Gelişmiş Arama
Ziyaret
11334
Güncellenme Tarihi: 2010/01/14
Soru Özeti
Kısa mesaj (SMS) yoluyla namahrem birisiyle şakalaşmanın hükmü nedir?
Soru
Evlilik niyetimin olmadığı namahrem bir bayanla, müstehcen ve şehvet kastı olmadığı takdirde mesaj yoluyla şakalaşmanın günahı var mıdır?
Bayan sınıf arkadaşlarıyla bu şekilde şakalaşmanın sakıncası var mıdır?
Kısa Cevap

Bazı noktalara dikkat edilmesi sorunun cevabının bulunmasında size yardımcı olacaktır:

1-) İnsanda olan güçlü dürtülerden birisi de şehvettir ve eğer bu içgüdü isyan edecek olursa kontrol edilmesi imkânsız veya çok zordur.

2-) Bu şehvet içgüdüsünün ortaya çıkışı ve kişinin iradesini yenmesi yavaş ve sinsicedir. Kur’an-ı Kerim’in deyimiyle, Şeytan adım adım hedefine ulaşmaktadır.[1]

Her gün değişik toplumlarda gerçekleşen cinayet ve günahların çoğunun sebeplerinin araştırıldığında, bunların küçük ve önemsiz konulardan başladığı anlaşılır.

Bu yüzden Şeytanın vesveselerini ilk başta önünü almak daha kolaydır; çünkü o aşamada şeytanın konumu ve şehvet içgüdüsü daha zayıftır. Ama eğer birisi ilk adımda şeytana ve heveslerine uyarsa, kendi konumunu onların karşısında zayıflatmış ve Şeytanın ve şehvet içgüdüsünün gücünü artırmış olur ve böylesi bir durumda ise karşı koymak daha zor olacaktır.

3) Müstehcen olmasa dahi karşı cinsle şakalaşmanın, günaha ve Şeytanın musallat olmasına ortam hazırladığı açıktır. Bu yüzden İslam dini, sapıklıklarla mücadele etmede onlar için ortam oluşmasını da engellemeye çalışmıştır. Örneğin erkeklere, kadınların oturduğu yere soğumadan önce oturmalarını yasaklamıştır.[2] Ya da bayanlara, namahremle karşılaştıkları zaman onlara karşı yumuşak sesle konuşmamalarını emretmiştir.[3]

Sonuç olarak, müstehcen olmasa da namahremle şakalaşmaktan kaçınılmalıdır.

Bu konuda müçtehitlerin fetva kalemlerine sorulan sorunun cevabı şöyledir:

1) Karşı cinsle internet aracılığıyla normal konular hakkında sohbet etmenin hükmü nedir?

Bütün müçtehitler: Fitne ve günaha düşme korkusu olduğu sürece caiz değildir.

2) Namahremle şakalaşmanın hükmü nedir?

Bütün müçtehitler: Eğer cinsi lezzet kastıyla olursa veya günaha düşme korkusu olursa, caiz değildir.[4]

Son olarak şu noktanın söylenmesi zaruridir:

Açıklanan konular genel hükümlerdir ve bu yüzden şakaların çeşitleri (internet, sms mesajı ve bunun gibi araçlar vesilesiyle) ve namahremin kısımları (sınıf arkadaşları ve başkaları) arasında hiçbir fark yoktur. Yani eğer namahremle şakalaşmak, lezzet kastıyla olursa veya günaha düşme korkusu olursa haramdır.[1] “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.”, Bakara Suresi, 168. ayet.

[2] Men La Yehzeruh-ul Fakih, c: 3, s: 468, “Eğer bir kadın bir yere oturursa ve sonra oradan kalkarsa, o yer soğuyana kadar hiç kimse oraya oturmasın.”

[3] “Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır.”, Ahzab Suresi, 32. ayet.

[4] Mecelle-i Danişcu, s: 191–192.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahmet ismi İncil’in neresinde gelmiştir?
  24943 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Kur’an, İncil’de İslam Peygamber’inin (s.a.a) müjdeleyici olduğunu söylüyorsa, tahrif edilmiş İncil’i değil, Hz. İsa’nın (a.s) getirdiği incili kastetmektedir. Elbette tahrif edilmiş hali hazırdaki İncil’de de, bu meseleye işaret edilmesi dikkate değer bir konudur.Hz. Mesih (a.s), “Farkilit”ın geleceği müjdesini vermişti. Bu kelime ...
 • Eğer Yüce Allah Peygamber ve kullarına iyyake nabudu ve iyyake nestain demelerini buyurmuşsa, neden “kul” (söyle) kelimesi zikredilmemiştir?
  9276 Tefsir 2011/12/18
  Kuşkusuz Yüce Allah ibadet ve namazlarında istifade etmeleri için bu ayeti kullarına nazil etmiştir. Elbette benzer durumlarda genel olarak “kul” (söyle) ve “kulu” (söyleyiniz) gibi kelimler de cümle başında yer almaktadır. Ama Arap edebiyatını ve tüm dillerdeki mevcut diyalogları incelemeyle, kesin karine ve delillerin bulunması ve onların ...
 • Hadis külliyatında ‘israiliyat’ denilen bir kavram geçmektedir. Ehlibeyt mektebi kaynaklarında İsrailiyat’ın konumu ve itibarını açıklar mısınız?
  3396 2020/09/05
  İslam uleması ‘israiliyat’ kavramını İslami olmayan, özelliklede hicri ilk yüzyıl içerisinde Yahudi ve Hristiyanların İslam dinine sokmaya çalıştıkları inançlar, efsaneler ve hurafelerin tamamı için kullanmaktadır.Bu kelime ilk başta Yahudilerin İslam dinine sokmaya çalıştıkları hadisler için telaffuz edilmekteydi. Ama gerçekte bu kavram biraz daha geniş ...
 • basiret gözüyle Allah-ı görmek, kalp ile Allah-ı müşahede etmekle aynı mıdır?
  13449 Pratik İrfan 2010/12/18
  Hazreti Ali'nin (a.s.) kelamında söz konusu olan basiret gözü ile Allah-ı müşahede etme meselsi kelam ilmince Allah-ı görme meselesiyle ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili hak ve doğru olan görüşe göre kalbi rüyet ve tecelliden farklı olan gözsel rüyet hak Teâlâ hakkında imkânsızdır. Ama Allah ile buluşmak ...
 • Muhammed b. Osman Ömri’nin İmam-ı Zaman’ı (a.c) hac mevsiminde gördüğü iddiası doğru mudur?
  6183 Eski Kelam İlmi 2011/07/21
  Her ne kadar böyle bir iddiada bulunan kimseden kabul edilmesi mümkün olmasa da İmam-ı Zaman’ı (a.s) gıyap döneminde görmek esasen kesin ve makbul bir husustur. Hz. Hüccet’in (a.s) ikinci naibi halk ile İmam arasında irtibatı sağlayan vasıta olması nedeniyle, kuşkusuz küçük gıyap döneminde bu görüşme ...
 • Ayakların üstünü mesetme konusunu hadisler ile ispatlayınız?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  “Vesailu’ş - Ş,a” gibi Şia’nın Muteber Kitaplarında İmamlardan (a.s.) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün Mes edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar Mes edilirken sağ ve sol sırasını dikkate alarak ayakların parmaklarından başlayarak ayaklarda var olan çıkıntıya ...
 • Acaba fakihler Cuma namazının seçmeli farz olduğu konusunda görüş birliğine ulaşmışlar mıdır?
  3294 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı, masum imamın fiziki huzurunun olduğu, diğer şartların imkânı ve takiye gerektirecek bir durum olmadığı taktirde hükmü aşikardır. (Yani farzdır) Gaybet döneminde çeşitli hükümler Cuma namazı hakkında beyan edilmiştir. Bu görüşlerden en meşhur olanının “Cuma namazı seçmeli farz” olduğu söylenebilir. Hatta bazı fakihler Cuma namazının seçmeli ...
 • Mersiye okuyucuların her yıl mersiyelerine ekledikleri yeni şeylerin sakıncası yok mudur?
  8088 تاريخ بزرگان 2009/01/29
  Aşura kıyamı ve Kerbela tarihinin iki sayfası vardır: Biri yiğitlik ve iftiharla dolu nurlu ve beyaz bir sayfa, diğeri benzersiz veya eşine az rastlanır bir cinayetin işlendiği bir facia oluşu. Bu yüzden Kerbela’da meydana gelen musibetleri imkansız ve akla aykırı olarak algılamamak gerekir. ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6913 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Kimler İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halindedirler?
  12383 Eski Kelam İlmi 2012/10/24
  İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halinde olmanın teorik temelleri ve bunun değişik türleri kendi yerinde incelenmelidir. Bununla birlikte Şia ulemasının bazı muteber kitaplarında Mukaddes-i Erdebili, Seyit Bahru’l-Ulum, Seyit b. Tavus ve başka birçok büyük şahsiyetin görüşmeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde birçok birey de İmam-ı Zaman (a.c.f) ile özel ...

En Çok Okunanlar