Gelişmiş Arama
Ziyaret
7263
Güncellenme Tarihi: 2015/04/05
Soru Özeti
Eğer birisi oruçluyken eşiyle oynaşır ve bedeni gevşer ama meni gelmez ise görevi nedir? Eğer meni gelirse görevi nedir?
Soru
Ramazan ayında eşimi kucakladım ve boşalmak üzere olduğumu hissetim derhal erkelik organımı avucuma aldım bedenimdeki gevşemeyi hissetim. Erkeklik organımı bıraktıktan sonra benden hiçbir sıvı çıkmadı. Bu durumda benim o günün orucu ve gusül ile ilgili görevim nedir?
Kısa Cevap
 Meni bedeninizden dışarı çıkmadığı sürece cenabet olmazsınız ve gusül size farz olmaz. Taklit Mercilerin bu konuda fetvaları şöyle: “Eğer meni mecrasından hareket eder ama dışarı çıkmaz ise veya insan dışarı çıkıp çıkmadığından şüphe duyarsa gusül almak vacip olmaz.”[1] Buna göre cenabet olmadığı için orucu da bozulmamış ve sahihtir.
Eğer oynaşma ve şakalaşma sonucu insandan meni dışarı çıkacak olursa insan cenabet olur; ama orucunun batıl olması iki durumda gerçekleşir:
 1. Eğer kadın veya erkeğin olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkması değil[2] ama ezkaza böyle bir durum açığa çıkarsa oruçları sahihtir. Olağan durumu bu olan karı koca oynaşmaya ve kucaklaşmaya meninin dışarı çıkacağına aldırmadan devam ederlerse ve meni dışarı çıkarsa oruç batıl olur.[3]
 2. Eğer kadın veya erkeğin olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkmasıysa[4]; meni gelmesi halinde oruçları batıl olur ve kazasını yerine getirmeleri gerekir.[5]
Hatırlatmak isteriz yukarıda ifade edilen hükümler ferdin ilk başta boşalma kastı olmaması durumunda geçerlidir. Aksi takdirde kendisi kasten boşalmak için eşiyle oynaşırsa meni dışarı çıkarsa; o günün orucunu kaza etmek ona vaciptir. Eğer bu fıkhi meseleyi bilerek bunu yaparsa kefarette vacip olur.
Ama boşalma kastıyla bunu yaparsa ama erkeklik organından meni dışarı çıkmaz ise Taklit Mercilerin çoğu o günün orucunu tamamlamasını ve daha sonra kazasının yerine getirilmesini fıkhi görüşleri olarak ifade etmişlerdir.[6] Bazı Taklit Merciler[7] ise o günün orucunu sahih bilmiştir.[8]
Bu soruya Ayetullah Hadevi Tahrani şöyle cevap vermiştir:
Eğer cenabet olduğunu yakinen bilmez ve erkeklik organından idrarla birlikte dahi meni dışarı çıkmaz ise cenabet olmamıştır ve orucu sahihtir.
Ama cenabet olur ve erkeklik organından meni idrarla birlikte dahi olsa dışarı çıkarsa gusül vacip olur. Eğer cenabetliğe yol açacağını bilerek eşini kucaklarsa veya oynaşırsa orucu batıl olur, kaza ve kasten bilinçli olarak orucu bozma kefareti vacip olur.
Ezkaza eşini kucaklaması cenabet olmasına yol açarsa o günkü orucu sahihtir (gusül alması gerekir).
 

[1] İmam Humeyni, Tevzuh’ul-Mesail (Meşşi), Hazırlayan: Beni Haşimi Humeyni, Seyit Muhammet Hüseyin, 1.c, 211.s. 352.m, defter intişarat İslami, Kum, 8.bs, 1424.k.
[2] Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri : (meni dışarı çıkmayacağına itminanı var idiyse); Ayetullah Fazıl ve Mekarim: (Eğer olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkması değil ezkaza meni dışarı çıkarsa orucu batıl olur illa meni dışarı çıkmayacağına itminanı vardıysa değil).
[3] Ayetullah Eraki: (Vacip olan ihtiyat kaza ve kefaretin vacip olduğudur.)
[4]  Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri ve Vahit: (meni dışarı çıkmayacağına itminanı yoksa…)
[5]  Tevzuh’ul-Mesail (El-Meşşi Lil-İmam Humeyni), 1.c, 899.s,1595.m son kısmında.
[6] Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Mekarim, Nuri, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri ve Vahit:
[7] Ayetullah Humeyni, Hameney, Fazıl.
[8] Tevzuh’ul-Mesail (El-Meşşi Lil-İmam Humeyni), 1.c, 898.s,1594.m son kısmında; Vahit Horasani, Hüseyin, Tevzuh’ul-Mesail, Kum, Medreseyi İmam Bakır(a.s), 9.bs, 1428.h.
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  5793 Kur’anî İlimler 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  8302 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...
 • Domuzun parçaları gibi necasetlerin bazı kısımları Müslüman olmayan kimselere satılabilinir mi?
  5601 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah’el - Uzma Mekarim Şirazi (Allah ömrünü uzun etsin): Eğer bu konu hakkında yakininiz varsa onun alınıp satılması sakıncalıdır. Hz. Ayetullah’el - Uzma Safi Gülpeygani (Allah ömrünü uzun etsin): Soruda gelen konu hakkında bilgim yok ama eğer söz konusu maddeler ...
 • Anne rızası olmadan Müslüman olmayan bir kızla evlenmenin hükmü nedir?
  7977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  İslam dini insanların bozulması ve yozlaşmasını önlemek ve ahlakî yozlaşmalardan kaynaklanan problemlerden birey ve toplumu korumak ve aynı şekilde aile müessesesini güçlendirmek için evlenmeyi çok tavsiye etmiştir. Elbette gencin hayatı ve geleceği için karar alabileceği bir erginlik ve rüşt yaşına ermesi de İslam dini tarafından önemsenen ...
 • Neden İmam Ali (a.s) Nehcü’l-Belağa’da kendi imametinden söz etmemiş ve sadece hilafetini gasp ettiklerinden şikâyet etmiştir?
  9183 تاريخ بزرگان 2012/05/16
  İmam Ali’nin kendini savunması, kabiliyetlerini, liyakatini ve üstünlüklerini dile getirmesi gerçekte imamet makamını savunmak ve tanıtmaktır; zira eğer halk bundan haberdar olmazsa çok ağır bir hüsrana uğrayacaktır (nitekim bu vakıa maalesef İslam tarihinde gerçekleşti). Bu esas uyarınca İmam Ali (a.s) şartların gerektirdiği durumlarda kendi rehberlik ve imamet ...
 • Acaba bireysel fıkıhta uzmanlık siyasal (hükümetsel) fıkıhta uzman olabilmek için gerekli mukaddime midir?
  5720 Düzenler 2015/05/21
  İslami fıkıh bir biriyle irtibatlı ve iç içe girmiş birçok bilimlerin bütündür ki onun her bir bölümünü bir diğerinden müstakil bir ada şeklinde dikkate alıp sadece bir bölümünde yetişip uzmanlaşmak mümkün değildir. Elbette doğal olarak şu imkân mevcuttur ki bazı dini düşünürler fıkhın has bir bölümünde yapmış ...
 • İmam Muhammed Cevat (a.s)’ın biyografisini açıklar mısınız?
  2469 تاريخ بزرگان 2020/01/20
 • Bu asırda kızları köleliğe çekmek caiz midir?
  6464 Eski Kelam İlmi 2011/10/23
  Her şeyden önce köleliğin İslam dini tarafından temelleri atılan bir kurum olmadığını, bilakis bu fenomenin İslam’ın doğduğu çağda dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olan bir realite olduğunu bilmeliyiz. İslam köle sahiplerine ciddi bir zarar vermeksizin ve mevcut toplumsal dengeyi ani ve hızlı bir girişimle ortadan kaldırmaksızın imkânların elverdiği ölçüde ve ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  10712 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...
 • Hangi ayet tevhidin kısımlarını içermektedir? Tevhidin kısımları nelerdir?
  15901 Eski Kelam İlmi 2011/08/14
   Tevhit konusu, Kuranî ve dinî kavramlar içinde en derin ve geniş konulardandır. Çünkü tevhidin çeşitleri ve mertebeleri vardır. Bu yüzden Kuran’da tevhit konusu birçok sure ve ayette genişçe ve derin olarak işlenmiştir. Kuran’ın bu üslup ve tarzı temel kavramlardadır. Bugün bu üslup, Kuran’ın konusal ...

En Çok Okunanlar