Gelişmiş Arama
Ziyaret
6741
Güncellenme Tarihi: 2013/01/19
Soru Özeti
Kaza namazı, Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında şer’i kılınmış mıydı?
Soru
Kaza namazı, Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında şer’i kılınmış mıydı? Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) kılmadığı ve kazasını kıldığı bir namaz var mıdır?
Kısa Cevap
Kaza namazı da namazın aslı gibi Hz. Peygamber-i Ekrem zamanında şer’i kılınmıştır ve onun farz kılınmasının delillerinden biri “namazı beni anmak için kıl”[1] ayetidir. Müfessirlerin ekseriyeti şöyle demiştir: “Bu ayet ister vaktinde olsun ister vakti geçmiş olsun her ne zaman bir namazı kılmakla yükümlü olduğunu hatırladığın zaman onu yerine getirmene delalet eder. Eğer vaktinde olursa onu eda etmeli ve eğer vakti geçmiş ise onu kaza etmelisin.”[2]  Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Farz namazını uyuma veya unutma nedeniyle kılmayan kimse hatırladığı zaman onu kılsın ve namazı kaza etme dışında başka bir kefarete gerek yoktur. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: Namazı beni anmak için kıl.”[3] Hz. Peygamber (s.a.a) başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur: “Her kim uykuda kalır ve namazını kılmazsa veya unutma neticesinde namazını eda etmezse onu kaza etsin.”[4]
Sorunuzun ikinci kısmı hakkında şu başlığı okuyunuz: “Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) sabah namazının kaza olması, soru: 6389.”
 

[1] Taha Suresi, 14. ayet.
[2] Tabersi, Fazl b. Hasan, Mecmeu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, mukaddime: Belaği, Muhammed Cevad, c. 7, s. 10 – 11, İntişaratı Nasır Hosro, Tahran, 1372 h.ş; Feyz-i Kaşani, Molla Muhsin, Tefsir-i Es-Safi, Tahkik: A’lemi, Hüseyin, c. 3, s. 202 – 203, İntişaratı es-Sadr, Tahran, çapı dovvum, 1415 h.k; Kumi, Ali b. İbrahim, Tefsir’ul-Kummi, Muhakkık ve Musahhih: Musevi Cezairi, Seyit Tayyib, c. 2, s. 60, Daru’l-Kutub, Kum, çapı sevvum 1404 h.k; Burucerdi, Seyit Muhammed İbrahim, Tefsir-i Cami’i, c. 4, s. 283, İntişaratıSadr, Tahran, çapı şeşum, 1366 h.ş; Behrani, Seyit Haşim, el-Burhan fi Tefsir-i’l-Kur’an, c. 3, s. 758, BonyadıBi’set, Tahran, çapı evvel, 1416 h.k.
[3] Nuri, Hüseyin b. Muhammed Taki, Müstedrekü’l-Vesail ve Müstenbitu’l-Mesail, c. 6, s. 430, MüessesetuA’lu’l-Beyt (a.s), Kum, çapı evvel, 1408 h.k.
[4] a.g.e.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar