Gelişmiş Arama
Ziyaret
3718
Güncellenme Tarihi: 2016/01/17
Soru Özeti
Eşimin ailesinin aile hayatımıza müdahalelerine karşı nasıl tavır almalıyız?
Soru
yaklaşık 17 aydır evlenmiş bulunmaktayım maalesef ilk baştan beri anlaşmazlıklarımız ortaya çıktı. Elbette bunun bütün sebebi eşimin ailesidir. Zira çanlarının istediği gibi nikah öncesi tevafukları hiçe sayarak yersiz bir şekilde her şeye müdahale etmekteler. Haysiyetim kendi ailem yanında sarsılmasın diye bu evliliği sürdürmekteyim. Zira ailem bu evliliğe karşıydı ve nikah sonrası rızayet gösterdiler. Lütfen bu konuda yardımcı olun.
Kısa Cevap
 Evlilik iki insanın hayatlarını birleştirmesinin yanında iki ailenin arasında bağ kurulmasıdır. İşte buna binaen gençlere eş seçiminde mümkün olduğu kadar dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.  Evlilikte riayet edilmesi gereken temel ve asıl kriterlerle çelişmediği sürece ailelerin öngördüğü kriterlere riayet edilmesi de tavsiye edilir. Sizin probleminizle ilgili olarak bazı tavsiyelerimiz olacak, inşallah uygulayabilirsiniz.
 1. Her şeyden önce hoşgörü ve müsamahayı bir tutum olarak kabullenip eşinizin ailesiyle kendi aranızda var olan anlaşmazlıklarda anlayışlı davranıp çözüme ulaşmaya çalışın. Bu mücadeleyi vermeden boşanma fikrinde olmayın. Zira boşanma helal olmakla birlikte Allah Teâlâ’nın gazap ettiği bir seçimdir.[1]  İşte bu yüzden son seçim ve çözüm yolu olarak görülmelidir.
 2. Eşinizle olan ilişkinize hiç değinmediniz. Aranızdaki bağdan sorunlarınızın çözülmesinde istifade edin. Elinizden geldiği kadar konuları açıklayarak ve aydınlatarak kendisinin sizin yanınızda olmasını sağlayın. Elbette bu birliktelik sizin haklı ve hak sözü söylemeniz durumunda etkili olacaktır. Aksi taktirde karşı taraf olmadan hâkim karşısına çıkmış olursunuz. Bahsettiğiniz insanların onu yetiştiren ona en büyük emeği vermiş insanlar olduğunu unutmayın.
 3. Bilmelisiniz genellikle bu tür sorunların kaynağı her iki taraftır. Öyleyse kendi adınıza eşinizin ailesine karşı olan tavır ve davranışlarınızda var olan eksiklikleri ve yanlışları belirlemeye ve düzeltmeye çalışın. Birazda olsa karşı tarafa hak vermek insanın ruhsal huzura kavuşmasında ve diğer insanların onu anlamasında, yanında yer almasında oldukça etkilidir. Unutmayın eşinizin hayatında eskiden olmayan bir boyut ve karakter olarak onların karşısına çıkıyorsunuz. Bunu anlamaları ve kabullenmeleri ve kendi konumlarını tehlikede görmemelerinde sizin tavır ve davranışlarınız etkilidir.
 4. Ailevi anlaşmazlıklarda en iyi çözüm yollarından birisi her iki tarafın büyüklerinin bilgi ve birikimlerinden faydalanmaktır. Kesinlikle kendi ailenize danışın ama konuyu öyle matrah edin ki sizin sözlerinizden pişman olduğunuz hissine kapılmasınlar.
 5. Son olarak hatırlatmayı kendimize bir görev bilmekteyiz ki sorunlarınızın çözümünde Allah Teâlâ’dan yardım istemeyi unutmayın ve aksatmayın. Aile sorunları danışmanına şahsen müracaat edin.
Bu konuda bilgi almak için inceleyebileceğiniz çalışmalar:
Eşinin ve annesinin anlaşmazlıklarında kocanın görevleri, soru: 3769, site: 3965.
Evlatların anne ve babanın anlaşmazlıklarına müdahale yolları, soru: 5031, site:  5398.
 
 

[1] Kuleyni, Muhammet ibn. Yakup, 2.c, 328.s, tahran dar’ul-kutub’ul-isamiye, 4.bk, 1407.kameri.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8427 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Eğer Muaviye kâfir idiyse o halde neden İmam Hasan Mücteba (a.s) onun ile barış yaptı ve hilafeti ona devretti?
  10938 Masumların Siresi 2010/08/22
  Muaviye, Ehli Sünnet kitaplarının tanıklığıyla şeriat karşıtı işlere ve şarap içmek, “iki bayram” namazı için ezan okutmak bidati ve Cuma namazını Çarşamba günü kılmak gibi birçok bidate mürtekip olmuştur. Bu nedenle ona karşı hiçbir müsamaha ve tolerans gösterilemez. Öte taraftan tarihin tanıklığıyla İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ...
 • Acaba Rüşvet Yemek Haram mıdır?
  10709 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  Rüşvet etimolojik olarak “r-ş-v” kökünden gelme ve Arapça bir kelimedir. Kelimede bulunan “r” harfı feth (e), dam (u) ve kesr (i) (yani reşeve, rüşeve ve rişeve) olmak üzere üç şekilde kullanılmıştır. Bu kelime müfrettir ve onun cemi “reşa” veya “rişa” şeklindedir. Farsçada mozd (el emeği)
 • Tefsir-i bi-Rey ile entelektüelsel bir görüşten (güvenir (müvassak) haber-i vahit) yararlanarak yapılan tefsir arasında fark nedir?
  8468 Tefsir 2012/07/21
  Bazı ilimlerin Kur’anla irtibatı öyle bir şekildedir ki onlar olmaksızın Kur’an ayetlerini tefsir ve tahlil etmek imkansızdır. Sarf ilmi, nahiv ilmi, meani, beyan lügat vb. ilimler gibi. Dolayısıyla müfessir olan bir kimse Kur’anın daha iyi anlaşılması için etkili olan ilimlerde uzman olmalıdır. Kur’anı kerimde “am-has, mutlak-mukayet, nasih-mensuh” ...
 • Ye’cüc ve Me’cüc kavmi kimlerdi? Onların akıbeti ne oldu? Zülkarneyn’in onlar karşısında yaptıkları neydi?
  9366 Tefsir 2010/11/27
  Bu husustaki Kur’an ayetleri ve Tevrat’taki konular bütününden ve de tarihi verilerden anlaşıldığı kadarıyla bu topluluk Kuzey Asya bölgesinde yaşamakta olup güney ve batıya vahşi saldırılarıyla facia yaratmıştır. Zülkarneyn setinin kapatılmasıyla onların saldırıları büyük bir müddet sona ermiştir, ama ahir-i zamanda yeniden döneceklerdir. Bazıları vuku bulan ...
 • 1- Bir Sünni erkeği nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz? 2- Şia bir kız Sünni bir gençle evlenebilir mi?
  18810 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/02/28
  Hem şia hem sünni müslümandırlar. İnanç, şer’i hükümler ve diğer konularda ortak yönleri çok fazladır. Elbette inkâr edilmeyecek bir takım faklı inanç ve görüşlere de sahiptirler. Ancak bu farklı görüşler, aralarında ihtilaf ve düşmanlığa yol açmamalı ve İslami kardeşlik temeline halel getirmemelidir.Bunun yanı ...
 • Erkeğin küpe takması caiz midir?
  24881 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2007/11/05
  Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde ...
 • Naiplikle yapılan ibadetler, ibadetleri satın almak gibi değil midir?
  5887 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Kanun eksenli her toplumda ve her kanun koyucunun görüşünde asıl kanunların uzantısında bir takım kanunların bulunması kesin bir husustur. Asıl kanunlardan sonraki merhalede yer alan kanunlar, kanundan kötü yararlanmanın caiz oluşu manasına gelmez. Namaz, oruç ve hac gibi yükümlülükleri her şahsın kendi hayatı döneminde ve yaşarken yapması ...
 • Acaba bebek giysi takımı almak için yatırım yapılan paraya ve hakeza! Yatırım için satın alınmış olan arsa ve apartmana humus düşer mi?
  5528 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Tüm taklidi mercilerin fetvasına göre eğer içinde oturacak eviniz varsa, arsa ve apartmanı da kendi maaşınızdan ve kendi işinizden kazandığınız parayla, sermaye etmek ve onun karından yararlanmak için satın almışsanız ona humus taalluk eder. Ama eğer içinde oturacak eviniz yok ve variyetinizin azlığı nedeniyle arsa ve apartmanı ...
 • Muta hakkında rivayet edilen bütün rivayetler güvenilir midir?
  10412 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/19
  Kuranı kerimde geçici evliliğin caiz oluşu ilan edilmiş olan islami sünnetlerdendir. Bu sünneti hasene, Peygamber Efendimiz (s.a.a) zamanında ve birinci halifenin halifelik süresinde ve ikinci halifenin döneminin belirli bir kesiminde de İslam toplumu içinde uygulanılıyor. Bu durum ...

En Çok Okunanlar