Gelişmiş Arama
Ziyaret
12618
Güncellenme Tarihi: 2009/09/07
Soru Özeti
Bakire kızla geçici evlilik yapmanın hükmü nedir?
Soru
Sizin ve diğer taklit mercilerin bakire kızla muta yapma konusundaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum
Kısa Cevap

Günümüzde ki taklit merciilerin çoğunluğu bakire kızın geçici veya daimi evliliğinde babanın izninin şart olduğunu söylüyorlar. Baba olmadığı zaman babanın babasından izin alması gereklidir. Eğer bakire olmazsa veya baba ve babanın babası olmazsa izine gerek yoktur.

Ayrıntılı Cevap

Günümüzde ki taklit merciilerin çoğunluğu bakire kızın geçici veya daimi evliliğinde babanın izninin şart olduğunu söylüyorlar.[1] Baba olmadığı zaman babanın babasının izni gereklidir. Eğer kız bakire olmazsa veya baba ve babanın babası olmazsa izine gerek yoktur.

 

İmam Humeyni ve Ayetullah Sistani: “Bir kız büluğ haddine ulaşmış ve reşide ise, evlenmek istediğinde eğer bakire[2] ise baba ya da babanın babasından izin alması gerekir.”[3]

 

Ayetullah Hamane-i, Fazıl Lenkerani, Safi Gulpaygani, Mekarim Şirazi, Vehid Horasani ve Cevad Tebrizi şöyle buyuruyorlar: “Vacip ihtiyata göre babadan veya babanın babasından izin alması gerekir.”[4]

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Behcet: “İhtiyat gereği teklifi yönden izin şarttır.”[5]

 

Hz. Ayetullah-ul Uzma Nuri Hemedani: “Güçlü görüşe göre baba ya da babanın babasının izni lazım değil; ama iyisi şudur ki onların izni olmadan bu işi yapmasınlar. Eğer kız bakire ise, rüşde yetişmemiş ve menfaatini teşhis edecek hadde değilse baba veya babanın babasının izni olmazsa doğru değildir.” [6]

 

Görüldüğü üzere bazı müctehitler kızın reşide olmasını yeterli bulmazken, bazıları ise yeterli buluyorlar.

 

Bir kız, kendi menfaatlerini gözetir, heva, heves ve şehvetten uzak bir şekilde karar alabilir, kendisinin ve ailesinin geleceğini ve ailesinin haysiyetinin koruyabilirse ona reşide denir. Ama akli büluğa ermemiş, geleceği hakkında karar alamayan, kendisi ve ailesinin hayrına olan şeyi bilmeyen biri, yaşı büyükte olsa reşide sayılmaz.

 

Belirtmek gerekir ki, fakihlerin çoğu baba ve babanın babası olmadığı zaman kızın kendi kararının yeterli olduğuna hüküm veriyorlar yine kızın evlenmeye ihtiyacı olduğu veya onun için münasip biri bulunduğu, şer’an ve örfi olarak da bulunan kişinin kızın dengi sayıldığı durumda baba veya babanın babası nedensiz bir şekilde zorluk çıkarıyorsa[7] onlardan izin almanın gerekmediğini söylüyorlar.[8]

 [1] - Bu ibareden anlaşılan şey şudur:: Bunun hem teklifi şartı var, hem de vaz’i şartı. Yani bakire kızın babanın izni olmadan yapacağı nikah hem haramdır, hem de batıldır.

[2] - Sistani: Ve kendi işlerinin üstesinden gelemeyecekse…

[3] - Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.387, mesele: 2376

[4] - a.g.e.

[5] - a.g.e.

[6] - a.g.e

[7] - Ayetullah Fazıl Lenkerani,Nuri Hemedani, Behçet, Sistani ve Mekarim Şiraz a.g.e

[8] - a.g.e. mesele: 2377

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar