Ətraflı axtarış
Baxanların
5066
İnternetə qoyma tarixi: 2011/04/13
Sualın xülasəsi
Öz iradəmizi necə gücləndirək?
Sual
Xahiş edirik bunu açıqlayasınız, həyat durumunda və günahla qarşı- qarşıya gəlmək üçün öz iradəmizi necə gücləndirək?
Qısa cavab

İradəli şəxs o insandır ki, çətinliklə üzləşdikdə, onun öhdəsindən layiqincə gəlsin, onu yerinə yetirmək qərarına gəlir və öz səyi və payidarlığıyla onu icra edir. Aşağıdakı göstərişlər iradənin təqviyət olması üçün sifariş olunmuşdur:

1. Həyatınızda və yaxud hər hansı bir işi ilk mərhələdə yerinə yetirmək üçün onun hədəfini özünüz üçün dəqiq olaraq müəyyən edin.

2. Öz istedad və gücünüzü tanıyın.

3. Bütün yerinə yetirəcək işləriniz üçün ardıcıl olaraq tərtib çərçivəsində praqlamınız olmalıdır.

4. Özünüzə təlqin edin ki, nəzərinizdə olan hər hansı bir işi görüb, məqsədinizə çatmağa qüdrətiniz vardır.

5. Güclü iradəyə malik olmaq üçün, tədriciylə onun ələ gəlməsinə diqqət yetirməli və bir işi təkrar olaraq bir neçə dəfə həll etməlidir.

6. Gündəlik, təyin olunmuş saatda idman etməlidir.

7. Namazlarını ilk vaxtlarında qılmalıdır.

8. Allaha təvəkkül etməlidir.

9. Günahların son aqibətinə və təsirinə diqqət etməlidir.

10. Əxlaq mövzusunda olan kitabları mütaliə etməli və bu mövzuda olan az məlumatlarla kifayətlənməməlidir.

Ətreaflı cavab

Sualın cavabı daha ətraflı şəkildə olması üçün, yaxşıdır ki, iradəli insan və iradəsiz insanı vəsf edək. İradəli şəxs o insandır ki, bir iş haqqında düşündüyü zaman, onu icra etməyi özlüyündə lazım bilib onu icra etmək qərarına gəlir, fəaliyyət və sabit qədəmliklə onu həyata keçirir. (Əlbəttə səhv bir qərarda israrlı olmaq, yersiz qürur və qəhrəmanlıq göstərmək, payidar olmaqlıq deyil və heç bir dəyəri belə yoxdur).

İradəsiz insan, bir işi gördüyü zaman az bir çətinliklə üzləşdikdə onu həyata keçirməkdən soyuyur və bundan sonra hədəfinə çatmaq üçün olan bütün səylərini itirir. Bəs iradəli şəxs o insandır ki, ağıllı məqsəd qarşısına qoyub, ona çatmadıqda, geriyə qayıtmır. Maddi və mənəvi olan bütün çətinliklər onun iradəsinə heç bir mənfi təsir qoymur və onun inkişafının qarşısını ala bilmir.

İnsan iki qism olan ruhu (fikri) və cismi (əməli) hissəyə malik olduğu üçün iradənin güclənməsi üçün, bu iki fikr və əməl hissəsində göstərişlərə riayət etmək tövsiyə olunur:

A: Fikir göstərişləri:

 1. Məqsədin təyin edilməsi:

əvvəlcə öz həyatında olan məqsədini və yaxud digər məqsədlərini bilməklə görmək istədiyi hər bir işi özü üçün canlandırmalıdır. Təbiidir ki, bu məqsəd, açıq, həyata keçirilməli, düşüncə daxilində olması lazımdır; və bundan əlavə öz həddini aşmadan öz istedad və gücüylə düzgün olaraq həyata keçirilsin; nəinki şüar üzündən olsun ki, sizin ona qüdrətiniz çatmır! Belə olmayan halda, o vaxt ki, sizin qüdrətinizdən kənar olan bir çətinliklə üzləşdiyinizdə ümüdsüz olaraq onu icra etməkdən çəkinirsiniz, və yaxud digər işləri də həyata keçirməkdən uzaqlaşaraq özünüzü qüdrətsiz görqrsünüz!!.

 1. Güc və istedadları tanımaq:

Bizim hamımız öz vücudumuzda bir çox istedadlara sahibik; onları tanımaq bizə kifayət edər və məqsədə çatmaq üçün onlardan istifadə etmək lazımdır.

 1. Praqram:

Bütün işlər və gecə- gündüz həyata keçirilən fəaliyyətlər praqramla və öz qayda- qanun çərçivəsində olmalıdır. Bunun üçün də cədvəl üzərində öz işlərinizi icra etməlisiniz ki, bu cədvəldə gecə- gündüz və həftənin gündəlik işlərini qeyd etməlisiniz. (yatmaq, istirahət, ibadət, idman, mütaliə və...) hər bir fəaliyyətinizi özünə məxsus zamanında cədvəldə qeyd etməli və heç bir vaxtınızı işsiz buraxmamalısınız. Hər gün o praqrama baxaraq, onu dəqiq icra edib, gecə yatmamışdan əvvəl onu qiymətləndirib öz hesabınızı aparın, yaxşı olar ki, düzgün bir mühasibəçi kimi dəqiq olaraq, öz gündəlik işlərini və müvəffəqiyyətini gözdən keçirməlisiniz; müvəffəq olduğunuz zaman, özünüzü həvəsləndirməli və səhv iş gördükdə isə tənbeh etməlisiniz.

 1. Təlqin:

Təlqinin özünün iradənin güclü olmasında hesabsız təsiri vardır; bunun üçün də hər gün bir neçə cümləni özünüzə təlqin edin; misal üçün bu cümlələr kimi: "Mən öz işlərimi həyata keçirmək üçün kifayət qədər idarəm vardır". "Heç bir şey mənim iradəmə nöqsan gətirə bilməz". "O işlər ki, mənim nəzərimdə həyata keçməlidir, icra edirəm və heç bir qüvvə mənim qarşımı almağa malik deyildir". "Mənim iradəm hər gün güclənir". Mən müvəffəq olmalıyam; çünkü müvəffəqiyyət güclülər nişanəsidir" və

 1. İradənin tədriclə güclənməsi:

Möhkəm və güclü iradəyə malik olmaq üçün onun tədriciylə olmasına və onda lazım olan məsələlərin təkrar həll olunması lazımdır, hesab etməyin ki, heç bir səy göstərmədən və bir anda buna nail olmaq olur. həmişə Allaha təvəkkül edib bütün işlərin həlli üçün ondan kömək diləyin.

B. Əməl olunmalı göstərişlər:

İradəni gücləndirmək üçün əməl olunmalı göstərişlərə diqqət edib, onlara əməl edin:

 1. Hər gün səhər ən azı igirmi dəqiqə və müəyyən saatda idman edin.

 2. Namazı ilk vaxtında qılmaq, imkan olduqda, sübh namazından bir neçə dəqiqə əvvəl yuxudan oyanıb gecə namazı qılın və əgər o vaxt yuxudan ayılmadınız, onun qəzasını yerinə yetirin.

 3. Qrşınıza məqsəd qoyun ki, hər gün Qurandan bir neçə ayə oxuyacaqsınız (ən azı 30 və yaxud 50 ayə) istədikdə isə qabaqdakı həftələrdə onun sayını artırın.

 4. Günahı tərk edib nəfsin istəkləriylə müxalifət etmək, iradənin güclənməsində böyük rol oynayır; bunu nəzərə alaraq, günahların son nəticə və təsirlərinə diqqət yetirmək lazımdır.[1]

 5. Öz öhdənizə götürdüyünüz işləri, yarıda saxlamayın. Onları ən yaxşı şəkildə və nəzərdə tutulmuş nəticəyə çatdırır.

 6. İşlərdə səhlənkarlıq etmək, insanın fikrinin dağılmasına səbəb olur, bunun üçün də bundan uzaq olub öz fəaliyyətlərinizdə diqqətli olun.

 7. Əgər oruc tuta bilirsinizsə, oruc tutun çünki iradənin güclənməsində böyük rolu vardır. Amma əgər oruc tuta bilmirsiniz, yemək- içməyinizi az bir miqdara çatdırın.

 8. Əxlaq mövzusunda olan kitabları[2] mütaliə edin; xüsusiylədə alimlərin və İlahi övliyaların[3] həyatı haqqında ki, insan iradəsini güclənməsində təsiri vardır.[1] - Günahane kəbirə və keyfəre günahan və... kimi kitablar ki, bu mövzuda yazılmışdırş mütaliə olunsun.

[2] - Mərhum Məraqinin Merace səadət kimi kitablar.

[3] - Nişan əz bi nişanha, bərgi əz dəftəre aftab, Kimyaye məhəbbət, dər məhzəre Lahutiyan və ... kimi kitablar.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Бу ҝүн әлимиздә олан Гуран нә вахт топланмыш вә тәнзим олунмушдур?
  3213 Quran elmləri 2010/04/22
  Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин ...
 • Dəyərli “Kafi” kitabındakı hədisləri Qurani-Kərimin şərh və təfsiri hesab etmək olarmı?
  5971 Hədis elmləri 2011/11/24
  Dahi şiə alimi, böyük fəqih, imamiyənin mötəbər mühəddislərindən biri və imam Zaman (əleyhis-salam)-ın kiçik qeybət dövrü ilə müasir olan Məhəmməd ibni Yəqub Kuleyninin (rəhmətullah əleyh) yazdığı “Kafi” kitabının rəvayətlərinin əksəriyyəti çox yüksək etibar dərəcəsinə malikdir. Baxmayaraq ki, digər rəvayət məcmuələri ilə müqayisədə onda da etibarı nisbətən az olan bəzi rəvayətləri ...
 • İmamzadələrə etiqad və onların nə qədər etibarlı olmasına dəlil nədir?
  2878 Qədim kəlam 2011/04/14
  İmamzadədən məqsəd, məsumların övladları və ya övladlarının övladlarıdır, amma cəmiyyətdə və ürfdə imamzadələrin dəfn olunduğu yerlər nəzərdə tutulur. Bir çox rəvayətlərdə Peyğəmbər əkrəmdən (s) və məsum imamlardan bizə çatmışdır ki, Peyğəmbər əkrəmin (s) övladlarını əziz tutun ki, bu işdə savab və xeyir vardır. Peyğəmbər övladlarına hörmət etmək, bunlara ...
 • İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın Məhərrəm ayının onunda şəhid olmasına nəzər yetirməklə nə üçün qəmərin ilinin təhvil olması üçün bu ay seçilmişdir?
  3155 تاريخ بزرگان 2011/07/28
  Qəməri ilinin Məhərrəm ayında təhvil olunmasının imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın şəhadəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İslamdan qabaq da qəməri ili Məhərrəm ayında başlanırdı və cahiliyyət dövrünün ərəbləri bu ayı öz illərinin əvvəli hesab edirdilər.
 • Bəşərin atası olan həzrət Adəmin yaranmasından neçə il keçir?
  5444 تاريخ بزرگان 2011/05/09
  Qurani- kərimdə bu barədə açıq bir şey yoxdur. Amma tarix kitablarında yazılıbdır ki, Adəmin yaranması təxminən altı ya yeddi min il bundan qabaq olubdur. Əlbəttə bu məsələnin, bəşər növünün milyonlar il qabağa aid olması barəsində olan alimlərin fikri ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Yəni həzrət Adəmin nəslindən qabaq minlərlə insan ...
 • Namazda böyük həcmli surələri oxumaq üçün kampyuterin manitorundan istifadə etmək olarmı?
  2890 Qiraət 2011/10/02
  Əgər ayaq üstrə namaz qıla bilmirsinizsə sizin vəzifəniz stul üzərində namaz qılmaqdır. Bu halda qalan şəraitə riayət etməklə kampyuter mizi üzərində namaz qılmağın eybi yoxdur. İstənilən halda Quranın böyük surələrini namaz qılarkən kampyuterin manitoru üzündən oxumaq olar. ...
 • Qabil Habili niyə öldürdü?
  5089 Hədis elmləri 2011/05/31
  Quran ayələrindən istifadə olunur ki, Habilin Qabilin əli ilə öldürülməsinin səbəbi, Qabilin vücudunda alovlanan çirkin həsəd sifəti olubdur və sonda Habilin məzlumcasına öldürülməsinə gətirib çıxardı. ...
 • Şiənin sünni ilə ailə qurması caizdir?
  7325 Məzhəbdə iştiraklıq 2012/05/19
  Bu barədə mərceyi- təqlidlərin fətvalarını nəzərinizə çatdırıram: Sual: Müsəlmanın qeyri- müsəlman, şiənin sünni ilə evlənməsi doğrudurmu? Həzrət ayətullah ul üzma Fazil Lənkərani: Müsəlman qadının qeyri- müsəlmanla ailə qurması caiz deyil, həmçinin şiə qadının sünniyə ərə getməsi məkruhdur. Müsəlman kişinin qeyri- ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  11139 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...
 • Шәриәтлә елм зиддијјәт тәшкил едирми?
  2630 Təzə kəlam 2009/11/10
  Хејр. Һәгигәтдә шәриәт, бир нөв, елмләрдән сәмәрәләнир. Белә ки, онун күлли-сабит үсуллары илә мүхтәлиф елми саһәләрдәки кәшфләрин сајәсиндә һәр һансы јени вә дәјишән һадисәләр ганун чәрчивәсинә алыныр. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  99643 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  75533 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  54726 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  35977 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  27719 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  21315 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  20385 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  18883 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  18781 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  16516 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...

Əlaqəlilər