Gelişmiş Arama
Ziyaret
27971
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Hz. Fatıma Zehra (a.s) nerede toprağa verildi?
Soru
Hz. Fatıma Zehra (a.s) nerede toprağa verildi?
Kısa Cevap

Fatıma Zehra (a.s), İslam Peygamberinin (s.a.a) elçiliğe seçilmesinden sonra[1] ve hicretten sekiz yıl önce (peygamberliğin beşinci yılında) Mekke’de doğmuş[2] ve dokuz yaşındayken İmam Ali (a.s) ile evlenmiştir.[3] Peygamberden (s.a.a) sonra Hz. Fatıma’ya (a.s) zulüm edildiği için[4], o eşi Ali’ye (a.s) geceleyin kendisini yıkamasını, kefenlemesini ve toprağa vermesini vasiyet etmiş ve böylece ona zulüm edenlerin cenaze merasimine katılmaması hedeflenmiştir. Aynı şekilde onun kabrinin gizli kalması kararı da alınmıştı. Bu nedenle Ali b. Ebi Talib (a.s), Fatıma’yı gece karanlığında toprağa vermiş ve kabrini saklı tutmuştur. Hakeza düşmanların onun kabrini öğrenememesi ve tamamıyla yanlışlıkta kalması için Medine’de kırk tane yeni kabir yapmıştır. Her ne kadar Hz. Ali (a.s) ve Hz. Zehra’nın (a.s) evlatları, Hz. Zehra’nın (a.s) kabrinin yerini biliyorduysalar da kabrinin gizli kalmasına dair Fatıma’nın (a.s) yapmış olduğu vasiyet o kadar ciddi ve vurgulanmıştı ki, onların hiçbirisi kabrin yerini bildirmeye hazır olmadı ve hatta onlar kabir yerinin karine ve eserlerini tanıtacak bir fiilde bile bulunmadılar. Temiz imamlar (a.s) da kesinlikle kabrin yerini bilmekteydiler, ama bu ilahi sırrı aşikâr kılmak için izinleri yoktu.[5] Elbette mevcut karineler esasınca, Hz. Zehra’nın (a.s) defnedildiği yer hakkında üç ihtimal ve üç görüş bulunmaktadır.

1. Evinde defnedilmiştir.

2. Peygamberin cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği Ravza (Peygamberin minberi ile evi arasındaki yer) mahallinde defnedilmiştir.

3. Baki mezarlığında defnedilmiştir.[6] [1] Ahmed b. Ebi Yakub b. Cafer b. Veheb, Tarih-i Yakubi, tercüme, c. 1, s. 375, Beyrut, Dar-ı Sadır.

[2] Ebu’l-Hasan Ali b. Ali el-Mesudi, Murucu’z-Zeheb Ve Meadinu’l-Cevher, Tahkik Esed Dağır, tercüme, c. 1, s. 644, Kum, Daru’l-Hicre, çap-ı dovvom, 1409.

[3] Tarih-i Kum, s. 194.

[4] Sahih-i Buhari, c. 20, s. 447 ve c. 13, s. 135.

[5] Allame Meclisi, Biharu’l-Envar, c. 43, s. 178, 191 ve 214, Müessese-i el-Vefa, Beyrut, Lübnan, 1404 h.k; Menakıb-i İbn. Şehraşub, c. 3, s. 326; Delailu’l-İmame, s. 42.

[6] Daha fazla bilgi edinmek için bkz:

Kabr-i Hz. Fatıma (a.s) Nerededir?

Hz. Fatıma’nın (a.s) Defnedildiği Yer Nerededir?

