Gelişmiş Arama
Ziyaret
11884
Güncellenme Tarihi: 2009/09/07
Soru Özeti
Bakire kızla geçici evlilik yapmanın hükmü nedir?
Soru
Sizin ve diğer taklit mercilerin bakire kızla muta yapma konusundaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum
Kısa Cevap

Günümüzde ki taklit merciilerin çoğunluğu bakire kızın geçici veya daimi evliliğinde babanın izninin şart olduğunu söylüyorlar. Baba olmadığı zaman babanın babasından izin alması gereklidir. Eğer bakire olmazsa veya baba ve babanın babası olmazsa izine gerek yoktur.

Ayrıntılı Cevap

Günümüzde ki taklit merciilerin çoğunluğu bakire kızın geçici veya daimi evliliğinde babanın izninin şart olduğunu söylüyorlar.[1] Baba olmadığı zaman babanın babasının izni gereklidir. Eğer kız bakire olmazsa veya baba ve babanın babası olmazsa izine gerek yoktur.

 

İmam Humeyni ve Ayetullah Sistani: “Bir kız büluğ haddine ulaşmış ve reşide ise, evlenmek istediğinde eğer bakire[2] ise baba ya da babanın babasından izin alması gerekir.”[3]

 

Ayetullah Hamane-i, Fazıl Lenkerani, Safi Gulpaygani, Mekarim Şirazi, Vehid Horasani ve Cevad Tebrizi şöyle buyuruyorlar: “Vacip ihtiyata göre babadan veya babanın babasından izin alması gerekir.”[4]

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Behcet: “İhtiyat gereği teklifi yönden izin şarttır.”[5]

 

Hz. Ayetullah-ul Uzma Nuri Hemedani: “Güçlü görüşe göre baba ya da babanın babasının izni lazım değil; ama iyisi şudur ki onların izni olmadan bu işi yapmasınlar. Eğer kız bakire ise, rüşde yetişmemiş ve menfaatini teşhis edecek hadde değilse baba veya babanın babasının izni olmazsa doğru değildir.” [6]

 

Görüldüğü üzere bazı müctehitler kızın reşide olmasını yeterli bulmazken, bazıları ise yeterli buluyorlar.

 

Bir kız, kendi menfaatlerini gözetir, heva, heves ve şehvetten uzak bir şekilde karar alabilir, kendisinin ve ailesinin geleceğini ve ailesinin haysiyetinin koruyabilirse ona reşide denir. Ama akli büluğa ermemiş, geleceği hakkında karar alamayan, kendisi ve ailesinin hayrına olan şeyi bilmeyen biri, yaşı büyükte olsa reşide sayılmaz.

 

Belirtmek gerekir ki, fakihlerin çoğu baba ve babanın babası olmadığı zaman kızın kendi kararının yeterli olduğuna hüküm veriyorlar yine kızın evlenmeye ihtiyacı olduğu veya onun için münasip biri bulunduğu, şer’an ve örfi olarak da bulunan kişinin kızın dengi sayıldığı durumda baba veya babanın babası nedensiz bir şekilde zorluk çıkarıyorsa[7] onlardan izin almanın gerekmediğini söylüyorlar.[8]

 [1] - Bu ibareden anlaşılan şey şudur:: Bunun hem teklifi şartı var, hem de vaz’i şartı. Yani bakire kızın babanın izni olmadan yapacağı nikah hem haramdır, hem de batıldır.

[2] - Sistani: Ve kendi işlerinin üstesinden gelemeyecekse…

[3] - Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.387, mesele: 2376

[4] - a.g.e.

[5] - a.g.e.

[6] - a.g.e

[7] - Ayetullah Fazıl Lenkerani,Nuri Hemedani, Behçet, Sistani ve Mekarim Şiraz a.g.e

