Gelişmiş Arama
Ziyaret
9512
Güncellenme Tarihi: 2011/11/13
Soru Özeti
Yüzüğün kaşını avuç içine döndürmenin (çevirmenin) kaynağı nedir?
Soru
Zahiren bazı rivayet ve dualarda “Akik yüzüğün, avuç içinde olacak şekilde döndürülmesi” ne işaret edilmiştir. Bu meseleye değinen kaynakların adresini biliyor musunuz? Hangi şartlarda böyle yapmamızı belirlememizin ölçüsü nedir?
Kısa Cevap

Bu konuda “Vesailu’ş-Şia” kitabında rivayet zikredilmiştir, rivayet şöyledir:

Hz. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurur: “Parmağında akik yüzüğüyle sabahlayan ve hiç kimseyle görüşmeden önce yüksüğün kaşını avuç içine döndürerek “Kadir” Suresini sonuna kadar okuyup ardından “ Amentü billahi vahdehu la şerikeleh ve amentü bıserri âli muhammedi ve alaniyyetihim” duasını tilavet eden bir kimseyi, Allah-u Teâlâ o günde gökyüzünden nazil olacak ve gökyüzüne yükselecek şerden ve yer yeryüzünün içine girecek ve ondan çıkacak şeylerden koruyor. Akşama kadar (bu kimse) Allah Resulü (s.a.a)’nün koruması altına girer”.[1]

Büyük fakihler şöyle diyor: Namazın kunutu esnasında, bu iş namazın cüzü niyetiyle yapılıyorsa terk edilmelidir. Ama mutlak anlamda sevap maksadıyla yapılıyorsa (namazın cüzü hesap etmeksizin) bir sakıncası yoktur.

Ayetullah Mekarim Şirazi: Bu konudaki sorunun cevabında şöyle diyor: Böyle bir şey şer’i emirlerde gelmemiştir, ama namazı bozmaz bunun yanında terk etmeniz daha iyidir.[2]

Ayetullah Fazıl Lenkerani: Kunut hususunda söz konusu edilen soruya amel etme hakkında bir rivayete rastlamadım.[3][1] Hurru Amuli, “Vesailu’ş-Şia”, Kum: Müesseseyi Âlu’l Beyt, c. 5 s. 91; Benzeri rivayetler için bakınız: “Müstedreku’l Vesail”, c. 3, s. 297.

[2] Ayetullah Mekarim Şirazi’nin sitesi, istiftaat bölümü.

[3] “Camiu’l mesail”, sual 355, sayfa 103, çapı mihr, çapı dovvum, 1375.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar