir:

A. İdrak Etme Öncesi Devre:

İslam’ın bu devre için yaptığı en önemli tavsiye cinsel ilişki amelini çocuktan gizlemedir.

B. İdrak Etme Devresi:

İslam’ın bu devre için yaptığı tavsiyeler şunlardır:

1. Baba ve annenin yataklarını çocukların yatağından ayırması

2. Baba ve anne yalnız olduğu sırada onların yatak odasına girerken çocuğun izin istemesi

3. Çocukların yataklarını ayırmak ve hatta oğlanların yataklarını birbirinden uzaklaştırmak

4. Çocukların yanında anne ve babanın uygun elbiseler giymeye dikkat etmesi

C. Erginlik Devresi Ve Ondan Sonraki Dönem:

İslam, çocuk bu yaşa geldiğinde artmış cinsel güdüsünün uygun bir şekilde giderilmesi için, kendi anne ve babası tarafından tedricen evlilik zemininin hazırlanmasını vurgulayarak tavsiye eder.

Ayrıntılı Cevap

İslam çocuk terbiyesini çok önemli saymıştır. Bu doğrultuda spermanın rahimde yer almasından önceki dönem ve ömrün değişik yaşları için dikkatle riayet edilmesi halinde çocuğun bedensel ve ruhsal terbiyesinde çok etkili olacak bir takım tavsiyelerde bulunmuştur. Terbiyenin çok kritik alanlarından birisi, çocuğun cinsel terbiye ve yetişmesini hayâ ve iffet esasınca yapmaktır. İslam bu ideal hedefe ulaşmak için değerli bir takım emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. İslam çocuğun doğru cinsel bir terbiye görmesi için onun hayatındaki üç merhaleye yönelik bir takım emirler vermiştir:

A. Doğum Sonrası Ve İdrak Etme Öncesi Dönem: (İyi ve kötü arasında fark koyacak yaşa gelmeden önce): İslam’ın bu merhaledeki emri karı ve kocanın cinsel ilişkiyi hatta süt emen çocuktan bile gizli tutmasıdır. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Allah’a yemin ederim ki eğer bir erkek karısıyla cinsel ilişkide bulunursa, odada bir bebek uyanık olur, o ikisini cima halinde görürse ve sözlerini ve hatta aldıkları nefesi bile duyarsa o çocuk asla başarılı olmayacak ve zinaya mürtekip olacaktır.”[1]

B. Erginlik Yaşı Öncesi İdrak Etme Dönemi: İslam’ın çoğu emirleri, insan yaşamının çok kritik ve önemli dönemlerinden sayılan çocuk yaşamının bu dönemiyle ilgilidir. Bu yüzden İslam, çocuk ile anne ve baba için özel vazifeler belirlemiştir. Bu vazifelerin bazıları şunlardır:

1. İdrak eden çocuğa şerî edepleri öğretmek gerekir. Karşı cinsten birine nasıl davranacağı, taharet adabı ve giyim usulü gibi hususlar bu kabildendir. Bu hususta annenin kız ve babanın da erkek eğitimini üstelenmesi en iyi olandır.

2. Baba ve anne yalnız olduğu sırada onların yatak odasına girerken çocuğun izin istemesi gerekir. İslam çocuğun anne ve babasının istirahat ettiği mekâna girmeden önce izin istemesini vurgulamıştır. Bu emrin hedefi, çocuğun anne ve babasının cinsel ilişki sahneleriyle karşılaşmasını ve bunun neticelerini engellemektir. Bu konu hakkında Kur’an şöyle buyuruyor: “… Sizden henüz bulûğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz…”[2]

3. Anne ve babanın çocuğun yanında örtünme usullerine riayet etmesi gerekir. Allah’ın belirtilen ayette çocuklar üç vakit anne ve babanın yatak odasına girmeden önce izin almalıdır diye buyurmasının asıl nedeni, bu üç vakitte anne ve babanın üzerinde uygun elbiselerin olmayışıdır. O halde bu vakitler dışında uygun bir şekilde örtünmek anne ve baba için zorunludur.

5. Çocukların yataklarını ve yattıkları odaları ayırmak lazımdır. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “On yaşına geldiklerinde oğlanların, kızlar ile oğlanların ve kızların yataklarını birbirinden ayırın.”[3] İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “On yaşındaki oğlan bir çocuğun yatağını kadınlardan ayırmanız gerekir.”[4]

6. İdrak eden çocuğu her türlü cinsellik uyandıran etmenden uzak tutmak gerekir. Kız çocuğu yabancı bir erkeğin kucağına oturtmamak, anne ve babanın çocuğun yanında sevişmeden uzak durması, ergin şahısların karşı cinsten idrak eden çocukları öpmekten sakınması ve çocukların bir yorgan altında yatmaması bu kabildendir.

C. Erginlik Dönemi Ve Sonrası: Bu merhalede anne ve babanın önemli vazifesi çocukları tedrici olarak evliliğe hazırlamaktır. Anne ve baba çocuğun cinsel güdüsünü dengelemek ve bu yaşta zirveye ulaşan söz konusu güdüye uygun bir cevap vermek için evlilik engellerini kaldırmalı ve evlilik zeminini oluşturmalıdırlar.      [1] Kafi, c. 5, s. 500.

[2] Nur, 58 ve 59.

[3] Şeyh Saduk, Men La Yehziruhu el-Fakih, c. 3, s. 436, İntişarat-ı Camia-i Müderrisin, Kum, 1413 h.k.

[4] Usul-i Kafi, c. 6, s. 47.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar