Ətraflı axtarış
Baxanların
6163
İnternetə qoyma tarixi: 2011/12/25
Sualın xülasəsi
Aya Malik Əştərin əcdadvə övladları tək Allahçı və vilayətçi idilər?
Sual
Aya Malik Əştərin əcdadı tək Allahçı idi? Aya Malik Əştərin övladı var idi ki, özündən sonra onun kimi öz imamının aşiqi olsun?
Qısa cavab

Etibarlı tarix kitablarında Malik Əştərin əcdadını tək Allaha pərəstiş etməsi barəsində ki, "Nəx" və "Məzhəc" tayfalarından və Yəmən torpqalarında olmuşdur, heç bir şey qeyd olunmamışdır.

Tarixdə yalnız buna işarə olunmuşdur ki, Yəməndən ilk İslama üz gətirən tayfalardan olmuşdurlar.

Malik Əştərin iki övladı olmuşdur; İbrahim və İshaq adlarında, İshaq, Kərbəlada İmam Hüseynin (ə) köməkçilərindən olmuş və o həzrətin yanında şəhid olmuşdur; İbrahim isə Muxtar Səqəfinin İmam Hüseynin qanını almaq üçün etdiyi qiyamda onunla şirkət etmiş və qoşun başçılğını layiqincə yerinə keçirmiş və imam Hüseynin (ə) qatillərindən bir çoxunu o cümlədən ibni Ziyadı həlak etdi. Tarix kitablarında İbrahimin beş övladı olduğu qeyd olunmuşdur: Noman, Malik, Məhəmməd, Qasim və Xəvlan, onun övladlarından Qasim və Məhəmməd hədis rəvayətçilərindən olmuşdur.

Ətreaflı cavab

"Malik ibni Əlharis ibni Əbu Yəğus ibn Sələmə ibni Rəbiə ibni əl haris ibni Xərimə ibni Səd ibni Malik ibni Əl- Nəx" Yəmən torpağında olan tanınmış "Nəx" və "Məzhəc" tayfasından dünyaya göz açmışdır.[1]

O İslamdan əvvəl və cahillik dövründə dünyaya gəlmişdir.[2] Amma onun və tayfasının əqidəsi barəsində ki, nə vaxt müsəlman olmuşdurlar, tarix kitablarında heç bir məlumat verilməmiş və heç bir hədis və xəbər bu mövzuda əldə olunmamışdır.[3]

Bəzi tarixçilər ehtimal verirlər. Yəmənin böyük tayfaları o cümlədən "Nəx", "Məzhəc" və "Həmdan" tayfalarının müsəlman olması, hicrətin oluncu ilində Peyğəmbərin İmam Əlini onlara tərəf göndərib İslama dəvət etməsindən sonra dəstə- dəstə İslam gətirmişdirlər.[4] Bu ərəb əsilli ailə Əbu Bəkrin xilafəti zamanı Şam şəhərinə gəlmiş və sonralar isə Kufəyə üz tutmuş və orada yaşamışdırlar. Sonralar isə onlarda böyük bir tayfa yaranmışdır. Malikin nəslindən böyük şəxsiyyətlər o cümlədən Bənu Malik, Bənu İbrahim və başqaları dünyaya gəlmişdir, İndiki dövrdə İraqda böyük və hörmətli nəsillər misal üçün Kaşiful- Ğuta və Ali- Şeyx Rza ailələri Malikin nəslindən sayılırlar.

Tarixdə Malikin iki övladı olduğu qeyd olunmuşdur: İshaq və İbrahim. İshaq Kərbəlada İmam Hüseynin vəfalı əshablarından olmuş və həbib ibni Məzahirdən sonra döyüş meydanına getmiş və orada şəhid olmuşdur.[5]

Malik Əştərin digər oğlu İbrahim şücaətli, şiə və Əhli- beyt aşiqi olmuşdur. O şiə olmağında möhkəm və payidar idi, nəin ki, atasının ruhiyyəsi və əxlaqından bəhrələnmiş bəlkə vücud və surətinin oxşarlığında da Malik kimi idi.[6] Sünni alimi Zəhəbi onun barəsində yazır: İbrahim atası kimi qəhrəman böyük şəxsiyyət və məqam sahibi idi.[7]

İbrahim Muxtar Səqəfinin qan alma qiyamında iştirak etmiş və Muxtarın qoşunlarından birində qoşun rəhbərliyini öz öhdəsinə götürmüşdür. O öz şücaətiylə əhli beyt düşmənlərini məğlub edib imam Hüseynin (ə) qatillərindən bir çoxunu öz cəzasına çatdırdı. O ibni Ziyadın hicrətin 67- ci ili Muhərrəm ayının onu həlak etdi.[8]

Tarix kitablarında İbrahimdən beş övladın adını müşahidə etmək mümkündür: Noman, Malik, Məhəmməd, Qasim və Xəlvan. İbrahimin övladlarından Məhəmməd və Qasim hədis rəvayətçisi olmuşdurlar.[9]

Əlavə məlumat üçün bax: Əmin, Seyyid Möhsin, Əyanuş- şiə, cild 2, səh 200, Darul- Təarif lil- mətbuat, Beyrut, 1406, hicri qəməri.[1] - Əl- Ələmi Əl- hairi, Məhəmməd Hüseyn, Dairətul- məarif, əl- Şiəyyətul- Ammə, cild 16, səh 40, ikinci çap, Əl- Ələmi lil- mətbuat müəssisəsi, Beyrut 1413; Əl- Əmin, Seyyid Möhsün, Əyanuş- şiə, cild 9, səh 38. Darul- Təaruf lil- mətbuat, Beyrut, 1403.

[2] - Əz- Zərkəli, Xeyruddin Əl- əlam, cild 5, səh 259, beşinci çap, Darul- elm, Beyrut.

[3] - Bax: Əl- həkim, Seyyid Məhəmməd Rza, Malik Əl- Əştər, səh 33, birinci çap, Əlməktəbətul- heydəriyə. Qum 1427.

[4] - Bax. Məhəmmədi Reyşəhri, Məhəmməd Malik Əştər, səh 19, ikinci çap, pəyame azadi intişaratı, Tehran 1372.

[5] - Məhəmmədi Reyşəhri, Malik Əştər, səh 188.

[6] - Əl- Ələmi Əl- hairi, Məhəmməd Hüseyn, Dairətul- Məarif Əşşiyətul- Ammə, cild 2, səh 131.

[7] - Zəhəbi, Seyri Əlamun- nubəla, cild 4, səh 35, doqquzuncu çap, Əl- risalə müəssisəsi, Beyrut, 1413.

[8] - İbni Əsir, Əl- Kamil- fil- tarix, cild 4, səh 264, yazan Nəzəri Munfərid, Əli Qisseye Kərbəla, səh 670, altıncı çap, Sudur nəşriyyatı, Qum 1379.

[9] - Bax: Mahmud, Təhqiqi dər zendeqaneye Maliki Əştər, ruznameye risalət şomareye 6054, 1385/10/16.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Haram aylarda müharibə aparmaq barəsində İslamın nəzəri nədir?
  7113 Təfsir
  Quran ayələrinə və rəvayətlərə əsasən, İslam dini haram aylarda (zil-qədə, zil-həccə, məhərrəm və rəcəb) müharibəni əsla rəva bilməmiş, üstəlik bu məsələ ilə əlaqədar daha ciddi reaksiya göstərmişdir ki, bir şəxs bu aylarda müharibə etmək fikrində olmasın. Hətta sual olunan ayədə olduğu kimi, haram aylarda müharibə aparmaq böyük ...
 • “Qalaktika trayektoriyası” nəzəriyyəsi ruhun varlığı və əbədi qalması ilə – heç olmazsa ölümdən sonra – təzadlıdırmı?
  6374 Qədim kəlam
  1. İslam nəzərindən “mən” maddi bədənlə tamamilə fərqli olan bir gerçəklikdir. “Hicr” surəsi 29, “Muminun” surəsi 14, “Ənam” surəsi, 93, “Həşr” surəsi, 19, “Şəms” surəsi, 7-8 və s. ayələr bu həqiqəti və mənanı dəstəkləyir.2. Ərəstu (Aristotel) fəlsəfəsində deyildi kimi, insan bir-biri ilə ayrı ...
 • Qum camaatı nə qədər günah etsələrdə cəhənnəmə getməyəcəklər?
  3978 Qədim kəlam
  1.           Qum şəhəri ilə rəvayətlərdə Qum əhlinin cəhənnəmə getməməsi bəyan olunmayıb. 2.           Qumun ali Muhəmmədlə ocaq olması Qum əhlinin başqa camaatla höccət və ...
 • Hər şəhərdə bir cümə namazı qılınmalıdırmı?
  4338 Nizamlar hüquq və əhkam
  Hər bir şəhərdə bir cümə namazı ya daha çoxun qılınması barəsində, şəriət nəzərindən meyar iki cümə namazı arasındakı fasilədir. Təqlid mərcələri deyirlər: İki cümə namazı arasındakı ən az fasilə bir fərsəxdir.Əgər bir yerdə cümə namazı qılınırsa, onun bir fərsəxliyindən az bir fasilədə, digər bir cümə namazı qılınmamalıdır. ...
 • Qəbiristanlıqda məscid tikmək olarmı?
  3605 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ayətullah əl-uzma Xameneinin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: Əgər sözügedən qəbiristanlıq vəqf ərazisi və bir kəsin xüsusi mülkü deyilsə, habelə müxtəlif əlamətdar hadisələrdə əhalinin istifadə etdiyi və ehtiyac duyduğu ümumi məkanlardan olmasa, eləcə də orada məscid tikmək müsəlmanların qəbirlərinə qarşı hörmətsizliyə və ya qəbirlərin açılmasına səbəb olmasa, ...
 • Əli (ə) ın sözü
  4534 Hədis elmləri
  Əllamə Məclisi bəharul Ənvarda bir rəvayət nəql edir ki, onda belə gəlib: Bir şəxs Həzrəti Əli (ə) dan istədi ki bu suallara cavab versin: Vacib nədir? Daha vacib hansıdır? Problem nədir? Daha problem hansıdır? Təəccüblü nədir? Daha təəccüblü hansıdır? Yaxın nədir? Daha yaxın hansıdır? Hələ sualı qurtarmamışdı və dilini ağzına ...
 • Nə üçün biz şiəyik və digər məzhəblərə etiqadımız yoxdur?
  2170 کلیات
  Ümumiyətlə dini, ilahi (vəhyə məxsus) və bəşəri olmaqla iki qismə bölürlər.Din,fərdin və ya cəmiyyətin idarəsi üçün,habelə insanların vəhy və əql yolu ilə inkişafı məqsədiylə insanların ixtiyarında qoyulmuş bir sıra əqidə,əxlaq və qanunlar toplusundan ibarətdir. İslam sözünün lüğəvi mənası təslim olmaq və boyun əyməkdən ibarətdir və şiə sözü ...
 • Qeyri İslami dövlətlərin banklarından kredit götürməyin hökmü nədir?
  4838 Nizamlar hüquq və əhkam
  Kredit götürməyin əsası hakimi şərin icazəsinə bağlı deyil. Hətta əgər dövləti bir bankdan olmuş olsa belə. Vəzi hökm nəzərindən də düzgündür. Baxmayaraq ki riba və sələm də olmuş olsa. Amma riba və sələm olarsa təklifi nöqteyi nəzərdən haramdır. İstər müsəlmandan almış olasan və istərdə qeyri müsəlmandan. İstər İslami dövlətdən olsun ...
 • Həzrət məriyəmin uca məqama sahib olmasının illəti nədir?
  6207 زن
  Quran və rəvayətlərdə işarə olmuşdır Məriyəm İmran qızı kasıb bir ailədə dünyayə gəlmiş hətta onu təmin etmək üçün gəlir və məxaric olmamışdır (o dünyayə gəlməmişdən əvvəl atası vəfat etdiyi üçün) Həzrət Zəkəriyya (ə) onu öz himayəsinə götürüb (Məriyəmin xalası əri). Bu xanımın həyatı həmişə çətinliklə, ...
 • İmtina edilmişə hakimin vilayəti qaydasının mənası nədir?
  3928 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qaydanın qısa və açıq tərifi budur ki, müsəlmanların hakimi, bir nəfər öhdəsinə olan hüquqları (ümumi mənada) ödəməkdən imtina edən zaman, hakim onu öhdəsində olan haqqı yerinə yetirməyə məcbur edir.Fiqhi əsərlərə qısa və səthi baxışda, insana bu nəticəni qəbul etdirir ki, imtina edilmişə hakimin vilayəti, möcüzə qaydası olaraq ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  133895 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  102209 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  84370 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  80457 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  67056 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  41138 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  39884 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  30330 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  30138 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  28635 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...