Gelişmiş Arama
Ziyaret
5502
Güncellenme Tarihi: 2015/02/15
Soru Özeti
Allahın rızasını ve muhabbetini kazanmak noktasında temizlik ve nezafetin rolü nedir?
Soru
Allahın rızasını ve muhabbetini kazanmak noktasında temizlik ve nezafetin rolü nedir?
Kısa Cevap
Temiz bedene sahip olmak, temiz elbise giymek ve güzel koku sürmek güzellikten hoşlanan fıtri hisse sahip olan kimseler için bir nevi ruhani bir halet vücuda getirir, onun Allaha ve Allahın da pak ve temiz olan insana muhabbetini fazlalaştırmasına neden olabiliyor.
Molla Ahmed-i Nereki (r.h.) zahiri temizlik ile batini temizlik arasında var olan ilişki hakkında şöyle yazıyor:  o ibadet için en önemli iştir. Zira zahiri temizlik batini temizliğin gerçekleşmesi için vesiledir. Bu cihetledir ki ayetler ve rivayetlerde bu tür temizlik övülmüştür…; zira insanın kalbi, nefsinin kötü ve benimsenmeyen ahlaktan temiz olmadığı sürece Allahtan başkası olanlardan temizlenemez. İnsan organları (cevanihleri) günah kirinden temizlenmediği sürece nefsi kötülüklerden temizlenemez. Bedenin zahiri büyük ve küçük abdestsizliğinden temizlenmediği sürece organları temizlenemez”.[1] 
Masum imamlar (a.s.) kişisel, toplumsal ve Allaha ile irtibat noktasında daima temiz ve temizliğe riayet ediyorlardı.  Bu cihetledir ki o hazretlerden bedenin ve elbisenin temizliği, Allahın rızasının geçekleşmesine sebep olduğunu söylen birçok rivayet nakil edilmiştir. Burada örnek teşkil etsin diye temizliğin değerini, önemliliğini, Allahın rızasını celp edeceği miktarını belirleyen birkaç önemli rivayeti burada zikir edilecektir.
 1. İmam Sadık (s.a.a); “koku kollanan (namaz kılarken) bir kimsenin iki rekât namazı, koku kollanmayanın yetmiş rekatından daha değerli olduğunu” söylemiştir.[2]  
 2. İmam Sadık (a.a.) misvak kollanmanın on iki özelliği (eseri) var olduğunu buyurmuştur:  peygamberin sünnetidir;  ağzı temizliyor; gözün aydınlığını artırıyor; Allahın hoşnutluğuna sebep oluyor; dişleri beyazlatıyor; dişlerin düşmesine ve düzleşmesine engel oluyor; diş etlerini muhkem ediyor; iştahı açıyor; balgamı yok ediyor; insanın hafızasını güçlendiriyor; iyililerin katlanmasına neden oluyor; Allahın meleklerini şad ediyor.[3]      
 3. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyurmuş: “Allah resulü (s.a.a) başı sidir ile yıkıyordu ve şöyle buyuruyordu: başınızı sidir ile yıkayınız. Zira her melek ve gönderilen her peygamber sidir’in temizleyici olanlardan saymışlardır. Her kim sidir yaprağıyla başını yıkarsa yetmiş gün şeytanın vesveseleri ondan uzak kalıyor. Yetmiş gün şeytan kendisinde uzak kalan bir kimse günah işlemez. Günah işlemeyen bir kimse cennete girer”.[4]   
 4. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurmuş: “çok aynaya bakan ve her bakışta Allaha şükür eden bir gence Allah cenneti vacip eder”,[5]
 5. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurmuş: “her kim Perşembe günü; yani Cuma akşamında mescidi süpürür ve tozunu dışarı atarsa hata eğer onun yaptığı bu iş göz sürmesi kadar olsa bile Allah onun günahlarını bağışlayacaktır”.[6]
Bu rivayetlerin toplamından anlaşılıyor ki Allah u Teâlâ temizliği ve paklığı seviyor ve ondan hoşnut oluyor. Pak ve temiz olana da sevap veriyor, onu cennete götürüyor. Elbette temiz olan genç mümin olması gerekiyor. 
 

[1] Neraki, Molla Ahmet, “Miracu’s – sade”, s. 838, Kum: Hicret, baskı, 6, 1387, ş.
[2] Şeyh Saduk, Muhammed b. Ali, “Sevabul – Amal ve İkabul - Amal”, s. 40, Kum: daru’r – rezi, baskı, 1, 1406. 
[3] Age., s. 18.
[4] Age., s. 20
[5] Age., s. 25
[6] Age., s. 31
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Eşinin veya başkalarının verdiği hediyelerle kadına hac farz olur mu?
  4875 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/12
  Bu malların size hediye edilip sizin kabul etmenizden sonra sizin malınız olduğuna göre bunlar da sizin diğer mallarınız gibi sayılır. Sizin bu mallarla mustati (hacca gitmeye gücünüzün) olduğu farz edilmiştir. Bu yüzden sizi mustati kılacak diğer şartlar da var ise hac size farz olur. ...
 • Şans ne anlama gelmektedir? Şans diye bir şey var mıdır?
