Gelişmiş Arama
Ziyaret
8334
Güncellenme Tarihi: 2014/01/21
Soru Özeti
İnsanlar mahşerde sorguya çekilecekleri vakit insanlar buna şahit olacaklar mı?
Soru
İnsanlar mahşerde sorguya çekilecekleri vakit başka insanlar buna şahit olacak mı? Olacaklarsa cennete girdiklerinde günahlarından dolayı bir utanma olmaz mı?
Kısa Cevap
Kur’an-ı Mecid’de işaret edilen kıyametin özelliklerinden biri, insanların sır ve batınî gerçeklerinin açığa çıkmasıdır.[1] Bugünde insanların iman veya küfrü, hayır yahut şer niyeti, riya ve ihlâsı ve gizli amelleri kendisi ve başkaları için aşikâr olur. Bu açık ve aşikâr durum müminler için iftihar ve hoşnutluğa, suçlular ve günahkârlar için ise başlarının eğilmesine, zillete ve utangaçlığa sebep olur. Bazen bu hadise insan için cehennem azabından daha acı hale gelecektir.[2] Aynı şekilde Kur’an’ın başka ayetlerinde belirtildiği üzere cennet ve cehennem ehli kendi çehrelerinden tanınır; cennet ehli nurani ve güzel bir çehreye sahip olacak, cehennem ehlinin ise siyah ve karaca yüzleri olacaktır.[3] Hz. Peygamberi Ekrem’den (s.a.a) nakledildiği üzere bazı Müslümanlar kıyamet gününde maymun şeklinde, bazıları domuz şeklinde ve başka çirkin hallerde haşredileceklerdir.[4] Bununla birlikte birçok hatalı mümin, günahları örten ve şefkatli Allah’ın affına mazhar olacak ve günahları ifşa edilmeyecektir. İmam Sadık (a.s) bu hususta kendinden sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir: “Allah mümin kulunu hesaba çektiğinde, onun günahını tek tek kendisine gösterecek ve ardından rahmetiyle onları bağışlayacak ve yakın melekler ve peygamberlerin bile günahından haberdar olmayacağı şekilde günahları örtecektir.”[5] Elbette bu vasatta cennet ehli olup ama hatası cennet ehli için aşikâr olacak ve bu hadiseden dolayı rahatsızlık duyacak kimseler de bulunacaktır. Ama cennet hiç kimsenin bir rahatsızlık, hüzün ve üzüntü duyacağı bir yer olmadığından Allah bu kötü geçmişi zihinlerdenden silecek ve onlar bu konuyu unutacaklardır.[6]
 

[1] Tarık Suresi, 9. ayet.
[2]Şirazi, Mekarim, Tefsiri Numune, c. 26, s. 369, Daru’l-Kutubu’l-İslamiye, Tahran, çapı evvel, 1374 h.ş.
[3]A’li İmran Suresi, 106. ayet.
[4]Bahrani, Seyyid Haşim b. Süleyman, el-Burhan fi Tefsiri’l-Kur’an, c. 5, s. 568, Müessese-i Bi’set, Kum, çapı evvel, 1374 h.ş.
[5]Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c. 7, s. 260, Dar-u İhyai’t-Turasu’l-Arabi, Beyrut, çapı dovvum, 1403 h.k.
[6]A.g.e, c. 8, s. 355 – 356.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  5793 Kur’anî İlimler 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  8302 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...
 • Domuzun parçaları gibi necasetlerin bazı kısımları Müslüman olmayan kimselere satılabilinir mi?
  5601 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah’el - Uzma Mekarim Şirazi (Allah ömrünü uzun etsin): Eğer bu konu hakkında yakininiz varsa onun alınıp satılması sakıncalıdır. Hz. Ayetullah’el - Uzma Safi Gülpeygani (Allah ömrünü uzun etsin): Soruda gelen konu hakkında bilgim yok ama eğer söz konusu maddeler ...
 • Anne rızası olmadan Müslüman olmayan bir kızla evlenmenin hükmü nedir?
  7977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  İslam dini insanların bozulması ve yozlaşmasını önlemek ve ahlakî yozlaşmalardan kaynaklanan problemlerden birey ve toplumu korumak ve aynı şekilde aile müessesesini güçlendirmek için evlenmeyi çok tavsiye etmiştir. Elbette gencin hayatı ve geleceği için karar alabileceği bir erginlik ve rüşt yaşına ermesi de İslam dini tarafından önemsenen ...
 • Neden İmam Ali (a.s) Nehcü’l-Belağa’da kendi imametinden söz etmemiş ve sadece hilafetini gasp ettiklerinden şikâyet etmiştir?
  9183 تاريخ بزرگان 2012/05/16
  İmam Ali’nin kendini savunması, kabiliyetlerini, liyakatini ve üstünlüklerini dile getirmesi gerçekte imamet makamını savunmak ve tanıtmaktır; zira eğer halk bundan haberdar olmazsa çok ağır bir hüsrana uğrayacaktır (nitekim bu vakıa maalesef İslam tarihinde gerçekleşti). Bu esas uyarınca İmam Ali (a.s) şartların gerektirdiği durumlarda kendi rehberlik ve imamet ...
 • Acaba bireysel fıkıhta uzmanlık siyasal (hükümetsel) fıkıhta uzman olabilmek için gerekli mukaddime midir?
  5720 Düzenler 2015/05/21
  İslami fıkıh bir biriyle irtibatlı ve iç içe girmiş birçok bilimlerin bütündür ki onun her bir bölümünü bir diğerinden müstakil bir ada şeklinde dikkate alıp sadece bir bölümünde yetişip uzmanlaşmak mümkün değildir. Elbette doğal olarak şu imkân mevcuttur ki bazı dini düşünürler fıkhın has bir bölümünde yapmış ...
 • İmam Muhammed Cevat (a.s)’ın biyografisini açıklar mısınız?
  2469 تاريخ بزرگان 2020/01/20
 • Bu asırda kızları köleliğe çekmek caiz midir?
  6464 Eski Kelam İlmi 2011/10/23
  Her şeyden önce köleliğin İslam dini tarafından temelleri atılan bir kurum olmadığını, bilakis bu fenomenin İslam’ın doğduğu çağda dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olan bir realite olduğunu bilmeliyiz. İslam köle sahiplerine ciddi bir zarar vermeksizin ve mevcut toplumsal dengeyi ani ve hızlı bir girişimle ortadan kaldırmaksızın imkânların elverdiği ölçüde ve ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  10712 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...
 • Hangi ayet tevhidin kısımlarını içermektedir? Tevhidin kısımları nelerdir?
  15901 Eski Kelam İlmi 2011/08/14
   Tevhit konusu, Kuranî ve dinî kavramlar içinde en derin ve geniş konulardandır. Çünkü tevhidin çeşitleri ve mertebeleri vardır. Bu yüzden Kuran’da tevhit konusu birçok sure ve ayette genişçe ve derin olarak işlenmiştir. Kuran’ın bu üslup ve tarzı temel kavramlardadır. Bugün bu üslup, Kuran’ın konusal ...

En Çok Okunanlar