Gelişmiş Arama
Ziyaret
2265
Güncellenme Tarihi: 2015/04/05
Soru Özeti
Eğer birisi oruçluyken eşiyle oynaşır ve bedeni gevşer ama meni gelmez ise görevi nedir? Eğer meni gelirse görevi nedir?
Soru
Ramazan ayında eşimi kucakladım ve boşalmak üzere olduğumu hissetim derhal erkelik organımı avucuma aldım bedenimdeki gevşemeyi hissetim. Erkeklik organımı bıraktıktan sonra benden hiçbir sıvı çıkmadı. Bu durumda benim o günün orucu ve gusül ile ilgili görevim nedir?
Kısa Cevap
 Meni bedeninizden dışarı çıkmadığı sürece cenabet olmazsınız ve gusül size farz olmaz. Taklit Mercilerin bu konuda fetvaları şöyle: “Eğer meni mecrasından hareket eder ama dışarı çıkmaz ise veya insan dışarı çıkıp çıkmadığından şüphe duyarsa gusül almak vacip olmaz.”[1] Buna göre cenabet olmadığı için orucu da bozulmamış ve sahihtir.
Eğer oynaşma ve şakalaşma sonucu insandan meni dışarı çıkacak olursa insan cenabet olur; ama orucunun batıl olması iki durumda gerçekleşir:
 1. Eğer kadın veya erkeğin olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkması değil[2] ama ezkaza böyle bir durum açığa çıkarsa oruçları sahihtir. Olağan durumu bu olan karı koca oynaşmaya ve kucaklaşmaya meninin dışarı çıkacağına aldırmadan devam ederlerse ve meni dışarı çıkarsa oruç batıl olur.[3]
 2. Eğer kadın veya erkeğin olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkmasıysa[4]; meni gelmesi halinde oruçları batıl olur ve kazasını yerine getirmeleri gerekir.[5]
Hatırlatmak isteriz yukarıda ifade edilen hükümler ferdin ilk başta boşalma kastı olmaması durumunda geçerlidir. Aksi takdirde kendisi kasten boşalmak için eşiyle oynaşırsa meni dışarı çıkarsa; o günün orucunu kaza etmek ona vaciptir. Eğer bu fıkhi meseleyi bilerek bunu yaparsa kefarette vacip olur.
Ama boşalma kastıyla bunu yaparsa ama erkeklik organından meni dışarı çıkmaz ise Taklit Mercilerin çoğu o günün orucunu tamamlamasını ve daha sonra kazasının yerine getirilmesini fıkhi görüşleri olarak ifade etmişlerdir.[6] Bazı Taklit Merciler[7] ise o günün orucunu sahih bilmiştir.[8]
Bu soruya Ayetullah Hadevi Tahrani şöyle cevap vermiştir:
Eğer cenabet olduğunu yakinen bilmez ve erkeklik organından idrarla birlikte dahi meni dışarı çıkmaz ise cenabet olmamıştır ve orucu sahihtir.
Ama cenabet olur ve erkeklik organından meni idrarla birlikte dahi olsa dışarı çıkarsa gusül vacip olur. Eğer cenabetliğe yol açacağını bilerek eşini kucaklarsa veya oynaşırsa orucu batıl olur, kaza ve kasten bilinçli olarak orucu bozma kefareti vacip olur.
Ezkaza eşini kucaklaması cenabet olmasına yol açarsa o günkü orucu sahihtir (gusül alması gerekir).
 

[1] İmam Humeyni, Tevzuh’ul-Mesail (Meşşi), Hazırlayan: Beni Haşimi Humeyni, Seyit Muhammet Hüseyin, 1.c, 211.s. 352.m, defter intişarat İslami, Kum, 8.bs, 1424.k.
[2] Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri : (meni dışarı çıkmayacağına itminanı var idiyse); Ayetullah Fazıl ve Mekarim: (Eğer olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkması değil ezkaza meni dışarı çıkarsa orucu batıl olur illa meni dışarı çıkmayacağına itminanı vardıysa değil).
[3] Ayetullah Eraki: (Vacip olan ihtiyat kaza ve kefaretin vacip olduğudur.)
[4]  Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri ve Vahit: (meni dışarı çıkmayacağına itminanı yoksa…)
[5]  Tevzuh’ul-Mesail (El-Meşşi Lil-İmam Humeyni), 1.c, 899.s,1595.m son kısmında.
[6] Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Mekarim, Nuri, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri ve Vahit:
[7] Ayetullah Humeyni, Hameney, Fazıl.
[8] Tevzuh’ul-Mesail (El-Meşşi Lil-İmam Humeyni), 1.c, 898.s,1594.m son kısmında; Vahit Horasani, Hüseyin, Tevzuh’ul-Mesail, Kum, Medreseyi İmam Bakır(a.s), 9.bs, 1428.h.
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Vesveseyi tedavi etme yolu nedir?
  8329 Pratik Ahlak
  Sözlerinizde belirttiğiniz gibi vesveseye müptelasınız. Belirttiğiniz ruhsal ve psikolojik sorunlarınızın çoğu kesinlikle bu hastalıktan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlardan kurtulmak için ilk etapta hastalığınızı tedavi etmeye yönelin. Vesvesenin şeytanın desise ve tuzaklarından olduğunu bilmeli ve ona itina etmemelisiniz. Ondan kurtulmak ve bu tür hallerin bertaraf edilmesi için, kendinizi ...
 • Fecr-i sadık ve Fecr-i kazib’ten kasıt nedir?
  31115 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Fecr-i sadık (gerçek/ikinci fecir) ve fecr-i kazib (yalancı/birinci fecir) iki fıkhi ve astronomik terim olup gece ve gündüzün özel vakitleridir. Fecr-i kazib doğuda görülen beyazlıkla meydana gelir. Bu zamanda namaz kılınamaz. Fecr-i sadık’ın zamanı, o beyazlığın doğu tarafından yayılmasıdır. Bu zaman, sabah namazının ...
 • Kan akıntısının bitmesinden müddetlerce sonra gusül alıyordum, ama kahve renkli sızıntılar bir sonraki güne kadar var olmaktaydı. Yeni duyduğuma göre bu lekeler de aybaşı sayılmaktadır; benim bu durumda yükümlülüğüm nedir?
  11267 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu:Genel olarak eğer kan değilse, aybaşı hali sayılmaz. Eğer kan olursa hatta sarı lekeler şeklinde olur ve on günü geçmezse, o lekelerin tümü aybaşı hali sayılır. Bu varsayımda bilgisizlik ve geçmiş amellerin caiz olduğuna dair inanç taşımanız nedeniyle, bir harama mürtekip ...
 • Allah’ın hikmet sahibi olduğunu ispat edebilir misiniz?
  6062 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Bilgeler ve mütekellimler Allah’ı ispat etmek için bir takım yollar belirlemişlerdir. Akli deliller ve evreni incelemek bu yöntemlerden sayılır. Bu kanıtlarda yaratılışın beyhude olmasının reddedilmesi ve evrenin düzen içinde bir son hedefe doğru hareketi esasınca Allah’ın hikmet sahibi olduğu ispat edilmektedir. ...
 • Alkol veya jelâtin taşıyan çikolata ve ürünleri yemenin hükmü nedir?
  9621 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Belirtilen sorunun şerî cevabını elde etmek için büyük mercilerden (Allah onları korusun) fetva sorduk ve kendilerinin verdiği yanıtları aşağıda aktarıyoruz: Hz. Ayetullah Uzma Hamney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu: Genel olarak aslında sarhoş edici sıvılar kısmından olduğu belli olmayan alkoller temiz hükmündedir. Bunlarla karışmış olan sıvılardan yararlanmak ...
 • Rivayetlere göre gayrimüslimlere karşı davranışımız nasıl olmalıdır?
  9173 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam, insan fıtratına uygun sevgi dolu bir din olup bütün insanlığın hidayet ve saadeti için gelmiştir. Din seçmek isteğe bağlı olduğu için her zaman bütün islam toplumlarında az çok gayrimüslim bulunur. İster İslam toplumunda ve İslam devletinin himayesinde yaşayanlar olsun (ehl-i zimme), ister gayr-i İslami ...
 • Resul-u Ekrem (s.a.a)’in sabah namazının bir kere kaza olduğu doğru mudur?
  4357 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu mesele kelamda da bahsedilen fıkhi meselelerdendir. Bu konuda rivayetler de gelmiştir. Ama fakihlerin onun üzerinde ortak bir görüşleri yoktur. Bir grup başka deliller ve Peygamber (s.a.a)’in masumiyetiyle çeliştiği için böyle rivayetleri kabul etmezken, diğer bir grup senedin muteber oluşu ve rivayetlerin bazılarının metninde ...
 • Peygamberin (s.a.a) Kur’an’da ki mucizelerinden dördünü söyler misiniz?
  6839 Tefsir
  Mucize, Peygamberlerin nübüveet iddialarını ispat etmek için yaptıkları ve başkalarının onu yapmaya kadir olmadıkları işe denir.Resul-i Ekrem’in (s.a.a) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’da birçok ayet bu ilahi kitabın mucize olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yine birçok ayet var ki, bazı yönlerden Resul-i Ekrem’in (s.a.a) mucizesi ...
 • Kadın hangi durumda erkekle eşit miktarda miras alabilir?
  16255 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Genel olarak iki yerde kadınla erkek mirastan eşit miktarda pay alabilirler: 1- Anne ve baba (bir çok yerde), 2- Ölenin anne tarafından akrabaları Çalışan kadın sayısı erkekten çok olması, mirasın az ya da çok olmasını gerektirmez. Elbette toplumun manevi açıdan ilerleyebilmesi ...
 • Melekler Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bilmekteydiler?
  9066 Tefsir
  Meleklerin Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bildiği hususunda bir takım ihtimaller beyan edilmiştir:1. Lavh-i Mahfuz kanalıyla Âdem’in zürriyetinin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağı ve kan akıtacağı öğrenilmiştir. 2. İlahi haberler yoluyla öğrenilmiştir.3. Bu konu gerçekte meleklerin öngörüsüydü; çünkü onlar insanın bir takım tabii çelişkiler taşıyan toprak ...

En Çok Okunanlar