Gelişmiş Arama
Ziyaret
42056
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Hz. Fatıma Zehra (a.s) nerede toprağa verildi?
Soru
Hz. Fatıma Zehra (a.s) nerede toprağa verildi?
Kısa Cevap

Fatıma Zehra (a.s), İslam Peygamberinin (s.a.a) elçiliğe seçilmesinden sonra[1] ve hicretten sekiz yıl önce (peygamberliğin beşinci yılında) Mekke’de doğmuş[2] ve dokuz yaşındayken İmam Ali (a.s) ile evlenmiştir.[3] Peygamberden (s.a.a) sonra Hz. Fatıma’ya (a.s) zulüm edildiği için[4], o eşi Ali’ye (a.s) geceleyin kendisini yıkamasını, kefenlemesini ve toprağa vermesini vasiyet etmiş ve böylece ona zulüm edenlerin cenaze merasimine katılmaması hedeflenmiştir. Aynı şekilde onun kabrinin gizli kalması kararı da alınmıştı. Bu nedenle Ali b. Ebi Talib (a.s), Fatıma’yı gece karanlığında toprağa vermiş ve kabrini saklı tutmuştur. Hakeza düşmanların onun kabrini öğrenememesi ve tamamıyla yanlışlıkta kalması için Medine’de kırk tane yeni kabir yapmıştır. Her ne kadar Hz. Ali (a.s) ve Hz. Zehra’nın (a.s) evlatları, Hz. Zehra’nın (a.s) kabrinin yerini biliyorduysalar da kabrinin gizli kalmasına dair Fatıma’nın (a.s) yapmış olduğu vasiyet o kadar ciddi ve vurgulanmıştı ki, onların hiçbirisi kabrin yerini bildirmeye hazır olmadı ve hatta onlar kabir yerinin karine ve eserlerini tanıtacak bir fiilde bile bulunmadılar. Temiz imamlar (a.s) da kesinlikle kabrin yerini bilmekteydiler, ama bu ilahi sırrı aşikâr kılmak için izinleri yoktu.[5] Elbette mevcut karineler esasınca, Hz. Zehra’nın (a.s) defnedildiği yer hakkında üç ihtimal ve üç görüş bulunmaktadır.

1. Evinde defnedilmiştir.

2. Peygamberin cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği Ravza (Peygamberin minberi ile evi arasındaki yer) mahallinde defnedilmiştir.

3. Baki mezarlığında defnedilmiştir.[6] [1] Ahmed b. Ebi Yakub b. Cafer b. Veheb, Tarih-i Yakubi, tercüme, c. 1, s. 375, Beyrut, Dar-ı Sadır.

[2] Ebu’l-Hasan Ali b. Ali el-Mesudi, Murucu’z-Zeheb Ve Meadinu’l-Cevher, Tahkik Esed Dağır, tercüme, c. 1, s. 644, Kum, Daru’l-Hicre, çap-ı dovvom, 1409.

[3] Tarih-i Kum, s. 194.

[4] Sahih-i Buhari, c. 20, s. 447 ve c. 13, s. 135.

[5] Allame Meclisi, Biharu’l-Envar, c. 43, s. 178, 191 ve 214, Müessese-i el-Vefa, Beyrut, Lübnan, 1404 h.k; Menakıb-i İbn. Şehraşub, c. 3, s. 326; Delailu’l-İmame, s. 42.

[6] Daha fazla bilgi edinmek için bkz:

Kabr-i Hz. Fatıma (a.s) Nerededir?

Hz. Fatıma’nın (a.s) Defnedildiği Yer Nerededir?

Peygamberin Kızının Kabri

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar