Gelişmiş Arama
Ziyaret
11083
Güncellenme Tarihi: 2012/02/14
Soru Özeti
Acaba ahırı zamanda İran’dan kıyam yapılacak şeklinde olan hadisi şerif muteber midir?
Soru
Televizyonda bir öğrenci Peygamberimizin sözlerinden naklen şöyle bir nakilde bulunmuştu; zamanın sonunda İran’dan bir şahıs kıyam edecek ve hakiki İslam’ın sesini bütün dünyaya ulaştıracaktır. Bu rivayetin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum?
Kısa Cevap

Şia ve Ehli Sünnet kaynaklarının tamamı şu noktada ittifak etmişlerdir: İmam Zaman’ın (a.s) zuhuru gerçekleşmeden önce onun zuhuru için ortam hazırlayacak bir kıyam gerçekleşecektir. Bu kıyamda, İran’dan siyah bayraklı ordu İmam’ın hükümranlığının mukaddimelerini hazırlayanlardır.[1]

 

Ortam hazırlayan İranlıların hükümeti iki belirgin aşamaya taksim edilmektedir:

a)   Onların kıyamının başlangıcı belki zuhurun başlangıcı olabilecek Kum ehli bir şahsın elinden olacak; çünkü rivayetlerde İmam’ın kıyamının şark (doğu) bölgesinden olduğu gelmiştir.[2]

b)   İranlılar içinden, Seyyidi Horasani ve ordusunun komutanı Şuayb bin Salih adında beklenilen iki şahsın zuhur etmesi.[3]

Açıklandığı üzere zuhur rivayetlerinden birisi Kum kentinden bir şahsın kıyamıdır. Rivayet şöyledir:

İmam Kâzım (a.s) şöyle buyurdular: "Kum'dan bir kişi kıyam edecek ve halkı hakka davet edecek. Bir grup, ona katılacak. (onların irade ve imanları) Demirden olan parçalar gibi dayanıklıdır, olayların şiddetli tufanı onları sarsmaz. Savaştan yorulmaz ve korkmazlar. Allah'a tevekkül ederler. Artık sonuç muttakin (onları Allahın azabına müstahak kılacak şeylerden sakınan) kimselerindir”.[4]

Buna göre İranlıların zuhura ortam hazırlamadaki rolleri inkâr edilemez. Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Ali Kurani’nin “Asrı Zuhur” adında kaleme aldığı kitaba müracaat eddiniz.[1] Kurani, Ali, Asrı Zuhur, s.207

[2] A.g.e s.209

[3] A.g.e

[4] “Biharu’l-Envar” c.57, s.216, hadis 37.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar