Ətraflı axtarış
Baxanların
3453
İnternetə qoyma tarixi: 2011/10/13
Sualın xülasəsi
Aya həzrət Məhdi (ə. c.) təzə din və Qurandan başqa bir kitab gətirəcəkdirmi?
Sual
Aya həzrət Məhdi (ə. c.) təzə din və Qurandan başqa bir kitab gətirəcəkdirmi?
Qısa cavab

Bildiyimiz kimi İslam dini Allah tərəfindən və bütün səmavi dinləri kamil edən bir din kimi Peyğəmbərə (ə) nazil olmuş və qiyamət gününə kimi sabit və dəyişilməzdir. Bütün İlahi övliyaları və məsum imamların vəzifəsi bundan ibarətdir ki, onu hifz edib və onu insanlar arasında nəşr etsinlər. O cür ki, həzrət Əli (ə) və o həzrətin bütün övliyaları və nəsli bu işə ciddi olaraq yanaşmışdırlar. (Əhəmiyyət vermişdirlər). Amma İmam Zamanın (ə) qeybəti dövründə isə bu vəzifə alimlər, fəqihlər, hədis alimlər və başqa cür desək müctəhidlərin ixtiyarına qoyulmuşdur. Başqa bir tərəfdən isə alimlər elm cəhətindən məsum deyildirlər və vəzifələri budur ki, ixtiyarlarında olan dəlillərə əsasında, İlahi hökmü açıqlayıb, zahirdə olan hökmlərə fətva versinlər nəinki bütün həqiqi hökmləri; çünki bütün həqiqi hökmlər məsum imamların ixtiyarındadır. Hər bir halda insanların həyatında baş verən dəyişikliklər, təzə hökmlərə ehtiyacın duyulmasıdır, indiki dövrd İslam dini zahiri hökmlərlə dolmuşdur, o zaman ki, İmam Məhdi (ə) zühur etdi, bütün zahirdə olan hökmlər həqiqi hökmə çevriləcəkdir. Təsəvvür olunur o həzrət yeni bir din gətirmişdir, amma həzrət Məhdi (ə) İslam dinindən başqa din və Qurandan başqa bir kitab gətirməyəcəkdir.

Bundan əlavə o həzrətin qeybəti dövründə bir dəstə yolunu azmış insanlar bir sıra hökmləri İslam və Qurandan öz meylləri əsasında fətva verib dəyişəcəkdirlər ki, bir çox hökmlər yaddan çıxacaq o cür ki, güya İslam hökmlərindən olmamışdır.[1]

Dindən olan müxtəlif nəzəriyyələr, ən böyük zərbələrdir ki, qeybət dövründə onunla üzləşirik. O zaman ki, həzrət Məhdi (ə) zühur edəcək, o cahil büt pərəstlərlə ki, özlərini alim göstərib Quranı öz nəzəriyyələri əsasında təfsir edib, dində müxtəlif nəzəriyyələr verirlər, o qədər çox olacaqdır ki, bütün insanlar onu qəbul edəcəklər.[2]

O insanlar ki, İslam dininin əsl qanun və qaydalarını yadan çıxarıb və onda olan yalnız bir neçə aşkar əməllərlə kifayətlənirlər, İslamdan yalnız oruc- namaz və bir neçə murdar şeylərdən çəkinməkdən başqa bir şey bilmirlər. Cəmiyyət qanunu və əxlaqına İslam qanunlarından bilmirlər, çirkin sifətlər onların nəzərində heç bir əhəmiyyət daşımır. Bu bəhanəylə ki, vacib və haram işlər bir- biriylə müxalifdirlər, onlardan boyun qaçırırlar. Allahın haram etdiklərini müxtəlif hiylələrlə düzgün olduğunu sanırlar. Bunun üçün də əgər İmam Zaman (ə) zühur edib onlara desə, siz həqiqi dindən və onun gövhərindən uzaq düşmüsünüz və Quran ayələri və Peyğəmbərin hədislərini həqiqətin əksinə təfsir etmisiniz və İslamın nurani həqiqətini itirib bəzi zahirdə olan mənasıyla kifayətlənmisiniz, bu cür din və proqram onlar üçün bir sıra yenilik olmuş və ondan qorxacaqdırlar; belə olduqda onu İslam bilməyəcəklər, çünki İslamı başqa cür təsəvvür etmişdirlər.[3]

İmam Sadiq (ə) buyurur: "O vaxt ki, bizim qiyamımız qiyam (zühur) etdi insanları əvvəldən İslama dəvət edər, o şeylərə doğru insanları hidayət edər ki, onu yaddan çıxarmışdırlar.[4]

Beləliklə İmam Zamanın (ə) zühuru zamanı İslam dinində heç bir dəyişiklik olmayacaq, yalnız çaşqınlıqlar və şübhələr həll olacaqdır. O cür ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: Həzrət Məhdi (ə) həmin Peyğəmbərin (s) gördüyü işi görəcəkdir. Dində olan bidətləri məhv edəcək o cür ki, Allahın rəsulu cahilliyin kökünü məhv etdi.[5][1] - Dad qostəre cahan, İbrahim Əmini, səh 325.

[2] - Aftabe vilayət, Məhəmməd Tağı Misbah Yəzdi, səh 237.

[3] - Dad qostəreye cahan, İbrahim Əmini, səh 326.

[4] - Kəşf əl- ğümmə cild, 3, səh 254 və İrşade mofid, səh 343.

[5] - Biharul- ənvar, vild 52, səh 352.