[8] - a.g.e. mesele: 2377

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Tembelliği gidermek için bir dua var mıdır?
  14514 Pratik Ahlak 2012/03/12
  Dinî öğretilerde reddedilen hususlardan birisi tembellik ve atalettir. İmamlar (a.s) bu yerilmiş hasletten Allah’a sığınmıştır. İmamlardan (a.s) bu konuda ulaşan duaların bazıları şunlardan ibarettir: 1. Sadaka’nın oğlu Mas’ada şöyle demektedir: İmam Sadık’tan (a.s) önemli isteklerde Allah’a kendisiyle yöneleceğim bir dua istedim. İmam (a.s) büyük babam ...
 • Ehl-i kitap, meadın cismani olduğuna inanıyor mu? Lütfen bu alanda bir kaç kitap tanıtır mısınız?
  6948 Eski Kelam İlmi 2010/12/28
  Cevabın daha iyi anlaşılabilmesi için birkaç noktaya dikkat çekmek gerekiyor:1-Ehl-i kitabın (ister Yahudi olsun, ister Hıristiyan, ister Zerdüşt) öğretilerinde cismani mead adı altında bir konudan özel olarak bahsedilmemiştir. Bu yüzden bu konuda söyleyeceğimiz şeyler Ehl-i kitabın dini kitaplarından mead inancı hakkında anladıklarımızdır.
 • Ben on yıldır bir şahıs ile nişanlanmış bulunuyorum. Kanunî evlilik öncesi şerî akit yapabilir miyiz?
  4659 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Taklit mercilerinin bu husustaki yanıtı şudur: 1. Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Onun şerî şartlarına riayet etmeyle zatı itibariyle bir engel yoktur. 2. Hz. Ayetullah Uzma Sistani (ömrü uzun olsun): Kızın akdi, kızın babasının izniyle olmalıdır. 3. Hz. Ayetullah ...
 • İslam dininde yalnız yaşamak mekruh mudur?
  2440 Hadis 2020/01/19
 • Namazda siyah elbise giymenin hükmü nedir?
  7433 Namazda Mekruh Olan Şeyler 2015/06/29
  Namaz kılan şahsın elbisesi bağlamında birkaç şey mekruhtur ve bunlardan biri de siyah elbise giymektir.[1] İlgili Başlıklar: Soru: 12069, (Site: 2060), (Siyah Elbise ve Hükmü). [1] Tevzihu’l Mesail, (el-Mahşi li’l İmam ...
 • “Hazır olan bir şeyin kendisini tanımak vasıflarını tanımaktan önce gelir” sözünden maksat nedir?
  6987 Eski Kelam İlmi 2010/03/08
  Bu hadis, Allah’ı tanıma konusundaki temel bir konuya değinmektedir. Arifler ve filozoflar Sıddıkin Burhanı olarak bunu ifade ederler ve Vacib’i tanımada en kısa yol olduğuna inanırlar. Bu hadiste Allah’ı zatı dışında bir yolla tanıma reddedilmiştir. Çünkü vasıtalardan yararlanmak hazır olmayan bir şeyi tanımada kullanılan yöntemdir. İnsan hazır olan bir ...
 • İmamlar (a.s) ve âlimlerin perspektifinden namazı vaktin başında kılmanın sevabını açıklar mısınız?
  6750 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/15
  Namazı vaktin başında kılmak hakkında birçok eser ve sevap karar kılınmıştır; namazın sevabının iki katına çıkması ve ilahi sevgiye mazhar olmak bunlardan sayılır. Âlimler de bu hususu dikkate alarak, namazı vaktin başında kılmayı halka tavsiye etmiş ve bunu Allah’a yönelik seyir ve yolculukta ve insanî kemale ermede ...
 • Naiplikle yapılan ibadetler, ibadetleri satın almak gibi değil midir?
  5516 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Kanun eksenli her toplumda ve her kanun koyucunun görüşünde asıl kanunların uzantısında bir takım kanunların bulunması kesin bir husustur. Asıl kanunlardan sonraki merhalede yer alan kanunlar, kanundan kötü yararlanmanın caiz oluşu manasına gelmez. Namaz, oruç ve hac gibi yükümlülükleri her şahsın kendi hayatı döneminde ve yaşarken yapması ...
 • Kabirde soru ve sual nasıldır ve gayri Müslimler için hangi şekildedir?
  13154 Eski Kelam İlmi 2011/08/17
  Berzah sözlükte iki şey arasında yer alan perde ve engel anlamındadır. Istılahta ise Yüce Allah’ın dünya ve ahiret arasında karar kıldığı ve ölümden sonra insanın ilk menzili olan âleme denmektedir. Berzah âleminden kastedilen, kabir âlemidir; bu âlemde insan kıyamete dek özel bir tür yaşam sürecektir. Burada kabirden kastedilen şey ...
 • acaba meni necis midir, ve başka şeyleri de necis ediyor mu?
  16588 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/01
  Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak ve aşk yapmak esnasında insandan çıkan su şu aşağıdaki üç taneden birisi olması mümkündür: 1-   Mezi; mezi bazen sevişmekten ve oynamaktan sonra (ama meniden önce) insandan çıkan bir su türüdür. ...

En Çok Okunanlar