Peygamberin Kızının Kabri

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Spor yapmak amacıyla dans etmenin sakıncası var mı?
  4461 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Taklit mercilerin bürolarından yapılan istiftalardan alınan cevaplar şöyledir:Rehber Ayetullah Hamanei: Dans etmek, şehveti tahrik veya haram fiile yol açar ya da fesada sürükler veyahut kadın, namahrem erkeklerin içinde dans ederse haramdır.
 • Ayakların üstünü mesetme konusunu hadisler ile ispatlayınız?
  5589 بیشتر بدانیم
  “Vesailu’ş - Ş,a” gibi Şia’nın Muteber Kitaplarında İmamlardan (a.s.) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün Mes edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar Mes edilirken sağ ve sol sırasını dikkate alarak ayakların parmaklarından başlayarak ayaklarda var olan çıkıntıya ...
 • Şu istidlale nasıl bir cevap verebilinir? Bir insanın en büyük düşmanı “alkollü içecekler”dir. İnsan kendi düşmanını sevmeli, dolayısıyla insan alkollü içecekleri sevmeli. (Netice): Öyle ise insan alkollü içecekleri de sevmelidir.
  5207 Pratik Ahlak
  Bu istidlal kabul edilemiyor. Mantık tabiriyle bu istidlal (müşterek lafzi türünden olan) demagojiyi içermektedir. Zira “kendi düşmanınızı sevin” cümlesindeki düşmandan maksat insanlar türünden olan düşmanlardır ki hidayet ve doğruluğa doğru kılavuzluk yapmaya kabildir. Aslında buradaki sevgiyle de adata düşmanla mübareze ediliyor. Zira burada düşmanlık yapılması gereken ...
 • Nehcü’l Belağa’nın bir yerinde Hz. Ali (a.s)’nin Harici olan kimselerden birisine “Ey dişsiz adam” dediğini okudum. Acaba Hz. Ali (a.s)’nin böyle bir hakarette bulunması doğru mudur?
  5011 تاريخ بزرگان
  Alay ederek, bağırıp çağırarak ve hakarette bulunarak, karşı tarafın şahsiyetini tahrip etmeye çalışan kimseler vardır. İslami açıdan ve “Misliyle karşılık verme” kanununa göre bu tür uygunsuz davranışların önünü almak için, muhatabın hakaret içeren davranışına karşılık verilebilinir. Ne var ki Müminlerin Emiri (a.s) çoğunlukla istidlalle veya susarak haricilerin slogan ve tebliğlerine ...
 • neden İslam'ı kabul etmeliyiz.
  22159 Yeni Kelam İlmi
  Allah tarafından insanı hidayet edip onu ebedi mutluluğuna ve kemaline kavuştumak için gönderilen dinlerin en kâmili ve en kapsamlısı İslam dinindir. İslam dinini kabul etmemizi gerektiren nedenler aşağıdaki kanıtlar ve delillerdir.1-   İslam dinin kapsamlılığı;
 • Al-i İmran suresinin 144. ayeti Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şehid olduğunu gösterir mi?
  12044 Tefsir
  Sorudaki ayetin nüzul sebebinde, Uhud savaşında Müslümanların içinde Peygamberin öldüğünün söylentisi yayıldığı görülmektedir. Birçok Müslüman savaş meydanından kaçmış, bazıları da Peygamberin ölümüyle İslam dininden çıkıp putperestlerin reislerinden güvence dilemek düşüncesindeydiler. Bu arada ayet nazil olarak savaştan kaçan Müslümanları dinlerinde sabit olmadıkları için kınamış, Peygamber yaşasa veya ölse ...
 • Aceleyi gidermek için ne yapılmalıdır?
  4502 Teorik Ahlak
  Acele, dinsel öğretilerin men ettiği hususlardandır. Bu, işleri yapmada erken girişimde bulunmak anlamına gelir. Acele etmek hız ve işleri zamanında yapmak ile fark eder. Hız, öncüllerin ve gerekli şartların hazır olmasından sonra insanın fırsatı elden vermemesi ve işi yapmak için girişimde bulunmasıdır. Acelenin karşısında ise soğukkanlılık ve ...
 • Peynir yemek neden mekruhdur.
  44433 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Hikmet sahibi Allah, kullarının faydasına olan şeyleri farz kılmış, onların zararına olan şeyleride ya haram yahutta mekruh etmiştir. Masum İmamlardan (a.s) peynir hakkında bize ulaşan rivayetlerden, peynirin tek başına yenildiğinde mekruh olduğu anlaşılmaktadır. Ama cevizle yenirse zararı olmayacağından mekruhta olmayacaktır.       ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  11719 Tefsir
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • Neden yaratılışın derinliğinde tefekkür etmemek gerekir?
  4949 Eski Kelam İlmi
  Kur’an ve rivayetlerde tavsiye edilen konulardan biri varlıkların yaratılışı üzerinde tefekkür etmektir.[1] Ama Allah’ın zatı üzerinde tefekkür etmekten sakındırılmıştır. Mesela Resul-i Ekrem (s.a.a) buyuruyor: ‘Allah’ın yaratması üzerinde düşünün ama Allah’ın zatını düşünmeyin.’[2] Bir ...

En Çok Okunanlar