Ətreaflı cavab
Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур.
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • “Tövbə” surəsinin 43-cü və ya “Təhrim” surənin 1-ci ayəsi İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih)-in ismətsiz olduğuna (hər növ günah və xatadan uzaq olmamasına) dəlalət edirmi?
  6566 Təfsir
  “Tövbə” surəsinin 43-cü ayəsinin izahında ətraflı cavabda qeyd olunanları mütaliə edin. “Təhrim” surəsinin 1-ci ayəsində də şəri təhrim (qadağa) yoxdur. “Nə üçün özünə haram edirsən” cümləsi məzəmmət məqamında deyil, əksinə Peyğəmbərə qarşı bir növ şəfqət və ürəyiyananlıqdır. Çünki o, and içməklə özünü həmin nemətdən və halal işdən ...
 • İmam Riza (əleyhis-salam)-ın “Zamini-ahu” (Ahunun zamini) adlandırılmasının səbəbi nədir?
  5999 تاريخ بزرگان
  İmam Riza (əleyhis-salam)-ın məşhur ləqəblərindən biri də “Zamini-ahu”dur (ahunun zamini). Şiə mənbələrində bu hadisə camaat arasında məşhur olan şəkildə mövcud deyildir. Amma camaat arasında deyilən nəqlə oxşar rəvayət vardır. Peyğəmbərə, İmam Səccada və İmam Sadiq (əleyhimus-salam)-a mənsub edilən möcüzələrdə də gözə dəyir. Mərhum Şeyx Səduq “Uyunu əxbarir-Riza (əleyhis-salam)” kitabında bu ...
 • Aya Malik Əştərin əcdadvə övladları tək Allahçı və vilayətçi idilər?
  5179 تاريخ بزرگان
  Etibarlı tarix kitablarında Malik Əştərin əcdadını tək Allaha pərəstiş etməsi barəsində ki, "Nəx" və "Məzhəc" tayfalarından və Yəmən torpqalarında olmuşdur, heç bir şey qeyd olunmamışdır. Tarixdə yalnız buna işarə olunmuşdur ki, Yəməndən ilk İslama üz gətirən tayfalardan olmuşdurlar. Malik Əştərin iki övladı olmuşdur; İbrahim və İshaq adlarında, İshaq, ...
 • Maliki, yaxud hənəfi məzhəbinin nə kimi iradı vardır?
  5663 Qədim kəlam
  Əvvəldə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, görəsən sizin şiəliyə olan maraq və məhəbbətiniz sadəcə zahiri bir məhəbbətdir, yoxsa möhkəm əqli dəlil üzündən olan məhəbbət? Əgər məhəbbətiniz əqli dəlil-sübut üzündən olsa, digər məzhəb və firqələrin çatışmaz və mənfi cəhətləri sizin üçün öz-özünə aydın olacaqdır. Şiəliyin sair islam məzhəblərindən üstünlüyü və onlardan fərqi bu ...
 • Şiə alimlərinin nəzərindən sehr nədir? Onu necə batil etmək (zərərsizləşdirmək) olar?
  13763 سحر و جادو
  Sehr xariqüladə (adi qanunlardan yüksəkdə olan) bir əməldir ki, bəzən göz bağlama yolu ilə olur, bəzən ruha və xəyal qüvvəsinə təsir və təlqin etməklə, bəzən isə şeytanlardan kömək almaqla; habelə bəzi cisimlərin və maddələrin naməlum olan fiziki və kimyəvi xassələrindən istifadə etməklə baş verir. Sehrkarlar azğın dünyapərəst ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  19599 Həmyataq olmağın zaman və məkanı
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Heyz quslunun fəlsəfəsi nədir?
  5839 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi
  İslamın bütün hökm və qanunları, camaatın maddi və mənəvi məsləhət və mənfəətlərini qorumaq üçün, və heç bir başqa hədəfin burada rolu yoxdur. Allah bu hökmlərlə, həm mənəvi paklıq həm də cismi paklğın camaat üçün yaranmasını istəyir. Əslində quslun, o cümlədən heyz quslunun hikməti, zahiri və ...
 • Məscidul-əqsanın Ömərin xilafəti dövründə azad edilməsinə diqqət yetirməklə tarix boyu şiələr nə kimi nailiyyətlər qazanmışlar?
  4193 نقش شیعه در گسترش اسلام
  Sual verən şəxs sələfdən Ömər ibni Xəttaba, xələfdən isə Səlahəddin Əyyub olmaqla bu iki nəfərin adını çəkmişdir. Biz də həm sələf, həm də xələf əsrində şiənin apardığı cihad nümunələrini qeyd edirik. Sələf dövründə, yəni Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə cihadın ən çox məsuliyyəti və ağırlığı Əli ...
 • Hansı şeylər namazı batil edir?
  9268 Nizamlar hüquq və əhkam
  12 şey namazı batil edir ki, onlara namazın mübtilatı deyirlər.1.             Namazın əsnasında onun şərtlərindən hər hansı birinin pozulması.2.             Namaz əsnasında dəstəmazı və ya qüslü batil edən şeylərin baş verməsi.3.            
 • Nə üçün ideanın bəzi cisimlərini kənar etmək olmaz?
  3165 Təzə kəlam
  İdeanın lüğətdə mənası, əqidə tanımaq deməkdir. Amma əqidənin özünə və düşüncə tərzinə də deyilir. Amma termində bəzi vaxtlar ümumi olaraq əməl və nəzəriyyə düşüncələrinə şamil olmasında istifadə olunur və bəzi yerlərdə isə xüsusi olaraq dünya görüşü qarşısında istifadə olunur. İkinci surətdə, ideya silsiləvari bir nəzəriyyəyə şamil olur ki, ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  113452 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  86471 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  65383 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  48856 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  37486 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  35959 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  24802 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  24097 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  23957 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  21966 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...