  29887 Eski Kelam İlmi 2008/11/02
  Halk arasında bazen kullanılan, baht, uğur ve şans sözcükleri, daha çok edebiyat ve şiirlerde bulunmaktadır. Bu sözcük iki manaya gelebilir:1. Bir şeyin nedensiz meydana gelmesi: Bu mana; felsefî açıdan reddedilmiştir ve her şeyin kendine göre ayrı bir nedeni ve sebebi olduğu ...
 • Niçin Hz. Âdem’in (a.s) hatası yüzünden yer küresinde kalmaya mecbur olup sonuçta günaha bulaşıp cezalandırılmalıyız?
  12818 Eski Kelam İlmi 2010/06/02
  Hz. Âdem başta olmak üzere bütün Enbiyalar (a.s) her çeşit günah ve hatalardan masum ve beridirler. Hz. Âdemin yaptığı şey ise irşad-i bir emre muhalefetti. Dolaysıyla yapılan bu muhalefete günah denilmez. Aslında insanın ve Hz. Âdemin yeryüzüne gelişi ilahi bir takdir olup ...
 • Bütün peygamberlerin kitabı var mıydı? Vardıysa Hz. Nuh’un kitabının adı nedir?
  23670 Eski Kelam İlmi 2012/05/15
  Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Nuh’un kitabının olduğuna dair bir şey gelmemiştir. Ama ‘Andolsun ki biz, peygamberlerimizi, apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitap ve terazi de indirdik...’ ayetinden bütün peygamberlerin kitap sahibi olduğu anlaşılsa da bazı rivayetlerde bu ayet değişik şekillerde ...
 • basiret gözüyle Allah-ı görmek, kalp ile Allah-ı müşahede etmekle aynı mıdır?
  12588 Pratik İrfan 2010/12/18
  Hazreti Ali'nin (a.s.) kelamında söz konusu olan basiret gözü ile Allah-ı müşahede etme meselsi kelam ilmince Allah-ı görme meselesiyle ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili hak ve doğru olan görüşe göre kalbi rüyet ve tecelliden farklı olan gözsel rüyet hak Teâlâ hakkında imkânsızdır. Ama Allah ile buluşmak ...
 • Ebu Süfyan zorlamayla mı Müslüman oldu?
  6093 Tarih 2014/05/28
  Hiçbir muteber tarihi kaynakta Mekke fethinden önce Ebu Süfyan’ın Müslüman olması nakledilmemiştir. Ancak Ebu Süfyan önderliğindeki Kureyş kâfirlerinin merkezi karargâhı ve siyasi başkentinin düşmesinden sonra o ve kendisi gibi düşünenler Müslüman olduklarını ilan etmişlerdir. Doğal olarak bu, onların Müslümanlığının bir tür mecburiyetten kaynaklandığına delalet etmektedir. Kendilerinin sonraki ...
 • Kuran'a göre insan zalim ve cahil bir varlık mıdır yoksa Allah'ın halifesi midir?
  12981 Tefsir 2008/05/04
  1. Kuran'ı Kerim'in bazı ayetlerinde insan, üstün konumu ve yaratılışı itibariyle övülmüş ve aynı şekilde birçok ayette de yerilmiş, kınanmıştır.2. İnsanoğlu potansiyel olarak birçok özelliği ve yeteneği kendisinde bulundurmaktadır. Dolayısıyla sınırsız bir şekilde yükseledebilir yahut sınırsız bir şekilde kendisini alçaltabilir.
 • Al-i İmran suresinin 144. ayeti Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şehid olduğunu gösterir mi?
  14022 Tefsir 2012/02/18
  Sorudaki ayetin nüzul sebebinde, Uhud savaşında Müslümanların içinde Peygamberin öldüğünün söylentisi yayıldığı görülmektedir. Birçok Müslüman savaş meydanından kaçmış, bazıları da Peygamberin ölümüyle İslam dininden çıkıp putperestlerin reislerinden güvence dilemek düşüncesindeydiler. Bu arada ayet nazil olarak savaştan kaçan Müslümanları dinlerinde sabit olmadıkları için kınamış, Peygamber yaşasa veya ölse ...
 • Kur’an ayetleriyle mukayese ettiğimizde hadislerin itibar derecesi ne ölçüdedir?
  7723 Kur’anî İlimler 2009/06/06
  Kur’an-ı Kerim ve muteber hadislerin her ikisi dini kaynaklardan sayılırlar ve her ikisi de şer’i hüccettirler. Kur’an hakkında senet yönünden inceleme yapılmaz Çünkü Kur’an’ın tümünün Allah katından indiğinde ve aynı şekilde Peygamber (s.a.a) tarafından bize ulaştığında bir şüphe yoktur. Sadece Kur’an ayetleri ifade ettikleri mana bakımından ...
 • Namahremden suni saç ve suni tırnağı gizletmek vacip midir?
  6671 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/19
  İmam Humeyni hazretleri (kuddise sırıhu) ve diğer değerli merciler şöyle buyurmuşlardır: Kadınlar suni saçları ve gizli (kalması gereken) ziynetleri (bilezik ve gerdanlıklar gibi) de namaz dışında kapatmaları gerekir.[1] Namaz esnasında ise suni olan saçları, ...

En Çok Okunanlar